Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 2. Dự thảo Nghị định Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
 3. Dự thảo Nghị định hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
 4. Dự thảo Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 5. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
 6. Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
 7. Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
 8. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 9. Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai; Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Đê điều
 10. Dự thảo Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
 11. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
 12. Dự thảo Nghị định về quản lý tiếp cận, sử dụng nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen
 13. Dự thảo Nghị định Quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài
 14. Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
 15. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng
 16. Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ
 17. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng
 18. Dự thảo Nghị định quy định việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp
 19. Nghị định 137/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tư do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016-2018
 20. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
 21. Dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
 22. Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
 23. Dự thảo Nghị định quy định về quản lý giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước do Chính phủ ban hành
 24. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
 25. Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
 26. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 48/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục nghề nghiệp
 27. Dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
 28. Dự thảo Nghị định quy định cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách đối với thành phố Hải Phòng
 29. Decree No. 135/2016/ND-CP dated September 09, 2016, amendments and supplements to a number of articles of Decrees on land levy, land and water surface rents
 30. Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 31. Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 32. Dự thảo Nghị định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 33. Dự thảo Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
 34. Dự thảo Nghị định về báo cáo tài chính nhà nước
 35. Dự thảo Nghị định quy định việc áp dụng chức danh chuyên gia cao cấp
 36. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam
 37. Decree No. 128/2016/ND-CP dated September 01, 2016, special preferential import tariff schedule of Vietnam for the implementation of the ASEAN - China Agreement on Trade in Goods from 2016 to 2018
 38. Decree No. 129/2016/ND-CP dated September 01, 2016, Vietnam’s special preferrential import tariff in implementation of the ASEAN Trade in Goods Agreement during 2016 – 2018
 39. Decree No. 122/2016/ND-CP dated September 01, 2016, schedules of import tariffs and preferential import tarrifs, list of goods and its flat tax, compound tariff, and out- of - quota import tarrif
 40. Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 41. Decree No. 124/2016/ND-CP dated September 1, 2016, on Special Preferential Import Tariff implementing Bilateral Trade Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Lao People's Democratic Republic
 42. Nghị định 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016-2019
 43. Nghị định 132/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2016-2018
 44. Nghị định 131/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018
 45. Nghị định 130/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018
 46. Nghị định 129/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018
 47. Nghị định 128/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018
 48. Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ logistics
 49. Nghị định 127/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016-2018
 50. Nghị định 126/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016-2018
 51. Nghị định 125/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019
 52. Nghị định 124/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào
 53. Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
 54. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật dược
 55. Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
 56. Dự thảo Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử
 57. Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
 58. Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tư tại cửa khẩu cảng
 59. Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
 60. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo
 61. Nghị định 121/2016/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020
 62. Dự thảo Nghị định về hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, gia đình
 63. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính
 64. Decree No. 120/2016/ND-CP dated August 23, 2016, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on fees and charges
 65. Decree No. 119/2016/ND-CP dated August 23, 2016, policies on sustainable management, protection and development of coastal forests to cope with climate change
 66. Nghị định 119/2016/NĐ-CP về chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu
 67. Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí
 68. Dự thảo Nghị định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 69. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 70. Dự thảo Nghị định về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước
 71. Dự thảo Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển Việt Nam
 72. Dự thảo Nghị định quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
 73. Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
 74. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 75. Dự thảo Nghị định về kinh doanh rượu
 76. Dự thảo Nghị định về khai thác và kinh doanh khoáng sản
 77. Dự thảo Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức
 78. Dự thảo Nghị định Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 79. Dự thảo Nghị định về chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
 80. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 120/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh niên
 81. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 82. Nghị định 118/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
 83. Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang
 84. Dự thảo Nghị định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
 85. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 86. Nghị định 116/2016/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
 87. Dự thảo Nghị định thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước
 88. Dự thảo Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
 89. Decree No. 115/2016/ND-CP dated July 08, 2016, amendments to the Government's Decree No. 163/2013/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives
 90. Decree No. 114/2016/ND-CP dated July 8, 2016, on adoption registration fees, fees for issuance of operation licenses of intercountry adoption agencies
 91. Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp do Chính phủ ban hành
 92. Nghị định 114/2016/NĐ-CP Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài
 93. Dự thảo Nghị định Quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
 94. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
 95. Decree No. 81/2016/ND-CP dated July 1, 2016, amending and supplementing a number of articles of the Government’s Decree No. 25/2011/ND-CP detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Telecommunications
 96. Decree No. 57/2016/ND-CP dated July 1, 2016, amending and supplementing Article 7 of the Government’s Decree No. 10/2010/ND-CP on credit information-related activities
 97. Decree No. 105/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on requirements for organizations in charge of inspecting/calibrating/testing measuring instruments, measurement standards
 98. Decree No. 111/2016/ND-CP dated July 01, 2016, regulations on conditions for licensing ship building, modification and repair services
 99. Decree No. 104/2016/NĐ-CP dated July 01, 2016, on vaccination
 100. Decree No. 96/2016/ND-CP dated July 01, 2016, providing for security and order conditions for a number of conditional business sectors