Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 7009-2:2002

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 7009-2:2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1916 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7009-2:2002 (ISO 9703-2:1994) về Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 2: Tín hiệu báo động bằng âm thanh

TCVN7009-2:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7009-2:2002,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường TCVN 7009-2:2002 (ISO 9703-2:1994) TÍN HIỆU BÁO ĐỘNG TRONG CHĂM SÓC GÂY MÊ VÀ HÔ HẤP - PHẦN 2: TÍN HIỆU BÁO ĐỘNG BẰNG ÂM THANH Anaesthesia and respiratory care alarm signals - Part 2: Auditory alarm signals Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7009-1:2002 (ISO 9703-1:1992) về Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 1: Tín hiệu báo động bằng hình ảnh

TCVN 7009-1:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 9703-1:1992. TCVN 7009-2:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 9703-2:1994. TCVN 7009-3:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 9703-3:1998. TCVN 7009-1¸3:2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC2 “Thiết bị y tế” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7009-3:2002 (ISO 9703-3:1998) về Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 3: Hướng dẫn ứng dụng các báo động

Lời nói đầu TCVN 7009-1:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 9703-1:1992. TCVN 7009-2:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 9703-2:1994. TCVN 7009-3:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 9703-3:1998. TCVN 7009-1¸3:2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC2 “Thiết bị y tế” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13677-2:2023 (ISO 21253-2:2019) về Chất lượng nước - Phương pháp đa hợp chất theo lớp - Phần 2: Tiêu chí xác định định lượng các chất hữu cơ bằng phương pháp phân tích đa hợp chất theo lớp

TCVN13677-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13677-2:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13677-2:2023 ISO 21253-2:2019 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - PHƯƠNG PHÁP ĐA HỢP CHẤT THEO LỚP -  PHẦN 2: TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG CÁC CHẤT HỮU CƠ BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA HỢP CHẤT THEO LỚP Water quality -

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13665-2:2023 (ISO 17734-2:2013) về Xác định các hợp chất nitơ hữu cơ trong không khí bằng sắc ký lỏng và khối phổ - Phần 2: Amin và aminoisoxyanat sử dụng dẫn xuất dibutylamin và etyl cloroformat

TCVN13665-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13665-2:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13665-2:2023 ISO 17734-2:2013 XÁC ĐỊNH CÁC HỢP CHẤT NITƠ HỮU CƠ TRONG KHÔNG KHÍ BẰNG SẮC KÝ LỎNG VÀ KHỐI PHỔ - PHẦN 2: AMIN VÀ AMINOISOXYANAT SỬ DỤNG DẪN XUẤT DIBUTYLAMIN VÀ ETYL CLOROFORMAT Determination of

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2023

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13867-2:2023 (ISO 24516-2:2019) về Hướng dẫn quản lý tài sản của hệ thống cấp nước và thoát nước - Phần 2: Nhà máy nước

TCVN13867-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13867-2:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13867-2:2023 ISO 24516-2:2019 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC - PHẦN 2: NHÀ MÁY NƯỚC Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater systems - Part 2

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2023

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7552-2:2023 (ISO 1496-2:2018) về Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 - Yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm - Phần 2: Công-te-nơ nhiệt

TCVN7552-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7552-2:2023,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7552-2:2023 ISO 1496-2:2018 CÔNG-TE-NƠ VẬN CHUYỂN LOẠT 1 - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ THỬ NGHIỆM - PHẦN 2: CÔNG-TE-NƠ NHIỆT Series 1 freight containers - Specification and testing - Part 2: Thermal containers Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2023

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13590-2:2023 (IEC 60309-2:2021) về Phích cắm, ổ cắm cố định hoặc di động và ổ nối vào thiết bị dùng cho mục đích công nghiệp - Phần 2: Yêu cầu tương thích về kích thước đối với phụ kiện dạng chân cắm và tiếp điểm dạng ống

TCVN13590-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13590-2:2023,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13590-2:2023 IEC 60309-2:2021 PHÍCH CẮM, Ổ CẮM CỐ ĐỊNH HOẶC DI ĐỘNG VÀ Ổ NỐI VÀO THIẾT BỊ DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CÔNG NGHIỆP - PHẦN 2: YÊU CẦU TƯƠNG THÍCH VỀ KÍCH THƯỚC ĐỐI VỚI PHỤ KIỆN DẠNG CHÂN CẮM VÀ TIẾP ĐIỂM DẠNG ỐNG

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2023

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13695-2:2023 về Đường ray - Phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết - Phần 2: Xác định sức kháng xoắn

TCVN13695-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13695-2:2023,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13695-2:2023 ĐƯỜNG RAY- PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM BỘ PHỤ KIỆN LIÊN KẾT - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH SỨC KHÁNG XOẮN Track - Test methods for fastening systems Part 2: Determination of torsional resistance Mục lục Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2023

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13854-2:2023 (ISO 19967-2:2019) về Bơm nhiệt đun nước - Thử và xác định thông số tính năng - Phần 2: Bơm nhiệt đun nước để sưởi

TCVN13854-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13854-2:2023,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13854-2:2023 ISO 19967-2:2019 BƠM NHIỆT ĐUN NƯỚC - THỬ VÀ XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ TÍNH NĂNG - PHẦN 2: BƠM NHIỆT ĐUN NƯỚC ĐỂ SƯỞI Heat pump water heaters-Testing and rating for performance - Part 2: Heat pump water heater for

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2023

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13654-2:2023 về Dăm gỗ - Phần 2: Dăm gỗ dùng để sản xuất ván dăm, ván sợi

TCVN13654-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13654-2:2023,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13654-2:2023 DĂM GỖ - PHẦN 2: DĂM GỖ DÙNG ĐỂ SẢN XUẤT VÁN DĂM, VÁN SỢI Wood chips - Part 2: Wood chips used for particleboards, fiberboards Lời nói đầu TCVN 13654-2:2023 được xây dựng trên cơ sở tham khảo LY/T 1794

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2023

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13691-2:2023 (ISO 11001-2:1993) về Máy kéo bánh hơi dùng trong nông nghiệp - Móc nối cơ cấu treo ba điểm - Phần 2: Móc nối khung chữ A

TCVN13691-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13691-2:2023,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13691-2:2023 ISO 11001-2:1993 MÁY KÉO BÁNH HƠI DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP - MÓC NỐI CƠ CẤU TREO BA ĐIỂM - PHẦN 2: MÓC NỐI KHUNG CHỮ A Agricultural wheeled tractors and implements - Three-point hitch couplers -

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2023

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13756-2:2023 về Động cơ đốt trong kiểu pit tông - Động cơ Điêzen 01 xi lanh công suất dưới 37kW dùng cho máy nông, lâm nghiệp - Phần 2: Phương pháp thử đặc tính động cơ

TCVN13756-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13756-2:2023,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13756-2:2023 ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG KIÊU PÍT TÔNG - ĐỘNG CƠ ĐIÊZEN 01 XI LANH, CÔNG SUẤT DƯỚI 37KW DÙNG CHO MÁY NÔNG, LÂM NGHIỆP - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐẶC TÍNH ĐỘNG CƠ Reciprocating internal combustion engines -

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2023

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13848-2:2023 (ISO 18219-2:2021) về Da - Xác định Hydrocacbon Clo hóa trong da - Phần 2: Phương pháp sắc ký xác định các parafin clo hóa chuỗi mạch trung bình (MCCP).

TCVN13848-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13848-2:2023,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13848-2:2023 ISO 18219-2:2021 DA - XÁC ĐỊNH HYDROCACBON CLO HÓA TRONG DA - PHẦN 2 - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ XÁC ĐỊNH CÁC PARAFIN CLO HÓA CHUỖI MẠCH TRUNG BÌNH (MCCP) Leather - Determination of chlorinated hydrocarbons in leather

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2023

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13711-2:2023 (ISO 15835-2:2018) về Thép cốt bê tông - Mối nối bằng ống ren - Phần 2: Phương pháp thử

TCVN13711-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13711-2:2023,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13711-2:2023 ISO 15835-2:2018 THÉP CỐT BÊ TÔNG - MỐI NỐI BẰNG ỐNG REN - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ Steel for the reinforcement of concrete - Reinforcement couplers for mechanical splices of bars - Part 2: Test method

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2023

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13684-2:2023 (ISO 15698-2:2012) về Thép cốt bê tông - Thanh thép cốt có đầu neo - Phần 2: Phương pháp thử

TCVN13684-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13684-2:2023,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13684-2:2023 ISO 15698-2:2012 THÉP CỐT BÊ TÔNG - THANH THÉP CỐT CÓ ĐẦU NEO - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THỬ Steel for the reinforcement of concrete - Headed bars - Part 2: Test methods Lời nói đầu TCVN 13684-2:2023 hoàn

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2023

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13668-2:2023 (ISO 21268-2:2019) về Chất lượng đất - Quy trình ngâm chiết để thử nghiệm hóa học và độc học sinh thái đối với đất và các vật liệu giống đất - Phần 2: Mẻ thử nghiệm sử dụng tỷ lệ chất lỏng trên chất rắn là 10 l/kg chất khô

TCVN13668-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13668-2:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13668-2:2023 ISO 21268-2:2019 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - QUY TRÌNH NGÂM CHIẾT ĐỂ THỬ NGHIỆM HÓA HỌC VÀ ĐỘC HỌC SINH THÁI ĐỐI VỚI ĐẤT VÀ CÁC VẬT LIỆU GIỐNG ĐẤT - PHẦN 2: MẺ THỬ NGHIỆM SỬ DỤNG TỶ LỆ CHẤT LỎNG TRÊN CHẤT RẮN

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2023

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13842-2:2023 (ISO/TS 20224-2:2020) về Phân tích dấu ấn sinh học phân tử - Phát hiện nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bằng real-time PCR - Phần 2: Phương pháp phát hiện ADN của cừu

TCVN13842-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13842-2:2023,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13842-2:2023 ISO/TS 20224-2:2020 PHÂN TÍCH DẤU ẤN SINH HỌC PHÂN TỬ - PHÁT HIỆN NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI BẰNG REAL-TIME PCR - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN ADN CỦA CỪU

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2023

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8257-2:2023 về Tấm thạch cao - Phương pháp thử cơ lý - Phần 2: Xác định độ cứng của lõi, cạnh và gờ

TCVN8257-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8257-2:2023,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8257-2:2023 TẤM THẠCH CAO - PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ - PHẦN 2: XÁC ĐỊNH ĐỘ CỨNG CỦA LÕI, CẠNH VÀ GỜ Gypsum board - Test methods for physical testing - Part 2: Determination of core, end and edge hardness Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2023

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13707-2:2023 (ISO 13061-2:2014 WITH AMENDMENT 1:2017) về Tính chất vật lý và cơ học của gỗ - Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên - Phần 2: Xác định khối lượng riêng cho các phép thử vật lý và cơ học

TCVN13707-2:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13707-2:2023,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13707-2:2023 ISO 13061-2:2014 WITH AMENDMENT 1:2017 TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CƠ HỌC CỦA GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ DÀNH CHO MẪU NHỎ KHÔNG KHUYẾT TẬT TỪ GỖ TỰ NHIÊN – PHẦN 2: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG CHO

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!