Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
 2. Nghị định 31/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo
 3. Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 4. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
 5. Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
 6. Decree No. 29/2019/ND-CP dated March 20, 2019 providing guidelines for implementation of Clause 3 Article 54 of the Labor Code on licensing outsourcing services, deposit payment, and list of permissible outsourced jobs
 7. Nghị định 28/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
 8. Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
 9. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
 10. Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ
 11. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
 12. Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản
 13. Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
 14. Decree No. 24/2019/ND-CP dated March 5, 2019 amendments and supplements to Decree No. 19/2011/ND-CP, elaborating on certain Articles of the Law on Child Adoption
 15. Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật nuôi con nuôi
 16. Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe
 17. Decree No. 23/2019/ND-CP dated February 26, 2019 on exhibition
 18. Nghị định 23/2019/NĐ-CP về hoạt động triển lãm
 19. Nghị định 22/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
 20. Nghị định 20/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
 21. Decree No. 19/2019/ND-CP dated February 19, 2019 on tontine
 22. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Công an nhân dân
 23. Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường
 24. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 25. Decree No. 14/2019/ND-CP dated February 01, 2019 amendments Decree 108/2015/ND-CP providing guidelines of the Law on special excise duty and the Law on amendments to the Law on special excise duty
 26. Decree No. 15/2019/ND-CP dated February 01, 2019 providing guidelines and implementation of the Law on Vocational Education
 27. Decree No. 17/2019/ND-CP dated February 01, 2019 on amendments Decree 07/2017/ND-CP prescribing processes and procedures for pilot issuance of electronic visa to foreigners entering Vietnam
 28. Decree No. 16/2019/ND-CP dated February 01, 2019 amending and supplementing Decrees on business conditions under the state management of the State Bank of Vietnam
 29. Nghị định 17/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
 30. Nghị định 12/2019/NĐ-CP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
 31. Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh
 32. Nghị định 16/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 33. Decree No. 18/2019/ND-CP dated February 01, 2019 on management and clearance of unexploded ordnance
 34. Nghị định 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
 35. Nghị định 15/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục nghề nghiệp
 36. Nghị định 14/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
 37. Decree No. 10/2019/ND-CP dated January 30, 2019 implementing rights and responsibilities of state owner’s representatives
 38. Nghị định 11/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 39. Nghị định 10/2019/NĐ-CP về thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước
 40. Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
 41. Decree No. 07/2019/ND-CP dated January 23, 2019 amendments Decree 68/2015/ND-CP on registration of nationality of and rights in aircraft
 42. Nghị định 07/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
 43. Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài
 44. Decree No. 06/2019/ND-CP dated January 22, 2019 on management of endangered, precious and rare species of forest fauna and flora and observation of Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
 45. Decree No. 05/2019/ND-CP dated January 22, 2019 internal audit
 46. Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
 47. Nghị định 05/2019/NĐ-CP về kiểm toán nội bộ
 48. Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022
 49. Nghị định 04/2019/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
 50. Decree No. 03/2019/ND-CP dated January 4, 2019 on remote sensing activities
 51. Nghị định 03/2019/NĐ-CP về hoạt động viễn thám
 52. Nghị định 02/2019/NĐ-CP về phòng thủ dân sự
 53. Nghị định 01/2019/NĐ-CP về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng
 54. Decree No. 169/2018/ND-CP dated December 31, 2018 amendments to Decree No. 36/2016/ND-CP on medical device management
 55. Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
 56. Nghị định 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở Bộ, ngành trung ương, địa phương
 57. Nghị định 167/2018/NĐ-CP quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất
 58. Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
 59. Decree No. 165/2018/ND-CP dated December 24, 2018 on e-transactions in financial operations
 60. Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
 61. Nghị định 164/2018/NĐ-CP về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng
 62. Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 63. Decree No. 163/2018/ND-CP dated December 4, 2018 on issuance of corporate bonds
 64. Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
 65. Dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 66. Nghị định 162/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
 67. Decree No. 160/2018/ND-CP dated November 29, 2018 guidelines of the Law on Natural Disaster Preparedness and Recovery
 68. Nghị định 160/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống thiên tai
 69. Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 70. Decree No. 159/2018/ND-CP dated November 28, 2018 management of dredging operations within seaport water and inland water areas
 71. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hướng dẫn đưa người lao động sang Đài Loan, thực tập sinh sang Nhật Bản và người lao động sang Ả Rập Xê út giúp việc gia đình
 72. Nghị định 159/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
 73. Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
 74. Decree No. 156/2018/ND-CP dated November 16, 2018 on enforcement of the Law on Forestry
 75. Decree No. 157/2018/ND-CP dated November 16, 2018 stipulating region-based minimum wages applied to employees working under labour contracts
 76. Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 77. Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
 78. Decree No. 155/2018/ND-CP dated November 12, 2018 on amendments related to business conditions under state management of the Ministry of Health
 79. Dự thảo Nghị định về Danh mục mức vốn pháp định đối với các tổ chức tín dụng
 80. Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
 81. Decree No. 154/2018/ND-CP dated November 09, 2018 amending, supplementing and repealing certain regulations on investment and business conditions in sectors under management of Ministry of Science and Technology and certain regulations on specialized inspections
 82. Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định về kiểm tra chuyên ngành
 83. Decree No. 149/2018/ND-CP dated November 07, 2018 elaboration of Clause 3 Article 63 of the Labour Code regarding application of workplace democracy
 84. Decree No. 151/2018/ND-CP dated November 07, 2018 amendments to some Decrees on business conditions under the management of the Ministry of Finance
 85. Decree No. 150/2018/ND-CP dated November 07, 2018 amending certain Decrees on investment and business requirements, and administrative procedures in the information and communications sector
 86. Nghị định 152/2018/NĐ-CP quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
 87. Nghị định 150/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
 88. Nghị định 153/2018/NĐ-CP về chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
 89. Nghị định 151/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 90. Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
 91. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng
 92. Dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
 93. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh
 94. Dự thảo Nghị định đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf
 95. Decree No. 148/2018/ND-CP dated October 24, 2018 amendments Decree 05/2015/ND-CP on elaboration of some contents of the Labor Code
 96. Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
 97. Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động
 98. Decree No. 146/2018/ND-CP dated October 17, 2018 elaborating and providing guidance on measures to implement certain articles of Law on Health Insurance
 99. Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế
 100. Decree No. 144/2018/ND-CP dated October 16, 2018 amending and supplementing certain Decrees on multimodal transport