Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 219/2013/TT-BTC) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4753 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 219:2004 về cá nước ngọt - cá Bỗng giống - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Thủy sản ban hành

28TCN219:2004,Tiêu chuẩn ngành 28TCN219:2004,Bộ Thuỷ sản,28 TCN 219:2004,Cá nước ngọt,Cá Bỗng giống,Bộ Thủy sản,Yêu cầu kỹ thuật,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 219:2004 CÁ NƯỚC NGỌT - CÁ BỖNG GIỐNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Freshwater fish - Fingerlings of Spinibarbus denticulatus - Technical requirements 1 Ðối tượng

Ban hành: 17/11/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-219:2004 về thiết bị trạm gốc của hệ thống GMS - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-219:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN68-219:2004,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị trạm gốc,Hệ thống GMS ,Yêu cầu kỹ thuật ,Điện - điện tử TCN 68 - 219: 2004 THIẾT BỊ TRẠM GỐC CỦA HỆ THỐNG GSM YÊU CẦU KỸ THUẬT GSM BASE STATION EQUIPMENT TECHNICAL REQUIREMENTS MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp

Ban hành: 29/07/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 219:1995 về quy phạm khảo nghiệm giống cà chua

10TCN219:1995,Tiêu chuẩn ngành 10TCN219:1995,***,Quy phạm khảo nghiệm giống cà chua,10 TCN 219:1995,Giống cà chua,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 219:1995 QUY PHẠM KHẢO NGHIỆM GIỐNG CÀ CHUA 1. Quy định chung 1.1. Quy phạm này quy định những nguyên tắc chung, nội dung và phương pháp chủ yếu áp dụng cho việc

Ban hành: Năm 1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 219:1994 về Công trình bến cảng sông - Tiêu chuẩn thiết kế

22TCN219:1994,Tiêu chuẩn ngành 22TCN219:1994,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 219-94 CÔNG TRÌNH BẾN CẢNG SÔNG - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ 1. NGUYÊN TẮC CHUNG 1.1. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kế mới và thiết kế cải tạo các công trình bến của cảng sông và của nhà máy đóng mới hoặc sửa chữa

Ban hành: Năm 1994

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2020. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9454:2013 (ISO 1217:2009) về Máy nén thể tích - Thử nghiệm thu

TCVN9454:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9454:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9454:2013 ISO 1217:2009 MÁY NÉN THỂ TÍCH - THỬ NGHIỆM THU Displacement compressors - Acceptance tests Lời nói đầu TCVN 9454:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 1217:2009. TCVN 9454:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9627:2013 (IEC 61112:2009) về Làm việc có điện - Chăn cách điện

TCVN9627:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9627:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9627:2013 IEC 61112:2009 LÀM VIỆC CÓ ĐIỆN - CHĂN CÁCH ĐIỆN Live working - Electrical insulating blankets Lời nói đầu TCVN 9627:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 61112:2009; TCVN 9627:2013 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2014

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10149:2013 (ASTM D 4807 - 05) về Dầu thô - Xác định cận bằng phương pháp dùng màn lọc

TCVN10149:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10149:2013,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10149:2013 ASTM D 4807 - 05 DẦU THÔ - XÁC ĐỊNH CẶN BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÙNG MÀNG LỌC Standard test method for sediment in crude oil by membrane filtration Lời nói đầu TCVN 10149:2013 được xây

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10036:2013 (ISO 26642:2010) về Thực phẩm – Xác định chỉ số glycaemic (GI) và khuyến nghị cách phân loại thực phẩm

TCVN10036:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10036:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10036:2013 ISO 26642:2010 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ GLYCAEMIC (GI) VÀ KHUYẾN NGHỊ CÁCH PHÂN LOẠI THỰC PHẨM Food products - Determination of the glycaemic index (GI) and recommendation for food classification

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10030:2013 (EN 1376:1996) về Thực phẩm – Xác định Saccharin trong các chế phẩm tạo ngọt – Phương pháp đo phổ

TCVN10030:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10030:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10030:2013 EN 1376:1996 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH SACCHARIN TRONG CÁC CHẾ PHẨM TẠO NGỌT - PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ Foodstuffs - Determination of saccharin in table top sweetener preparations - Spectrometric method Lời

