Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 57-KL/TW

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 57-KL/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5247 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2018/BTTTT về Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

QCVN57:2018/BTTTT,Quy chuẩn QCVN57:2018,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 57:2018/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHAO VÔ TUYẾN CHỈ VỊ TRÍ KHẨN CẤP HÀNG HẢI (EPIRB) HOẠT ĐỘNG Ở BĂNG TẦN 406,0 MHz ĐẾN 406,1 MHz National technical regulation on Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2019

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

QCVN57:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN57:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 57: 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG SÀN NÂNG TÀU National Technical Regulation on Classification and Construction of Ship Lift Platform Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng sàn nâng tàu

Ban hành: 09/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-57:2015 (IEC 60317-57:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 57: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220

TCVN7675-57:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-57:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-57:2015 IEC 60317-57:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 57: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYAMIDE-IMIDE, CẤP CHỊU NHIỆT 220 Specifications for particular types of winding wires - Part 57

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2014/BTNMT về phương pháp thăm dò điện

QCVN57:2014/BTNMT,Quy chuẩn QCVN57:2014,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Điện - điện tử QCVN 57: 2014/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN National Technical Regulation on Electrical Prospecting Method Lời nói đầu QCVN 57: 2014/BTNMT do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biên soạn,

Ban hành: 10/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2013/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

QCVN57:2013/BGTVT,Quy chuẩn QCVN57:2013,Bộ Giao thông vận tải,sàn nâng tàu , QCVN 57:2013/BGTVT ,Công nghiệp,Giao thông QCVN 57:2013/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG SÀN NÂNG TÀU National Technical Regulation on Classification and Construction of Ship Lift Platform Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-57:2013 (IEC 60068-2-57:1999) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-57: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Ff: Rung – Phương pháp biểu đồ gia tốc

TCVN7699-2-57:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-57:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-57:2013 IEC 60068-2-57:1999 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-57: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM FT: RUNG - PHƯƠNG PHÁP BIỂU ĐỒ GIA TỐC Environmental testing - Part 2-57: Tests - Test Ff: Vibration -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2011/BTTTT về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) - hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN57:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN57:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,QCVN 57:2011/BTTTT ,Phao vô tuyến,Vị trí khẩn cấp hàng hải EPIRB,Bộ Thông tin và Truyền thông,Băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz ,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 57:2011/BTTTT VỀ PHAO VÔ TUYẾN CHỈ VỊ TRÍ KHẨN

Ban hành: 26/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-57:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm giá trị canh tác và sử dụng của giống lạc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-57:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-57:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, QCVN 01-57:2011/BNNPTNT ,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Giá trị canh tác và sử dụng,Giống lạc,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QCVN 01-57 : 2011/BNNPTNT KHẢO NGHIỆM GIÁ TRỊ CANH TÁC VÀ SỬ DỤNG

Ban hành: 05/07/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 57:1991 về thuốc trừ nấm bệnh validacin 3% dạng dung dịch

64TCN57:1991,Tiêu chuẩn ngành 64TCN57:1991,***,64TCN 57:1991,Thuốc trừ nấm bệnh validacin,3% dạng dung dịch,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 57:1991 THUỐC TRỪ NẤM BỆNH VALIDACIN 3% DẠNG DUNG DỊCH Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Validacin 3% dạng dung dịch điều chế từ Validacin kỹ thuật, chất sát khuẩn, chất chống

Ban hành: Năm 1991

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 57:1988 về thiết kế dẫn dòng trong xây dựng công trình thủy lợi do Bộ Thủy lợi ban hành

14TCN57:1988,Tiêu chuẩn ngành 14TCN57:1988,Bộ Thủy lợi,14TCN 57:1988,Quy trình Thiết kế dẫn dòng ,Xây dựng công trình thủy lợi,Bộ Thủy lợi,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 57:1988 THIẾT KẾ DẪN DÒNG TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI Design of diversion channel in hydraulic structure (ban hành kèm theo Quyết định 

Ban hành: 15/10/1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 57:1977 về Vít định vị đầu có rãnh, đuôi hình trụ - Kết cấu và kích thước

TCVN57:1977,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN57:1977,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 57 : 1977 VÍT ĐỊNH VỊ ĐẦU CÓ RÃNH, ĐUÔI HÌNH TRỤ - KẾT CẤU VÀ KÍCH THƯỚC Slotted sed Serews with dognoint construction and dimensions Lời nói đầu TCVN 57 : 1977 thay thế TCVN 57 : 1963

Ban hành: Năm 1977

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

12

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 57:1984 về quy trình thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của đá

22TCN57:1984,Tiêu chuẩn ngành 22TCN57:1984,***,Quy trình thí nghiệm,22TCN 57:1984 ,Các chỉ tiêu cơ lý của đá,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 57:1984 QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA ĐÁ Có hiệu lực từ 21-12-1984 (Ban hành theo quyết định số 2916/KHKT ngày 21-12-84) I. Quy định chung 1.1. Đá là

Ban hành: 21/12/1984

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11682:2016 (CAC/RCP 57-2004 with amendment 2009) về Quy phạm thực hành vệ sinh đối với sữa và sản phẩm sữa

TCVN11682:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11682:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11682:2015 CAC/RCP 57-2004 WITH AMENDMENT 2009 QUY PHẠM THỰC HÀNH VỆ SINH ĐỐI VỚI SỮA VÀ SẢN PHẨM SỮA Code of hygienic practice for milk and milk products Lời nói đầu TCVN 11682:2016 tương đương với

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

14

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 57:1973 về Thiết kế tường chắn các công trình thủy công

TCXD57:1973,Tiêu chuẩn XDVN TCXD57:1973,Ủy ban xây dựng cơ bản Nhà nước,Xây dựng TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TCXD.57-73 TƯỜNG CHẮN CÁC CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG LỜI GIỚI THIỆU Trong tính toán áp lực đất, bản tiêu chuẩn thiết kế đã xét đến ảnh hưởng của chuyển vị tường, phân biệt 4 loại áp lực đất: áp lực đất ở trạng thái tĩnh,

Ban hành: 15/08/1973

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5305:2008 (CODEX STAN 57-1981, Rev. 2007) về cà chua cô đặc

TCVN5305:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5305:2008,***,Cà chua cô đặc,TCVN 5305:2008,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5305 : 2008 CÀ CHUA CÔ ĐẶC Processed tomato concentrates Lời nói đầu TCVN 5305:2008 thay thế TCVN 5305:1991; TCVN 5305:2008 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 57-1981, Rev.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8617:2010 (NFPA 57:2009) về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống nhiên liệu trên phương tiện giao thông

TCVN8617:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8617:2010,***,Hóa chất,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8617:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG Liquefied natural gas (LNG) - Vehicular fuel systems Lời nói đầu TCVN 8617:2010 tương đương có sửa đổi với NFPA 57

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7539:2005 về Thông tin và tư liệu - Khổ mẫu MARC 21 cho dữ liệu thư mục do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

và trường con. Đối với trường có độ dài cố định với các loại thông tin mã hoá, những yếu tố dữ liệu đặc thù được xác định theo vị trí. Những giải thích chi tiết hơn về những yếu tố dữ liệu xác định theo vị trí được mô tả trong những phần cụ thể của từng trường. 6.2. (001) - SỐ KIỂM SOÁT (KL) ĐỊNH NGHĨA VÀ PHẠM VI VỊ TRÍ KÝ TỰ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13644:2023 về Mỹ phẩm - Phương pháp phân tích - Định tính và định lượng hydroquinon bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

 Cân phân tích, có thể cân chính xác đến 0,1 mg 5.4  Máy lắc 5.5  Máy ly tâm 5.6  Bể cách thủy, duy trì được ở nhiệt độ 60 °C 5.7  Bình định mức, loại A với các dung tích khác nhau 5.8  Pipet thủy tinh, loại A với các dung tích khác nhau 5.9  Màng lọc PVDF, kích thước lỗ lọc 0,45 μm hoặc tương đương 5.10  Cốc

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2023

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13646:2023 về Mỹ phẩm - Phương pháp phân tích - Xác định hàm lượng arsen (As), cadimi (Cd), chì (Pb) và thủy ngân (Hg) bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS)

đặc 4.2  Acid hydrocloric 37 % (kl/kl) 4.3  Hydrogen peroxid 30 % (tt/tt) 4.4  Nước (điện trở suất ≥ 18,2 MΩ.cm) 4.5  Dung dịch acid nitric (HNO3) 0,5 % (tt/tt) 4.6  Dung dịch acid sulfuric (H2SO4) 1 N 4.7  Dung dịch thiếc (II) clorid (SnCI2) 10 %: Hòa tan 20 g thiếc (II) clorid dihydrat trong 40 mL acid

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2023

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13645:2023 về Mỹ phẩm - Phương pháp phân tích - Định tính và định lượng 2-phenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben, propylparaben và butylparaben bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

5.4  Máy lắc 5.5  Máy ly tâm 5.6  Bê cách thủy, duy trì được ở nhiệt độ 60 °C 5.7  Bình định mức, loại A với các dung tích khác nhau 5.8  Pipet thủy tinh, loại A với các dung tích khác nhau 5.9  Ống thủy tinh, 100 mL, có nắp đậy kín hoặc tương đương. 5.10  Màng lọc PVDF, kích thước lỗ lọc 0,45 μm hoặc tương đương

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2023

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.44.148
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!