Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 514/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 514/CP-CN
V/v đề án nhu cầu vốn cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ (phần quốc lộ)

, ngày 15 tháng 4 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Giao thông Vận tải,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Tài chính,

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 892/TTr-BGTVT ngày 04 tháng 3 năm 2004), ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7733/BKH-KCHT&ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2003) và Bộ Tài chính (văn bản số 420/TC-HCSN ngày 12 tháng 01 năm 2004) về Đề án nhu cầu vốn cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ (phần quốc lộ), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung tổng thể của Đề án nhu cầu vốn cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ (phần quốc lộ).

2. Giao Bộ Giao thông Vận tải:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu thống nhất các biện pháp cụ thể để triển khai Đề án.

- Tiếp thu ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính lập Đề án thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 514/CP-CN ngày 15/04/2004 ngày 15/04/2004 của Chính phủ về việc đề án nhu cầu vốn cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ (phần quốc lộ)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.429

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.2.192
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!