Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
 2. Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 3. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 4. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật đấu giá tài sản
 5. Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
 6. Nghị định 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối
 7. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
 8. Dự thảo Nghị định quy định về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia
 9. Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 10. Decree No. 39/2017/ND-CP dated April 4, 2017, providing the regulatory framework for animal feeds and aqua feeds
 11. Dự thảo Nghị định về quản lý phân bón
 12. Nghị định 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
 13. Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 14. Nghị định 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 15. Nghị định 38/2017/NĐ-CP về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
 16. Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao
 17. Nghị định 34/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
 18. Nghị định 33/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
 19. Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước
 20. Dự thảo Nghị định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và tổ chức, quản lý vận tải nội bộ bằng xe ô tô
 21. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 22. Nghị định 31/2017/NĐ-CP Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm
 23. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 24. Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
 25. Decree No. 28/2017/ND-CP dated March 20, 2017, amendments to the Government's Decree No. 131/2013/ND-CP on penalties for administrative violations against copyrights and related rights and the Government's Decree No. 158/2013/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on culture, sports, tourism, and advertising
 26. Decree No. 29/2017/ND-CP dated March 20, 2017, on conditions for seafarer's training facilities and seafarer’s recruitment and placement service providers
 27. Dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
 28. Dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
 29. Nghị định 29/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải
 30. Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
 31. Dự thảo Nghị đinh quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 32. Nghị định 27/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 213/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
 33. Dự Thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
 34. Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
 35. Nghị định 26/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
 36. Nghị định 24/2017/NĐ-CP quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia năm 2016
 37. Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước
 38. Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam
 39. Dự thảo Nghị định Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
 40. Dự thảo Nghị định hướng dẫn thẩm định giá khởi điểm khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu và tài sản sản đảm bảo của khoản nợ xấu có giá trị lớn
 41. Dự thảo Nghị định về kinh doanh khí
 42. Dự thảo Nghị định hướng dẫn việc thẩm định giá khởi điểm khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu và tài sản sản đảm bảo của khoản nợ xấu có giá trị lớn
 43. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
 44. Dự thảo Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp
 45. Dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975
 46. Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 47. Decree No. 20/2017/ND-CP dated February 24, 2017, prescribing tax administration for enterprises engaged in transfer pricing
 48. Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 49. Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng
 50. Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 51. Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại
 52. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật trẻ em
 53. Decree No. 14/2017/ND-CP dated February 17, 2017, on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs
 54. Nghị định 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
 55. Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 56. Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 57. Nghị định 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 58. Dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
 59. Nghị định 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
 60. Nghị định 12/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
 61. Nghị định 10/2017/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng
 62. Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
 63. Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
 64. Decree No. 07/2017/ND-CP dated January 25, 2017, processes and procedures for pilot issuance of electronic visa to foreigners entering Vietnam
 65. Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
 66. Decree No. 06/2017/ND-CP dated January 24, 2017, on business of betting on horse racing, greyhound racing and international soccer
 67. Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
 68. Dự thảo Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 69. Decree No. 04/2017/ND-CP dated January 16, 2017, provision and management of government guarantee
 70. Decree No. 03/2017/ND-CP dated January 16, 2017, on casino business
 71. Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino
 72. Nghị định 05/2017/NĐ-CP quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
 73. Nghị định 04/2017/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
 74. Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
 75. Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công, viên chức và việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 76. Decree No. 01/2017/ND-CP dated January 06, 2017, on amendments to the decrees on the implementation of the Land Law
 77. Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
 78. Dự thảo Nghị định Quy định về thành lập, hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
 79. Decree No. 174/2016/NĐ-CP dated December 30, 2016, elaboration of some article of the Law on Accounting
 80. Decree No. 175/2016/ND-CP dated December 30, 2016, on amendments to certain articles of the Decree No. 86/2013/ND-CP on the business of prize-rewarding electronic games for foreigners
 81. Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
 82. Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán
 83. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 84. Dự thảo Nghị định hướng dẫn triển khai bảo hiểm vi mô
 85. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
 86. Dự thảo Nghị định về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 87. Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
 88. Dự thảo Nghị định quy định chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
 89. Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức hành chính
 90. Decree No. 167/2016/ND-CP dated December 27, 2016, on duty-free business
 91. Decree No. 170/2016/ND-CP dated December 27, 2016, regulation on announcement, receipt, processing and transmission of maritime security information
 92. Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức và họat động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 93. Decree No. 169/2016/ND-CP dated December 27, 2016, on handling of cargo retained by carriers at Vietnamese seaports
 94. Decree No. 171/2016/ND-CP dated December 27, 2016 registration, deregistration, purchase, sale and building of ships
 95. Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
 96. Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
 97. Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước
 98. Nghị định 170/2016/NĐ-CP quy định về công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải
 99. Nghị định 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản
 100. Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam