Cơ cấu tổ chức của 18 Bộ tại Việt Nam hiện nay

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
20/05/2023 15:00 PM

Tại Việt Nam hiện nay có bao nhiêu Bộ? Cơ cấu tổ chức của các Bộ như thế nào? – Quốc Vinh (Thái Bình)

Cơ cấu tổ chức của 18 bộ tại việt nam hiện nay

Cơ cấu tổ chức của 18 Bộ tại Việt Nam hiện nay (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Danh sách 18 Bộ tại Việt Nam hiện nay

Danh sách 18 Bộ tại Việt Nam hiện nay bao gồm:

Bộ Quốc phòng

Bộ Công an

Bộ Ngoại giao

Bộ Nội vụ

Bộ Tư pháp

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Bộ Tài chính

Bộ Công Thương

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Y tế

2. Cơ cấu tổ chức của 18 Bộ tại Việt Nam hiện nay

(1) Cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao

Cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao bao gồm:

- Vụ Châu Âu.

- Vụ Châu Mỹ.

- Vụ Đông Bắc Á.

- Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương.

- Vụ Trung Đông - Châu Phi.

- Vụ Chính sách đối ngoại.

- Vụ Tổng hợp kinh tế.

- Vụ ASEAN.

- Vụ các Tổ chức quốc tế.

- Vụ Hợp tác kinh tế đa phương.

- Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO.

- Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế.

- Vụ Biên Phiên dịch đối ngoại.

- Vụ Thông tin Báo chí.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Văn phòng Bộ.

- Thanh tra Bộ.

- Cục Cơ yếu - Công nghệ thông tin.

- Cục Lãnh sự.

- Cục Lễ tân Nhà nước.

- Cục Ngoại vụ.

- Cục Quản trị Tài vụ.

- Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ủy ban Biên giới quốc gia.

- Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

- Học viện Ngoại giao.

- Báo Thế giới và Việt Nam.

- Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

(Điều 3 Nghị định 81/2022/NĐ-CP)

(2) Cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ

Cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ bao gồm:

- Vụ Tổ chức - Biên chế.

- Vụ Chính quyền địa phương.

- Vụ Công chức - Viên chức.

- Vụ Tiền lương.

- Vụ Tổ chức phi chính phủ.

- Vụ Cải cách hành chính.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Vụ Công tác thanh niên.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thanh tra Bộ.

- Văn phòng Bộ.

- Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

- Ban Tôn giáo Chính phủ.

- Học viện Hành chính Quốc gia.

- Viện Khoa học tổ chức nhà nước.

- Tạp chí Tổ chức nhà nước.

- Trung tâm Thông tin.

(Điều 3 Nghị định 63/2022/NĐ-CP)

(3) Cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp bao gồm:

- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

- Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

- Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

- Vụ Pháp luật quốc tế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Con nuôi.

- Thanh tra Bộ.

- Văn phòng Bộ.

- Tổng cục Thi hành án dân sự.

- Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

- Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

- Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

- Cục Trợ giúp pháp lý.

- Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

- Cục Bồi thường nhà nước.

- Cục Bổ trợ tư pháp.

- Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Cục Công nghệ thông tin.

- Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

- Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý.

- Học viện Tư pháp.

- Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

- Báo Pháp luật Việt Nam.

(Điều 3 Nghị định 98/2022/NĐ-CP)

(4) Cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư bao gồm:

- Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

- Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ.

- Vụ Tài chính, tiền tệ.

- Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ.

- Vụ Kinh tế nông nghiệp.

- Vụ Phát triển hạ tầng và đô thị.

- Vụ Quản lý các khu kinh tế.

- Vụ Giám sát và Thẩm định đầu tư.

- Vụ Kinh tế đối ngoại.

- Vụ Lao động, văn hóa, xã hội.

- Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường.

- Vụ Quản lý quy hoạch.

- Vụ Quốc phòng, an ninh.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Văn phòng Bộ.

- Thanh tra Bộ.

- Cục Quản lý đấu thầu.

- Cục Phát triển doanh nghiệp.

- Cục Đầu tư nước ngoài.

- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

- Cục Kinh tế hợp tác.

- Tổng cục Thống kê.

- Viện Chiến lược phát triển.

- Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.

- Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số.

- Báo Đầu tư.

- Học viện Chính sách và Phát triển.

(Điều 3 Nghị định 89/2022/NĐ-CP)

(5) Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính bao gồm:

- Vụ Ngân sách nhà nước.

- Vụ Đầu tư.

- Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I).

- Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp.

- Vụ Chính sách thuế.

- Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Thi đua - Khen thưởng.

- Thanh tra.

- Văn phòng.

- Cục Quản lý công sản.

- Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại.

- Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.

- Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán.

- Cục Quản lý giá.

- Cục Tin học và Thống kê tài chính.

- Cục Tài chính doanh nghiệp.

- Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Tổng cục Thuế.

- Tổng cục Hải quan.

- Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

- Kho bạc Nhà nước.

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Viện Chiến lược và chính sách tài chính.

- Thời báo Tài chính Việt Nam.

- Tạp chí Tài chính.

- Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính.

(Điều 3 Nghị định 87/2017/NĐ-CP)

(6) Cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương

Cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương bao gồm:

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Vụ Khoa học và Công nghệ.

- Vụ Thị trường châu Á - châu Phi.

- Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ.

- Vụ Chính sách thương mại đa biên.

- Vụ Thị trường trong nước.

- Vụ Dầu khí và Than.

- Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Pháp chế.

- Thanh tra Bộ.

- Văn phòng Bộ.

- Tổng cục Quản lý thị trường.

- Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

- Cục Điều tiết điện lực.

- Cục Công nghiệp.

- Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo.

- Cục Phòng vệ thương mại.

- Cục Xúc tiến thương mại.

- Cục Công Thương địa phương.

- Cục Xuất nhập khẩu.

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

- Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

- Cục Hóa chất.

- Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.

- Báo Công Thương.

- Tạp chí Công Thương.

- Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương.

(Điều 3 Nghị định 96/2022/NĐ-CP)

(7) Cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm:

- Vụ Kế hoạch.

- Vụ Tài chính.

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Văn phòng Bộ.

- Thanh tra Bộ.

- Cục Trồng trọt.

- Cục Bảo vệ thực vật.

- Cục Chăn nuôi.

- Cục Thú y.

- Cục Quản lý xây dựng công trình.

- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

- Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

- Cục Thủy lợi.

- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

- Cục Lâm nghiệp.

- Cục Kiểm lâm.

- Cục Thủy sản.

- Cục Kiểm ngư.

- Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

- Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn.

- Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp.

- Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

- Báo Nông nghiệp Việt Nam.

- Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Điều 3 Nghị định 105/2022/NĐ-CP)

(8) Cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải

Cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải bao gồm:

- Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

- Vụ Tài chính.

- Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông.

- Vụ Vận tải.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thanh tra.

- Văn phòng.

- Cục Đường bộ Việt Nam.

- Cục Đường cao tốc Việt Nam.

- Cục Hàng hải Việt Nam.

- Cục Hàng không Việt Nam.

- Cục Đường sắt Việt Nam.

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

- Cục Đăng kiểm Việt Nam.

- Cục Quản lý đầu tư xây dựng.

- Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Viện Chiến lược và Phát triển giao thông vận tải.

- Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải.

- Báo Giao thông.

- Tạp chí Giao thông vận tải.

(Điều 3 Nghị định 56/2022/NĐ-CP)

(9) Cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng bao gồm:

- Vụ Quy hoạch - Kiến trúc.

- Vụ Vật liệu xây dựng.

- Vụ Khoa học công nghệ và môi trường.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Cục Kinh tế xây dựng.

- Cục Quản lý hoạt động xây dựng.

- Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

- Cục Phát triển đô thị.

- Cục Hạ tầng kỹ thuật.

- Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản.

- Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị.

- Báo Xây dựng.

- Tạp chí Xây dựng.

- Trung tâm Thông tin.

(Điều 3 Nghị định 52/2022/NĐ-CP)

(10) Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm:

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Vụ Khoa học và Công nghệ.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Đất đai.

- Vụ Môi trường.

- Thanh tra Bộ.

- Văn phòng Bộ.

- Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

- Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

- Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

- Cục Biến đổi khí hậu.

- Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.

- Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

- Cục Địa chất Việt Nam.

- Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

- Cục Khoáng sản Việt Nam.

- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

- Cục Quản lý tài nguyên nước.

- Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất.

- Cục Viễn thám quốc gia.

- Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

- Báo Tài nguyên và Môi trường.

- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

- Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

- Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

(Điều 3 Nghị định 68/2022/NĐ-CP)

(11) Cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông

Cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông bao gồm:

- Vụ Bưu chính.

