Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 22/1999/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 22/1999/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11618 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 258:1999 về quy trình kỹ thuật kiểm định cầu đường sắt do Bộ Giao thông vận tải ban hành.

22TCN258:1999,Tiêu chuẩn ngành 22TCN258:1999,Bộ Giao thông vận tải,Kiểm định cầu đường sắt,22 TCN 258:1999,Quy trình kiểm định,Quy trình kỹ thuật,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22 TCN 258 - 99 QUY TRÌNH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH CẦU ĐƯỜNG SẮT (Ban hành kèm theo Quyết định số 2563/2000/QĐ-BGTVT, ngày 1/9/2000) Chương 1.

Ban hành: 01/09/2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn ngành 22TCN 256:1999 về ô tô khách liên tỉnh - yêu cầu chung do Bộ Giao thông vận tải ban hành

22TCN256:1999,Tiêu chuẩn ngành 22TCN256:1999,Bộ Giao thông vận tải,Ô tô khách liên tỉnh,22TCN 256:1999 ,Giao thông TIÊU CHUẨN NGÀNH 22TCN 256:1999 Ô TÔ KHÁCH LIÊN TỈNH - YÊU CẦU CHUNG Phần 1: QUI ĐỊNH CHUNG I- PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết kế, cải tạo, sản xuất, lắp ráp, thực

Ban hành: 12/04/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2021/BTTTT về Yêu cầu an toàn điện cho thiết bị đầu cuối kết nối mạng viễn thông và công nghệ thông tin

được đo từ tất cả các bộ phận dẫn điện có thể tiếp cận được không nối đất. Dòng điện cảm ứng (dòng điện b trong [Bảng 4]) phải được đo bằng mạng được quy định trong Hình 5 của IEC 60990:1999. [Hình 22] - Các giá trị cực đại cho kết hợp dòng a.c. và dòng d.c [Hình 23] - Các giá trị cực đại cho kết hợp điện áp a.c và điện áp

Ban hành: 29/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2021

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-22:2020 về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 22: Thang máy điện với đường chạy nghiêng

TCVN6396-22:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-22:2020,***,Xây dựng,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-22:2020 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 22: THANG MÁY ĐIỆN VỚI ĐƯỜNG CHẠY NGHIÊNG Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2019/BKHCN về Thiết bị xạ trị áp sát nạp nguồn sau bằng điều khiển từ xa

QCVN22:2019/BKHCN,Quy chuẩn QCVN22:2019,Bộ Khoa học và Công nghệ QCVN 22:2019/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THIẾT BỊ XẠ TRỊ ÁP SÁT NẠP NGUỒN SAU BẰNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA National technical regulation on Remote afterloading brachytherapy equipment Lời nói đầu QCVN 22:2019/BKHCN do Cục An toàn bức

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2022

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2018/BGTVT về Chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ

sắt. 1.3                        Tài liệu viện dẫn 1.3.1         Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động (sau đây viết tắt là

Ban hành: 07/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7572-22:2018 về Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 22: Xác định độ ổn định của cốt liệu bằng cách sử dụng natri sunfat hoặc magnesi sunfat

TCVN7572-22:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-22:2018,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7572-22:2018 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 22: XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA CỐT LIỆU BẰNG CÁCH SỬ DỤNG NATRI SUNFAT HOẶC MAGNESI SUNFAT Aggregates for concrete and mortar - Test methods - Determination of

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-22:2018 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 22: Vắc xin vô hoạt động bệnh tụ huyết trùng ở gia cầm

TCVN8685-22:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-22:2018,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-22 : 2018 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 22: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG Ở GIA CẦM Vaccine testing procedure - Part 22: Fowl cholera vaccine, inactivated Lời nói đầu TCVN 8685-22: 2018 do

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10687-22:2018 về Tuabin gió - Phần 22: Hướng dẫn thử nghiệm và chứng nhận sự phù hợp

TCVN10687-22:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10687-22:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10687-22:2018 TUABIN GIÓ - PHẦN 22: HƯỚNG DẪN THỬ NGHIỆM VÀ CHỨNG NHẬN SỰ PHÙ HỢP Wind turbines - Part 22: Guidelines for conformity testing and certification Lời nói đầu TCVN 10687-22:2018 được xây dựng trên

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11850-22:2017 (IEC 60896-22:2004) về Acquy chì - Axit đặt tĩnh tại - Phần 22: Loại có van điều chỉnh - Các yêu cầu

TCVN11850-22:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11850-22:2017,***,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11850-22:2017 IEC 60896-22:2004 ACQUY CHÌ-AXIT ĐẶT TĨNH TẠI - PHẦN 22: LOẠI CÓ VAN ĐIỀU CHỈNH - CÁC YÊU CẦU Stationary lead-acid batteries - Part 22: Valve regulated types - Requirements Lời

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-22:2017 (IEC 60317-22:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 22: Sợi dây đồng tròn tráng men polyester hoặc polyesterimide phủ polyamide, cấp chịu nhiệt 180

TCVN7675-22:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-22:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-22:2017 IEC 60317-22:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 22: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYESTER HOẶC POLYESTERIMIDE PHỦ POLYAMIDE, CẤP CHỊU NHIỆT 180 Specifications for particular types of

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-22:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 22: Sinh địa chế

TCVN11776-22:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-22:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-22:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 22: SINH ĐỊA CHẾ Herbal medicine processing - Part 22: Radix Rehmanniae glutinosae Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-22:2017 do Cục Quản lý Y, Dược cổ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-22:2017 (IEC 60749-22:2002) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 22: Độ bền của mối gắn

TCVN11344-22:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11344-22:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11344-22:2017 IEC 60749-22:2002 LINH KIỆN BÁN DẪN - PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CƠ KHÍ VÀ KHÍ HẬU - PHẦN 22: ĐỘ BỀN CỦA MỐI GẮN Semiconductor devices - Mechanical and climatic test methods - Part 22: Bond strength Lời

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BTC đối với thuốc thú y dự trữ quốc gia

chức năng của cơ thể động vật, bao gồm dược phẩm, hóa chất, vắc xin, hoocmon, một số chế phẩm sinh học khác và một số vi sinh vật dùng trong thú y. 1.4. Tài liệu viện dẫn - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật phòng cháy và chữa cháy sửa đổi. - Nghị định số

Ban hành: 14/10/2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2016

15

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2016/BYT về Chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

QCVN22:2016/BYT,Quy chuẩn QCVN22:2016,Bộ Y tế QCVN 22:2016/BYT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VẾ CHIẾU SÁNG - MỨC CHO PHÉP CHIẾU SÁNG NƠI LÀM VIỆC National Technical Regulation on Lighting - Permissible Levels of Lighting in the Workplace Lời nói đầu QCVN 22:2016/BYT do Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5465-22:2016 (ISO 1833-22:2013) về Vật liệu dệt - Phân tích định lượng hóa học - Phần 22: Hỗ hợp xơ visco hoặc một số xơ cupro hoặc xơ modal hoặc xơ lyocell và xơ lanh (phương pháp sử dụng axit formic và kẽm clorua)

TCVN5465-22:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5465-22:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5465-22:2016 ISO 1833-22:2013 VẬT LIỆU DỆT - PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC - PHẦN 22: HỖ HỢP XƠ VISCO HOẶC MỘT SỐ XƠ CUPRO HOẶC XƠ MODAL HOẶC XƠ LYOCELL VÀ XƠ LANH (PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG AXIT FORMIC VÀ KẼM CLORUA) Textiles

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2017

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-22:2016 (ISO 7240-22:2007) về Hệ thống báo cháy - Phần 22: Thiết bị phát hiện khói dùng trong các đường ống

TCVN7568-22:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7568-22:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-22:2016 ISO 7240-22:2007 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 22: THIẾT BỊ PHÁT HIỆN KHÓI DÙNG TRONG CÁC ĐƯỜNG ỐNG Fire detection and alarm systems - Part 22: Smoke-detection equipment for ducts Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 22:2015/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

QCVN22:2015/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN22:2015,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Công nghiệp QCVN 22: 2015/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ ĐỐT CỐ ĐỊNH BẰNG KIM LOẠI National technical regulation on safe work of gas transmission piping Lời nói đầu QCVN 22

Ban hành: 08/12/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2015

19

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-22:2015/BNNPTNT về cơ sở nuôi cá lồng/bè nước ngọt - Điều kiện để đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường

QCVN02-22:2015/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-22:2015,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 02-22:2015/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ NUÔI CÁ LỒNG/BÈ NƯỚC NGỌT- ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG National technical regulation on freshwater fish cage culture - conditions for food

Ban hành: 10/04/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8-22:2002 (ISO 128-22:1999) về Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 22: Quy ước cơ bản và cách áp dụng đối với đường dẫn và đường chú dẫn

TCVN8-22:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8-22:2002,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-22:2002 ISO 128-22:1999 BẢN VẼ KỸ THUẬT – NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN - PHẦN 22: QUY ƯỚC CƠ BẢN VÀ CÁCH ÁP DỤNG ĐỐI VỚI ĐƯỜNG DẪN VÀ ĐƯỜNG CHÚ DẪN Technical drawings – General principles of presentation – Part 22: Basic

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236