Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức
 2. Nghị định 60/2020/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
 3. Nghị định 61/2020/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
 4. Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 5. Nghị định 59/2020/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự
 6. Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP
 7. Nghị định 56/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
 8. Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại
 9. Nghị định 54/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
 10. Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 11. Decree No. 52/2020/ND-CP dated April 27, 2020 on golf course investment and business
 12. Nghị định 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn
 13. Decree No. 51/2020/ND-CP dated April 21, 2020 amending Government's Decree No. 14/2014/ND-CP stipulating implementation of Electricity Law regarding electricity safety
 14. Nghị định 51/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về an toàn điện
 15. Decree No. 50/2020/ND-CP dated April 20, 2020 on receipt, management and use of international emergency aid for disaster recovery and relief
 16. Nghị định 50/2020/NĐ-CP quy định về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai
 17. Decree No. 49/2020/ND-CP dated April 17, 2020 on guidelines for the Law on Execution of Criminal Judgment in terms of community re-integration
 18. Nghị định 49/2020/NĐ-CP năm 2020 hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
 19. Decree No. 48/2020/ND-CP dated April 15, 2020 on amending a number of Articles of Decree No. 38/2016/ND-CP detailing a number of Articles of the Law on Hydrometeorology
 20. Nghị định 48/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khí tượng thuỷ văn
 21. Decree No. 46/2020/ND-CP dated April 09, 2020 prescribing customs procedures, customs supervision and inspection of goods in transit through ASEAN Customs Transit System for implementation of Protocol 7 on Customs Transit System
 22. Decree No. 47/2020/ND-CP dated April 9, 2020 on management, connection and share of digital data of regulatory agencies
 23. Nghị định 46/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua Hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan
 24. Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
 25. Decree No. 45/2020/ND-CP dated April 08, 2020 on administrative procedures by electronic means
 26. Decree No. 44/2020/ND-CP dated April 08, 2020 on coercive judgment enforcement against commercial juridical persons
 27. Decree No. 41/2020/ND-CP dated April 08, 2020 on tax and land rent deferral
 28. Nghị định 42/2020/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa
 29. Nghị định 43/2020/NĐ-CP quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc
 30. Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
 31. Nghị định 44/2020/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại
 32. Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 33. Decree No. 40/2020/ND-CP dated April 6, 2020 providing details on the implementation of several Articles of the Law on Public Investment
 34. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
 35. Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công
 36. Decree No. 38/2020/ND-CP dated April 3, 2020 on elaborating to Law on Vietnamese Guest Workers
 37. Decree No. 39/2020/ND-CP dated April 03, 2020 promulgating Vietnam’s Special Preferential Import Tariff Schedule for implementation of the Trade Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Republic of Cuba in the 2020 – 2023 period
 38. Nghị định 39/2020/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Việt Nam - Cuba giai đoạn 2020-2023
 39. Nghị định 38/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 40. Decree No. 37/2020/ND-CP dated March 30, 2020 on amendments to list of industries benefitting from investment incentives attached to Decree No. 118/2015/ND-CP on elaborating to Law on Investment
 41. Nghị định 37/2020/NĐ-CP bổ sung Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư kèm theo Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư
 42. Decree No. 36/2020/ND-CP dated March 24, 2020 on penalties for administrative violations against regulations on water resources and minerals
 43. Decree No. 35/2020/ND-CP dated March 24, 2020 that elaborating on several Articles of the Competition Law
 44. Nghị định 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
 45. Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh
 46. Nghị định 34/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 02/2018/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
 47. Nghị định 33/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự
 48. Decree No. 31/2020/ND-CP dated March 5, 2020 on Amendments to Decree No. 115/2013/ND-CP on management and preservation of exhibits and vehicles of administrative violations seized or confiscated according to administrative procedures
 49. Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
 50. Nghị định 31/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2013/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
 51. Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
 52. Nghị định 29/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định 26/2017/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
 53. Dự thảo Nghị định quy định về tín hiệu của phương tiện được quyền ưu tiên thay thế Nghị định 109/2009/NĐ-CP
 54. Decree No. 28/2020/ND-CP dated March 1, 2020 on administrative penalties for violations arising from labor, social insurance and sending Vietnamese workers abroad under contracts
 55. Decree No. 27/2020/ND-CP dated March 01, 2020 amending Decree 40/2014/ND-CP on utilization of individuals’ participation in science and technology activities and Decree 87/2014/ND-CP on attracting participation of Vietnamese people living abroad and foreign experts in science and technology activities in Vietnam
 56. Nghị định 27/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ và Nghị định 87/2014/NĐ-CP quy định về thu hút cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ là người Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt động khoa học và công nghệ tại Việt Nam
 57. Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 58. Nghị định 26/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 59. Nghị định 25/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
 60. Decree No. 22/2020/ND-CP dated February 24, 2020 on Amendments to Government’s Decree No. 139/2016/ND-CP dated October 04, 2016 on license fees
 61. Decree No. 23/2020/ND-CP dated February 24, 2020 on management of river bed sand and gravel and protection of river beds, banks and terraces
 62. Decree No. 24/2020/ND-CP dated February 24, 2020 elaboration of some Articles of the Law on Prevention and Control of Harmful Effects of Alcoholic Beverages
 63. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
 64. Nghị định 23/2020/NĐ-CP quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông
 65. Nghị định 22/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
 66. Nghị định 24/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
 67. Dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 68. Decree No. 21/2020/ND-CP dated February 17, 2020 providing amendments to Government’s Decree No. 139/2017/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on investment and construction, extraction, processing and trading of minerals used in construction, production and trading of building materials, management of infrastructural constructions, real estate business, housing development, management and operation of apartment buildings and office buildings
 69. Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
 70. Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
 71. Decree No. 19/2020/ND-CP dated February 12, 2020 on inspection and sanctioning of violations arising from enforcement of laws on administrative penalties
 72. Nghị định 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
 73. Decree No. 18/2020/ND-CP dated February 11, 2020 on penalties for administrative violations against regulations on land surveying and mapping
 74. Nghị định 18/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ
 75. Decree No. 17/2020/ND-CP dated February 05, 2020 on amendments to some Articles of Decrees related to necessary business conditions in fields under the management of the Ministry of Industry and Trade
 76. Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương
 77. Decree No. 15/2020/ND-CP dated February 03, 2020 on penalties for administrative violations against regulations on postal services, telecommunications, radio frequencies, information technology and electronic transactions
 78. Nghị định 16/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam
 79. Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử
 80. Nghị định 14/2020/NĐ-CP quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
 81. Decree No. 13/2020/ND-CP dated January 21, 2020 elaboration the Law on Animal Husbandry
 82. Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi
 83. Decree No. 11/2020/ND-CP dated January 20, 2020 on administrative procedures for state treasury operations
 84. Decree No. 12/2020/ND-CP dated January 20, 2020 ceasing effect of Article 63, Point c Clause 1 Article 64, Point b Clause 2 and Clause 3 Article 65 of Government's Decree No. 26/2019/ND-CP providing guidelines for implementation of the Law on fisheries
 85. Dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
 86. Nghị định 12/2020/NĐ-CP về ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, Điểm c Khoản 1 Điều 64, Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 Điều 65 Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật thủy sản
 87. Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
 88. Decree No. 10/2020/ND-CP dated January 17, 2020 on auto transport business and conditions for auto transport business
 89. Dự thảo Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm
 90. Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 91. Nghị định 09/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ
 92. Dự thảo Nghị định quy định về chính sách phát triển giáo dục mầm non
 93. Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại
 94. Dự thảo Nghị định quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 95. Nghị định 07/2020/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019-2022
 96. Decree No. 06/2020/ND-CP dated January 03, 2020 on amendments to Article 17 of the Government’s Decree No. 47/2014/ND-CP on compensation, assistance and relocation upon land expropriation by the State
 97. Decree No. 04/2020/ND-CP dated January 03, 2020 amendments to Government’s Decree No. 31/2016/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on plant varieties, plant protection and quarantine, and Government’s Decree No. 90/2017/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on veterinary medicine
 98. Nghị định 06/2020/NĐ-CP sửa đổi Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
 99. Nghị định 05/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
 100. Nghị định 04/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y