Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là ai? Cơ cấu tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân
Chuyên viên pháp lý Dương Châu Thanh
22/05/2023 17:33 PM

Hiện nay, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường là ai? Cơ cấu tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như thế nào? – Hải Anh (Hà Nội)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện nay

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện nay là ai? Cơ cấu tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường (Hình từ internet)

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện nay là ai?

Theo Điều 32 Luật Tổ chức Chính phủ 2015 quy định: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo công tác của bộ, cơ quan ngang bộ;…

>> Xem thêm: Tiêu chuẩn làm Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

Theo Nghị quyết 03/2011/QH13, Bộ Tài nguyên và Môi trường là 01 trong 22 bộ, cơ quan ngang Bộ.

Theo Nghị định 68/2022/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; khí tượng thủy văn; biến đổi khí hậu; đo đạc và bản đồ; quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo; viễn thám; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hiện nay là ông Đặng Quốc Khánh.

(Chiều 22/5/2023, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TN&MT nhiệm kỳ 2021-2026)

Lương của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023

Lương của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường được tính theo căn cứ tại Mục 2 Bảng lương chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11.

Cụ thể, hệ số lương của Bộ trưởng có 2 bậc hệ số lương là 9,70 và 10,30.

Như vậy, lương của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2023 như sau:

- Từ ngày 01/01/2023 – 30/6/2023: Tương đương mức lương 2 bậc hệ số lương là 14.453.000 đồng và 15.347.000 đồng.

- Từ ngày 01/7/2023: Tương đương mức lương 2 bậc hệ số lương là 17.460.000 đồng và 18.540.000 đồng.

Cơ tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hiện hành, cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định tại Nghị định 68/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước bao gồm:

- Vụ Hợp tác quốc tế.

- Vụ Kế hoạch - Tài chính.

- Vụ Khoa học và Công nghệ.

- Vụ Pháp chế.

- Vụ Tổ chức cán bộ.

- Vụ Đất đai.

- Vụ Môi trường.

- Thanh tra Bộ.

- Văn phòng Bộ.

- Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

- Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học.

- Cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

- Cục Biến đổi khí hậu.

- Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường.

- Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

- Cục Địa chất Việt Nam.

- Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam.

- Cục Khoáng sản Việt Nam.

- Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường.

- Cục Quản lý tài nguyên nước.

- Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất.

- Cục Viễn thám quốc gia.

Các đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường gồm có:

- Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường.

- Báo Tài nguyên và Môi trường.

- Tạp chí Tài nguyên và Môi trường.

- Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

- Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn; ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc bộ.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc bộ, không bao gồm đơn vị quy định tại khoản 10 Điều này.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có 03 phòng; Vụ Tổ chức cán bộ có 03 phòng.

 

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,035

Chính sách khác

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn