Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 68/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 55387 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 3516/VPCP-KSTT năm 2021 về đôn đốc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 3516/VPCP-KSTT V/v đôn đốc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2021 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

2

Công văn 5442/VPCP-KSTT năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

- Hạnh phúc --------------- Số: 5442/VPCP-KSTT V/v thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2020 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ; - Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ngày 12 tháng 5

Ban hành: 06/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2020

3

Công văn 2558/LĐTBXH-VP năm 2021 về phối hợp triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2558/LĐTBXH-VP V/v phối hợp triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2021 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh

Ban hành: 05/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2021

4

Công văn 1988/BHXH-TST năm 2021 thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

--------------- Số: 1988/BHXH-TST V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; -

Ban hành: 08/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

5

Công văn 9568/VPCP-KSTT năm 2020 về phát hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 9568/VPCP-KSTT V/v phát hành Sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020 Kính gửi: - Các bộ, cơ quan ngang bộ; - Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2020

6

Công văn 13633/BTC-NSNN năm 2021 về kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13633/BTC-NSNN V/v kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 30 tháng 11

Ban hành: 30/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2021

7

Công văn 2512/UBND-VX năm 2021 triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2512/UBND-VX Về việc triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2021

8

Công văn 5124/VPCP-TTĐT năm 2021 về tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp trong quá trình triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Văn phòng Chính phủ đã thiết lập và đưa vào vận hành Đường dây nóng trực tuyến hỗ trợ người dân

Ban hành: 27/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2021

9

Công văn 2332/LĐTBXH-VP năm 2021 về báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2332/LĐTBXH-VP V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2021 Kính gửi: Thủ

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

10

Công văn 2315/TLĐ năm 2021 triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

2315/TLD,Công văn 2315 2021,Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động,Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19,Hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do Covid-19,Hỗ trợ người sử dụng lao động gặp khó khăn COVID 19,Doanh nghiệp,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế TỔNG LIÊN

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2021

11

Công văn 2386/LĐTBXH-QHLĐTL năm 2022 về tổng kết Nghị quyết 68/NQ-CP, 126/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 và số 126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính

Ban hành: 07/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2022

12

Công văn 4626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH năm 2021 về tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động, người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định 3642/QĐ-UBND do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội ban hành

4626/SLDTBXH-LDTLBHXH,Công văn 4626 2021,Thành phố Hà Nội,Hỗ trngười lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP Hà Nội,Hỗ trngười lao động theo Quyết định 3642/QĐ-UBND Hà Nội,Hỗ trợ người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP,Lao động - Tiền lương,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ

Ban hành: 11/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2021

13

Công văn số 68/CP-CN ngày 08/01/2004 của Chính phủ về việc kết quả đấu thầu gói thầu số 1 Dự án cải tạo, nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn II

68/CP-CN,Công văn 68 2004,Chính phủ,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/CP-CN V/v kết quả đấu thầu gói thầu số 1 Dự án cải tạo, nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn II Hà Nội, ngày 08 tháng 1 năm 2004

Ban hành: 08/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

14

Công văn số 68/CP-QHQT ngày 16/01/2003 của Chính phủ về việc tiếp nhận Dự án do UNDP tài trợ

68/CP-QHQT, Công văn 68, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 68/CP-QHQT V/v tiếp nhận dự án do UNDP tài trợ Hà Nội, ngày 16 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính,

Ban hành: 16/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

15

Công văn 68/CP-VX về việc cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc ở Đài Loan do Chính phủ ban hành

68/CP-VX,Công văn 68 2000,Chính phủ,Lao động - Tiền lương,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 68/CP-VX V/v Cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc ở Đài Loan

Ban hành: 17/10/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2009

16

Công văn số 68/CP-QHQT về việc tham gia Dự án RENPAP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

68/CP-QHQT, Công văn 68, Thủ tướng Chính phủ, Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 68/CP-QHQT V/v Tham gia Dự án RENPAP Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2000

Ban hành: 19/01/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2008

17

Công văn 5561/TCT-TTKT năm 2020 hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

5561/TCT-TTKT,Công văn 5561 2020,Tổng cục Thuế,Hướng dẫn thực hiện Nghị định 68/2020/NĐ-CP,Quản lý thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Doanh nghiệp có giao dịch liên kết,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

18

Công văn 68/CNTT-YTĐT về tăng cường công tác bảo đảm an toàn trật tự trong dịp Tết Nguyên đán 2021 do Cục Công nghệ thông tin ban hành

68/CNTT-YTDT,Công văn 68 2021,Cục Công nghệ thông tin,Bảo đảm an toàn trật tự trong dịp Tết Nguyên đán,Công tác bảo đảm an toàn trật tự trong dịp Tết 2021,Công tác bảo đảm an toàn trật tự trong dịp Tết Nguyên đán,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 03/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

19

Công văn 1259/BXD-KTXD năm 2020 thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP trên địa bàn thành phố Hà Nội do Bộ xây dựng ban hành

1259/BXD-KTXD,Công văn 1259 2020,Bộ Xây dựng,Thực hiện Nghị định 68/2019/NĐ-CP Hà Nội,Thực hiện hướng dẫn Nghị định 68/2019/NĐ-CP Hà Nội,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn Hà Nội,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2021

20

Công văn 68/TANDTC-PC năm 2019 về xét xử tội phạm xâm hại tình dục và bạo hành trẻ em do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

68/TANDTC-PC,Công văn 68 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Trẻ em bị xâm hại tình dục ,Tội phạm,Phòng chống tội phạm,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.173.74