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10032:2013 (EN 1378:1996) về Thực phẩm – Xác định aspartame trong các chế phẩm tạo ngọt – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN10032:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10032:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10032:2013 EN 1378:1996 THỰC PHẨM – XÁC ĐỊNH ASPARTAME TRONG CÁC CHẾ PHẨM TẠO NGỌT – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Foodstuffs – Determination of aspartame in table top sweetener preparations – Method by high

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10254:2013 (ISO 8777:1993) về Thông tin và tư liệu - Lệnh dùng cho tìm kiếm văn bản tương tác

TCVN10254:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10254:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10254:2013 ISO 8777:1993 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU- LỆNH DÀNH CHO TÌM KIẾM VĂN BẢN TƯƠNG TÁC Information and documentation - Commands for interactive text searching Lời nói đầu TCVN 10254:2013 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10255:2013 (ISO 7220:1996) về Thông tin và tư liệu - Trình bày danh mục tiêu chuẩn

TCVN10255:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10255:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10255:2013 ISO 7220:1996 THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU - TRÌNH BÀY DANH MỤC TIÊU CHUẨN lnformation and documentation - Presentation of catalogues of standards Lời nói đầu TCVN 10255:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 7220:1996 và

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10251:2013 về Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong tòa nhà – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN10251:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10251:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10251:2013 THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CÁP THÔNG TIN TRONG TÒA NHÀ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Design, Installation telecommunication cable in building - Specification Lời nói đầu TCVN 10251:2013 do Viện Khoa học kỹ thuật Bưu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10221:2013 (ISO 1995:1981) về Hydrocarbon thơm – Lấy mẫu

TCVN10221:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10221:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10221:2013 ISO 1995:1981 HYDROCARBON THƠM - LẤY MẪU Aromatic hydrocarbons - Sampling Lời nói đầu TCVN 10221:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 1995:1981. TCVN 10221:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10224:2013 (ISO 5282:1982) về Hydrocarbon thơm – Xác định hàm lượng lưu huỳnh – Phương pháp khử Pitt-Rupercht và đo quang phổ

TCVN10224:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10224:2013,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10224:2013 ISO 5282:1982 HYDROCARBON THƠM - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH - PHƯƠNG PHÁP KHỬ PITT-RUPRECHT VÀ ĐO QUANG PHỔ Aromatic hydrocarbons - Determination of sulphur content - Pitt-Ruprecht reduction and spectrophotometric

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2014

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10230:2013 (ISO 814:2011) về Cao su lưu hóa hoặc nhiệt dẻo - Xác định độ kết dính với kim loại - Phương pháp hai đĩa

TCVN10230:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10230:2013,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10230:2013 ISO 814:2011 CAO SU LƯU HÓA HOẶC NHIỆT DẺO - XÁC ĐỊNH ĐỘ KẾT DÍNH VỚI KIM LOẠI - PHƯƠNG PHÁP HAI ĐĨA Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of adhesion to metal - Two-plate method Lời

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2014

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10132:2013 (ISO 1854:2008) về Phomat whey – Xác định hàm lượng chất béo – Phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn)

TCVN10132:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10132:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10132:2013 ISO 1854:2008 PHOMAT WHEY - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Whey cheese - Determination of fat content - Gravimetric method (Reference method) Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10104:2013 (ISO 13636:2012) về Chất dẻo - Màng và tấm - Màng Poly (etylen terephtalat) (PET) không định hướng

TCVN10104:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10104:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10104:2013 ISO 13636:2012 CHẤT DẺO - MÀNG VÀ TẤM - TẤM POLY(ETYLEN TEREPHTALAT) (PET) KHÔNG ĐỊNH HƯỚNG Plastics - Film and sheeting - Non-oriented poly(ethylene terephthalate) (PET) sheets Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10106:2013 (ISO 17555:2003) về Chất dẻo - Màng và tấm Màng Polypropylen (PP) định hướng hai chiều

TCVN10106:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10106:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10106:2013 ISO 17555:2003 CHẤT DẺO - MÀNG VÀ TẤM - MÀNG POLYPROPYLEN (PP) ĐỊNH HƯỚNG HAI CHIỀU Plastics - Film and sheeting - Biaxially oriented polypropylene (PP) films Lời nói đầu TCVN 10106:2013 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.144.55.253