Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 103/2014/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6047 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 103:2019/BGTVT về Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

QCVN103:2019/BGTVT,Quy chuẩn QCVN103:2019,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 103: 2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI National Technical Regulations on Vehicle Inspection Station Lời nói đầu QCVN 103 : 2019/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 103:2016/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lặp và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE

QCVN103:2016/BTTTT,Quy chuẩn QCVN103:2016,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 103:2016/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ TRẠM GỐC, LẶP VÀ PHỤ TRỢ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG GSM, W-CDMA FDD VÀ LTE National technical regulation on electromagnetic compatibility for Base

Ban hành: 08/12/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2016

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-103:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm, kiểm định thức ăn chăn nuôi gà do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-103:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-103:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm kiểm định ,Thức ăn chăn nuôi gà ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01 - 103: 2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH THỨC ĂN CHĂN NUÔI GÀ National technical regulation on testing feeding-stuff

Ban hành: 15/08/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-103:2011 (IEC 60335-2-103:2011) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-103: Yêu cầu cụ thể đối với bộ truyền động dùng cho cổng, cửa và cửa sổ

TCVN5699-2-103:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-103:2011,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-103:2011 IEC 60335-2-103:2011 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ – AN TOÀN – PHẦN 2-103: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BỘ TRUYỀN ĐỘNG DÙNG CHO CỔNG, CỬA VÀ CỬA SỔ Household and similar electrical

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2014

5

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 103:1999 Phụ gia cho bê tông và vữa – Định nghĩa và phân loại

14TCN103:1999,Tiêu chuẩn ngành 14TCN103:1999,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 103-1999 PHỤ GIA CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI Admixtures for concrete and mortar - Definition and classfication 1. ĐỊNH NGHĨA: Phụ gia là những sản phẩm khi trộn một

Ban hành: 16/06/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9905:2014 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế kết cấu theo độ tin cậy

TCVN9905:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9905:2014,***,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9905 : 2014 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ KẾT CẤU THEO ĐỘ TIN CẬY Hydraulic structures - Design reliability requirements 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10667:2014 về Cọc bê tông ly tâm - Khoan hạ cọc - Thi công và nghiệm thu

TCVN10667:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10667:2014,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10667:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM - KHOAN HẠ CỌC - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Spun concrete piles - Pile drilling and installing - Construction and acceptance MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10521:2014 (ISO 62:2008) về Chất dẻo - Xác định độ hấp thụ nước

TCVN10521:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10521:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10521:2014 ISO 62:2008 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH ĐỘ HẤP THỤ NƯỚC Plastics - Determination of water absorption Lời nói đầu TCVN 10521:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 62:2008. TCVN 10521:2014 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10440:2014 (ISO 17709:2004) về Giầy dép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị và khoảng thời gian điều hòa mẫu và mẫu thử

TCVN10440:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10440:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10440:2014 ISO 17709:2004 GIẦY DÉP – VỊ TRÍ LẤY MẪU, CHUẨN BỊ VÀ KHOẢNG THỜI GIAN ĐIỀU HÒA MẪU VÀ MẪU THỬ Footwear – Sampling location, preparation and duration of conditioning of samples and test pieces Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9903:2014 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu hạ mực nước ngầm

TCVN9903:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9903:2014,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9903 : 2014 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI YÊU CẦU THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU HẠ MỰC NƯỚC NGẦM Hydraulic structures - Requirements for design, construction and acceptance of decreasing groundwater level Lời nói đầu TCVN 9903

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9906:2014 về Công trình thủy lợi - Cọc xi măng đất thi công theo phương pháp Jet-grouting - Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu cho xử lý nền đất yếu

TCVN9906:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9906:2014,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9906: 2014 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - CỌC XI MĂNG ĐẤT THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP JET-GROUTING - YÊU CẦU THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CHO XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU Hydraulic structures - Cement soil columns created by Jet-grouting method -

