Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 97/2022/NĐ-CP về quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 2. Nghị định 98/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
 3. Nghị định 96/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
 4. Decree No. 95/2022/ND-CP dated November 15, 2022 on defining functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Health of Vietnam
 5. Nghị định 95/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế
 6. Decree No. 93/2022/ND-CP dated November 7, 2022 on controlling and maintaining security and order in air border gate
 7. Nghị định 94/2022/NĐ-CP về quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 8. Nghị định 93/2022/NĐ-CP về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không
 9. Decree No. 92/2022/ND-CP dated November 03, 2022 on functions, tasks, powers and organizational structure of Voice of Vietnam
 10. Nghị định 92/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
 11. Decree No. 91/2022/ND-CP dated October 30, 2022 on amendments to some articles of the Decree No. 126/2020/ND-CP elaborating the Law on tax administration
 12. Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế
 13. Decree No. 89/2022/ND-CP dated October 28, 2022 on defining functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Planning and Investment of Vietnam
 14. Decree No. 90/2022/ND-CP dated October 28, 2022 on management and use of houses and land managed by the Ministry of Foreign Affairs of Vietnam for state foreign affairs
 15. Nghị định 89/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 16. Nghị định 90/2022/NĐ-CP về quản lý, sử dụng nhà, đất do Bộ Ngoại giao quản lý để phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước
 17. Decree No. 88/2022/ND-CP dated October 26, 2022 on penalties for administrative violations against regulations on vocational education and training
 18. Nghị định 88/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
 19. Nghị định 87/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thông tấn xã Việt Nam
 20. Decree No. 85/2022/ND-CP dated October 24, 2022 on mechanism for financial handling of Vietnam National Oil and Gas Group’s payment of price offset in the offtake of Nghi Son Refinery and Petrochemical Complex Project’s products
 21. Decree No. 86/2022/ND-CP dated October 24, 2022 on prescribing functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Education and Training of Vietnam
 22. Dự thảo Nghị định Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 23. Nghị định 85/2022/NĐ-CP về cơ chế xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn
 24. Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 25. Nghị định 84/2022/NĐ-CP về thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế
 26. Decree No. 83/2022/ND-CP dated October 18, 2022 on retirement at older ages for officials holding leadership and management positions
 27. Decree No. 82/2022/ND-CP dated October 18, 2022 on amendments to some acticles of Decree No. 113/2017/ND-CP specifying and providing guidelines for implementation of certain articles of the Law on chemicals
 28. Nghị định 82/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất
 29. Nghị định 83/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
 30. Nghị định 81/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
 31. Decree No. 80/2022/ND-CP dated October 13, 2022 on amendments to certain articles of Decree No. 35/2016/ND-CP elaborating certain articles of the Law on veterinary medicine
 32. Nghị định 80/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thú y
 33. Decree No. 79/2022/ND-CP dated October 06, 2022 on functions, tasks, powers and organizational structure of the Government Office
 34. Nghị định 79/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
 35. Decree No. 72/2022/ND-CP dated October 04, 2022 on amendments to some articles of Decree No. 60/2014/ND-CP on printing and Decree No. 25/2018/ND-CP on amendments to some articles of Decree No. 60/2014/ND-CP on printing
 36. Nghị định 72/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in và Nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in
 37. Decree No. 71/2022/ND-CP dated October 01, 2022 on amendments to some articles of government’s Decree No. 06/2016/ND-CP on management, provision and use of radio and television services
 38. Nghị định 71/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
 39. Decree No. 70/2022/ND-CP dated September 27, 2022 on amendments and supplements to several articles of Decrees laying down regulations concerning road transport business
 40. Nghị định 70/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ
 41. Decree No. 69/2022/ND-CP dated September 23, 2022 on providing amendments to Decrees on business operations in maritime sector
 42. Nghị định 69/2022/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
 43. Decree No. 68/2022/ND-CP dated September 22, 2022 on defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Natural Resources and Environment
 44. Nghị định 68/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 45. Nghị định 67/2022/NĐ-CP sửa đổi Điều 4 Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
 46. Nghị định 66/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
 47. Decree No. 65/2022/ND-CP dated September 16, 2022 on amendments to Decree No. 153/2020/ND-CP prescribing private placement and trading of privately placed corporate bonds in domestic market and offering of corporate bonds in international market
 48. Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế
 49. Decree No. 64/2022/ND-CP dated September 15, 2022 on amendments to some articles of Decrees on business operations in civil aviation sector
 50. Nghị định 64/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng
 51. Decree No. 62/2022/ND-CP dated September 12, 2022 on defining functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labour, War Invalids and Social Affairs of Vietnam
 52. Decree No. 63/2022/ND-CP dated September 12, 2022 on defining functions, tasks, powers and organizational structure of Ministry of Home Affairs of Vietnam
 53. Nghị định 61/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 54. Nghị định 63/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
 55. Nghị định 62/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 56. Nghị định 60/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam
 57. Decree No. 59/2022/ND-CP dated September 5, 2022 on electronic identification and authentication
 58. Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử
 59. Decree No. 58/2022/ND-CP dated August 31, 2022 on registration and management of operations of foreign non-governmental organizations in Vietnam
 60. Nghị định 58/2022/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
 61. Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển kinh tế trang trại
 62. Decree No. 57/2022/ND-CP dated August 25, 2022 on lists of narcotics and precursors
 63. Nghị định 57/2022/NĐ-CP quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất
 64. Nghị định 56/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
 65. Decree No. 55/2022/ND-CP dated August 23, 2022 on prescribing national database of reception of citizens, processing of submissions and handling of complaints, denunications, petitions and feedback
 66. Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
 67. Decree No. 54/2022/ND-CP dated August 22, 2022 on amendments to some articles of the government’s Decree No. 78/2016/ND-CP on conditions for provision of training for crewmembers and operators of internal waterway vehicles and government’s Decree No. 08/2021/ND-CP prescribing management of inland waterway-related activities
 68. Nghị định 54/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 78/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và Nghị định 08/2021/NĐ-CP quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
 69. Decree No. 53/2022/ND-CP dated August 15, 2022 on elaborating a number of articles of the Law on cybersecurity of Vietnam
 70. Nghị định 53/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật An ninh mạng
 71. Decree No. 51/2022/ND-CP dated August 08, 2022 on amending preferential import tariff rates on spirit products of heading 27.10 of preferential import tariff schedules of list of goods subject to tax enclosed with Decree No. 57/2020/ND-CP providing amendments to Decree No. 122/2016/ND-CP providing preferential export and import tariff schedules, list of goods and its flat tax, compound tariff, and out-of-quota import tariff and Decree No. 125/2017/ND-CP providing amendments to Decree No. 122/2016/ND-CP
 72. Nghị định 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 122/2016/NĐ-CP
 73. Nghị định 52/2022/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
 74. Dự thảo Nghị định quy định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
 75. Decree No. 50/2022/ND-CP dated August 02, 2022 on retirement at a higher age for public employees in public service providers
 76. Nghị định 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
 77. Decree No. 49/2022/ND-CP dated July 29, 2022 on amendments to Decree No. 209/2013/ND-CP elaborating and guiding the implementation of certain articles of the Law on value-added tax amended by Decree No. 12/2015/ND-CP, Decree No. 100/2016/ND-CP, and Decree No. 146/2017/ND-CP
 78. Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 146/2017/NĐ-CP
 79. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
 80. Nghị định 48/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
 81. Decree No. 47/2022/ND-CP dated July 19, 2022 on amendments to certain articles of Decree No. 10/2020/ND-CP on auto transport business and conditions for auto transport business
 82. Nghị định 47/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 83. Decree No. 46/2022/ND-CP dated July 13, 2022 on amendments to some articles of Decree No. 13/2020/ND-CP on elaboration of the Law on animal husbandry
 84. Nghị định 46/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chăn nuôi
 85. Decree No. 45/2022/ND-CP dated July 07, 2022 on penalties for administrative environmental protection offences
 86. Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 87. Decree No. 44/2022/ND-CP dated June 29, 2022 on developing, managing and using housing and real estate market information system
 88. Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
 89. Decree No. 43/2022/ND-CP dated June 24, 2022 on management, use, and utilization of clean water supply infrastructure assets
 90. Decree No. 42/2022/ND-CP dated June 24, 2022 on prescribing provision of online information and online public services by regulatory bodies
 91. Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
 92. Nghị định 42/2022/NĐ-CP quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng
 93. Decree No. 41/2022/ND-CP dated June 20, 2022 on amendments to Decree No. 123/2020/ND-CP on invoices and records and Decree No. 15/2022/ND-CP on tax exemption and reduction under Resolution No. 43/2022/QH15 on fiscal and monetary policies for supporting socio-economic recovery and development program
 94. Nghị định 40/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng
 95. Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
 96. Decree No. 39/2022/ND-CP dated June 18, 2022 on promulgating working regulations of the Government
 97. Nghị định 39/2022/NĐ-CP về Quy chế làm việc của Chính phủ
 98. Decree No. 38/2022/ND-CP dated June 12, 2022 on prescribing statutory minimum wages paid to employees working under employment contracts
 99. Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 100. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng