Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 80/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 2. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
 3. Nghị định 30/2017/NĐ-CP quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
 4. Dự thảo Nghị định quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
 5. Dự thảo Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
 6. Nghị định 29/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải
 7. Nghị định 28/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
 8. Dự thảo Nghị đinh quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
 9. Nghị định 27/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 213/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
 10. Dự Thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
 11. Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
 12. Nghị định 26/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao
 13. Nghị định 24/2017/NĐ-CP quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia năm 2016
 14. Nghị định 25/2017/NĐ-CP về báo cáo tài chính nhà nước
 15. Nghị định 23/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam
 16. Dự thảo Nghị định Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
 17. Dự thảo Nghị định hướng dẫn thẩm định giá khởi điểm khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu và tài sản sản đảm bảo của khoản nợ xấu có giá trị lớn
 18. Dự thảo Nghị định về kinh doanh khí
 19. Dự thảo Nghị định hướng dẫn việc thẩm định giá khởi điểm khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu và tài sản sản đảm bảo của khoản nợ xấu có giá trị lớn
 20. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm
 21. Dự thảo Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp
 22. Dự thảo Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975
 23. Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
 24. Decree No. 20/2017/ND-CP dated February 24, 2017, prescribing tax administration for enterprises engaged in transfer pricing
 25. Nghị định 20/2017/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
 26. Nghị định 19/2017/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương của công nhân quốc phòng và chế độ phụ cấp thâm niên đối với viên chức quốc phòng
 27. Nghị định 21/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 28. Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại
 29. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật trẻ em
 30. Decree No. 14/2017/ND-CP dated February 17, 2017, on functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs
 31. Nghị định 17/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông
 32. Nghị định 14/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 33. Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 34. Nghị định 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 35. Dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
 36. Nghị định 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
 37. Nghị định 12/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
 38. Nghị định 10/2017/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng
 39. Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
 40. Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
 41. Decree No. 07/2017/ND-CP dated January 25, 2017, processes and procedures for pilot issuance of electronic visa to foreigners entering Vietnam
 42. Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
 43. Decree No. 06/2017/ND-CP dated January 24, 2017, on business of betting on horse racing, greyhound racing and international soccer
 44. Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
 45. Dự thảo Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 46. Decree No. 04/2017/ND-CP dated January 16, 2017, provision and management of government guarantee
 47. Decree No. 03/2017/ND-CP dated January 16, 2017, on casino business
 48. Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino
 49. Nghị định 05/2017/NĐ-CP quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
 50. Nghị định 04/2017/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
 51. Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
 52. Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công, viên chức và việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 53. Decree No. 01/2017/ND-CP dated January 06, 2017, on amendments to the decrees on the implementation of the Land Law
 54. Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
 55. Dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 56. Dự thảo Nghị định Quy định về thành lập, hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
 57. Decree No. 174/2016/NĐ-CP dated December 30, 2016, elaboration of some article of the Law on Accounting
 58. Decree No. 175/2016/ND-CP dated December 30, 2016, on amendments to certain articles of the Decree No. 86/2013/ND-CP on the business of prize-rewarding electronic games for foreigners
 59. Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
 60. Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán
 61. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 62. Dự thảo Nghị định hướng dẫn triển khai bảo hiểm vi mô
 63. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
 64. Dự thảo Nghị định về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 65. Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
 66. Dự thảo Nghị định quy định chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
 67. Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức hành chính
 68. Decree No. 167/2016/ND-CP dated December 27, 2016, on duty-free business
 69. Decree No. 170/2016/ND-CP dated December 27, 2016, regulation on announcement, receipt, processing and transmission of maritime security information
 70. Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức và họat động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 71. Decree No. 169/2016/ND-CP dated December 27, 2016, on handling of cargo retained by carriers at Vietnamese seaports
 72. Decree No. 171/2016/ND-CP dated December 27, 2016 registration, deregistration, purchase, sale and building of ships
 73. Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
 74. Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
 75. Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước
 76. Nghị định 170/2016/NĐ-CP quy định về công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải
 77. Nghị định 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản
 78. Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
 79. Decree No. 164/2016/ND-CP dated December 24, 2016, environmental protection fees on mineral extraction
 80. Decree No. 166/2016/ND-CP dated December 24, 2016, regulations on electronic transactions in social, health and unemployment insurance
 81. Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 82. Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp do Chính Phủ ban hành
 83. Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước
 84. Dự thảo Nghị định quy định về quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa
 85. Dự thảo Nghị định về quản lý vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
 86. Nghị quyết 35/2016/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
 87. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật trẻ em
 88. Decree No. 161/2016/ND-CP dated December 2, 2016, stipulating a special mechanism for construction investment management of a number of projects under national target programs during 2016-2020
 89. Nghị định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
 90. Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm
 91. Decree No. 159/2016/ND-CP dated November 29, 2016, detailing and prescribing measures for implementation of a number of articles of the Inspection Law regarding the organization and operation of people’s inspection boards
 92. Decree No. 160/2016/ND-CP dated November 29, 2016, on conditions for sea transportation business, shipping agency services, and towage services
 93. Decree No. 158/2016/ND-CP dated November 29, 2016, on guidelines for the Law on Mineral
 94. Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển
 95. Nghị định 159/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
 96. Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản
 97. Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm
 98. Dự thảo Nghị định quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
 99. Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại
 100. Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cựu chiến binh