Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 577/CP-CN ngày 04/05/2004 của Chính phủ về việc tăng sản lượng bia của Công ty bia Huế

Số hiệu: 577/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 577/CP-CN
V/v tăng sản lượng bia của Công ty bia Huế

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế,
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công nghiệp, Tài chính, Thương mại, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (công văn số 417/CV-UB ngày 02 tháng 3 năm 2004); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2390 BKH/ĐTNN ngày 21 tháng 4 năm 2004); Công nghiệp (công văn số 1492/CV-TDTP ngày 31 tháng 3 năm 2004); Tài chính (công văn số 3164/TC/TCĐN ngày 26 tháng 3 năm 2004); Thương mại (công văn số 1394/TM-KHĐT ngày 31 tháng 3 năm 2004); Xây dựng (công văn số 390/BXD-Xệ Lí ngày 30 tháng 3 năm 2004), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 821/BTNMT-TĐ ngày 25 tháng 3 năm 2004) về việc tăng sản lượng bia Huda của Công ty bia Huế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp thu ý kiến các Bộ nêu trên, chỉ đạo Chủ đầu tư lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án nâng công suất bia Huda từ 50 triệu lít năm lên 100 triệu lít/năm; tổ chức thẩm tra và trình Thủ tướng Chính phủ theo đúng các quy định hiện hành.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 577/CP-CN ngày 04/05/2004 của Chính phủ về việc tăng sản lượng bia của Công ty bia Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.051
DMCA.com Protection Status

IP: 52.90.59.110