Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 69/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 175/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
 2. Dự thảo Nghị định sửa đổi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Chính Phủ ban hành
 3. Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
 4. Dự thảo Nghị định về phân loại đô thị
 5. Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 6. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 35/2008/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang
 7. Dự thảo Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
 8. Decree No. 66/2015/ND-CP dated 12 August 2015, regulation on aviation authorities
 9. Nghị định 66/2015/NĐ-CP quy định về Nhà chức trách hàng không
 10. Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật
 11. Dự thảo Nghị định về dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư
 12. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
 13. Nghị định 64/2015/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 14. Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 15. Decree No. 63/2015/ND-CP dated July 22nd, 2015, providing for policies towards redundant employees due to the restructuring of state-owned single member limited companies
 16. Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
 17. Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa do Chính Phủ ban hành
 18. Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự
 19. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
 20. Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Căn cước công dân
 21. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
 22. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 23. Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
 24. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
 25. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
 26. Dự thảo Nghị định quy định quỹ hưu trí tự nguyện
 27. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
 28. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 29. Decree No. 60/2015/ND-CP date June 26, 2015, amending Decree No. 58/2012/ND-CP on providing specific provisions for the implementation of certain articles of the Law on securities and the Law on amending and supplementing a number of articles of the law on securities
 30. Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi
 31. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
 32. Decree No. 59/2015/ND-CP dated June 18, 2015, on construction project management
 33. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 34. Dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại
 35. Decree No. 58/2015/ND-CP dated June 16, 2015, amending and supplementing a number of articles of the Decree No. 192/2013/ND-CP on penalty for administrative violations of management and use of owned- state property; thrift practice and waste combat; national reserve; state treasury
 36. Decree No. 57/2015/ND-CP dated June 16, 2015, providing amendments to a number of articles of the Decree No. 152/2013/ND-CP on management of motor vehicles brought into Vietnam by foreigners for tourism purpose
 37. Nghị định 58/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
 38. Nghị định 57/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2013/NĐ-CP quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch
 39. Decree No. 55/2015/ND-CP dated June 9, 2015, the credit policy for agricultural and rural development
 40. Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 41. Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
 42. Decree 54/2015/NĐ-CP dated June 08, 2015, providing for incentives for economical and efficient water use activities
 43. Nghị định 54/2015/NĐ-CP Quy định ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả do Chính phủ ban hành
 44. Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
 45. Decree No. 52/2015/ND-CP dated May 28, 2015, on the national law database
 46. Nghị định 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
 47. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện
 48. Decree No. 51/2015/ND-CP dated May 26, 2015, on issuance of legal opinions
 49. Nghị định 51/2015/NĐ-CP về cấp ý kiến pháp lý
 50. Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế
 51. Nghị định 50/2015/NĐ-CP về thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
 52. Decree No. 48/2015/ND-CP dated May 15, 2015, on guidelines for Law on Vocational Education
 53. Nghị định 48/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
 54. Nghị định 49/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2006/NĐ-CP về việc quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 55. Dự thảo Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước do Chính phủ ban hành
 56. Nghị định 47/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 57. Decree No. 46/2015/ND-CP dated May 12, 2015, on quality control and maintenance of construction works
 58. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 59. Decree No. 45/2015/ND-CP dated May 6, 2015, on topographic and cartographic activities
 60. Decree No. 43/2015/ND-CP dated May 6, 2015, providing the establishment and management of water source protection corridors
 61. Decree No. 44/2015/ND-CP dated May 06, 2015, detailed regulations on construction planning
 62. Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
 63. Nghị định 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ
 64. Nghị định 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
 65. Decree No. 42/2015/ND-CP dated May 5, 2015, derivative securities and derivative securities market
 66. Nghị định 41/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú"
 67. Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
 68. Decree No. 40/2015/ND-CP dated April 27, 2015, providing amendments Decree No. 157/2013/ND-CP on penalties for administrative violations to the against the regulations on forest management, development, protection and forest product management
 69. Nghị định 40/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 157/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
 70. Nghị định 39/2015/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số
 71. Decree No. 38/2015/ND-CP dated April 24, 2015, on management of waste and discarded materials
 72. Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu
 73. Decree No. 37/2015/ND-CP dated April 22, 2015, detailed regulations on construction contract
 74. Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
 75. Decree No. 36/2015/ND-CP dated April 17, 2015, setting criteria for establishment of Customs Departments of provinces, inter-provinces and Centrally run Cities; and prescribing organization, tasks and operation of Customs Offices at all levels
 76. Nghị định 36/2015/NĐ-CP Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp
 77. Decree No. 35/2015/ND-CP dated April 13, 2015, management and use of paddy land
 78. Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
 79. Decree No. 34/2015/ND-CP dated March 31, 2015, providing amendments to a number of articles of the Decree No. 53/2013/ND-CP on establishment, organization and operation of Vietnam asset management company
 80. Nghị định 34/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
 81. Decree No. 33/2015/ND-CP dated March 27, 2015 prescribing the implementation of inspection conclusions
 82. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Chính phủ ban hành
 83. Nghị định 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
 84. Decree No. 32/2015/ND-CP dated March 25, 2015, construction cost management
 85. Nghị định 32/2015/NĐ-CP về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
 86. Decree No. 31/2015/ND-CP dated March 24, 2015, detailing a number of articles of the Law on employment regarding assessment and grant of certificates of National occupational skills
 87. Nghị định 31/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
 88. Decree No. 30/2015/ND-CP dated March 17, 2015, guidelines for some articles on investor selection of the Law on bidding
 89. Nghị định 30/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
 90. Decree No. 29/2015/ND-CP dated March 15, 2015, elaboration of and guidelines for the law on notarization
 91. Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng
 92. Decree No. 28/2015/ND-CP dated March 12, 2015, detailing the implementation of a number of articles on unemployment insurance of the Law on employment
 93. Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
 94. Nghị định 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú'
 95. Nghị định 26/2015/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
 96. Dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
 97. Nghị định 24/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
 98. Decree No. 22/2015/NĐ-CP dated February 16, 2015, providing detailed regulations on implementation of several articles of the bankruptcy Law for the asset management officer, asset management and liquidation practicing
 99. Decree No. 23/2015/NĐ-CP dated February 16, 2015, issuing copies from master registers, certification of true copies from originals, authentication of signatures and contracts
 100. Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch