Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 62/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9514 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62-MT:2016/BTNMT về nước thải chăn nuôi

QCVN62-MT:2016/BTNMT,Quy chuẩn QCVN62-MT:2016,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường,Nông nghiệp QCVN 62-MT:2016/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI National Technical Regulation on the effluent of livestock Lời nói đầu QCVN 62-MT:2016/BTNMT do Tổ soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc

Ban hành: 29/04/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 62:2013/BGTVT hệ thống lầu lái do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN62:2013/BGTVT,Quy chuẩn QCVN62:2013,Bộ Giao thông vận tải, hệ thống lầu lái,QCVN 62:2013/BGTVT ,Công nghiệp,Giao thông QCVN 62:2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG LẦU LÁI National Technical Regulation on Navigation Bridge Systems Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về hệ thống lầu lái QCVN

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

3

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-62:2013 (IEC 60335-2-62 : 2008) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-62: Yêu cầu cụ thể đối với bồn rửa sử dụng điện dùng trong thương mại

TCVN5699-2-62:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-62:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-62 : 2013 IEC 60335-2-62 : 2008 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-62: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI BỒN RỬA SỬ DỤNG ĐIỆN DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI Household and similar electrical

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 62:2011/BTTTT về thiết bị Radiotelex sử dụng trong nghiệp vụ MF/HF hàng hải do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN62:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN62:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 62:2011/BTTTT,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thiết bị Radiotelex,Nghiệp vụ MF/HF hàng hải,Điện - điện tử  QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 62:2011/BTTTT VỀ THIẾT BỊ RADIOTELEX SỬ DỤNG TRONG NGHIỆP VỤ MF/HF HÀNG HẢI

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-62:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống đậu xanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Mungbean varieties Lời nói đầu QCVN 01-62 : 2011/BNNPTNT được chuyển đổi từ 10TCN 468-2001 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 ĐIều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 62:1993 về tinh quặng pirit

64TCN62:1993,Tiêu chuẩn ngành 64TCN62:1993,***,64TCN 62:1993 ,Tinh quặng pirit,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 62:1993 TINH QUẶNG PIRIT Tiêu chuẩn này áp dụng cho tinh quặng pirit dùng để sản xuất axít sunfuric. 1. YÊU CẦU KỸ THUẬT Các chỉ tiêu hoá, lý của tinh quặng pyrít phải phù hợp với yêu

Ban hành: Năm 1993

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10521:2014 (ISO 62:2008) về Chất dẻo - Xác định độ hấp thụ nước

TCVN10521:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10521:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10521:2014 ISO 62:2008 CHẤT DẺO - XÁC ĐỊNH ĐỘ HẤP THỤ NƯỚC Plastics - Determination of water absorption Lời nói đầu TCVN 10521:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 62:2008. TCVN 10521:2014 do Ban kỹ thuật tiêu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

8

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 62:1984 về quy trình thí nghiệm bê tông nhựa

22TCN62:1984,Tiêu chuẩn ngành 22TCN62:1984,***,Quy trình thí nghiệm bê tông nhựa,22TCN 62:1984,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 62:1984 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA (Ban hành theo quyết định số 2916/KHKT ngày 21-12-1984) I- QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Quy trình này quy định một số phương pháp thí nghiệm

Ban hành: 21/12/1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10953-6-2:2016 về Hướng dẫn đo dầu mỏ - Hệ thống kiểm chứng - Phần 6-2: Hiệu chuẩn ống chuẩn và bình chuẩn đo thể tích - xác định thể tích của ống chuẩn bằng phương pháp hiệu chuẩn đồng hồ chuẩn

TCVN10953-6-2:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10953-6-2:2016,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10953-6-2:2016 HƯỚNG DẪN ĐO DẦU MỎ - HỆ THỐNG KIỂM CHỨNG - PHẦN 6-2: HIỆU CHUẨN ỐNG CHUẨN VÀ BÌNH CHUẨN ĐO THỂ TÍCH - XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CỦA ỐNG CHUẨN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHUẨN ĐỒNG HỒ CHUẨN Guideline for petroleum

