Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1875/CP-ĐMDN ngày 10/12/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Công ty Dầu thực vật Hương liệu mỹ phẩm Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Số hiệu: 1875/CP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/12/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1875/CP-ĐMDN
V/v phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Hà Nội , ngày 10 tháng 12 năm 2004

 

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

 

Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp (công văn số 5329/CV-TCCB ngày 13 tháng 10 năm 2004) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6156 BKH/PTDN ngày 28 tháng 9 năm 2004), Tài chính (công văn số 1049 TC/TCDN ngày 10 tháng 9 năm 2004), Nội vụ (công văn số 2304/BNV-TCBC ngày 09 tháng 9 năm 2004), Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3076/LĐTBXH-LĐVL ngày 08 tháng 9 năm 2004), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con quyết định áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con đối với Công ty Dầu thực vật Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam và phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ. Việc quản lý và sử dụng tiền bán cổ phần của các đơn vị thành viên và cổ tức thu được hàng năm từ vốn góp của công ty mẹ tại các công ty con, công ty liên kết thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật hiện hành./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1875/CP-ĐMDN ngày 10/12/2004 của Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm chuyển Công ty Dầu thực vật Hương liệu mỹ phẩm Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.962
DMCA.com Protection Status