Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hiện nay là ai? Cơ cấu tổ chức của NHNN

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
29/04/2023 16:01 PM

Xin hỏi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hiện nay là ai và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước được quy định như thế nào? – Đình Nguyên (Hậu Giang)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hiện nay là ai? Cơ cấu tổ chức của NHNN

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hiện nay là ai? Cơ cấu tổ chức của NHNN (Hình từ internet)

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hiện nay là ai?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương về phát hành tiền, ngân hàng của các tổ chức tín dụng và cung ứng dịch vụ tiền tệ cho Chính phủ; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước. (Điều 1 Nghị định 102/2022/NĐ-CP)

Còn tại Điều 3 Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ, lãnh đạo công tác của Bộ, cơ quan ngang Bộ; chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao trong phạm vi toàn quốc.

Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tùy theo từng cơ quan sẽ có tên gọi khác nhau như: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Tổng Thanh tra Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hiện nay là bà Nguyễn Thị Hồng.

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước

Tại Điều 3 Nghị định 102/2022/NĐ-CP quy định về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước như sau:

- Vụ Chính sách tiền tệ.

Vụ Chính sách tiền tệ có 6 phòng.

- Vụ Quản lý ngoại hối.

Vụ Quản lý ngoại hối có 4 phòng.

- Vụ Thanh toán.

Vụ Thanh toán có 4 phòng.

- Vụ Tín dụng các ngành kinh tế.

Vụ Tín dụng các ngành kinh tế có 5 phòng.

- Vụ Dự báo, thống kê.

Vụ Dự báo, thống kê có 4 phòng.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

Vụ Hợp tác quốc tế có 5 phòng.

- Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính.

- Vụ Kiểm toán nội bộ.

Vụ Kiểm toán nội bộ có 4 phòng.

- Vụ Pháp chế.

Vụ Pháp chế có 3 phòng.

- Vụ Tài chính - Kế toán.

Vụ Tài chính - Kế toán có 5 phòng.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

Vụ Tổ chức cán bộ có 5 phòng.

- Vụ Truyền thông.

- Văn phòng.

- Cục Công nghệ thông tin.

- Cục Phát hành và kho quỹ.

- Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

- Cục Quản trị.

- Sở Giao dịch.

- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

- Các chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

(20 cơ quan này là đơn vị hành chính giúp Thống đốc Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước và chức năng Ngân hàng Trung ương)

- Viện Chiến lược ngân hàng.

- Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.

- Thời báo Ngân hàng.

- Tạp chí Ngân hàng.

- Học viện Ngân hàng.

(05 cơ quan, đơn vị này là đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước)

Thông đốc Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Thông đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật, trừ Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 9,911

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn