Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
 2. Dự thảo Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới
 3. Nghị định 162/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
 4. Nghị định 160/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống thiên tai
 5. Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 6. Decree No. 159/2018/ND-CP dated November 28, 2018 management of dredging operations within seaport water and inland water areas
 7. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hướng dẫn đưa người lao động sang Đài Loan, thực tập sinh sang Nhật Bản và người lao động sang Ả Rập Xê út giúp việc gia đình
 8. Nghị định 159/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
 9. Dự thảo Nghị định quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân
 10. Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
 11. Decree No. 157/2018/ND-CP dated November 16, 2018 stipulating region-based minimum wages applied to employees working under labour contracts
 12. Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 13. Nghị định 156/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
 14. Decree No. 155/2018/ND-CP dated November 12, 2018 on amendments related to business conditions under state management of the Ministry of Health
 15. Dự thảo Nghị định về Danh mục mức vốn pháp định đối với các tổ chức tín dụng
 16. Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
 17. Nghị định 154/2018/NĐ-CP sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và quy định về kiểm tra chuyên ngành
 18. Decree No. 149/2018/ND-CP dated November 07, 2018 elaboration of Clause 3 Article 63 of the Labour Code regarding application of workplace democracy
 19. Decree No. 151/2018/ND-CP dated November 07, 2018 amendments to some Decrees on business conditions under the management of the Ministry of Finance
 20. Decree No. 150/2018/ND-CP dated November 07, 2018 amending certain Decrees on investment and business requirements, and administrative procedures in the information and communications sector
 21. Nghị định 152/2018/NĐ-CP quy định về chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu
 22. Nghị định 150/2018/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
 23. Nghị định 153/2018/NĐ-CP về chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
 24. Nghị định 151/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 25. Nghị định 149/2018/NĐ-CP hướng dẫn khoản 3 Điều 63 Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
 26. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật An ninh mạng
 27. Dự thảo Nghị định về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện
 28. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Cạnh tranh
 29. Dự thảo Nghị định đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf
 30. Decree No. 148/2018/ND-CP dated October 24, 2018 amendments Decree 05/2015/ND-CP on elaboration of some contents of the Labor Code
 31. Nghị định 147/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
 32. Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động
 33. Decree No. 146/2018/ND-CP dated October 17, 2018 elaborating and providing guidance on measures to implement certain articles of Law on Health Insurance
 34. Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế
 35. Decree No. 144/2018/ND-CP dated October 16, 2018 amending and supplementing certain Decrees on multimodal transport
 36. Nghị định 144/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định về vận tải đa phương thức
 37. Nghị định 145/2018/NĐ-CP bổ sung Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021
 38. Decree No. 143/2018/ND-CP dated October 15, 2018 elaborating on Law on Social Insurance and Law on Occupational Safety and Hygiene regarding compulsory social insurance for employees who are foreign nationals working in Vietnam
 39. Nghị định 143/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 40. Nghị định 142/2018/NĐ-CP sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 41. Decree No. 137/2018/ND-CP dated October 8, 2018 on amendments to Decree No. 123/2013/ND-CP on guidelines for the Law on Lawyers
 42. Decree No. 141/2018/ND-CP dated October 08, 2018 amending Decrees prescribing penalties for violations againts regulations on multi-level marketing
 43. Decree No. 139/2018/ND-CP dated October 8, 2018 requirements for motor vehicle inspection service business
 44. Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 45. Nghị định 140/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 46. Nghị định 141/2018/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
 47. Nghị định 137/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật luật sư
 48. Nghị định 138/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
 49. Decree No. 136/2018/ND-CP dated October 05, 2018 amending certain Decrees providing for regulatory requirements for trade and investment in the environment and natural resource sector
 50. Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 51. Decree No. 135/2018/ND-CP dated October 04, 2018 amending Decree 46/2017/ND-CP prescribing regulatory requirements for educational investment and operation
 52. Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 53. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
 54. Decree No. 132/2018/ND-CP dated October 01, 2018 amendment to Decree 16/2016/ND-CP on management and use of official development assistance and concessional loans granted by foreign sponsors
 55. Nghị định 133/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 90/2014/NĐ-CP về "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật
 56. Nghị định 132/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
 57. Decree No. 131/2018/ND-CP dated September 29, 2018 defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Commission for the Management of State Capital at Enterprises
 58. Nghị định 131/2018/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
 59. Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
 60. Nghị định 129/2018/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quốc phòng
 61. Nghị định 128/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội địa
 62. Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
 63. Decree No. 126/2018/ND-CP dated September 20, 2018 on the establishment and operation of foreign cultural institutions in Vietnam
 64. Nghị định 126/2018/NĐ-CP về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
 65. Nghị định 125/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 64/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 66. Nghị định 124/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 63/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật trọng tài thương mại
 67. Decree No. 123/2018/ND-CP dated September 17, 2018 amending Decrees on investment and business requirements in the agriculture sector
 68. Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp
 69. Nghị định 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa"
 70. Decree No. 120/2018/ND-CP dated September 13, 2018 on amendments Decree 77/2015/ND-CP on annual and medium-term public investment plan, 136/2015/ND-CP on guidelines of the Law on Public Investment and 161/2016/ND-CP on special mechanism for construction management of some projects under national target programs during 2016-2020
 71. Decree No. 121/2018/ND-CP dated September 13, 2018 on amendments Decree 49/2013/ND-CP on guidelines for the Labor Code in terms of wages
 72. Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về tiền lương
 73. Nghị định 120/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công và Nghị định 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
 74. Decree No. 119/2018/ND-CP dated September 12, 2018 prescribing electronic invoices for sale of goods and provision of services
 75. Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 76. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
 77. Nghị định 118/2018/NĐ-CP quy định về công tác kết hợp quân dân y
 78. Decree No. 117/2018/ND-CP dated September 11, 2018 protection of confidentiality and provision of client information of credit institutions and foreign banks’ branches pursuant to the law on government organization dated june 19, 2015;
 79. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng
 80. Nghị định 117/2018/NĐ-CP về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 81. Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
 82. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
 83. Decree No. 116/2018/ND-CP dated September 07, 2018 amending Decree 55/2015/ND-CP on credit policy for agricultural and rural development
 84. Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
 85. Decree No. 115/2018/ND-CP dated September 04, 2018 on penalties for administrative violations against regulations on food safety
 86. Decree No. 114/2018/ND-CP dated September 04, 2018 on dam and reservoir safety management
 87. Nghị định 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước
 88. Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
 89. Nghị định 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế
 90. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 19/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nuôi con nuôi
 91. Nghị định 111/2018/NĐ-CP quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương
 92. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
 93. Decree No. 110/2018/ND-CP dated August 29, 2018 management and organization of festivals
 94. Decree No. 109/2018/ND-CP dated August 29, 2018 organic agriculture
 95. Nghị định 110/2018/NĐ-CP về quản lý và tổ chức lễ hội
 96. Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 97. Nghị định 109/2018/NĐ-CP về nông nghiệp hữu cơ
 98. Decree No. 108/2018/ND-CP dated August 23, 2018 on amendments Decree 78/2015/ND-CP on enterprise registration
 99. Nghị định 108/2018/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 100. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức