Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Dự thảo Nghị định về lệ phí trước bạ
 2. Nghị định 103/2021/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
 3. Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập
 4. Decree No. 101/2021/ND-CP dated November 15, 2021 on amendments to The Government’s Decree No. 122/2016/ND-CP and Decree No. 57/2020/ND-CP on amendments to The Government’s Decree No. 122/2016/ND-CP on preferential export and import tariff schedules, lists of commodities, absolute, mixed and out-of-quota import duty rates, and to the Decree No. 125/2017/ND-CP on amendments to Decree No. 122/2016/ND-CP
 5. Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP và Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP
 6. Nghị định 100/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 95/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
 7. Nghị định 99/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công
 8. Decree No. 98/2021/ND-CP dated November 08, 2021 on prescribing medical device management
 9. Decree No. 97/2021/ND-CP dated November 08, 2021 on amendment to Decree No. 23/2018/ND-CP on compulsory fire and explosion insurance
 10. Nghị định 98/2021/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế
 11. Nghị định 97/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 12. Nghị định 96/2021/NĐ-CP về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang
 13. Decree No. 95/2021/ND-CP dated November 01, 2021 on amendments to some articles of The Government’s Decree No. 83/2014/ND-CP of petrol and oil trading
 14. Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu
 15. Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành
 16. Decree No. 92/2021/ND-CP dated October 27, 2021 on elaboration of resolution No. 406/NQ-UBTVQH15 on provision of assistance for enterprises and people affected by Covid-19
 17. Nghị định 92/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
 18. Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo
 19. Nghị định 91/2021/NĐ-CP về cơ chế phối hợp giữa các tỉnh, thành phố trong Vùng Thủ đô để thi hành các quy định của pháp luật về Thủ đô
 20. Nghị định 90/2021/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023
 21. Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
 22. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2018/NĐ-CP quy định trách nhiệm về quản lý giáo dục
 23. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Giáo dục đại học
 24. Decree No. 88/2021/ND-CP dated October 01, 2021 on fee for licensing use right of radio frequency and collection thereof, bidding, licensing, and transfer of use right of radio frequency
 25. Nghị định 88/2021/NĐ-CP về thu tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, đấu giá, cấp phép, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần
 26. Nghị định 87/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 20/2020/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
 27. Decree No. 85/2021/ND-CP dated September 25, 2021 on amendments to Government’s Decree No. 52/2013/ND-CP on e-commerce
 28. Decree No. 86/2021/ND-CP dated September 25, 2021 on travelling abroad of Vietnamese nationals for studying, teaching, conducting scientific research, and performing academic exchange
 29. Nghị định 86/2021/NĐ-CP quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
 30. Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
 31. Decree No. 84/2021/ND-CP dated September 22, 2021 on amendments to Government’s Decree No. 06/2019/ND-CP on management of endangered, rare and precious species of forest fauna and flora and observation of Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
 32. Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
 33. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Nghị quyết ....../2021/UBTVQH15 về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19
 34. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng
 35. Dự thảo Nghị định quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử
 36. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
 37. Decree No. 83/2021/ND-CP dated September 13, 2021 on Viet Nam’s special preferential import tariff schedule for implementation of Arrangement on Bilateral Trade Enhancement between the Government of Socialist Republic of Viet Nam and the Government of the Kingdom of Cambodia in the 2021 - 2022 period
 38. Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021-2022
 39. Dự thảo Nghị định sửa đổi nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và bản đồ
 40. Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính
 41. Nghị định 82/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 121/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
 42. Decree No. 81/2021/ND-CP dated August 27, 2021 on tuition fees of education institutions affiliated to national education program and collection, management thereof; policies on tuition fee exemption, reduction, and financing for learning fees; service fees in education and training sectors
 43. Nghị định 81/2021/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
 44. Decree No. 80/2021/ND-CP dated August 26, 2021 on elaboration of some articles of the Law on Provision of Assistance for Small and Medium Enterprises
 45. Dự thảo Nghị định quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính
 46. Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
 47. Nghị định 79/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ
 48. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014
 49. Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 50. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
 51. Decree No. 78/2021/ND-CP dated August 1, 2021 on regarding establishment and management of Disaster Management Funds
 52. Nghị định 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai
 53. Nghị định 77/2021/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
 54. Decree No. 76/2021/ND-CP dated July 28, 2021 on prescribing criteria for classification of seaports
 55. Nghị định 76/2021/NĐ-CP quy định về tiêu chí phân loại cảng biển
 56. Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng
 57. Decree No. 70/2021/ND-CP dated July 20, 2021 on amending Government's Decree No. 181/2013/ND-CP on elaboration of some Articles of the Law on Advertising
 58. Nghị định 70/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quảng cáo
 59. Dự thảo Nghị định quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc
 60. Decree No. 69/2021/ND-CP dated July 5, 2021 on renovation and reconstruction of apartment buildings
 61. Decree No. 67/2021/ND-CP dated July 15, 2021 on amendments to Government’s Decree No. 167/2017/ND-CP on disposition of public property
 62. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 63. Nghị định 67/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công
 64. Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
 65. Nghị định 68/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 160/2021/QH14 thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
 66. Dự thảo Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới
 67. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy
 68. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng
 69. Decree No. 66/2021/ND-CP dated June 07, 2021 on elaboration of some Articles of the Law on Natural Disaster Management and Law on Amendments to some Articles of the Law on Natural Disaster Management and Law on Dikes
 70. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 27/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
 71. Nghị định 66/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sửa đổi
 72. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 23/2018/NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
 73. Decree No. 64/2021/ND-CP dated June 30, 2021 on conclusion and implementation of international agreements in the name of general departments, departments affiliated to ministry, ministerial-level agencies; specialized agencies affiliated to province-level People's Committees; district-level People's Committees; border commune-level People's Committees; provincial agencies of organizations
 74. Decree No. 63/2021/ND-CP dated June 30, 2021 on elaborating Law on Amendments to the Law on Prevention and Control of HIV/AIDS
 75. Decree No. 65/2021/ND-CP dated June 30, 2021 on management and use of funding from state budget for treaty-related work and international agreement-related work
 76. Nghị định 65/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
 77. Nghị định 64/2021/NĐ-CP về ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế nhân danh tổng cục, cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới; cơ quan cấp tỉnh của tổ chức
 78. Nghị định 63/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) sửa đổi
 79. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo
 80. Decree No. 62/2021/ND-CP dated June 29, 2021 on elaborating to Law on Residence
 81. Nghị định 62/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cư trú
 82. Decree No. 61/2021/ND-CP dated June 25, 2021 on elaborating to Resolution No. 130/2020/QH14 on participation to peacekeeping force of United Nations
 83. Nghị định 61/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
 84. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
 85. Decree No. 60/2021/ND-CP dated June 21, 2021 on prescribing financial autonomy of public administrative units
 86. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Nghị định 119/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản
 87. Nghị định 60/2021/NĐ-CP về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
 88. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
 89. Decree No. 59/2021/ND-CP dated June 18, 2021 on prescribing financial management and performance assessment of Vietnam Exchange and Vietnam Securities Depository And Clearing Corporation
 90. Nghị định 59/2021/NĐ-CP quy định về nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
 91. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường
 92. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 93. Dự thảo Nghị định về chính sách phát triển thủy sản
 94. Decree No. 58/2021/ND-CP dated June 10, 2021 on provision of credit information service
 95. Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng
 96. Dự thảo Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế
 97. Nghị định 57/2021/NĐ-CP bổ sung Điểm g Khoản 2 Điều 20 Nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP) về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
 98. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính
 99. Decree No. 56/2021/ND-CP dated May 31, 2021 on elaborating on Resolution No. 1024/2020/UBTVQH14 regarding addition of classification groups of medical supplies and equipment to the list of national commodity reserves
 100. Nghị định 56/2021/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 1024/2020/UBTVQH14 về bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia