Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
 2. Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội
 3. Dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ học tập đối với trẻ em, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
 4. Dự thảo Nghị định quy định cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách đối với thành phố Hải Phòng
 5. Nghị định 135/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
 6. Nghị định 136/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 221/2013/NĐ-CP quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
 7. Dự thảo Nghị định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 8. Dự thảo Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
 9. Dự thảo Nghị định về báo cáo tài chính nhà nước
 10. Dự thảo Nghị định quy định việc áp dụng chức danh chuyên gia cao cấp
 11. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 162/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam
 12. Decree No. 124/2016/ND-CP dated September 1, 2016, on Special Preferential Import Tariff implementing Bilateral Trade Agreement between the Government of the Socialist Republic of Vietnam and the Government of Lao People's Democratic Republic
 13. Nghị định 133/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2016-2019
 14. Nghị định 132/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2016-2018
 15. Nghị định 131/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018
 16. Nghị định 130/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2016-2018
 17. Nghị định 129/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2016-2018
 18. Nghị định 128/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2016-2018
 19. Dự thảo Nghị định quy định về kinh doanh dịch vụ logistics
 20. Nghị định 127/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016-2018
 21. Nghị định 126/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2016-2018
 22. Nghị định 125/2016/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019
 23. Nghị định 124/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định thương mại song phương giữa Việt Nam - Lào
 24. Nghị định 123/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
 25. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật dược
 26. Nghị định 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan
 27. Dự thảo Nghị định quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử
 28. Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn
 29. Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tư tại cửa khẩu cảng
 30. Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
 31. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo
 32. Nghị định 121/2016/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020
 33. Dự thảo Nghị định về hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, gia đình
 34. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính
 35. Decree No. 120/2016/ND-CP dated August 23, 2016, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on fees and charges
 36. Decree No. 119/2016/ND-CP dated August 23, 2016, policies on sustainable management, protection and development of coastal forests to cope with climate change
 37. Nghị định 119/2016/NĐ-CP về chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu
 38. Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí
 39. Dự thảo Nghị định về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
 40. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 41. Dự thảo Nghị định về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước
 42. Dự thảo Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển Việt Nam
 43. Dự thảo Nghị định quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
 44. Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
 45. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 46. Dự thảo Nghị định về kinh doanh rượu
 47. Dự thảo Nghị định về khai thác và kinh doanh khoáng sản
 48. Dự thảo Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức
 49. Dự thảo Nghị định Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 50. Dự thảo Nghị định về chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
 51. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 120/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh niên
 52. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 53. Nghị định 118/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
 54. Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang
 55. Dự thảo Nghị định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
 56. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 57. Nghị định 116/2016/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
 58. Dự thảo Nghị định thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước
 59. Dự thảo Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
 60. Decree No. 115/2016/ND-CP dated July 08, 2016, amendments to the Government's Decree No. 163/2013/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives
 61. Decree No. 114/2016/ND-CP dated July 8, 2016, on adoption registration fees, fees for issuance of operation licenses of intercountry adoption agencies
 62. Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp do Chính phủ ban hành
 63. Nghị định 114/2016/NĐ-CP Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài
 64. Dự thảo Nghị định Quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
 65. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
 66. Decree No. 57/2016/ND-CP dated July 1, 2016, amending and supplementing Article 7 of the Government’s Decree No. 10/2010/ND-CP on credit information-related activities
 67. Decree No. 105/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on requirements for organizations in charge of inspecting/calibrating/testing measuring instruments, measurement standards
 68. Decree No. 111/2016/ND-CP dated July 01, 2016, regulations on conditions for licensing ship building, modification and repair services
 69. Decree No. 104/2016/NĐ-CP dated July 01, 2016, on vaccination
 70. Decree No. 96/2016/ND-CP dated July 01, 2016, providing for security and order conditions for a number of conditional business sectors
 71. Decree No. 108/2016/ND-CP dated July 01, 2016, detailed regulations on provision of cyber information security services and products
 72. Decree No. 77/2016/ND-CP dated July 01, 2016, supplementing and amending certain regulations on investment and trading conditions in international trade in goods, chemicals, industrial explosives, fertilizer, gas business and food business under the state management of Ministry of Industry and Trade
 73. Decree No. 103/2016/NĐ-CP dated July 01, 2016, on biosafety in laboratories
 74. Decree No. 98/2016/NĐ-CP dated July 01, 2016, amending a number of articles of Decree No. 10/2015/NĐ-CP providing for chilbirth by in vitro fertilisation and conditions for surrogacy for humanitarian purposes
 75. Decree No. 84/2016/ND-CP dated July 1, 2016, on eligibility requirements for practicing auditors and auditing firms accredited to provide audit services for public interest entities
 76. Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
 77. Decree No. 102/2016/ND-CP dated July 01, 2016, drug business requirements
 78. Decree No. 64/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on amendments to certain articles of the Government’s Decree No. 11/2010/ND-CP providing for management and protection of road infrastructure facilities
 79. Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
 80. Decree No. 72/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on photographic activities
 81. Decree No. 70/2016/ND-CP dated July 01, 2016, conditions for provision of maritime safety services
 82. Decree No. 92/2016/ND-CP dated July 1, 2016, providing for conditional business sectors or activities in the civil aviation industry
 83. Decree No. 79/2016/ND-CP dated July 01, 2016, conditions for training business in specialist knowledge, professional competence in mangement and operation of apartment buildings, knowledge of real estate brokerage practicing, real estate transaction management
 84. Nghị định 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
 85. Decree No. 100/2016/ND-CP dated July 01, 2016, elaboration and guidelines for some Articles of the Law on amendment of the Law on Value-added tax, the Law on special excise duty and the Law on Tax administration
 86. Decree No. 85/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on the security of information systems by classification
 87. Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thống kê
 88. Dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
 89. Decree No. 73/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on details of implementation of the Law on insurance business and the Law on amendments to certain articles of the Law on insurance business
 90. Decree No. 88/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on voluntary supplemental retirement program
 91. Decree No. 87/2016/ND-CP dated July 01, 2016, conditions for motorcycle helmet business
 92. Decree No. 78/2016/NĐ-CP dated July 01, 2016, conditions for provision of training for crewmembers and operators of internal waterway vessels
 93. Decree No. 67/2016/ND-CP dated July 1, 2016, on requirements for food manufacturing and trading under specialized management of the Ministry of Health
 94. Decree No. 93/2016/ND-CP dated July 01, 2016, providing for conditions for manufacture of cosmetic products
 95. Decree No. 99/2016/ND-CP dated 01 July, 2016, on management and use of seals
 96. Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi
 97. Decree No. 68/2016/ND-CP dated July 01, 2016, regulations on conditions for duty-free business, warehouses, sites for customs clearance, customs inspection and supervision
 98. Decree No. 91/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on management of insecticidal and germicidal chemicals and preparations for household and medical use
 99. Decree No. 60/2016/ND-CP dated July 1, 2016, providing for certain regulatory requirements for trade and investment in the environment and natural resource sector
 100. Decree No. 65/2016/ND-CP July 01, 2016, regulations on requirements for provision of car driver training and testing services