Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 580/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Vũ Khoan
Ngày ban hành: 04/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 580/CP-QHQT
V/v tiếp nhận dự án thanh tra kế hoạch và đầu tư - ODA của Chính phủ Anh

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- Bộ Nội vụ,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tài chính,
- Thanh tra Nhà nước

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2220 BKH/KTĐN ngày 14 tháng 4 năm 2004) về việc xin phép tiếp nhận dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực thanh tra kế hoạch và đầu tư”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật không hoàn lại của Chính phủ Vương Quốc Anh để thực hiện dự án “Tăng cường năng lực thanh tra kế hoạch và đầu tư”, trị giá dự kiến là 90.000 USD.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự án, phê duyệt và triển khai thực hiện theo các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và phối hợp với Thanh tra Nhà nước để triển khai theo đúng các quy định của Pháp lệnh Thanh tra.

Để dự án triển khai có hiệu quả thiết thực, trước hết cần tập trung cho hoạt động thanh tra đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai và phát triển mô hình giám sát cộng đồng trong công tác thanh tra kết hoạch và đầu tư (góp phần thực hiện Kế hoạch số 05-KH/TW ngày 10 tháng 9 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng).

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG




Vũ Khoan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 580/CP-QHQT ngày 04/05/2004 ngày 04/05/2004 của Chính phủ về việc tiếp nhận dự án thanh tra kế hoạch và đầu tư - ODA của Chính phủ Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.100

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97