Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Dự thảo Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
 2. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá
 3. Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường
 4. Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác
 5. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
 6. Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 7. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư công
 8. Decree No. 75/2019/ND-CP dated September 26, 2019 prescribing penalties for administrative violations against regulations on competition
 9. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
 10. Nghị định 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh
 11. Decree No. 74/2019/ND-CP dated September 23, 2019 on providing amendments to the Government’s Decree No.61/2015/ND-CP prescribing employment creation policies and national employment fund
 12. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí
 13. Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
 14. Decree No. 73/2019/ND-CP dated September 05, 2019 on management of state investment in information technology application
 15. Nghị định 73/2019/NĐ-CP quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
 16. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
 17. Decree No. 71/2019/ND-CP dated August 30, 2019 on penalties for administrative violations against regulations on chemicals and industrial explosive materials
 18. Nghị định 71/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
 19. Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng
 20. Nghị định 70/2019/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
 21. Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định về việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao
 22. Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 23. Dự thảo Nghị định quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 24. Decree No. 67/2019/ND-CP dated July 31, 2019 prescribing charges for granting mining right and calculation methods thereof
 25. Nghị định 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
 26. Nghị định 66/2019/NĐ-CP về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước
 27. Nghị định 65/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đề điều
 28. Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 29. Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
 30. Nghị định 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
 31. Decree No. 63/2019/ND-CP dated July 11, 2019 on penalties for administrative violations against regulations on management and use of public property, thrift practice and wastefulness combat, national reserve and state treasury
 32. Nghị định 63/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
 33. Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 34. Nghị định 61/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh sát biển Việt Nam
 35. Nghị định 60/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ
 36. Decree No. 59/2019/ND-CP dated 01st of July, 2019 Elaborating on a number of articles and measures for implementation of The Law on Anti-Corruption
 37. Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
 38. Nghị định 58/2019/NĐ-CP quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
 39. Decree No. 57/2019/ND-CP dated June 26, 2019 Preferential Export Tariff Schedule and Special Preferential Import Tariff Schedule under the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership in the 2019 – 2022 period
 40. Nghị định 57/2019/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019-2022
 41. Decree No. 56/2019/ND-CP dated June 24, 2019 elaboration concerning transport in the Law on Amendments concerning planning of 37 Laws
 42. Decree No. 55/2019/ND-CP dated June 24, 2019 providing legal assistance for small and medium-sized enterprises
 43. Nghị định 56/2019/NĐ-CP hướng dẫn liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
 44. Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 45. Decree No. 54/2019/ND-CP dated 19th of June, 2019 guidelines on operation of karaoke venues and nightclubs
 46. Nghị định 54/2019/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường
 47. Nghị định 53/2019/NĐ-CP hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê
 48. Nghị định 52/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đặc xá
 49. Decree No. 51/2019/ND-CP dated June 13, 2019 prescribing administrative fines for violations arising from scientific and technological activities, and technology transfer
 50. Nghị định 51/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
 51. Nghị định 50/2019/NĐ-CP quy định về cấp chứng chỉnh hành nghề đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong Quân đội
 52. Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân
 53. Decree No. 48/2019/ND-CP dated June 5, 2019 on management of operation of vehicles used for underwater amusement
 54. Nghị định 47/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
 55. Nghị định 48/2019/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước
 56. Decree No. 46/2019/ND-CP dated May 27, 2019 on penalties for administrative violations in sports
 57. Nghị định 46/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao
 58. Decree No. 45/2019/ND-CP dated May 21, 2019 on penalties for administrative violations in tourism
 59. Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
 60. Decree No. 44/2019/ND-CP dated May 20, 2019 adjustments retirement pensions, social insurance allowances and monthly benefits
 61. Nghị định 44/2019/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
 62. Nghị định 43/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
 63. Decree No. 42/2019/ND-CP dated May 16, 2019 penalties for administrative violations agaisnt regulations on fisheries
 64. Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
 65. Decree No. 41/2019/ND-CP dated May 15, 2019 elaborating formulation, appraisal, approval, announcement, implementation, assessment and adjustment of atomic energy development and application planning
 66. Nghị định 41/2019/NĐ-CP hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử
 67. Dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy
 68. Decree No. 40/2019/ND-CP dated May 13, 2019 on amendments to Decrees on guidelines for the Law on Environment Protection
 69. Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường
 70. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự
 71. Decree No. 39/2019/ND-CP dated May 10, 2019 Organization and Operation of Small and Medium Enterprise Development Fund
 72. Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
 73. Decree No. 38/2019/ND-CP dated May 9, 2019 on statutory pay rate for public officials and public employees and armed forces’ personnel
 74. Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 75. Decree No. 37/2019/ND-CP dated May 07, 2019 elaboration of the Law on Planning
 76. Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch
 77. Nghị định 36/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thể dục, Thể thao sửa đổi
 78. Decree No. 35/2019/ND-CP dated April 25, 2019 penalties for administrative violations against regulations on forestry
 79. Nghị định 35/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Lâm nghiệp
 80. Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố
 81. Nghị định 33/2019/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 82. Dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 83. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
 84. Decree No. 31/2019/ND-CP dated April 10, 2019 guidelines for implementation of the Law on Denunciation
 85. Nghị định 31/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật tố cáo
 86. Nghị định 32/2019/NĐ-CP quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 87. Dự thảo Nghị định quy định về quản lý phân bón
 88. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
 89. Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
 90. Decree No. 29/2019/ND-CP dated March 20, 2019 providing guidelines for implementation of Clause 3 Article 54 of the Labor Code on licensing outsourcing services, deposit payment, and list of permissible outsourced jobs
 91. Nghị định 28/2019/NĐ-CP quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân
 92. Nghị định 29/2019/NĐ-CP hướng dẫn Khoản 3 Điều 54 Bộ luật lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
 93. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
 94. Nghị định 27/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ
 95. Decree No. 26/2019/ND-CP dated March 08, 2019 guidelines for implementation of the Law on Fisheries
 96. Nghị định 26/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy sản
 97. Nghị định 25/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2011/NĐ-CP về an toàn công trình dầu khí trên đất liền
 98. Decree No. 24/2019/ND-CP dated March 5, 2019 amendments and supplements to Decree No. 19/2011/ND-CP, elaborating on certain Articles of the Law on Child Adoption
 99. Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật nuôi con nuôi
 100. Dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên khoa trong lĩnh vực sức khỏe