Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 83/BXD-KTXD về việc chi phí khảo sát, thiết kế hạng mục nền nhà dân tại khu tái định cư thuộc dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 83/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang, Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 24/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 83/BXD-KTXD
V/v: Chi phí khảo sát, thiết kế hạng mục nền nhà dân tại khu tái định cư thuộc dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng T668

Trả lời văn bản số 16/CV-T668 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng T668 về chi phí khảo sát, thiết kế hạng mục nền nhà dân tại khu tái định cư thuộc dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Căn cứ vào nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng, nội dung báo cáo kết quả khảo sát xây dựng qui định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, nhà thầu khảo sát lập dự toán chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng của Bộ Xây dựng (Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/5/2008 hoặc Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 tuỳ từng thời điểm thực hiện).

2. Định mức chi phí thiết kế xây dựng công trình tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng được xác định bằng tỷ lệ % của chi phí xây dựng chưa có thuế giá trị gia tăng trong dự toán của công trình được duyệt. Chi phí thiết kế được xác định theo loại công trình, tương ứng với nội dung, sản phẩm của đồ án thiết kế qui định tại Luật Xây dựng, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP... Vì vậy Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng T668 cần làm rõ nội dung, sản phẩm thiết kế hạng mục nền nhà dân để có cơ sở xác định chi phí. Trường hợp áp dụng chi phí thiết kế theo văn bản số 1751/BXD-VP không phù hợp thì chi phí thiết kế xác định bằng cách lập dự toán chi phí theo qui định hiện hành.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng T668 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 83/BXD-KTXD về việc chi phí khảo sát, thiết kế hạng mục nền nhà dân tại khu tái định cư thuộc dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.254
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77