Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Dự thảo Nghị định quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 2. Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo
 3. Nghị định 105/2018/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
 4. Nghị định 104/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi
 5. Decree No. 103/2018/ND-CP dated August 07, providing certain particular policies for investment, finance, budget and delegation of powers tailored for Can Tho City
 6. Nghị định 103/2018/NĐ-CP quy định về cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Cần Thơ
 7. Dự thảo Nghị định quy định về Phòng thủ dân sự
 8. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
 9. Dự thảo Nghị định hướng dẫn khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
 10. Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định về chế độ hỗ trợ và chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài
 11. Nghị định 101/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 85/2014/NĐ-CP quy định về mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng
 12. Dự thảo Nghị định về nội dung đặc thù về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu
 13. Decree No. 100/2018/ND-CP dated July 16, 2018 amending and annuling some regulations on necessary business conditions in fields under the management of the Ministry of Construction
 14. Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
 15. Nghị định 99/2018/NĐ-CP quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
 16. Dự thảo Nghị định về điều chỉnh lương hưu cho số lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021
 17. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đo đạc và bản đồ
 18. Dự thảo Nghị định về hoạt động viễn thám
 19. Decree No. 98/2018/ND-CP dated July 05, 2018 regarding incentive policy for development of linkages in production and consumption of agricultural products
 20. Nghị định 98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
 21. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 22. Decree No. 97/2018/ND-CP dated June 30, 2018 on on-lending of the government’s ODA loans and foreign concessional loans
 23. Decree No. 93/2018/ND-CP dated June 30, 2018 providing for provincial-government debt management
 24. Decree No. 95/2018/ND-CP dated June 30, 2018 providing for issuance, registration, depositing, listing and trading of government debt instruments on securities market
 25. Nghị định 96/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
 26. Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán
 27. Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương
 28. Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
 29. Nghị định 94/2018/NĐ-CP về nghiệp vụ quản lý nợ công
 30. Dự thảo Nghị định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
 31. Decree No. 91/2018/ND-CP dated June 26, 2018 on government guarantee issuance and management
 32. Nghị định 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ
 33. Nghị định 92/2018/NĐ-CP về quản lý và sử dụng Quỹ Tích lũy trả nợ
 34. Decree No. 89/2018/ND-CP dated June 25, 2018 guidelines for implementation of the Law on infectious disease prevention and control regarding border health quarantine
 35. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 29/2005/NĐ-CP quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm và việc vận tải hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa và Nghị định 104/2009/NĐ-CP quy định danh mục hàng nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện cơ giới đường bộ
 36. Nghị định 90/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh vệ
 37. Nghị định 89/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
 38. Dự thảo Nghị định về họ, hụi, biêu, phường
 39. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
 40. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
 41. Decree No. 87/2018/ND-CP dated June 15, 2018 on gas business
 42. Decree No. 88/2018/ND-CP dated June 15, 2018 adjustments of pensions, social insurance allowances and monthly allowances
 43. Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
 44. Nghị định 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí
 45. Dự thảo Nghị định về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
 46. Decree No. 86/2018/ND-CP dated June 06, 2018 on foreign cooperation and investment in education
 47. Nghị định 86/2018/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 48. Nghị định 85/2018/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân
 49. Nghị định 84/2018/NĐ-CP về ngưng hiệu lực đối với một số quy định tại Nghị định 58/2017/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý họat động hàng hải
 50. Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông
 51. Decree No. 82/2018/ND-CP dated May 22, 2018 management of industrial parks and economic zones
 52. Decree No. 81/2018/ND-CP dated May 22, 2018 elaboration of regulations of Commercial Law on trade promotion
 53. Nghị định 81/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
 54. Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
 55. Nghị định 80/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; Nghị định 135/2004/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh
 56. Nghị định 79/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 57. Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật
 58. Nghị định 77/2018/NĐ-CP quy định về hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
 59. Decree No. 74/2018/ND-CP dated May 15, 2018 amending and supplementing of the Decree 132/2008/ND-CP providing specific guidance on enforcement of the Law on the Quality of Products and Goods
 60. Decree No. 69/2018/ND-CP dated May 15, 2018 on guidelines for the Law on Foreign Trade Management
 61. Decree No. 72/2018/ND-CP dated May 15, 2018 on statutory pay rate for public officials and public employees and armed forces’ personnel
 62. Nghị định 69/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương
 63. Nghị định 75/2018/NĐ-CP quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và trang phục, phù hiệu của lực lượng bảo vệ trên tàu
 64. Nghị định 70/2018/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước
 65. Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 66. Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ
 67. Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 68. Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
 69. Nghị định 71/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ
 70. Nghị định 73/2018/NĐ-CP quy định về danh mục chất ma túy và tiền chất
 71. Nghị định 67/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thủy lợi
 72. Nghị định 65/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đường sắt
 73. Nghị định 66/2018/NĐ-CP quy định về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước
 74. Decree No. 64/2018/ND-CP dated May 07, 2018 penalties for administrative violations against regulations on livestock breeds, animal feeds and aqua feeds
 75. Nghị định 64/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, thủy sản
 76. Decree No. 63/2018/ND-CP dated May 4, 2018 on investment in the form of public-private partnership
 77. Nghị định 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
 78. Nghị định 62/2018/NĐ-CP về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi
 79. Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối
 80. Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 81. Decree No. 59/2018/ND-CP dated April 20, 2018 on amendments Decree 08/2015/ND-CP providing specific provisions and guidance on enforcement of the customs law on customs procedures, inspection, supervision and control procedures
 82. Nghị định 60/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia
 83. Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
 84. Dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
 85. Nghị định 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp
 86. Decree No. 57/2018/ND-CP dated April 17, 2018 incentive policies for enterprises investing in agriculture and rural development sector
 87. Nghị định 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 88. Decree No. 56/2018/ND-CP dated April 16, 2018 management and protection of railway infrastructure
 89. Decree No. 55/2018/ND-CP dated April 16, 2018 prescribing administrative penalties for violations arising in the fertilizer sector
 90. Nghị định 56/2018/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt
 91. Nghị định 54/2018/NĐ-CP về hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính
 92. Nghị định 53/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
 93. Nghị định 55/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón
 94. Nghị định 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
 95. Dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 96. Decree No. 51/2018/ND-CP dated April 09, 2018 amendments Decree 158/2006/ND-CP elaborating the Commercial Law with respect to trading in commodities through commodity exchanges
 97. Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 158/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa
 98. Nghị định 50/2018/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
 99. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Lâm nghiệp
 100. Decree No. 49/2018/ND-CP dated March 30, 2018 vocational education accreditation