Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Tổng hợp bài viết về cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

  • Cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế 13:30 | 05/07/2023
  • Xin hỏi pháp luật Việt Nam quy định về cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuế các tỉnh, thành phố hiện nay như thế nào? - Nhã Nữ (Hà Nội)

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn