Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 2. Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 3. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 4. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 14/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về an toàn điện
 5. Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
 6. Nghị định 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
 7. Nghị định 123/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 8. Dự thảo Nghị định quy định về công tác kết hợp quân dân y
 9. Nghị định 122/2017/NĐ-CP quy định đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
 10. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 11. Nghị định 121/2017/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
 12. Nghị định 120/2017/NĐ-CP về hướng dẫn Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
 13. Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện du lịch, thể thao, vui chơi giải trí dưới nước
 14. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế
 15. Nghị định 119/2017/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 16. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp
 17. Dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
 18. Nghị định 118/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
 19. Dự thảo Nghị định quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
 20. Nghị định 117/2017/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động đối ngoại
 21. Decree No. 116/2017/ND-CP dated October 17, 2017 on requirements for manufacturing, assembly and import of automobiles and trade in automobile warranty and maintenance services
 22. Nghị định 116/2017/NĐ-CP về quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
 23. Nghị định 115/2017/NĐ-CP quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền pháp nhân thương mại phải nộp để bảo đảm thi hành án; việc tạm giữ, hoàn trả, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã nộp
 24. Dự thảo Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018-2022
 25. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh quân trang, quân dụng; vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an; linh kiện, bộ phận, phụ tùng, vật tư và trang thiết bị đặc chủng, công nghệ chuyên dùng chế tạo chúng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
 26. Decree No. 113/2017/ND-CP dated October 09, 2017 specifying and providing guidelines for implementation of certain articles of the Law on Chemicals
 27. Nghị định 114/2017/NĐ-CP quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa
 28. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
 29. Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất
 30. Nghị định 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975
 31. Dự thảo Nghị định về quy định việc quản lý, sử dụng tài sản tại cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam
 32. Decree No. 111/2017/ND-CP dated October 05, 2017 on provisions of practical training in the field of healthcare service
 33. Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe
 34. Nghị định 110/2017/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
 35. Dự thảo Nghị định về Quy chế quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
 36. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
 37. Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018–2022
 38. Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN – Ôt-xtrây-lia – Niu Di-lân giai đoạn 2018–2022
 39. Dự thảo Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2018–2023
 40. Dự thảo Nghị định Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam -Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022
 41. Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018–2021
 42. Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018-2020
 43. Dự thảo Nghị định ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022
 44. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư công và Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
 45. Nghị định 109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam
 46. Decree No. 108/2017/ND-CP dated September 20, 2017 on fertilizer management
 47. Nghị định 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón
 48. Nghị định 107/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hợp tác xã
 49. Decree No. 105/2017/ND-CP dated September 14, 2017 on trade in alcohol
 50. Decree No. 106/2017/ND-CP dated September 14, 2017 amendments to the Government’s Decree No. 67/2013/ND-CP elaborating certain articles and measures for implementing the Law on Tobacco Harm Prevention and Control with respect of tobacco trading
 51. Decree No. 104/2017/ND-CP dated September 14, 2017 penalties for administrative violations against regulations on disaster preparedness, operation and protection of hydraulic structures and flood control systems
 52. Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
 53. Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
 54. Nghị định 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu
 55. Dự thảo Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên
 56. Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập,tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội
 57. Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 58. Decree No. 102/2017/ND-CP dated September 1, 2017, on registration of security interests
 59. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
 60. Nghị định 102/2017/NÐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
 61. Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 62. Dự thảo Nghị định về công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
 63. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
 64. Dự thảo Nghị định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương mại
 65. Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 66. Dự thảo Nghị định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
 67. Decree No. 98/2017/ND-CP dated August 18, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Industry and Trade
 68. Nghị định 100/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 69. Nghị định 99/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
 70. Nghị định 98/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương
 71. Nghị định 97/2017/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
 72. Nghị định 95/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
 73. Nghị định 96/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
 74. Dự thảo Nghị định quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực lao động, giáo dục nghề nghiệp, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động
 75. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước
 76. Dự thảo Nghị định sản xuất nông nghiệp hữu cơ
 77. Decree No. 94/2017/ND-CP dated August 10, 2017, on commercial goods and services on which monopoly is held by the State and geographical areas thereof
 78. Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
 79. Nghị định 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước
 80. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
 81. Nghị định 92/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 82. Dự thảo Nghị định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
 83. Dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm y tế
 84. Dự thảo Nghị định quy định việc sắp xếp lại tài sản công
 85. Dự thảo Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp
 86. Decree No. 90/2017/ND-CP dated July 31, 2017, penalties for administrative violations agaisnt regulations on veterinary medicine
 87. Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
 88. Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng
 89. Nghị định 89/2017/NĐ-CP về quy định cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng
 90. Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 91. Nghị định 87/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
 92. Nghị định 86/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 93. Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động
 94. Dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động
 95. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)
 96. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thủy sản
 97. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật du lịch
 98. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thủy lợi
 99. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành
 100. Nghị định 85/2017/NĐ-CP quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ do Chính phủ ban hành