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4193:2014 về Cà phê nhân

TCVN4193:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4193:2014,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4193 : 2014 CÀ PHÊ NHÂN Green Coffee Lời nói đầu TCVN 4193:2014 thay thế TCVN 4193:2005; TCVN 4193:2014 do Cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối và Công ty Cổ phần Giám định cà phê và hàng hóa xuất

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2619:2014 về Phân urê - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN2619:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2619:2014,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2619:2014 PHÂN URÊ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Urea fertilizer - Specifications Lời nói đầu TCVN 2619:2014 thay thế cho TCVN 2619:1994. TCVN 2619:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC134 Phân bón biên soạn trên cơ sở

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10295:2014 (ISO/IEC 27005:2011) về Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quản lý rủi ro an toàn thông tin

TCVN10295:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10295:2014,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10295 : 2014 ISO/IEC 27005 : 2011 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - QUẢN LÝ RỦI RO AN TOÀN THÔNG TIN Information technology - Security techniques - Information security risk management Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10510:2014 (ISO 24254:2007) về Chất bôi trơn, dầu công nghiệp và sản phẩm liên quan (loại L) - Họ E (Dầu động cơ đốt trong) - Yêu cầu kỹ thuật đối với dầu sử dụng trong động cơ xăng môtô bốn kỳ và hệ thống truyền động kèm theo (phẩm cấp EMA và EMB)

TCVN10510:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10510:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10510:2014 ISO 24254:2007 CHẤT BÔI TRƠN, DẦU CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SẢN PHẨM LIÊN QUAN (LOẠI L) – HỌ E (DẦU ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG) – YÊU CẦU KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DẦU SỬ DỤNG TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG MÔTÔ BỐN KỲ VÀ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG KÈM THEO

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7798:2014 về Căn hộ du lịch - Xếp hạng

TCVN7798:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7798:2014,***,Xây dựng TCVN 7798:2014 CĂN HỘ DU LỊCH - XẾP HẠNG Tourist Apartment - Classification Lời nói đầu TCVN 7798:2014 thay thế TCVN 7798:2009; TCVN 7798:2014 do Tổng cục Du lịch biên soạn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10470:2014 (ISO 11486:2006) về Mô tô - Phương pháp chỉnh đặt lực cản chạy trên băng thử động lực

TCVN10470:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10470:2014,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10470:2014 ISO 11486:2006 MÔ TÔ - PHƯƠNG PHÁP CHỈNH ĐẶT LỰC CẢN CHẠY TRÊN BĂNG THỬ ĐỘNG LỰC Motorcycles - Methods for setting running resistance on a chassis dynamometer Lời nói đầu TCVN 10470:2014 hoàn toàn tương

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12293:2014 (ISO/TR 16705:2016) về Phương pháp thống kê áp dụng cho six sigma - Các ví dụ minh họa phân tích bảng chéo

TCVN12293:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12293:2014,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12293:2014 ISO/TR 16705:2016 PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ ÁP DỤNG CHO SIX SIGMA - CÁC VÍ DỤ MINH HỌA PHÂN TÍCH BẢNG CHÉO Statistical methods for implementation of Six Sigma - Selected illustrations of contingency table analysis Lời nói

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10598:2014 (ISO 376:2011) về Vật liệu kim loại - Hiệu chuẩn dụng cụ đo lực dung để kiểm tra máy thử một trục

TCVN10598:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10598:2014,***,Công nghiệp TCVN 10598:2014 ISO 376:2011 VẬT LIỆU KIM LOẠI - HIỆU CHUẨN DỤNG CỤ ĐO LỰC DÙNG ĐỂ KIỂM TRA MÁY THỬ MỘT TRỤC Metallic materials - Calibration of force-proving instruments used for the verification of uniaxial testing machines Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10552:2014 (ISO 549:1981) về Quặng mangan - Xác định hàm lượng nước liên kết - Phương pháp khối lượng

TCVN10552:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10552:2014,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TCVN 10552:2014 ISO 549:1981 QUẶNG MANGAN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC LIÊN KẾT - PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG Manganese ores - Determination of combined water content - Gravimetric method Lời nói đầu TCVN 10552:2014 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.186.91