Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 2. Nghị định 116/2016/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
 3. Dự thảo Nghị định thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước
 4. Dự thảo Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
 5. Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp do Chính phủ ban hành
 6. Nghị định 114/2016/NĐ-CP Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài
 7. Dự thảo Nghị định Quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
 8. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
 9. Decree No. 91/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on management of insecticidal and germicidal chemicals and preparations for household and medical use
 10. Decree No. 60/2016/ND-CP dated July 1, 2016, providing for certain regulatory requirements for trade and investment in the environment and natural resource sector
 11. Decree No. 65/2016/ND-CP July 01, 2016, regulations on requirements for provision of car driver training and testing services
 12. Decree No. 58/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on the sale and provision of civil cryptography products and services and the exportation or importation of civil cryptography products
 13. Decree No. 89/2016/ND-CP date July 1, 2016, on requirements applicable to business entities acting as currency exchange agents or providing foreign currency receipt and payment services
 14. Decree No. 86/2016/ND-CP dated July 1, 2016, on requirements for investment and trading in securities
 15. Decree No. 80/2016/ND-CP date July 1, 2016, on amendments to Government's Decree No. 101/2012/ND-CP on non-cash payments
 16. Decree No. 74/2016/ND-CP dated July 1, 2016, on management and use of government budget for treaty-related work and international agreement-related work
 17. Decree No. 75/2016/ND-CP dated July 01, 2016, conditions for HIV testing
 18. Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
 19. Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
 20. Decree No. 63/2016/ND-CP dated July 01, 2016, requirements for motor vehicle inspection service business
 21. Nghị định 78/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 22. Nghị định 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
 23. Nghị định 83/2016/NĐ-CP quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng
 24. Nghị định 82/2016/NĐ-CP quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam
 25. Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liểu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
 26. Decree No. 69/2016/ND-CP dated July 01, 2016, requirements for running debt trading service
 27. Decree No. 66/2016/ND-CP dated July 01, 2016, regulations on requirments for investment in protection and quarantine of flora, plant varieties; common wild animals; aquatic animals; foods and husbandry
 28. Decree No. 62/2016/ND-CP dated July 01, 2016, regulations on requirements of judicial expertise in construction and construction experiments
 29. Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt
 30. Nghị định 74/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
 31. Nghị định 67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
 32. Nghị định 71/2016/NĐ-CP Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án
 33. Nghị định 66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm định thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm
 34. Nghị định 57/2016/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng
 35. Nghị định 75/2016/NĐ-CP quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV
 36. Nghị định 59/2016/NĐ-CP Quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
 37. Nghị định 86/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
 38. Nghị định 64/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 39. Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
 40. Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
 41. Nghị định 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
 42. Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
 43. Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu
 44. Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 45. Nghị định 79/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
 46. Nghị định 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
 47. Nghị định 63/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 48. Nghị định 89/2016/NÐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế
 49. Nghị định 87/2016/NÐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
 50. Nghị định 93/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
 51. Nghị định 91/2016/NÐ-CP về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
 52. Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
 53. Nghị định 81/2016/NÐ-CP sửa đổi Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật viễn thông liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông
 54. Nghị định 90/2016/NÐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
 55. Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
 56. Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
 57. Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh
 58. Nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
 59. Dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai
 60. Nghị định 56/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 111/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
 61. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng
 62. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng
 63. Dự thảo Nghị định về kiểm toán nội bộ
 64. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 65. Dự thảo Nghị định Quy định về lệ phí môn bài
 66. Dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai
 67. Dự thảo Nghị định Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản
 68. Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995
 69. Nghị định 54/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
 70. Decree No. 53/2016/ND-CP dated June 13, 2016, regulations on management of employees, salaries, remunerations and bonuses by Joint-stock Companies with state controlling stakes
 71. Decree No. 52/2016/ND-CP dated June 13, 2016, providing for salary, remuneration and bonus payment to managers of single-member limited liability companies of which charter capital is wholly owned by the State
 72. Decree No. 51/2016/ND-CP dated June 13, 2016, mangement of employees, salaries, bonuses of employees in single-member limited liability Companies of which charter capital is wholly owned by the State
 73. Nghị định 52/2016/NĐ-CP Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 74. Nghị định 51/2016/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 75. Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
 76. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
 77. Dự thảo Nghị định Quy định điều kiện kinh doanh thuốc
 78. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 56/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
 79. Dự thảo Nghị định Quy định về hoạt động tiêm chủng
 80. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
 81. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
 82. Dự thảo Nghị định Quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
 83. Dự thảo Nghị định sửa đổi Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương
 84. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
 85. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển
 86. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa
 87. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện để hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
 88. Dự thảo Nghị định Quy định về điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định xây dựng, giám định tư pháp xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình
 89. Dự thảo Nghị định Quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
 90. Dự thảo Nghị định Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
 91. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh quản lý thị trường 2016
 92. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng
 93. Decree No. 50/2016/ND-CP dated June 01st, 2016, penalties for administrative violations against regulations on planning and investment
 94. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
 95. Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 96. Decree No. 49/2016/ND-CP dated May 27th, 2016, on amendments and supplements to certain articles of the Government’s Decree No. 109/2013/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on management of prices, fees, charges and invoices
 97. Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
 98. Nghị định 48/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 99. Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 100. Decree No. 45/2016/ND-CP dated May 26, 2016, amendments to some articles of the Government's Decree No. 127/2013/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on customs control and enforcement of administrative decisions on customs control