Danh sách người đứng đầu 04 cơ quan ngang Bộ

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Nguyễn Thị Diễm My
25/04/2023 16:01 PM

Tại Việt Nam có bao nhiêu cơ quan ngang Bộ và ai là người đứng đầu? Cơ cấu tổ chức của các cơ quan ngang Bộ như thế nào? – Văn Tuyền (Gia Lai)

Danh sách người đứng đầu 04 cơ quan ngang Bộ

Danh sách người đứng đầu 04 cơ quan ngang Bộ (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Danh sách người đứng đầu 04 cơ quan ngang Bộ

Danh sách người đứng đầu 04 cơ quan ngang bộ cụ thể như sau:

STT

Cơ quan ngang Bộ

Người đứng đầu

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức

1

Ủy ban Dân tộc

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Ông Hầu A Lềnh

Xem tại Nghị định 66/2022/NĐ-CP

2

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Hồng

Xem tại Nghị định 102/2022/NĐ-CP

3

Thanh tra Chính phủ

Tổng Thanh tra Chính phủ: Ông Đoàn Hồng Phong

Xem tại Nghị định 50/2018/NĐ-CP

4

Văn phòng Chính phủ

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Ông Trần Văn Sơn

Xem tại Nghị định 79/2022/NĐ-CP

Xem thêm: Danh sách 18 Bộ trưởng tại Việt Nam

2. Cơ cấu tổ chức của 04 cơ quan ngang Bộ

2.1. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc bao gồm:

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Tổng hợp.

- Vụ Chính sách dân tộc.

- Vụ Tuyên truyền.

- Vụ Dân tộc thiểu số.

- Vụ Công tác dân tộc địa phương.

- Thanh tra.

- Văn phòng.

- Học viện Dân tộc.

- Trung tâm Chuyển đổi số.

- Báo Dân tộc và Phát triển.

- Tạp chí Dân tộc.

- Nhà khách Dân tộc.

(Điều 3 Nghị định 66/2022/NĐ-CP)

2.2. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bao gồm:

- Vụ Chính sách tiền tệ.

- Vụ Quản lý ngoại hối.

- Vụ Thanh toán.

- Vụ Tín dụng các ngành kinh tế.

- Vụ Dự báo, thống kê.

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính.

- Vụ Kiểm toán nội bộ.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Tài chính - Kế toán.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Truyền thông.

- Văn phòng.

- Cục Công nghệ thông tin.

- Cục Phát hành và kho quỹ.

- Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước.

- Cục Quản trị.

- Sở Giao dịch.

- Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

- Các chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Viện Chiến lược ngân hàng.

- Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.

- Thời báo Ngân hàng.

- Tạp chí Ngân hàng.

- Học viện Ngân hàng.

(Điều 3 Nghị định 102/2022/NĐ-CP)

2.3. Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ bao gồm:

- Vụ Pháp chế

- Vụ Tổ chức cán bộ

- Vụ Hợp tác quốc tế

- Vụ Kế hoạch - Tổng hợp

- Văn phòng

- Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra

- Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I)

- Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II)

- Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III)

- Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 1 (Cục I)

- Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 (Cục II)

- Cục Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 (Cục III)

- Cục Phòng, Chống tham nhũng (Cục IV)

- Ban Tiếp công dân trung ương

- Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra

- Báo Thanh tra

- Tạp chí Thanh tra

- Trường Cán bộ Thanh tra

- Trung tâm Thông tin.

(Điều 3 Nghị định 50/2018/NĐ-CP)

2.4. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ bao gồm:

- Vụ Tổng hợp.

- Vụ Pháp luật.

- Vụ Kinh tế tổng hợp.

- Vụ Công nghiệp.

- Vụ Nông nghiệp.

- Vụ Khoa giáo - Văn xã.

- Vụ Đổi mới doanh nghiệp.

- Vụ Quan hệ quốc tế.

- Vụ Nội chính.

- Vụ Tổ chức hành chính nhà nước và Công vụ.

- Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Vụ I).

- Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể.

- Vụ Thư ký - Biên tập.

- Vụ Hành chính.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Kế hoạch tài chính.

- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính.

- Cục Quản trị.

- Cục Hành chính - Quản trị II.

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

(Điều 3 Nghị định 79/2022/NĐ-CP)

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,746

Bài viết về

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn