Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 128/2013/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4912 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-128:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống nhãn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-128:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-128:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giống nhãn ,khảo nghiệm giống nhãn ,QCVN01-128:2013/BNNPTNT,Nông nghiệp QCVN 01-128:2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG NHÃN National Technical Regulation on

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 128:2002 về đất xây dựng công trình thuỷ lợi - Phương pháp xác định giới hạn chảy và giới hạn dẻo của đất trong phòng thí nghiệm

14TCN128:2002,Tiêu chuẩn ngành 14TCN128:2002,***,Đất xây dựng công trình thuỷ lợi,Xác định giới hạn chảy,Xác định giới hạn dẻo,14 TCN 128:2002,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 128:2002 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIỚI HẠN CHẢY VÀ GIỚI HẠN DẺO CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soils.

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn ngành 28TCN 128:1998 về Cấp bậc kỹ thuật công nhân trong lĩnh vực khai thác hải sản do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN128:1998,Tiêu chuẩn ngành 28TCN128:1998,Bộ Thuỷ sản,28TCN128:1998 ,Cấp bậc kỹ thuật công nhân ,Khai thác hải sản TIÊU CHUẨN NGÀNH 28TCN 128:1998 CẤP BẬC KỸ THUẬT CÔNG NHÂN TRONG LĨNH VỰC CHẾ BIẾN THUỶ SẢN LỜI NÓI ĐẦU : 28TCN 128:1998 'Cấp bậc kỹ thuật công nhân trong lĩnh vực khai thác hải sản' do Vụ Tổ chức

Ban hành: 11/11/1998

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD 128:1985 về thủy tinh - phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hóa học - quy định chung

TCXD128:1985,Tiêu chuẩn XDVN TCXD128:1985,***,TCXD 128:1985 ,Thủy tinh,Phương pháp chuẩn bị mẫu ,Phòng thí nghiệm,Phân tích hóa học,Quy định chung,Xây dựng,Hóa chất TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 128: 1985 THỦY TINH - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN BỊ MẪU TRONG PHÒNG THÍNGHIỆM ĐỂ PHÂN TÍCH HÓA HỌC - QUY ĐỊNH CHUNG Glass - Method for sampling

Ban hành: Năm 1985

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2020/BTC về Thóc tẻ dự trữ quốc gia

nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 87/2020/TT-BTC ngày 30 tháng 10 năm 2020. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THÓC TẺ DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on paddy for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều

Ban hành: 30/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9454:2013 (ISO 1217:2009) về Máy nén thể tích - Thử nghiệm thu

TCVN9454:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9454:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9454:2013 ISO 1217:2009 MÁY NÉN THỂ TÍCH - THỬ NGHIỆM THU Displacement compressors - Acceptance tests Lời nói đầu TCVN 9454:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 1217:2009. TCVN 9454:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2019/BTC về Gạo dự trữ quốc gia

cục Dự trữ Nhà nước biên soạn và trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC ngày 12 tháng 11 năm 2019. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI GẠO DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on rice for national reserve 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1.

Ban hành: 12/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8-1:2015 (ISO 128-1:2003) về Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 1: Phần mở đầu và bảng tra

TCVN8-1:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8-1:2015,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8-1:2015 ISO 128-1:2003 BẢN VẼ KỸ THUẬT - NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN - PHẦN 1: PHẦN MỞ ĐẦU VÀ BẢNG TRA Technical drawings - General principles of presentation - Part 1: Introduction and index Lời nói đầu TCVN 8-1:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009) về Chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay - Tính năng và cấu tạo

TCVN7026:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7026:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7026:2013 ISO 7165:2009 CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY - TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO Fire fighting - Portable fire extinguishers - Perfermance and construction Lời nói đầu TCVN 7026:2013 thay thế TCVN 7026:2002 (ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2015

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008) về Chữa cháy - Bình chữa cháy có bánh xe - Tính năng và cấu tạo

TCVN7027:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7027:2013,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7027:2013 ISO 11601:2008 CHỮA CHÁY - BÌNH CHỮA CHÁY CÓ BÁNH XE- TÍNH NĂNG VÀ CẤU TẠO Fire fighting - wheeled fire extinguishers - Performance and construction Lời nói đầu TCVN 7027:2013 thay thế TCVN 7027:2002 (ISO

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9596:2013 về Phương pháp thống kê dùng trong thử nghiệm thành thạo bằng so sánh liên phòng thí nghiệm

TCVN9596:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9596:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9596 : 2013 ISO 13528 : 2003 PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ DÙNG TRONG THỬ NGHIỆM THÀNH THẠO BẰNG SO SÁNH LIÊN PHÒNG THÍ NGHIỆM Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons Lời nói đầu TCVN 9596:2013

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7042:2013 về bia hơi

TCVN7042:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7042:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7042:2013 BIA HƠI Draught beer Lời nói đầu TCVN 7042:2013 thay thế TCVN 7042:2009; TCVN 7042:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9663:2013 (ISO 21543:2006) về Sản phẩm sữa - Hướng dẫn áp dụng đo phổ hồng ngoại gần

TCVN9663:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9663:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9663:2013 ISO 21543:2006 SẢN PHẨM SỮA – HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐO PHỔ HỒNG NGOẠI GẦN Milk products – Guidelines for the application of near infrared spectrometry Lời nói đầu TCVN 9663:2013 hoàn thành tương đương

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9589:2013 (ISO 13906:2008) về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng xơ xử lý bằng chất tẩy axit (ADF) và lignin xử lý bằng chất tẩy axit (ADL)

TCVN9589:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9589:2013,***,Xác định hàm lượng xơ xử lý,Thức ăn chăn nuôi,chất tẩy axit ,TCVN 9589:2013 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9589:2013 ISO 13906:2008 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG XƠ XỬ LÝ BẰNG CHẤT TẨY AXIT (ADF) VÀ LIGNIN XỬ LÝ BẰNG CHẤT TẨY AXIT (ADL) Animal

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9590:2013 (ISO 16472:2006) về Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng xơ xử lý bằng chất tẩy trung tính và amylaza (aNDF)

TCVN9590:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9590:2013,***,Xác định hàm lượng xơ xử lý,Thức ăn chăn nuôi,chất tẩy trung tính ,TCVN 9590:2013 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9590:2013 ISO 16472:2006 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG XƠ XỬ LÝ BẰNG CHẤT TẨY TRUNG TÍNH VÀ AMYLAZA (aNDF) Animal feeding stuffs -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9593:2013 (CAC/RCP 54-2004) về Quy phạm thực hành chăn nuôi tốt

TCVN9593:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9593:2013,***,Quy phạm thực hành chăn nuôi tốt,Quy trình thực hành chăn nuôi tốt ,chăn nuôi tốt,TCVN 9593:2013 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9593:2013 CAC/RCP 54-2004 QUY PHẠM THỰC HÀNH CHĂN NUÔI TỐT Code of practice on good animal feeding Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9775:2013 (CAC/RCP 61-2005) về Quy phạm thực hành hạn chế và giảm thiểu tính kháng kháng sinh

TCVN9775:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9775:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9775:2013 CAC/RCP 61-2005 QUY PHẠM THỰC HÀNH HẠN CHẾ VÀ GIẢM THIỂU TÍNH KHÁNG KHÁNG SINH Code of Practice to Minimize and Contain Antimicrobial Resistance Lời nói đầu TCVN 9775:2013 hoàn toàn tương đương với CAC/RCP 61-2005;

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9776:2013 (CAC/RCP 67-2009) về Quy phạm thực hành giảm acrylamide trong thực phẩm

TCVN9776:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9776:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9776:2013 CAC/RCP 67-2009 QUY PHẠM THỰC HÀNH GIẢM ACRYLAMIDE TRONG THỰC PHẨM Code of Practice for the Reduction of Acrylamide in Foods Lời nói đầu TCVN 9776:2013 hoàn toàn tương đương với CAC/RCP 67-2009;

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9712:2013 (CAC/RCP 51-2003) về Quy phạm thực hành ngăn ngừa và giảm thiểu sự nhiễm độc tố vi nấm trong ngũ cốc

TCVN9712:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9712:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9712:2013 CAC/RCP 51-2003 QUY PHẠM THỰC HÀNH NGĂN NGỪA VÀ GIẢM THIỂU SỰ NHIỄM ĐỘC TỐ VI NẤM TRONG NGŨ CỐC Code of practice for the prevention and reduction of mycotoxin contamination in cereals Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6057:2013 về Bia hộp

TCVN6057:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6057:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6057:2013 BIA HỘP Canned Beer Lời nói đầu TCVN 6057:2013 thay thế TCVN 6057:2009; TCVN 6057:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 35.153.39.7