Tra cứu Công Văn 100/2008/ND-CP

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 100/2008/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68238 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 6032/TCHQ-GSQL năm 2020 về thực hiện Nghị định 100/2020/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

6032/TCHQ-GSQL,Công văn 6032 2020,Tổng cục Hải quan,Thực hiện Nghị định 100/2020/NĐ-CP,Thực hiện Nghị định kinh doanh hàng miễn thuế,Doanh nghiệp kinh doanh hàng miễn thuế,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

2

Công văn 1923/BXD-QLN năm 2022 hướng dẫn áp dụng Nghị định 100/2015/NĐ-CP và Nghị định 49/2021/NĐ-CP về xây dựng nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

1923/BXD-QLN,Công văn 1923 2022,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn áp dụng Nghị định 100/2015/NĐ-CP,Hướng dẫn áp dụng Nghị định 49/2021/NĐ-CP,Hướng dẫn áp dụng Nghị định xây dựng nhà ở xã hội,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2022

3

Công văn 1338/BYT-VPB1 năm 2023 về đề nghị sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế theo hướng nâng mức thanh toán bảo hiểm y tế đối với Thanh niên xung phong từ 80% lên 100% do Bộ Y tế ban hành

ngành liên quan xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế, trong đó có đề xuất nâng mức hưởng bảo hiểm y tế từ 80% lên 100% của đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định số

Ban hành: 15/03/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2023

4

Công văn 100/BCT-CN năm 2023 về Dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng crômit Cổ Định, Thanh Hóa do Bộ Công Thương ban hành

100/BCT-CN,Công văn 100 2023,Bộ Công thương,Đầu tư khai thác quặng crômit Cổ Định 2023,Khai thác quặng crômit Cổ Định Thanh Hóa,Đầu tư chế biến quặng crômit Cổ Định 2023,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2023

5

Công văn 2432/BTP-BTTP năm 2022 hướng dẫn tổng kết thi hành Nghị định 77/2008/NĐ-CP do Bộ Tư pháp ban hành

2432/BTP-BTTP,Công văn 2432 2022,Bộ Tư pháp,Tổng kết thi hành Nghị định 77/2008/NĐ-CP,Tổng kết hoạt động tư vấn pháp luật,Tổng kết triển khai hoạt động tư vấn pháp luật,Dịch vụ pháp lý BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/07/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2022

6

Công văn 1308/UBND-KT thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện bán, giao theo Nghị định 109/2008/NĐ-CP do tỉnh An Giang ban hành

người lao động trong doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện bán, giao theo Nghị định số 109/2008/NĐ-CP Long Xuyên, ngày 29 tháng 4 năm 2010 Kính gửi: - Sở Lao động TBXH - Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Liên đoàn Lao động tỉnh

Ban hành: 29/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2013

7

Công văn 07/SXD-QLNGĐXD năm 2020 về triển khai Nghị định 100/2018/NĐ-CP và Thông tư 08/2018/TT-BXD do Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

07/SXD-QLNGDXD,Công văn 07 2020,Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí M,Triển khai Nghị định 100/2018/NĐ-CP,Triển khai Thông tư 08/2018/TT-BXD,Hướng dẫn Chứng chỉ hoạt động xây dựng,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2022

8

Công văn 291/BXD-QLN năm 2019 quy định về bán nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

291/BXD-QLN,Công văn 291 2019,Bộ Xây dựng,Bán nhà ở xã hội đầu tư vốn ngoài ngân sách,Quy định bán nhà ở xã hội,Bán nhà ở xã hội đầu tư theo 100/2015/NĐ-CP,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2022

9

Công văn 975/BXD-QLN năm 2018 trả lời văn bản 769/UBND-ĐTQH về vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Nghị định 100/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

thực hiện Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Về xác định dự án phát triển đô thị, dự án phát triển nhà ở Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Nhà ở 2014 thì dự án đầu tư xây dựng nhà ở bao gồm: dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một

Ban hành: 04/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

10

Công văn 8876/VPCP-QHĐP năm 2020 về khẩn trương xây dựng Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

8876/VPCP-QHDP,Công văn 8876 2020,Văn phòng Chính phủ,Nghị định thay thế Nghị định 64/2008/NĐ-CP,Xây dựng Nghị định thay thế 64/2008/NĐ-CP,Khẩn trương xây dựng thay thế 64/2008/NĐ-CP,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

11

Công văn 100/VPCP-QHĐP năm 2021 về xử lý kiến nghị của các địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

100/VPCP-QHDP,Công văn 100 2021,Văn phòng Chính phủ,Xử lý kiến nghị của các địa phương,Hỗ trợ kinh phí phòng chống dịch Covid-19,Điều chỉnh giá dịch vụ y tế ,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

12

Công văn 100/TANDTC-HTQT năm 2020 về thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

100/TANDTC-HTQT,Công văn 100 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Thực hiện Thông tư liên tịch 01/2019/TTLT-TANDTC-BNG,Phối hợp thực hiện hoạt động tố tụng ở nước ngoài,Thực hiện hoạt động tố tụng dân sự ở nước ngoài,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2020

13

Công văn 11211/BGTVT-KCHTGT năm 2013 thực hiện Nghị định 100/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

11211/BGTVT-KCHTGT V/v: Thực hiện Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ KCHTGT đường bộ Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: - Tổng cục Đường

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

14

Công văn 100/KCB-NV năm 2020 về quản lý, điều trị người bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV do Cục Quản lý Khám chữa bệnh ban hành

100/KCB-NV,Công văn 100 2020,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Điều trị người bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV,Quản lý người bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV,Quản lý điều trị người bệnh viêm đường hô hấp cấp,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 31/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

15

Công văn 100/BXD-HĐXD năm 2020 về thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình Khu nhà ở Binh đoàn 15 do Bộ Xây dựng ban hành

về việc thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình Khu nhà ở Binh đoàn 15. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: - Công trình an ninh, quốc phòng được quy định tại Mục VI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng,

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2022

16

Công văn 100/TTCP-C.IV năm 2022 thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dân do Thanh tra Chính phủ ban hành

Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các nội dung có liên quan trong Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 35/CT-TTG ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; theo dõi, nắm

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2022

17

Công văn 100/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2022 về đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

điện tử không dừng. - Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông địa phương tiếp tục phối hợp với các Nhà đầu tư BOT, Nhà cung cấp dịch vụ thu phí tăng cường công tác điều tiết giao thông; xử phạt nghiêm theo quy định của Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ đối với người điều khiển phương tiện không đủ điều kiện đi vào làn

Ban hành: 07/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2022

18

Công văn 4238/TCT-CS năm 2016 giới thiệu nội dung mới của Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Số: 4238/TCT-CS V/v giới thiệu các nội dung mới của Thông tư số 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 đã thông qua Luật số

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2016

19

Công văn 5004/BNN-QLCL năm 2018 thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 5004/BNN-QLCL V/v triển khai thực hiện Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018 Kính gửi: - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố; - Các cơ quan, đơn vị trực thuộc

Ban hành: 02/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

20

Công văn 100/GSQL-TH năm 2019 về thông báo tổ chức khóa đào tạo bổ sung kiến thức về pháp luật hải quan dành cho nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

100/GSQL-TH,Công văn 100 2019,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Pháp luật hải quan,Nhân viên đại lý thủ tục Hải quan,Bồi dưỡng kiến thức,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.236