Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 20/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2021/NĐ-CP quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng
 2. Nghị định 19/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
 3. Nghị định 15/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 30/2013/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
 4. Dự thảo Nghị định Quy định về giá đất
 5. Nghị định 14/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 28/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương về biện pháp phát triển ngoại thương
 6. Nghị định 13/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 104/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động tiêm chủng
 7. Nghị định 12/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất và Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai
 8. Nghị định 11/2024/NĐ-CP quy định về lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, quyết toán dự án đầu tư theo hợp đồng BT; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
 9. Nghị định 10/2024/NĐ-CP quy định về khu công nghệ cao
 10. Nghị định 09/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định về cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng
 11. Nghị định 07/2024/NĐ-CP hướng dẫn bầu, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường của Thành phố Hồ Chí Minh
 12. Dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử
 13. Decree No. 06/2024/ND-CP dated January 25, 2024 on amendment to Decree No. 08/2021/ND-CP on management of inland waterway operations
 14. Nghị định 06/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
 15. Nghị định 05/2024/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2023-2024
 16. Dự thảo Nghị định hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
 17. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giá
 18. Nghị định 04/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
 19. Nghị định 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành
 20. Nghị định 02/2024/NĐ-CP chuyển giao công trình điện là tài sản công sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam
 21. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
 22. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 58/2017/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
 23. Nghị định 01/2024/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đổi tại Nghị định 100/2013/NĐ-CP, 64/2016/NĐ-CP, 125/2018/NĐ-CP, 117/2021/NĐ-CP, 70/2022/NĐ-CP)
 24. Decree No. 97/2023/ND-CP dated December 31, 2023 on amendments to Decree No. 81/2021/ND-CP on tuition fees of educational institutions affiliated to national education program and collection, management thereof; policies on tuition fee exemption, reduction, and learning cost financing; service fees in education and training
 25. Nghị định 98/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi đua, khen thưởng
 26. Nghị định 97/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
 27. Nghị định 96/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh
 28. Decree No. 95/2023/ND-CP dated December 29, 2023 on elaborating some articles and measures for execution of Law on Religion and Folk Belief
 29. Nghị định 95/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
 30. Decree No. 94/2023/ND-CP dated December 28, 2023 on prescribing value-added tax reduction under Resolution No. 110/2023/QH15
 31. Dự thảo Nghị định hướng dẫn hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 32. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Tài nguyên nước
 33. Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15
 34. Nghị định 93/2023/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
 35. Dự thảo Nghị định quy định phí bảo vệ môi trường đối với khí thải
 36. Nghị định 92/2023/NĐ-CP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
 37. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã được sửa đổi tại Nghị định 32/2018/NĐ-CP và đã được sửa đổi tại Nghị định 140/2020/NĐ-CP
 38. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP, 80/2019/NĐ-CP và 102/2021/NĐ-CP
 39. Nghị định 91/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt và Nghị định 01/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2018/NĐ-CP
 40. Nghị định 90/2023/NĐ-CP quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
 41. Decree No. 89/2023/ND-CP dated December 12, 2023 on amendments Decree No. 72/2016/ND-CP on photographic activities and Decree No. 126/2018/ND-CP on establishment and operation of foreign cultural institutions in Vietnam
 42. Nghị định 89/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định 126/2018/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
 43. Decree No. 88/2023/ND-CP dated December 11, 2023 on Amendments to Decree No. 54/2017/ND-CP elaborating and guiding the Law on Pharmacy and Decree No. 155/2018/ND-CP on amendment to regulations relating to business conditions under jurisdiction of the Ministry of Health
 44. Nghị định 88/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dược và Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế
 45. Decree No. 87/2023/ND-CP dated December 08, 2023 on regulations on Anti-counterfeit money and Protection of Vietnamese Currency
 46. Nghị định 87/2023/NĐ-CP quy định về phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam
 47. Nghị định 85/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2020/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
 48. Nghị định 86/2023/NĐ-CP quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn, tổ dân phố văn hóa", "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu"
 49. Dự thảo Nghị định quy định về điện mặt trời mái nhà
 50. Nghị định 84/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 129/2022/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực giai đoạn 2022-2027
 51. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá
 52. Dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
 53. Decree No. 83/2023/ND-CP dated November 29, 2023 on Amendments Decree No. 95/2018/ND-CP prescribing issuance, registration, depositing, listing and trading of government debt instruments on securities market
 54. Nghị định 83/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
 55. Decree No. 82/2023/ND-CP dated November 28, 2023 on amendments to Government's Decree No. 120/2016/ND-CP on fees and charges
 56. Dự thảo Nghị định quy định về thẩm định giá
 57. Nghị định 82/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phí và lệ phí
 58. Nghị định 81/2023/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
 59. Dự thảo Nghị định về hộ kinh doanh
 60. Decree No. 80/2023/ND-CP dated November 17, 2023 on amendments to Decree No. 95/2021/ND-CP and Decree No. 83/2014/ND-CP on petrol and oil trading
 61. Nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2021/NĐ-CP và 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu
 62. Decree No. 79/2023/ND-CP dated November 15, 2023 on elaborating on several articles and implementation measures of the Law on Intellectual Property regarding rights to plant varieties
 63. Nghị định 79/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
 64. Dự thảo Nghị định sửa đổi Phụ lục của Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thống kê và sửa đổi Phụ lục II của Nghị định 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 65. Decree No. 78/2023/ND-CP dated November 07, 2023 on amendments to some Articles of Decree No. 32/2017/ND-CP on state investment credit
 66. Nghị định 78/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước
 67. Decree No. 77/2023/ND-CP dated November 02, 2023 on management of importation of remanufactured goods under Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership
 68. Nghị định 77/2023/NĐ-CP về quản lý nhập khẩu hàng hóa tân trang theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
 69. Decree No. 76/2023/ND-CP dated November 01, 2023 on elaboration on some Articles of Law on Prevention and Combat against Domestic Violence
 70. Nghị định 76/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
 71. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
 72. Decree No. 75/2023/ND-CP dated October 19, 2023 on amendments to Decree No. 146/2018/ND-CP on elaboration of the Law on Health Insurance
 73. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
 74. Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế
 75. Dự thảo Nghị định quy định về chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
 76. Decree No. 74/2023/ND-CP dated October 11, 2023 on Amendments to Decrees prescribing division of authority to handle administrative procedures in maritime sector
 77. Nghị định 74/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định liên quan đến phân cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng hải
 78. Dự thảo Nghị định quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
 79. Dự thảo Nghị định quy định về phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, cơ quan công sở tại Việt Nam
 80. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Hợp tác xã
 81. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 40/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư công
 82. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Phòng thủ dân sự
 83. Nghị định 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
 84. Nghị định 72/2023/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
 85. Dự thảo Nghị định về kinh doanh thuốc lá
 86. Nghị định 71/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
 87. Decree No. 70/2023/ND-CP dated September 18, 2023 on amendments Decree 152/2020/ND-CP on foreign workers working in Vietnam, and recruitment and management of Vietnamese workers working for foreign employers in Vietnam
 88. Nghị định 70/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
 89. Nghị định 69/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 159/2020/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
 90. Nghị định 68/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2022/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2022-2027
 91. Decree No. 67/2023/ND-CP dated September 06, 2023 on compulsory civil liability insurance by motor vehicle owners, compulsory fire and explosion insurance, compulsory insurance for construction investment activities
 92. Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
 93. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
 94. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe (Nghị định 65/2016/NĐ-CP, 10/2020/NĐ-CP, 119/2021/NĐ-CP)
 95. Dự thảo Nghị định về cơ chế thử nghiệm phát triển kinh tế tuần hoàn
 96. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ
 97. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
 98. Nghị định 66/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 54/2018/NĐ-CP hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
 99. Decree No. 65/2023/ND-CP dated August 23, 2023 elaboration on several articles and implementation measures of the Law on Intellectual Property regarding industrial property rights, protection of industrial property rights, rights to plant varieties, and state management of intellectual property
 100. Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