Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6394/BNN-ĐMDN về kê khai đất đai theo mẫu 01/HC SHDN của Thông tư 83/2007/TT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6394/BNN-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Xuân Hoàn
Ngày ban hành: 23/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6394/BNN-ĐMDN
V/v Kê khai đất đai theo mẫu 01/HC SHDN của Thông tư số 83/2007/TT ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam

Trả lời công văn số 02/2010/CV2010-DTT ngày 16/11/2010 của Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam về việc đề nghị có công văn để địa phương xác nhận tờ khai 01/HC SN DN, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1867/TTg-ĐMDN ngày 18/10/2010 về việc sắp xếp Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản số 3495/BNN-ĐMDN ngày 26/10/2010 về việc sắp xếp Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Công ty Dâu tằm tơ Tân Lộc và Xí nghiệp Dâu tằm tơ tháng 8; Thông báo số 5258/TB-BNN-ĐMDN ngày 15/11/2010 yêu cầu Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam khẩn trương thực hiện việc sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước của Tổng công ty và hai đơn vị theo quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quyết định số 09/2007/QĐ-TTg làm cơ sở xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện tái cơ cấu tài chính để chuyển Tổng công ty và hai đơn vị thành công ty cổ phần. Theo đó, Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Công ty Dâu tằm tơ Tân Lộc và Xí nghiệp Dâu tằm tơ tháng 8 phải tự kê khai nhà, đất theo mẫu 01/HC SN DN (ban hành kèm theo Thông tư 83/2007/TT-BTC) có xác nhận của chính quyền địa phương (cấp xã, phường).

Đề nghị Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam, Công ty Dâu tằm tơ Tân Lộc và Xí nghiệp Dâu tằm tơ tháng 8 khẩn trương thực hiện việc kê khai nhà, đất và báo cáo chính quyền địa phương để phối hợp thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Dâu tằm tơ Tân Lộc;
- Xí nghiệp Dâu tằm tơ tháng 8;
- Lưu: VT, ĐMDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN
BAN ĐỔI MỚI VÀ QUẢN LÝ DNNN
PHÓ VỤ TRƯỞNG - PHÓ TRƯỞNG BAN
Phạm Xuân Hoàn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6394/BNN-ĐMDN về kê khai đất đai theo mẫu 01/HC SHDN của Thông tư 83/2007/TT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.838
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255