Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5396 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2020/BTNMT về Dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới

QCVN68:2020/BTNMT,Quy chuẩn QCVN68:2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 68:2020/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ DỰ BÁO, CẢNH BÁO BÃO, ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI National technical regulation on tropical storm, tropical depression forecasting and warning LỜI NÓI ĐẦU QCVN 68:2020/BTNMT do

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2022

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-68:2014 (IEC 60335-2-68:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự An toàn Phần 2- 68: Yêu cầu cụ thể đối với máy giặt thảm kiểu phun hút dùng cho mục đích thương mại

TCVN5699-2-68:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-68:2014,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-68:2014 IEC 60335-2-68:2012 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-68: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY GIẶT THẢM KIỂU PHUN HÚT DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI Household and similar

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68:2013/BGTVT về xe đạp điện do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN68:2013/BGTVT,Quy chuẩn QCVN68:2013,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 68:2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XE ĐẠP ĐIỆN National TechnicaI Regulation on Electric Bicycles Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện số hiệu QCVN 68:2013/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam xây dựng, Bộ Khoa học

Ban hành: 01/11/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 68: 2013/BTTTT về thiết bị trong hệ thống nhận dạng tự động AIS sử dụng trên tàu biển do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN68:2013/BTTTT,Quy chuẩn QCVN68:2013,Bộ Thông tin và Truyền thông,Hệ thống nhận dạng tự động AIS trên tàu biển ,Hệ thống nhận dạng tự động AIS,QCVN 68: 2013/BTTTT ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 68: 2013/BTTTT VỀ THIẾT BỊ TRONG HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TỰ ĐỘNG AIS SỬ DỤNG TRÊN TÀU BIỂN National

Ban hành: 10/01/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-68:2011/BNNPTNT về về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống đậu tương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. QCVN 01-68 : 2011/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở TG/80/6 ngày 01 tháng 04 năm 1998 của Hiệp hội quốc tế bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV). QCVN 01-68 : 2011/BNNPTNT do Trung tâm

Ban hành: 17/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-68:2007 (IEC 60068-2-68:1994) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-68: Các thử nghiệm - Thử nghiệm L: Bụi và cát

TCVN7699-2-68:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-68:2007,***,Tài nguyên- Môi trường TCVN 7699-2-68:2007 IEC 60068-2-68:1994 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-68: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM L: BỤI VÀ CÁT Environmental testing - Part 2-68: Tests - Test L: Dust and sand Lời nói đầu TCVN 7699-2-68

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

7

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-254:2006 về công trình ngoại vi viễn thông - Quy định kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-254:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-254:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Công trình ngoại vi viễn thông,Quy định kỹ thuật,Tiêu chuẩn quy định kỹ thuật,TCN 68-254:2006 ,Điện - điện tử TCN 68 - 254: 2006 CÔNG TRÌNH NGOẠI VI VIỄN THÔNG QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Lời nói đầu Tiêu chuẩn Ngành TCN 68 - 254: 2006 “Công trình

Ban hành: 25/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-255:2006 về trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng - Phương pháp đo mức phơi nhiễm điện từ do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-255:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-255:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Trạm gốc điện thoại di động mặt đất , Phương pháp đo mức phơi nhiễm điện từ ,TCN 68-255:2006 ,Mức phơi nhiễm điện từ ,Điện - điện tử TCN 68 - 255: 2006 TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG - PHƯƠNG PHÁP ĐO MỨC PHƠI NHIỄM TRƯỜNG ĐIỆN TỪ Lời nói

Ban hành: 25/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-227:2006 về dịch vụ truy nhập Internet ADSL - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-227:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-227:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ truy nhập Internet ADSL,Tiêu chuẩn chất lượng,Chất lượng dịch vụ truy nhập internet ADSL,TCN 68-227:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 227: 2006 DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET ADSL TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG MỤC LỤC Lời nói đầu

Ban hành: 25/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-218: 2006 về dịch vụ truy nhập internet gián tiếp qua mạng viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ kết nối internet - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-218:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-218:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ truy nhập internet gián tiếp,Mạng viễn thông cố định mặt đất,Tiêu chuẩn chất lượng,Dịch vụ kết nối internet,TCN 68-218: 2006 ,Điện - điện tử TCN 68 - 218: 2006 DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET GIÁN TIẾP QUA MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT VÀ DỊCH VỤ KẾT NỐI

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-186:2006 về dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-186:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-186:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ điện thoại,Tiêu chuẩn chất lượng,Mạng viễn thông di động mặt đất,Điện - điện tử TCN 68 - 186: 2006 DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG MỤC LỤC Lời nói đầu I. Phạm vi và đối

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-176:2006 về dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-176:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-176:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ điện thoại,Mạng viễn thông cố định mặt đất,Tiêu chuẩn chất lượng,Điện - điện tử TCN 68 - 176: 2006 DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG MỤC LỤC Lời nói

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-252:2006 về thiết bị vô tuyến điều chế góc băng tần dân dụng 27 MHz - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-252:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-252:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Vô tuyến góc băng tần dân dụng 27 MHz,Góc băng tần dân dụng 27 MHz ,Yêu cầu kỹ thuật ,TCN 68-252:2006 ,Thiết bị vô tuyến điều chế ,Điện - điện tử TCN 68 - 252: 2006 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỀU CHẾ GÓC BĂNG TẦN DÂN DỤNG 27 MHZ YÊU CẦU KỸ THUẬT

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-253:2006 về dịch vụ điện thoại VoIP - Tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-253:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-253:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Dịch vụ điện thoại VoIP,Tiêu chuẩn chất lượng,Dịch vụ điện thoại VOIP ,TCN 68-253:2006 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68 - 253: 2006 DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI VOIP TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG MỤC LỤC Lời nói

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn ngành TCN68-250:2006 về thiết bị điện thoại VHF hai chiều lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-250:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-250:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị điện thoại VHF,Thiết bị điện thoại VHF hai chiều,Lắp đặt cố định,Lắp đặt cố định trên tàu cứu nạn ,Yêu cầu kỹ thuật ,TCN68-250:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 250: 2006 THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI VHF HAI CHIỀU LẮP ĐẶT CỐ ĐỊNH TRÊN TÀU CỨU NẠN YÊU CẦU

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn ngành TCN68-251:2006 về thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên và/hoặc song biên băng tần dân dụng 27 MHz - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-251:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-251:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị vô tuyến điều chế đơn biên ,Thiết bị vô tuyến điều chế song biên ,Yêu cầu kỹ thuật,Vô tuyến băng tần dân dụng 27 MHz,TCN68-251:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 251: 2006 THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỀU CHẾ ĐƠN BIÊN VÀ/HOẶC SONG BIÊN BĂNG TẦN DÂN DỤNG 27 MHZ

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn ngành TCN68-248:2006 về thiết bị trạm Inmarsat - C sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-248:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-248:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị trạm Inmarsat - C ,Thiết bị sử dụng trên tàu biển ,Sử dụng trên tàu biển ,Yêu cầu kỹ thuật,TCN68-248:2006 ,Điện - điện tử TCN 68 - 248: 2006 THIẾT BỊ TRẠM MẶT ĐẤT INMARSAT-C SỬ DỤNG TRÊN TÀU BIỂN YÊU CẦU KỸ THUẬT INMARSAT-C SHIP EARTH

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

18

Tiêu chuẩn ngành TCN68-249:2006 về thiết bị thu phát vô tuyến VHF của các trạm ven biển thuộc hệ thống GMDSS - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-249:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-249:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thiết bị thu phát vô tuyến VHF,Trạm ven biển,Hệ thống GMDSS ,Yêu cầu kỹ thuật ,TCN68-249:2006,Điện - điện tử TCN 68 – 249 : 2006 THIẾT BỊ THU PHÁT VÔ TUYẾN VHF CỦA CÁC TRẠM VEN BIỂN THUỘC HỆ THỐNG GMDSS YÊU CẦU KỸ THUẬT VHF TRANSMITTERS

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-247:2006 về thiết bị trạm mặt đất Inmarsat - B sử dụng trên tàu biển - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-247:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-247:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,Sử dụng trên tàu biển ,Thiết bị trạm mặt đất Inmarsat-B,Yêu cầu kỹ thuật ,TCN 68-247:2006,Điện - điện tử TCN 68 - 247: 2006 THIẾT BỊ TRẠM MẶT ĐẤT INMARSAT-B SỬ DỤNG TRÊN TÀU BIỂN YÊU CẦU KỸ THUẬT INMARSAT-B SHIP EARTH STATION EQUIPMENT

Ban hành: 05/09/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

20

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-161:2006 về phòng chống ảnh hưởng của đường dây điện lực đến cáp thông tin và các trạm thu phát vô tuyến yêu cầu kỹ thuật do Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

TCN68-161:2006,Tiêu chuẩn ngành TCN68-161:2006,Bộ Bưu chính Viễn thông,TCN 68-161:2006,Phòng chống ảnh hưởng đường dây điện lực,Cáp thông tin,Trạm thu phát vô tuyến,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Bưu chính Viễn thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-161:2006 (Soát xét lần 1) PHÒNG CHỐNG ẢNH HƯỞNG

Ban hành: 25/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74