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9592:2013 (CAC/RCP 62-2006) về Quy phạm thực hành về ngăn ngừa và giảm thiểu dioxin và các hợp chất PCB tương tự dioxin nhiễm trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

TCVN9592:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9592:2013,***,giảm thiểu dioxin trong thực phẩm ,giảm thiểu hợp chất PCB trong thực phẩm ,TCVN 9592:2013 ,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9592:2013 CAC/RCP 62-2006 QUY PHẠM THỰC HÀNH VỀ NGĂN NGỪA VÀ GIẢM THIỂU DIOXIN VÀ CÁC HỢP CHẤT PCB TƯƠNG TỰ DIOXIN NHIỄM

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-6-2:2013 (ISO/IEC 29341-6-2:2008) về Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 6-2: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Thiết bị điều nhiệt theo vùng

TCVN10176-6-2:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-6-2:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-6-2:2013 ISO/IEC 29341-6-2:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP – PHẦN 6-2: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ SƯỞI, THIẾT BỊ THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – THIẾT BỊ ĐIỀU NHIỆT THEO VÙNG

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9664:2013 (ISO 26323 : 2009) về Sản phẩm sữa - Xác định hoạt độ axit của các giống vi khuẩn trong sữa bằng phương pháp đo pH liên tục (CpH)

TCVN9664:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9664:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9664 : 2013 ISO 26323 : 2009 SẢN PHẨM SỮA – XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ AXIT CỦA CÁC GIỐNG VI KHUẨN TRONG SỮA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO pH LIÊN TỤC (CpH) Milk products – Determination of the acidification activity of dairy cultures

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12852-1:2020 (ISO/IEC 15946-1:2016) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Kỹ thuật mật mã dựa trên đường cong elliptic - Phần 1: Tổng quan

CHÚ THÍCH 1  Tập các điểm E cùng với một phép toán được định nghĩa một cách thích hợp (xem mục 6.2) tạo thành một nhóm abel. Trường bao gồm tất cả các hệ số của phương trình mô tả E được gọi là trường định nghĩa của E. Trong tiêu chuẩn này, chỉ các trường hữu hạn F được sử dụng làm trường xác định. Khi cần biểu thị trường định nghĩa F của E một

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9187:2012 về Cát để sản xuất thủy tinh – Phương pháp xác định độ ẩm

of moisture Lời nói đầu TCVN 9187:2012 được chuyển đổi từ TCXD 157:1985 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết ban hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9187:2012 do Viện Vật

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-34-2:2021/BNNPTNT về Giống tôm nước lợ, tôm biển - Phần 2: Tôm hùm

nhập khẩu: Hoạt động công bố hợp quy tuân theo quy định tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi,

Ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

16

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12:2022/BQP về Đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật luồng IP sử dụng công nghệ IPsec và TLS

nghệ IPsec VPN hoặc TLS VPN để đảm bảo an toàn, bảo mật cho dữ liệu truyền nhận trên môi trường mạng IP. 02 8471.41.90 03 8471.49.90 04 8471.80.90 05 8517.62.10 06

Ban hành: 04/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2022

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3578:2020 về Sắn khô

đã loại tạp chất, tính bằng gam (g). 6  Bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển 6.1  Bao gói Sắn khô được đóng gói trong bao bì phù hợp, khô, sạch, đảm bảo không ảnh hưởng tới chất lượng sắn. 6.2  Ghi nhãn Ghi nhãn sản phẩm theo quy định hiện hành[1][2]. 6.3  Bảo quản Yêu cầu đối với kho bảo quản sắn: đảm bảo

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2021/BCA về Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy

định của Quy chuẩn kỹ thuật này và các quy định nêu tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Phương tiện phòng cháy và chữa cháy khi lưu thông trên thị trường mà chưa

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 4-30:2020/BYT về Phụ gia thực phẩm Alitam

bảo đảm độ chính xác tương đương. 6. Lấy mẫu theo quy định của pháp luật hiện hành. III. YÊU CẦU QUẢN LÝ 7. Công bố hợp quy Tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố hợp quy dựa trên phương thức tự công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251