Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ cấu tổ chức Bộ NN&PTNT

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
06/06/2023 13:41 PM

Xin hỏi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay là ai? Cơ cấu của Bộ NN&PTNT được quy định như thế nào? – Hoài Phúc (Đồng Tháp)

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đương nhiệm

Theo Nghị quyết 03/2011/QH13, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 01 trong 22 bộ, cơ quan ngang Bộ.

Tại Nghị định 105/2022/NĐ-CP thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, phòng chống thiên tai, phát triển nông thôn; quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là ông Lê Minh Hoan.

Xem thêm: Tiêu chuẩn làm Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

Cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Hình từ internet)

Cơ cấu tổ chức Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Hiện nay, theo Nghị định 105/2022/NĐ-CP thì cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bao gồm:

**Các tổ chức giúp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

- Vụ Kế hoạch.

- Vụ Tài chính.

- Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Văn phòng Bộ.

- Thanh tra Bộ.

- Cục Trồng trọt.

- Cục Bảo vệ thực vật.

- Cục Chăn nuôi.

- Cục Thú y.

- Cục Quản lý xây dựng công trình.

- Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.

- Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường.

- Cục Thủy lợi.

- Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.

- Cục Lâm nghiệp.

- Cục Kiểm lâm.

- Cục Thủy sản.

- Cục Kiểm ngư.

**Các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ chức năng quản lý nhà nước của bộ

- Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

- Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trường Chính sách công và Phát triển nông thôn.

- Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp.

- Trung tâm Khuyến nông quốc gia.

- Báo Nông nghiệp Việt Nam.

- Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc bộ; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác trực thuộc bộ.

Lưu ý: Cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thể chưa đúng thực tế do đang trong giai đoạn thực hiện chuyển tiếp theo Điều 5 Nghị định 105/2022/NĐ-CP.

Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp

1. Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn I, Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp và Phát triển nông thôn II, Trung tâm Tin học và Thống kê, Trung tâm khuyến nông quốc gia tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị quy định tại các khoản: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 và 26 Điều 3 được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành có hiệu lực thi hành.

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản; Cục Thủy lợi bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Thủy lợi; Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Phòng, chống thiên tai; Cục Thủy sản, Cục Kiểm ngư bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Thủy sản; Cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm bảo đảm kế thừa nhiệm vụ quyền hạn của Tổng cục Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên cho đến khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật liên quan.

3. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản tiếp tục duy trì hoạt động theo quy định hiện hành cho đến khi có quyết định kiện toàn, sắp xếp lại của cấp có thẩm quyền.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,416

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn