Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 475/CV-NH10

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 475/CV-NH10 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 14834 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 475:2001 về cây giống măng cụt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

10TCN475:2001,Tiêu chuẩn ngành 10TCN475:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Cây giống măng cụt ,10 TCN 475:2001,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 475:2001 CÂY GIỐNG MĂNG CỤT The planting materials of mangosteen (Ban hành theo quyết định số: 106/2001/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

Ban hành: 12/11/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2023/BTNMT về Chất lượng nước biển

QCVN10:2023/BTNMT,Quy chuẩn QCVN10:2023,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 10:2023/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC BIỂN National technical regulation on Marine water quality Lời nói đầu QCVN 10:2023/BTNMT do Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường biên soạn, Vụ Khoa học và

Ban hành: 13/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2023

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 12-10:2022/BCT về An toàn sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp - Thuốc nổ nhũ tương rời

QCVN12-10:2022/BCT,Quy chuẩn QCVN12-10:2022,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 12 - 10:2022/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN SẢN PHẨM VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP - THUỐC NỔ NHŨ TƯƠNG RỜI National technical regulation on safety of industrial explosive materials - Bulk emulsion explosives LỜI NÓI ĐẦU QCVN

Ban hành: 31/10/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2022

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12986-10:2022 về Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50 000 phần đất liền - Phần 10: Phương pháp đo vẽ địa mạo

TCVN12986-10:2022,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12986-10:2022,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12986-10:2022 LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT KHOÁNG SẢN TỶ LỆ 1:50 000 PHẦN ĐẤT LIỀN - PHẦN 10: PHƯƠNG PHÁP ĐO VẼ ĐỊA MẠO Onshore 1:50 000-scale geological and mineral mapping - Part 10: Methods of geomorphological mapping

Ban hành: Năm 2022

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2022

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3121-10:2022 về Vữa xây dựng - Phương pháp thử - Phần 10: Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đóng rắn

TCVN3121-10:2022,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3121-10:2022,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3121-10:2022 VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 10: XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH MẪU VỮA ĐÓNG RẮN Mortar for masonry- Test methods - Part 10: Determination of dry bulk density of hardened mortars Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2022

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2023

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12636-10:2021 về Quan trắc khí tượng thủy văn - Phần 10: Quan trắc lưu lượng chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng thủy triều

TCVN12636-10:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12636-10:2021,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13636-10:2021 QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN - PHẦN 10: QUAN TRẮC LƯU LƯỢNG CHẤT LƠ LỬNG VÙNG SÔNG KHÔNG ẢNH HƯỞNG THỦY TRIỀU Hydro- Meteorological Observations - Part 10: Observation of suspended

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2022

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12709-2-10:2020 về Quy trình giám định côn trùng và nhện nhỏ hại thực vật - Phần 2-10: Yêu cầu cụ thể đối với mọt lạc Serratus Caryedon serratus Olivier

TCVN12709-2-10:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12709-2-10:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12709-2-10:2020 QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH CÔN TRÙNG VÀ NHỆN NHỎ HẠI THỰC VẬT PHẦN 2-10: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MỌT LẠC SERRATUS Caryedon serratus Olivier Procedure for identification of insect and mite pests Part

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2022

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7870-10:2020 (ISO 80000-10:2019) về Đại lượng và đơn vị - Phần 10: Vật lý nguyên tử và hạt nhân

TCVN7870-10:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7870-10:2020,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7870-10 : 2020 ISO 80000-10:2019 ĐẠI LƯỢNG VÀ ĐƠN VỊ - PHẦN 10: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN Quantities and units - Part 10: Atomic and nuclear physics Lời nói đầu TCVN 7870-10:2020 thay thế cho TCVN 7870-10

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2022

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-10:2020 về Phân bón - Phần 10: Xác định tỷ trọng

TCVN13263-10:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13263-10:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13263-10:2020 PHÂN BÓN - PHẦN 10: XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG Fertilizers - Part 10: Determination of relative density Lời nói đầu TCVN 13263-10:2020 do Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp biên soạn, Bộ Nông nghiệp

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12721-10:2020 về Thiết bị và bề mặt sân chơi - Phần 10: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử cho thiết bị vui chơi khép kín hoàn toàn

TCVN12721-10:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12721-10:2020,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12721-10:2020 THIẾT BỊ VÀ BỀ MẶT SÂN CHƠI - PHẦN 10: YÊU CẦU AN TOÀN RIÊNG BỔ SUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ CHO THIẾT BỊ VUI CHƠI KHÉP KÍN HOÀN TOÀN Playground equipment and surfacing - Part 10: Additions specific safety requirements and

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2022

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-10:2019 về Giàn cố định trên biển - Phần 10: Giàn trọng lực bê tông

TCVN6170-10:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-10:2019,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-10 : 2019 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN PHẦN 10 : GIÀN TRỌNG LỰC BÊ TÔNG Fixed offshore platforms - Part 10: Concrete Gravity Based Structures Lời nói đầu TCVN 6170-10 : 2019 thay thế TCVN 6170-10 : 2000

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6306-10-1:2018 (IEC 60076-10-1:2016) về Máy biến áp điện lực - Phần 10-1: Xác định mức âm thanh - Hướng dẫn áp dụng

TCVN6306-10-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6306-10-1:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6306-10-1:2018 IEC 60076-10-1:2016 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC - PHẦN 10-1: XÁC ĐỊNH MỨC ÂM THANH - HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG Power transformers - Part 10-1: Determination of sound levels - Application guide Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6306-10:2018 (IEC 60076-10:2016) về Máy biến áp điện lực - Phần 10: Xác định mức âm thanh

TCVN6306-10:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6306-10:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6306-10:2018 IEC 60076-10:2016 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC - PHẦN 10: XÁC ĐỊNH MỨC ÂM THANH Power transformers - Part 10: Determination of sound levels Lời nói đầu TCVN 6306-10:2018 hoàn toàn tương đương với IEC

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11357-10:2018 (EN 474-10:2010) về Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 10: Yêu cầu cho máy đào hào

TCVN11357-10:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11357-10:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11357-10:2018 EN 474-10:2010 MÁY ĐÀO VÀ CHUYỂN ĐẤT - AN TOÀN - PHẦN 10: YÊU CẦU CHO MÁY ĐÀO HÀO Earth-moving machinery - Safety - Part 10: Requirements for trenchers Lời nói đầu TCVN 11357-10:2018 hoàn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10:2017/BTC về Máy bơm nước chữa cháy (đồng bộ thiết bị chữa cháy rừng) dự trữ quốc gia

QCVN10:2017/BTC,Quy chuẩn QCVN10:2017,Bộ Tài chính QCVN 10: 2017/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI MÁY BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY (ĐỒNG BỘ THIẾT BỊ CHỮA CHÁY RỪNG) DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on state reserve of Fire-fighting water pumps (synchronous firefighting equipment) MỤC LỤC Lời

Ban hành: 06/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-10:2017 (ISO/IEC 15444-10:2011) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Phần mở rộng đối với dữ liệu ba chiều

TCVN11777-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-10:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11777-10:2017 ISO/IEC 15444-10:2011 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - PHẦN MỞ RỘNG ĐỐI VỚI DỮ LIỆU BA CHIỀU Information technology - JPEG 2000 image coding system: Extensions for

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-10:2017 (ISO 15500-10:2015) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 10: Bộ điều chỉnh lưu lượng khí

TCVN8606-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8606-10:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-10:2017 ISO 15500-10:2015 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 10: BỘ ĐIỀU CHỈNH LƯU LƯỢNG KHÍ Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-10:2017 (ISO/IEC 29341-8-10:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-10: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Dịch vụ quản lý cấu hình host mạng cục bộ

TCVN10176-8-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-8-10:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-8-10:2017 ISO/IEC 29341-8-10:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP – PHẦN 8-10: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ INTERNET GATEWAY - DỊCH VỤ QUẢN LÝ CẤU HÌNH HOST MẠNG CỤC BỘ Information

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-10:2017 (IEC 60749-10:2002) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 10: Xóc cơ học

TCVN11344-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11344-10:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11344-10:2017 IEC 60749-10:2002 LINH KIỆN BÁN DẪN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ KHÍ HẬU - PHẦN 10: XÓC CƠ HỌC Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 10: Mechanical shock

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11985-10:2017 (ISO 11148-10:2011) về Máy cầm tay không dùng năng lượng điện - Yêu cầu an toàn - Phần 10: Máy ép cầm tay

TCVN11985-10:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11985-10:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11985-10:2017 ISO 11148-10:2011 MÁY CẦM TAY KHÔNG DÙNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN - YÊU CẦU AN TOÀN - PHẦN 10: MÁY ÉP CẦM TAY Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 10: Compression power tools

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.253.163