Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 29/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 160/2007/NĐ-CP quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân
 2. Nghị định 28/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2014/NĐ-CP và 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ
 3. Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
 4. Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
 5. Nghị định 25/2016/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 6. Nghị định 26/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
 7. Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng
 8. Nghị định 24/2016/NĐ-CP Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
 9. Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
 10. Nghị định 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
 11. Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
 12. Dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu
 13. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe
 14. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá
 15. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
 16. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
 17. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm và chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
 18. Decree of Government No. 19/2016/ND-CP dated March 22, 2016, on gas business
 19. Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí
 20. Nghị định 17/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
 21. Decree No. 16/2016/ND-CP dated March 16th, 2016, management and use of official development assistance and concessional loans granted by foreign sponsors
 22. Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
 23. Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai
 24. Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
 25. Nghị định 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 26. Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
 27. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
 28. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 92/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
 29. Decree No. 11/2016/ND-CP dated February 03, 2016, detailed regulations on implementing a number of articles of the Labor Code regarding foreign workers in Vietnam
 30. Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 31. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 32. Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
 33. Decree No. 09/2016/ND-CP dated January 28, 2016, providing for fortification of food with micronutrients
 34. Nghị định 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
 35. Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang
 36. Decree No.07/2016/ND-CP dated January 25, 2016, detailed regulations on establishment of representative offices or branches of foreign traders in Vietnam under Laws on Commerce
 37. Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
 38. Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
 39. Decree of Government No.06/2016/ND-CP dated January 18, 2016, management, provision and utilization of radio and television services
 40. Nghị định 06/2016/NĐ-CP quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
 41. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
 42. Nghị định 05/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
 43. Dự thảo Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
 44. Dự thảo Nghị định Quy định và hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
 45. Dự thảo Nghị định quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
 46. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động
 47. Nghị định 04/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
 48. Nghị định 03/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ
 49. Nghị định 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 50. Decree No. 135/2015/ND-CP dated 31st December 2015, regulation on outward portfolio investments
 51. Decree No. 136/2015/ND-CP dated December 31, 2015, guidance on implementation of certain articles of the law on public investment
 52. Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
 53. Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
 54. Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
 55. Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
 56. Nghị định 133/2015/NĐ-CP Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng
 57. Decree No.131/2015/ND-CP dated December 25, 2015, guidance on projects of national significance
 58. Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
 59. Nghị định 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
 60. Nghị định 129/2015/NĐ-CP Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
 61. Nghị định 128/2015/NĐ-CP sửa đổi Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia kèm theo Nghị định 94/2013/NĐ-CP
 62. Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
 63. Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
 64. Nghị quyết 128/2015/NQ-HĐND Quy định về nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2016 - 2020
 65. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
 66. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thú y
 67. Nghị định 126/2015/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP về các danh mục chất ma túy và tiền chất
 68. Nghị định 125/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay
 69. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
 70. Decree No. 124/2015/NĐ-CP dated November 19, 2015, amendments a number of Articles of Decree No. 185/2013/ND-CP regulating penalties for administrative violations in commercial activities, production and trading in counterfeit and banned goods, and protection of consumer rights
 71. Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 72. Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
 73. Decree No. 122/2015/NĐ-CP dated November 14, 2015, regulating region-based minimum wages for employees working for companies, cooperative unions, cooperatives, cooperative groups, farms, households, individuals and organizations hiring employees under labor contracts
 74. Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
 75. Decree No. 119/2015/ND-CP dated November 13, 2015, providing for compulsory insurance for construction investment activities
 76. Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
 77. Decree No. 117/2015/NĐ-CP dated November 12, 2015, establishment, management and use of housing and real estate market information system
 78. Decree of Government No. 118/2015/ND-CP dated November 12, 2015, guidelines for some Articles of The Law on Investment
 79. Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
 80. Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư
 81. Decree of Government No. 115/2015/ND-CP dated November 11, 2015, guidance on the law on social insurance regarding compulsory social insurance
 82. Decree of Government No. 116/2015/ND-CP dated November 11th, 2015, amending a number of Articles of Decree No. 59/2011/ND-CP on transformation of wholly state-owned enterprises into joint-stock companies
 83. Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 84. Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
 85. Decree of Government No. 113/2015/ND-CP dated November 9, 2015, special, incentive, responsibility allowance, physical hardship, hazard and danger allowance paid to teachers working in public educational establishments
 86. Decree of Government No. 114/2015/ND-CP dated November 09th, 2015, amending Article 21 of Decree No. 29/2008/ND-CP on industrial parks, export processing zones, and economic zones
 87. Nghị định 114/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
 88. Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
 89. Decree No. 111/2015/ND-CP dated November 03, 2015, on development of ancillary industry
 90. Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ
 91. Nghị định 112/2015/NĐ-CP sửa đổi Quy định về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội tại Điều 5 Nghị định 123/2004/NĐ-CP
 92. Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức
 93. Nghị định 109/2015/NĐ-CP về hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn
 94. Decree No. 108/2015/ND-CP dated October 28th 2015, guidelines for some Article of the Law on special excise duty and the Law on amendments to the Law on special excise duty
 95. Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi
 96. Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
 97. Decree of Government No. 101/2015/ND-CP dated October 20, 2015, on renovation and re-construction of apartment buildings
 98. Decree of Government No. 100/2015/ND-CP dated October 20, 2015, development and management of social houses
 99. Decree of Government No. 99/2015/ND-CP dated October 20, 2015, on guidelines for The Law on Housing
 100. Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư