Tra cứu Công Văn 57-KL/TW

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 57-KL/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10195 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 1578/BTTTT-TTĐN năm 2024 hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Nghị quyết 47/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận 57-KL/TW do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Truyền thông về hướng dẫn đôn đốc thực hiện Nghị quyết 47/NQ-CP 2024,CV 1578 Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn đôn đốc thực hiện Nghị quyết 47/NQ-CP 2024,Công văn hướng dẫn đôn đốc thực hiện Nghị quyết 47/NQ-CP Bộ Thông tin và Truyền thông 2024,Công văn 1578 Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn đôn đốc thực hiện Kết luận 57-KL/TW 2024,CV

Ban hành: 25/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2024

2

Công văn 2495/BNN-KL năm 2024 thực hiện Nghị quyết 29/NQ-CP về thực hiện Kết luận 61-KL/TW do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

hiện Kết luận 61-KL/TW 2024,CV 2495 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n về thực hiện Kết luận 61-KL/TW 2024,Công văn thực hiện Kết luận 61-KL/TW Bộ Nông nghiệp và Phát triển n 2024,Công văn 2495 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n về thực hiện Nghị quyết 29/NQ-CP Kết luận 61-KL/TW 2024,CV 2495 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n về thực hiện Nghị quyết 29/NQ-CP Kết

Ban hành: 08/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2024

3

Công văn 3942/VPCP-CN năm 2024 triển khai Kết luận 72-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3942/VPCP-CN V/v triển khai thực hiện Kết luận số 72-KL/TW ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW Hà Nội, ngày 06 tháng 6

Ban hành: 06/06/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2024

4

Công văn 2338/BNN-KL năm 2024 điều tra xác định hiện trạng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2338/BNN-KL,Công văn 2338 2024 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công văn 2338 năm 2024 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công văn 2338 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ban hành 2024,CV 2338 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n còn hiệu lực,CV 2338 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n áp dụng 2024,CV 2338 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n mới nhất,CV số 2338 năm 2024 Bộ

Ban hành: 01/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2024

5

Công văn 2034/BNN-KL năm 2024 kết quả công bố hiện trạng rừng năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017. 4. Chỉ đạo cơ quan chức năng quản lý và lưu trữ đầy đủ hồ sơ, thành quả theo dõi diễn biến rừng (hệ thống bản đồ, biểu số liệu) theo đúng quy định tại Điều 38 Thông tư số 33/2018/TT-BNNPTNT

Ban hành: 20/03/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2024

6

Công văn 525/BNN-KL năm 2024 cập nhật diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng năm 2023 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

525/BNN-KL,Công văn 525 2024 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công văn 525 năm 2024 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công văn 525 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ban hành 2024,CV 525 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n còn hiệu lực,CV 525 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n áp dụng 2024,CV 525 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n mới nhất,CV số 525 năm 2024 Bộ Nông

Ban hành: 17/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2024

7

Công văn 518/BNN-KL tăng cường quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, Công điện số

Ban hành: 17/01/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2024

8

Công văn 8907/BNN-KL năm 2023 tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy rừng gây ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai một số việc cấp bách như sau: 1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW

Ban hành: 06/12/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2023

9

Công văn 8432/BNN-KL năm 2023 triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Văn bản 1075/TTg-NN do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng tại mục 1 văn bản này theo đúng Kết luận số 61-KL/TW ngày 17 tháng 8 năm 2023 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của

Ban hành: 20/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2023

10

Công văn 7224/BNN-KL năm 2023 trả lời kiến nghị của tỉnh Điện Biên theo Thông báo 392/TB-VPCP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

7224/BNN-KL,Công văn 7224 2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công văn 7224 năm 2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công văn 7224 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ban hành 2023,CV 7224 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n còn hiệu lực,CV 7224 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n áp dụng 2023,CV 7224 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n mới nhất,CV số 7224 năm 2023 Bộ

Ban hành: 09/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2023

11

Công văn 4392/BNN-KL năm 2023 triển khai theo dõi diễn biến rừng và công bố hiện trạng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

4392/BNN-KL,Công văn 4392 2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công văn 4392 năm 2023 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Công văn 4392 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n ban hành 2023,CV 4392 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n còn hiệu lực,CV 4392 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n áp dụng 2023,CV 4392 Bộ Nông nghiệp và Phát triển n mới nhất,CV số 4392 năm 2023 Bộ

Ban hành: 05/07/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2023

12

Công văn 1133/VPCP-QHĐP năm 2024 rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 65-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

văn 1133 Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Kết luận 65-KL/TW 2024,CV 1133 Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Kết luận 65-KL/TW 2024,Công văn tình hình thực hiện Kết luận 65-KL/TW Văn phòng Chính phủ 2024,Công văn 1133 Văn phòng Chính phủ về rà soát đánh giá thực hiện Kết luận 65-KL/TW 2024,CV 1133 Văn phòng Chính phủ về rà soát đánh

Ban hành: 21/02/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2024

13

Công văn 165/UBDT-CSDT năm 2021 về Kế hoạch triển khai Kết luận 92-KL/TW do Ủy ban Dân tộc ban hành

165/UBDT-CSDT,Công văn 165 2021,Uỷ ban Dân tộc,Kế hoạch triển khai Kết luận 92-KL/TW,Chính sách xã hội giai đoạn 2012 2020,Kế hoạch thực hiện chính sách xã hội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2021

14

Công văn 9278/VPCP-TCCB năm 2023 góp ý dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 62-KL/TW về thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

văn 9278 Văn phòng Chính phủ về dự thảo Chương trình thực hiện Kết luận 62-KL/TW 2023,CV 9278 Văn phòng Chính phủ về dự thảo Chương trình thực hiện Kết luận 62-KL/TW 2023,Công văn dự thảo Chương trình thực hiện Kết luận 62-KL/TW Văn phòng Chính phủ 2023,Công văn 9278 Văn phòng Chính phủ về dự thảo Chương trình thực hiện Kết luận 19-NQ/TW 2023,CV 9278

Ban hành: 24/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2023

15

Công văn 1940/TCLN-KL năm 2021 về cung cấp thông tin phục vụ lập Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

1940/TCLN-KL,Công văn 1940 2021 Tổng cục Lâm nghiệp,Công văn 1940 năm 2021 Tổng cục Lâm nghiệp,Công văn 1940 Tổng cục Lâm nghiệp ban hành 2021,CV 1940 Tổng cục Lâm nghiệp còn hiệu lực,CV 1940 Tổng cục Lâm nghiệp áp dụng 2021,CV 1940 Tổng cục Lâm nghiệp mới nhất,CV số 1940 năm 2021 Tổng cục Lâm nghiệp,Công văn 1940/TCLN-KL ngày 23/12/2021,Công văn

Ban hành: 23/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2022

16

Công văn 850/TCLN-KL năm 2021 về xác định vùng địa lý tích cực theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

850/TCLN-KL,Công văn 850 2021 Tổng cục Lâm nghiệp,Công văn 850 năm 2021 Tổng cục Lâm nghiệp,Công văn 850 Tổng cục Lâm nghiệp ban hành 2021,CV 850 Tổng cục Lâm nghiệp còn hiệu lực,CV 850 Tổng cục Lâm nghiệp áp dụng 2021,CV 850 Tổng cục Lâm nghiệp mới nhất,CV số 850 năm 2021 Tổng cục Lâm nghiệp,Công văn 850/TCLN-KL ngày 28/06/2021,Công văn 850 Tổng

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

17

Công văn 192/KL-ĐT năm 2021 về xin ý kiến rà soát, bổ sung danh sách các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam do Cục Kiểm lâm ban hành

192/KL-DT,Công văn 192 2021,Cục Kiểm lâm,Bổ sung danh sách các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam,Rà soát danh sách các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam,Rà soát bổ sung danh sách gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỤC KIỂM LÂM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

18

Công văn 655/TCLN-KL năm 2021 về xác định vùng địa lý theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

655/TCLN-KL,Công văn 655 2021,Tổng cục Lâm nghiệp,Xác định vùng địa lý,Xác định vùng địa lý theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP,Hướng dẫn Xác định vùng địa lý,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 24/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

19

Công văn 1829/VPCP-CN năm 2019 về thực hiện Kết luận 45-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

1829/VPCP-CN V/v triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2019 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ban hành: 06/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2019

20

Công văn 111/TCLN-KL năm 2021 về thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

111/TCLN-KL,Công văn 111 2021 Tổng cục Lâm nghiệp,Công văn 111 năm 2021 Tổng cục Lâm nghiệp,Công văn 111 Tổng cục Lâm nghiệp ban hành 2021,CV 111 Tổng cục Lâm nghiệp còn hiệu lực,CV 111 Tổng cục Lâm nghiệp áp dụng 2021,CV 111 Tổng cục Lâm nghiệp mới nhất,CV số 111 năm 2021 Tổng cục Lâm nghiệp,Công văn 111/TCLN-KL ngày 28/01/2021,Công văn 111 Tổng

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!