- Vụ Khoa học và Công nghệ.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Vụ Kinh tế số và Xã hội số.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Thanh tra Bộ.

- Văn phòng Bộ.

- Cục Báo chí.

- Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

- Cục Xuất bản, In và Phát hành.

- Cục Thông tin cơ sở.

- Cục Thông tin đối ngoại.

- Cục Viễn thông.

- Cục Tần số vô tuyến điện.

- Cục Chuyển đổi số quốc gia.

- Cục An toàn thông tin.

- Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông.

- Cục Bưu điện Trung ương.

- Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông.

- Trung tâm Thông tin.

- Báo VietNamNet.

- Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

- Học viện Công nghệ bưu chính, viễn thông.

- Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.

(Điều 3 Nghị định 48/2022/NĐ-CP)

(12) Cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bao gồm:

- Vụ Bảo hiểm xã hội.

- Vụ Bình đẳng giới.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Cục Quan hệ lao động và Tiền lương.

- Cục Việc làm.

- Cục Quản lý lao động ngoài nước.

- Cục An toàn lao động.

- Cục Người có công.

- Cục Bảo trợ xã hội.

- Cục Trẻ em.

- Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

- Viện Khoa học Lao động và Xã hội.

- Trung tâm Công nghệ Thông tin.

- Báo Dân trí.

- Tạp chí Lao động và Xã hội.

(Điều 3 Nghị định 62/2022/NĐ-CP)

(13) Cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bao gồm:

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Kế hoạch, Tài chính.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Đào tạo.

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Vụ Thư viện.

- Vụ Văn hóa dân tộc.

- Vụ Gia đình.

- Văn phòng Bộ.

- Thanh tra Bộ.

- Cục Di sản văn hóa.

- Cục Nghệ thuật biểu diễn.

- Cục Điện ảnh.

- Cục Bản quyền tác giả.

- Cục Văn hóa cơ sở.

- Cục Hợp tác quốc tế.

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

- Cục Thể dục thể thao.

- Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

- Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

- Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam.

- Báo Văn hóa.

- Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật.

- Trung tâm Công nghệ thông tin.

- Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

(Điều 3 Nghị định 01/2023/NĐ-CP)

(14) Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm:

- Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên.

- Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật.

- Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ.

- Vụ Công nghệ cao.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Thi đua - Khen thưởng.

- Vụ Phát triển khoa học và công nghệ địa phương.

- Văn phòng Bộ.

- Thanh tra Bộ.

- Cục Công tác phía Nam.

- Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ.

- Cục Năng lượng nguyên tử.

- Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

- Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

- Cục Sở hữu trí tuệ.

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

- Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo.

- Báo Khoa học và Phát triển.

- Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Trung tâm Công nghệ thông tin.

(Điều 3 Nghị định 95/2017/NĐ-CP)

(15) Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo bao gồm:

- Vụ Giáo dục Mầm non.

- Vụ Giáo dục Tiểu học.

- Vụ Giáo dục Trung học.

- Vụ Giáo dục Đại học.

- Vụ Giáo dục thể chất.

- Vụ Giáo dục dân tộc.

- Vụ Giáo dục thường xuyên.

- Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

- Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Vụ Cơ sở vật chất.

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Vụ Pháp chế.

- Văn phòng.

- Thanh tra.

- Cục Quản lý chất lượng.

- Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục.

- Cục Công nghệ thông tin.

- Cục Hợp tác quốc tế.

- Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

- Báo Giáo dục và Thời đại.

- Tạp chí Giáo dục.

(Điều 3 Nghị định 86/2022/NĐ-CP)

(16) Cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế bao gồm:

- Vụ Bảo hiểm y tế.

- Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Văn phòng Bộ.

- Thanh tra Bộ.

- Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo.

- Cục Y tế dự phòng.

- Cục Phòng, chống HIV/AIDS.

- Cục Quản lý Môi trường y tế.

- Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

- Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền.

- Cục Quản lý Dược.

- Cục An toàn thực phẩm.

- Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế.

- Cục Dân số.

- Viện Chiến lược và Chính sách y tế.

- Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia.

- Báo Sức khỏe và Đời sống.

(Điều 3 Nghị định 95/2022/NĐ-CP)

(17) (18) Cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an

Hiện nay, các văn bản quy định cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an không được công khai.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,390

Bài viết về

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn