>>> Xem công việc pháp lý mới tại đây.

Giao kết hợp đồng lao động trong Công ty Cổ Phần

Hình từ Internet

1. Hình thức của hợp đồng lao động trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với từng người lao động làm việc cho mình, mỗi bên sẽ giữ 01 bản; Ngoài ra, công ty và người lao động cũng có thể giao kết hợp đồng lao động thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hợp đồng lao động này có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Trong trường hợp giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói, NGOẠI TRỪ công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng; giao kết với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó và hợp đồng lao động với người lao động là người giúp việc gia đình thì các bên phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

- Về phía công ty cổ phần: Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thay mình ký hợp đồng lao động với người lao động thì phải lập Giấy ủy quyền giao kết hợp đồng lao động

- Về phía người lao động:

- Người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;

- Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

- Người lao động được những người lao động trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

Lưu ý: Người được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không được ủy quyền lại cho người khác giao kết hợp đồng lao động.

Tùy theo tính chất công việc và nhu cầu sử dụng lao động, các bên phải giao kết hợp đồng lao động thuộc một trong các loại sau:

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục quan hệ lao động thì phải tiến hành giao kết hợp đồng lao động mới. Trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.

Ngược lại, nếu hết thời hạn 30 ngày mà các bên không tiến hành giao kết hợp đồng lao động mới, thì mặc nhiên: hợp đồng lao động xác định thời hạn đã giao kết sẽ trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trường hợp các bên bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ một số trường hợp sau:

(1) Đối với người được thuê làm giám đốc trong công ty cổ phần có vốn nhà nước.

(2) Trường hợp khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

(3) Thời hạn người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

(4) Người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động thì phải được gia hạn hợp đồng đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

Hiện nay, không có văn bản pháp luật nào ban hành kèm theo các mẫu hợp đồng lao động mà việc thể hiện như thế nào là hoàn toàn do các bên thống nhất thỏa thuận; miễn là đảm bảo đáp ứng các điều kiện, nội dung được quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản liên quan quy định.

3. Một số lưu ý khi công ty cổ phần giao kết hợp đồng lao động

Công ty cổ phần tuyệt đối KHÔNG được:

- Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động;

- Yêu cầu người lao động phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động;

- Buộc người lao động thực hiện hợp đồng lao động để trả nợ cho công ty cổ phần.

Sau khi giao kết hợp đồng lao động thì công ty cổ phần có trách nhiệm Thông báo về tình hình biến động lao động hàng tháng ở công ty cổ phần, việc khai báo phải thực hiện trước ngày 03 của tháng liền kề. Xem chi tiết tại công việc: "Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có hàng tháng". 

Đồng thời thực hiện thủ tục Báo tăng lao động cho cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý trực tiếp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động. Xem chi tiết tại công việc: "Đăng ký điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN".

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

15,342
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: