Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 100/2008/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 100/2008/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12682 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 100:2018/BGTVT về hệ thống xử lý nước thải trên tàu

trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra sản phẩm công nghiệp dùng cho tàu biển. 3.1.1.2 Các tổ chức thử nghiệm mẫu nước thải phải đáp ứng quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp. 3.1.2 Việc thử nghiệm chức năng hệ thống xử

Ban hành: 28/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2018

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-100:2015 (IEC 60335-2-100:2002) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-100: Yêu cầu cụ thể đối với máy thổi, máy hút và máy thổi hút rác vườn cầm tay được vận hành bằng nguồn lưới

TCVN5699-2-100:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-100:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-100:2015 IEC 60335-2-100:2002 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN PHẦN 2-100: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY THỔI, MÁY HÚT VÀ MÁY THỔI HÚT RÁC VƯỜN CẦM TAY ĐƯỢC VẬN HÀNH BẰNG NGUỒN LƯỚI

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10249-100:2013 (ISO/TS 8000-100:2009) về Chất lượng dữ liệu - Phần 100: Dữ liệu cái: Trao đổi dữ liệu đặc trưng: Tổng quan

TCVN10249-100:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10249-100:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10249-100:2013 ISO/TS 8000-100:2009 CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU - PHẦN 100: DỮ LIỆU CÁI: TRAO ĐỔI DỮ LIỆU ĐẶC TRƯNG: TỔNG QUAN Data quality - Part 100: Master data: Exchange of characteristic data: Overview Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2015

4

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN01-100:2012/BNNPTNT yêu cầu chung về vệ sinh thú y trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tươi sống và sơ chế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-100:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-100:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Vệ sinh thú y,Trang thiết bị dụng cụ,Phương tiện vận chuyển động vật,Sản phẩm động vật tươi sống ,Sơ chế ,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-100:2012/BNNPTNT YÊU CẦU CHUNG VỀ VỆ SINH THÚ Y TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ,

Ban hành: 03/07/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7384-100:2004 (ISO/TR 13849-100:2000) về An toàn máy - Bộ phận an toàn liên quan của hệ thống điều khiển - Phần 100: Hướng dẫn sử dụng và ứng dụng TCVN 7384-1

đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 Từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo qui định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2014

6

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 100:2001 về thiết bị quan trắc cụm đầu mối công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu về thiết kế bố trí do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

14TCN100:2001,Tiêu chuẩn ngành 14TCN100:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,14TCN 100:2001 ,Thiết bị quan trắc cụm đầu mối,Công trình thủy lợi,Quy định chủ yếu về thiết kế bố trí ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 100:2001 THIẾT BỊ QUAN TRẮC CỤM ĐẦU MỐI CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - CÁC

Ban hành: 11/09/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4996-1:2008 (ISO 7971-1:2003) về ngũ cốc - xác định dung trọng, còn gọi là "khối lượng trên 100 lít" - Phần 1: Phương pháp chuẩn

TCVN4996-1:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4996-1:2008,***,Khối lượng trên 100 lít,Ngũ cốc,Phương pháp chuẩn,Phương pháp xác định dung trọng,TCVN 4996-1:2008,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4996-1 : 2008 NGŨ CỐC - XÁC ĐỊNH DUNG TRỌNG, CÒN GỌI LÀ "KHỐI LƯỢNG TRÊN 100 LÍT" PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP CHUẨN Cereals -

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4996-2:2008 (ISO 7971-2 : 1995) về ngũ cốc - xác định dung trọng, còn gọi là "khối lượng trên 100 lít" - Phần 2: Phương pháp thông thường

TCVN4996-2:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4996-2:2008,***,Phương pháp xác định dung trọng,Khối lượng trên 100 lít,Ngũ cốc,TCVN 4996-2:2008,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4996-2 : 2008 ISO 7971-2 : 1995 NGŨ CỐC - XÁC ĐỊNH DUNG TRỌNG, CÒN GỌI LÀ "KHỐI LƯỢNG TRÊN 100 LÍT" - PHẦN 2: PHƯƠNG PHÁP THÔNG THƯỜNG Cereals

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7867:2008 (ASTM D 6584 - 07) về Este metyl của điêzen sinh học gốc B100 - Xác định Glycerin tự do và glycerin tổng - Phương pháp sắc ký khí

TCVN7867:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7867:2008,***,Xác định Glycerin tự do ,Xác định glycerin tổng , Este metyl ,Điêzen sinh học gốc B100,TCVN 7867:2008 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7867 : 2008 ASTM D 6584 - 07 ESTE METYL CỦA DIÊZEN SINH HỌC GỐC B100 - XÁC ĐỊNH GLYCERIN TỰ DO VÀ GLYCERIN TỔNG - PHƯƠNG PHÁP SẮC

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 71:2022/BTNMT về Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

QCVN71:2022/BTNMT,Quy chuẩn QCVN71:2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 71:2022/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU NỀN ĐỊA LÝ QUỐC GIA TỶ LỆ 1:50.000, 1:100.000 National technical regulation on national fundamental geographic database at scales 1:50.000, 1:100

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2022

11

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 70:2022/BTNMT về Bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

QCVN70:2022/BTNMT,Quy chuẩn QCVN70:2022,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QCVN 70:2022/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH QUỐC GIA TỶ LỆ 1:50.000, 1:100.000 National technical regulation on national topographic maps at scales 1:50.000, 1:100.000 Mục lục

Ban hành: 30/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2022

12

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 100:1988 về cà phê quả tươi - yêu cầu kỹ thuật

10TCN100:1988,Tiêu chuẩn ngành 10TCN100:1988,***,10TCN 100:1988 ,Cà phê quả tươi,Yêu cầu kỹ thuật,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10TCN 100:1988 CÀ PHÊ QUẢ TƯƠI YÊU CẦU KỸ THUẬT Tiêu chuẩn này áp dụng cho 3 loại cà phê Arabica, Robusta, Chari. Áp dụng trong tất cả các khu vực quốc doanh, tập thể và cá thể 1.

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7956:2008 về Nghĩa trang đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN7956:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7956:2008,***,Nghĩa trang đô thị , Tiêu chuẩn thiết kế nghĩa trang đô thị ,Tiêu chuẩn thiết kế,TCVN 7956:2008 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7956 : 2008 NGHĨA TRANG ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Urban cemetery - Design standards Lời nói đầu TCVN 7956 : 2008 do Viện Quy

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7202:2008 (ISO/IEC 16388 : 2007) về Công nghệ thông tin - Kỹ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động - Yêu cầu kỹ thuật về mã vạch 39

TCVN7202:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7202:2008,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7202 : 2008 ISO/IEC 16388 : 2007 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KỸ THUẬT PHÂN ĐỊNH VÀ THU NHẬN DỮ LIỆU TỰ ĐỘNG – YÊU CẦU KỸ THUẬT VỀ MÃ VẠCH 39 Information technology – Automatic identification and data capture techniques – Code 39 bar code

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7214:2008 (ISO 6166 : 2001) về Chứng khoán và các công cụ tài chính liên quan - Hệ thống đánh số nhận dạng chứng khoán quốc tế (ISIN)

TCVN7214:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7214:2008,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7214 : 2008 ISO 6166 : 2001 CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC CÔNG CỤ TÀI CHÍNH LIÊN QUAN – HỆ THỐNG ĐÁNH SỐ NHẬN DẠNG CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ (ISIN) Securities and related financial instruments – International securities identification numbering system

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7238:2008 về Phương tiện giao thông đường bộ - Khung mô tô, xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử

TCVN7238:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7238:2008,***,Giao thông TCVN 7238:2008 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KHUNG MÔ TÔ, XE MÁY - YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Road vehicles - Motorcycles and mopeds frames - Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 7238:2008 thay thế TCVN 7238:2003.

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2015

17

Tiêu chuẩn xây dựng quốc gia TCXDVN 51:2008 về Thoát nước - mạng lưới và công trình bên ngoài

TCXDVN51:2008,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN51:2008,Bộ Xây dựng,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 51 : 2008 THOÁT NƯỚC - MẠNG LƯỚI VÀ CÔNG TRÌNH BÊN NGOÀI - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Drainage and sewerage - External Networks and Facilities Design Standard 1. PHẠM VI ÁP DỤNG 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7880:2008 về Phương tiện giao thông đường bộ - Tiếng ồn phát ra từ ô tô - Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

TCVN7880:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7880:2008,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7880 : 2008 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ − TIẾNG ỒN PHÁT RA TỪ Ô TÔ − YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ TRONG PHÊ DUYỆT KIỂU Road vehicles – Noises emitted from automobiles – Requirements and test methods in type approval Lời nói

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7902:2008 (ISO 15213 : 2003) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng vi khuẩn khử sulfit phát triển trong điều kiện kỵ khí

TCVN7902:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7902:2008,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7902 : 2008 ISO 15213 : 2003 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI – PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG VI KHUẨN KHỬ SULFIT PHÁT TRIỂN TRONG ĐIỀU KIỆN KỴ KHÍ Microbiology of food and animal feeding stuffs

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7903:2008 (ISO 21871 : 2006) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Phương pháp định lượng số lượng nhỏ bacillus cereus giả định - Phương pháp phát hiện và kỹ thuật tính số có xác xuất lớn nhất

TCVN7903:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7903:2008,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7903 : 2008 ISO 21871 : 2006 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG NHỎ BACILLUS CEREUS GIẢ ĐỊNH - PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ KỸ THUẬT TÍNH SỐ CÓ XÁC SUẤT LỚN NHẤT

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236