Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành
 2. Nghị định 84/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 173/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
 3. Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành
 4. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 01/2015/NĐ-CP quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới
 5. Nghị định 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
 6. Nghị định 80/2017/NĐ-CP quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
 7. Nghị định 79/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 8. Nghị định 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Thủ tướng Chính Phủ ban hành
 9. Dự thảo Nghị định quy định về kiểm dịch y tế biên giới
 10. Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam, hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam và hoạt động chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự do Chính phủ ban hành
 11. Dự thảo Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp do Chính phủ ban hành
 12. Dự thảo Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao do Chính phủ ban hành
 13. Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô do Chính phủ ban hành
 14. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật tín ngưỡng, tôn giáo
 15. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 123/2013/NĐ-CP hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
 16. Nghị định 77/2017/NĐ-CP quy định quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng
 17. Nghị định 78/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 120/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh niên
 18. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công do Chính phủ ban hành
 19. Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
 20. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
 21. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
 22. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
 23. Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập
 24. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan
 25. Dự thảo Nghị định sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP danh mục chất ma túy và tiền chất
 26. Decree No.74/2017/ND-CP dated June 20th, 2017, provisions for specific policies on Hoa Lac hi-tech park
 27. Nghị định 75/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
 28. Nghị định 74/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc do Chính phủ ban hành
 29. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
 30. Nghị định 73/2017/NĐ-CP về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 31. Nghị định 72/2017/NĐ-CP quy định về nội dung chi hoạt động của Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 32. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 sửa đổi về quyền tác giả, quyền liên quan
 33. Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 34. Nghị định 70/2017/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
 35. Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng
 36. Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng
 37. Nghị định 69/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 38. Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
 39. Nghị định 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
 40. Dự thảo Nghị định Quy định về sử dụng, quản lý phương tiện phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi giải trí trên đường thủy nội địa
 41. Nghị định 63/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội
 42. Nghị định 66/2017/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh thiết bị, phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm, ghi hình, định vị
 43. Nghị định 65/2017/NĐ-CP chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
 44. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
 45. Nghị định 61/2017/NĐ-CP hướng dẫn việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn
 46. Nghị định 62/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật đấu giá tài sản
 47. Nghị định 60/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 48. Dự thảo Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2017
 49. Decree No. 59/2017/ND-CP dated May 12, 2017, on management of access to genetic resources and benefit sharing arising from their utilization
 50. Nghị định 59/2017/NĐ-CP về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen
 51. Nghị định 58/2017/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải
 52. Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác
 53. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động về khiếu nại, tố cáo
 54. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 112/2011/NĐ-CP về công chức xã, phường, thị trấn
 55. Decree No. 56/2017/ND-CP dated May 9, 2017, detailing a number of articles of the Law on Children
 56. Nghị định 55/2017/NĐ-CP quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
 57. Nghị định 57/2017/NĐ-CP quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
 58. Dự thảo Nghị định sửa đổi các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
 59. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật tiếp cận thông tin
 60. Nghị định 56/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật trẻ em
 61. Decree No. 53/2017/ND-CP dated May 08, 2017, on legal land documents for granting construction licenses
 62. Nghị định 53/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng
 63. Dự thảo Nghị định về Bảo tồn và sử dụng bền vững đất ngập nước
 64. Nghị định 54/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược do Chính phủ ban hành
 65. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
 66. Decree No. 52/2017/ND-CP dated April 28, 2017, on on-lending of the Government’s foreign borrowed capital to People’s Committees of centrally-affiliated cities and provinces
 67. Nghị định 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Chính phủ ban hành
 68. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 69. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
 70. Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (thay thế)
 71. Decree No. 48/2017/ND-CP dated April 24, 2017, prescribing certain particular financial – budget systems and policies tailored for Ho Chi Minh city
 72. Decree No. 49/2017/ND-CP dated April 24, 2017, amendments to Artcile 15 of the Government’s Decree No. 25/2011/ND-CP elaborating and guiding the implementation of the law on telecommunications, and Article 30 of the Government’s Decree No. 174/2013/ND-CP on penalties for administrative violations in posts, telecommunications, information technology and radio frequency sectors
 73. Decree No. 47/2017/ND-CP dated April 24, 2017, on the statutory pay rate for public officials, public employees and armed forces’ personnel
 74. Nghị định 48/2017/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh do Chính phủ ban hành
 75. Nghị định 49/2017/NĐ-CP sửa đổi Điều 15 Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật viễn thông và Điều 30 Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
 76. Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 77. Decree No. 46/2017/ND-CP dated April 21, 2017, prescribing regulatory requirements for educational investment and operation
 78. Decree No. 45/2017/ND-CP dated April 21, 2017, detailing the formulation of five-year finance plans and three-year finance-state budget plans
 79. Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 80. Nghị định 45/2017/NĐ-CP quy định chi tiết việc lập kế hoạch Tài chính 05 năm và kế hoạch Tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
 81. Decree No. 43/2017/ND-CP dated April 14th, 2017, on good labels
 82. Decree No. 44/2017/ND-CP dated April 14, 2017, on the rate of contribution to the occupational accident and disease insurance fund
 83. Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
 84. Nghị định 44/2017/NĐ-CP quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 85. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 86. Decree No. 40/2017/ND-CP dated April 5, 2017, on management of salt production and trading
 87. Decree No. 41/2017/ND-CP dated April 05, 2017, amendment and supplementation to a number of articles of the decree on administrative penatiles for violations in fields of aquaculture, veterinary , animal breeds, animal feed; forest management, development and protection, and forestry product managment
 88. Decree No. 42/2017/ND-CP dated April 5, 2017, on amendments to the Government's Decree No. 59/2015/ND-CP on management of construction projects
 89. Nghị định 41/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
 90. Nghị định 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối
 91. Dự thảo Nghị định quy định về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia
 92. Nghị định 42/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 93. Decree No. 36/2017/ND-CP dated April 4, 2017, defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment
 94. Decree No. 38/2017/ND-CP dated April 4, 2017, on construction and operation management of inland container depots
 95. Decree No. 37/2017/ND-CP dated April 4th, 2017, on requirements for seaport operations
 96. Decree No. 39/2017/ND-CP dated April 4, 2017, providing the regulatory framework for animal feeds and aqua feeds
 97. Dự thảo Nghị định về quản lý phân bón
 98. Nghị định 37/2017/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
 99. Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 100. Nghị định 36/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường