21/01/2021 10:24

Hỏi - Đáp: Có thể nhận lại nhà khi vẫn giữ giấy tờ từ trước năm 1945?

Hỏi - Đáp: Có thể nhận lại nhà khi vẫn giữ giấy tờ từ trước năm 1945?

Ông bà tôi sống tại Quảng Bình đã lâu song vẫn giữ được giấy tờ căn nhà ở quận Tây Hồ, cấp từ trước 1945. (Mạnh Trường)

Nhà và đất ở Hà Nội được phân cho nhiều hộ sử dụng từ hàng chục năm qua. Vậy ông bà tôi còn quyền lợi gì với tài sản đó không?

Luật sư tư vấn

Điều 100 Luật Đất đai 2013 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15/10/1993;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993;

đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15/10/1993 theo quy định của Chính phủ".

Việc "sử dụng đất ổn định" được quy định tại khoản 1 điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai.

Theo đó, sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; hoặc thời điểm quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (với trường hợp đất chưa được cấp các giấy chứng nhận trên).

Từ các căn cứ pháp lý này, để xác lập quyền sử dụng đất với mảnh đất mà gia đình bạn được cấp từ trước 1945 cần thoả mãn hai điều kiện:

- Gia đình bạn có đầy đủ các giấy tờ liên quan đến việc xác định quyền sử dụng được cấp từ năm 1945 đúng theo quy định tại điều 100 nêu trên.

- Chứng minh được việc gia đình bạn sử dụng mảnh đất này ổn định.

Theo thông tin bạn cung cấp, gia đình bạn đã không sử dụng mảnh đất đó kể từ những năm 1950 và hiện tại nhà và đất ở Hà Nội đã được phân cho nhiều hộ sở tại nên gia đình bạn không còn đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không có bất cứ quyền lợi gì với mảnh đất này.

Luật sư Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Nguồn: Vnexpress

25


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về