Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 219/2013/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4627 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 219:2004 về cá nước ngọt - cá Bỗng giống - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Thủy sản ban hành

28TCN219:2004,Tiêu chuẩn ngành 28TCN219:2004,Bộ Thuỷ sản,28 TCN 219:2004,Cá nước ngọt,Cá Bỗng giống,Bộ Thủy sản,Yêu cầu kỹ thuật,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 219:2004 CÁ NƯỚC NGỌT - CÁ BỖNG GIỐNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Freshwater fish - Fingerlings of Spinibarbus denticulatus - Technical requirements 1 Ðối tượng

Ban hành: 17/11/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-219:2004 về thiết bị trạm gốc của hệ thống GMS - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-219:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN68-219:2004,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị trạm gốc,Hệ thống GMS ,Yêu cầu kỹ thuật ,Điện - điện tử TCN 68 - 219: 2004 THIẾT BỊ TRẠM GỐC CỦA HỆ THỐNG GSM YÊU CẦU KỸ THUẬT GSM BASE STATION EQUIPMENT TECHNICAL REQUIREMENTS MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp

Ban hành: 29/07/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 219:1995 về quy phạm khảo nghiệm giống cà chua

10TCN219:1995,Tiêu chuẩn ngành 10TCN219:1995,***,Quy phạm khảo nghiệm giống cà chua,10 TCN 219:1995,Giống cà chua,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 219:1995 QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÀ CHUA 1. Quy định chung 1.1. Quy phạm này quy định những nguyên tắc chung, nội dung và phương pháp chủ yếu áp dụng cho việc

Ban hành: Năm 1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 219:1994 về Công trình bến cảng sông - Tiêu chuẩn thiết kế

22TCN219:1994,Tiêu chuẩn ngành 22TCN219:1994,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 219-94 CÔNG TRÌNH BẾN CẢNG SÔNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 1. NGUYÊN TẮC CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế mới và thiết kế cải tạo các công trình bến của cảng sông và của nhà máy đóng mới hoặc sửa chữa

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9454:2013 (ISO 1217:2009) về Máy nén thể tích - Thử nghiệm thu

TCVN9454:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9454:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9454:2013 ISO 1217:2009 MÁY NÉN THỂ TÍCH - THỬ NGHIỆM THU Displacement compressors - Acceptance tests Lời nói đầu TCVN 9454:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 1217:2009. TCVN 9454:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2020. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9662:2013 (ISO 18329:2004) về Sữa và sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng furosin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao pha đảo cặp ion

TCVN9662:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9662:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9662:2013 ISO 18329:2004 SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FUROSIN - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO PHA ĐẢO CẶP ION Milk and milk products - Determination of furosine content - Ion-pair reverse-phase

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9773:2013 (CAC/RCP 40-1993) về Quy phạm thực hành vệ sinh đối với thực phẩm axit thấp được chế biến và bao gói vô trùng

TCVN9773:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9773:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9773:2013 CAC/RCP 40-1993 QUY PHẠM THỰC HÀNH VỆ SINH ĐỐI VỚI THỰC PHẨM AXIT THẤP ĐƯỢC CHẾ BIẾN VÀ BAO GÓI VÔ TRÙNG Code of Hygienic Practice for Aseptically Processed and Packaged Low-Acid Foods Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10161:2013 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất atrazine - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN10161:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10161:2013,***,Nông nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10161 : 2013 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT ATRAZINE - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing atrazine - Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 10161 : 2013 do Cục Bảo

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2099:2013 (ISO 1519:2011) về Sơn và vecni – Phép thử uốn (trục hình trụ)

TCVN2099:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2099:2013,***,Xây dựng,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2099:2013 ISO 1519:2011 SƠN VÀ VECNI - PHÉP THỬ UỐN (TRỤC HÌNH TRỤ) Paints and varnishes - Bend test (cylindrical mandrel) Lời nói đầu TCVN 2099:2013 thay thế cho TCVN 2099:2007. TCVN 2099:2013 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9667:2013 (ISO 4134:1999) về Thịt và sản phẩm thịt - Xác định hàm lượng axit L-(+)-glutamic - Phương pháp chuẩn

TCVN9667:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9667:2013,***,Phương pháp chuẩn,Xác định hàm lượng axit glutamic ,Thịt và sản phẩm thịt ,TCVN 9667:2013 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9667:2013 ISO 4134:1999 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG AXIT-(+)-GLUTAMIC - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN Meat and meat

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7138:2013 (ISO 13720:2010) về Thịt và sản phẩm thịt - Định lượng Pseudomonas spp. giả định

TCVN7138:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7138:2013,***,Định lượng Pseudomonas spp. giả định,Định lượng Pseudomonas spp. ,Thịt và sản phẩm thịt ,TCVN 7138:2013 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7138:2013 THỊT VÀ SẢN PHẨM THỊT - ĐỊNH LƯỢNG PSEUDOMONAS SPP. GIẢ ĐỊNH Meat and meat products - Enumeration

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9788:2013 (ISO GUIDE 73 : 2009) về Quản lý rủi ro – Từ vựng

TCVN9788:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9788:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9788 : 2013 ISO GUIDE 73 : 2009 QUẢN LÝ RỦI RO – TỪ VỰNG Risk management – Vocabulary Lời nói đầu TCVN 9788:2013 hoàn toàn tương đương với ISO Guide 73:2009; TCVN 9788:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 176

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 26000:2013 (ISO 26000:2010) về Hướng dẫn về trách nhiệm xã hội

TCVNISO26000:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO26000:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 26000:2013 ISO 26000:2010 HƯỚNG DẪN VỀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI Guidance on social responsibility Lời nói đầu TCVN ISO 26000:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 26000:2010; TCVN ISO 26000:2013 do Tiểu Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9848:2013 (ISO 291:2008) về Chất dẻo - Khí quyển tiêu chuẩn cho ổn định và thử nghiệm

TCVN9848:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9848:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9848:2013 ISO 291:2008 CHẤT DẺO - KHÍ QUYỂN TIÊU CHUẨN CHO ỔN ĐỊNH VÀ THỬ NGHIỆM Plastics - Standard atmospheres for conditioning and testing Lời nói đầu TCVN 9848:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 291:2008. TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2703:2013 (ASTM D 2699-12) về Nhiên liệu động cơ đánh lửa – Xác định trị số octan nghiên cứu

TCVN2703:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2703:2013,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2703:2013 ASTM D 2699-12 NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA - XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ OCTAN NGHIÊN CỨU Standard test method for research octane number of spark-ignition engine fuel Lời nói đầu TCVN 2703:2013 thay thế

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10071:2013 (ISO 18454:2001) về Giầy dép - Môi trường chuẩn để điều hòa và thử giầy dép và các chi tiết của giầy dép

TCVN10071:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10071:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10071:2013 ISO 18454:2001 GIẦY DÉP - MÔI TRƯỜNG CHUẨN ĐỂ ĐIỀU HÒA VÀ THỬ GIẦY DÉP VÀ CÁC CHI TIẾT CỦA GIẦY DÉP Footwear - Standard atmospheres for conditioning and testing of footwear and components for footwear Lời

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4866:2013 (ISO 2781:2008) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định khối lượng riêng

TCVN4866:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4866:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4866:2013 ISO 2781:2008 WITH AMENDMENT 1:2010 CAO SU LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of density Lời nói đầu TCVN 4866:2013 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5363:2013 (ISO 4649:2010) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo – Xác định độ chịu mài mòn sử dụng thiết bị trống quay hình trụ

TCVN5363:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5363:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5363:2013 ISO 4649:2010 CAO SU LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO - XÁC ĐỊNH ĐỘ CHỊU MÀI MÒN SỬ DỤNG THIẾT BỊ TRỐNG QUAY HÌNH TRỤ Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of abrasion resistance using a rotating cylindrical drum

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10085:2013 (ISO 20867:2001) về Giầy dép – Phương pháp thử đế trong – Độ bền định đóng gót

TCVN10085:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10085:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10085:2013 ISO 20867:2001 GIẦY DÉP - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐẾ TRONG – ĐỘ BỀN GIỮ ĐINH ĐÓNG GÓT Footwear - Test methods for insoles - Heel pin holding strength Lời nói đầu TCVN 10085:2013 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32