Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Dự thảo Nghị định quy định về quản lý, bảo vệ an ninh, trật tư tại cửa khẩu cảng
 2. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và quảng cáo
 3. Nghị định 121/2016/NĐ-CP thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016-2020
 4. Dự thảo Nghị định về hoạt động triển lãm văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, du lịch, gia đình
 5. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 81/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính
 6. Nghị định 119/2016/NĐ-CP về chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu
 7. Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí
 8. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 9. Dự thảo Nghị định về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước
 10. Dự thảo Nghị định về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ và hàng hóa khác tồn đọng tại cảng biển Việt Nam
 11. Dự thảo Nghị định quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
 12. Dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
 13. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 14. Dự thảo Nghị định về kinh doanh rượu
 15. Dự thảo Nghị định về khai thác và kinh doanh khoáng sản
 16. Dự thảo Nghị định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức
 17. Dự thảo Nghị định Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước
 18. Dự thảo Nghị định về chuyển doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần
 19. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 120/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh niên
 20. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 21. Nghị định 118/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
 22. Nghị định 117/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang
 23. Dự thảo Nghị định về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
 24. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 104/2007/NĐ-CP về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
 25. Nghị định 116/2016/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn
 26. Dự thảo Nghị định thực hiện các quyền và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước
 27. Dự thảo Nghị định quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
 28. Decree No. 115/2016/ND-CP dated July 08, 2016, amendments to the Government's Decree No. 163/2013/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on chemicals, fertilizers and industrial explosives
 29. Decree No. 114/2016/ND-CP dated July 8, 2016, on adoption registration fees, fees for issuance of operation licenses of intercountry adoption agencies
 30. Nghị định 115/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp do Chính phủ ban hành
 31. Nghị định 114/2016/NĐ-CP Quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài
 32. Dự thảo Nghị định Quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
 33. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
 34. Decree No. 103/2016/NĐ-CP dated July 01, 2016, on biosafety in laboratories
 35. Decree No. 98/2016/NĐ-CP dated July 01, 2016, amending a number of articles of Decree No. 10/2015/NĐ-CP providing for chilbirth by in vitro fertilisation and conditions for surrogacy for humanitarian purposes
 36. Decree No. 84/2016/ND-CP dated July 1, 2016, on eligibility requirements for practicing auditors and auditing firms accredited to provide audit services for public interest entities
 37. Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
 38. Decree No. 102/2016/ND-CP dated July 01, 2016, drug business requirements
 39. Decree No. 64/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on amendments to certain articles of the Government’s Decree No. 11/2010/ND-CP providing for management and protection of road infrastructure facilities
 40. Nghị định 108/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng
 41. Decree No. 72/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on photographic activities
 42. Decree No. 70/2016/ND-CP dated July 01, 2016, conditions for provision of maritime safety services
 43. Decree No. 92/2016/ND-CP dated July 1, 2016, providing for conditional business sectors or activities in the civil aviation industry
 44. Decree No. 79/2016/ND-CP dated July 01, 2016, conditions for training business in specialist knowledge, professional competence in mangement and operation of apartment buildings, knowledge of real estate brokerage practicing, real estate transaction management
 45. Nghị định 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia
 46. Decree No. 100/2016/ND-CP dated July 01, 2016, elaboration and guidelines for some Articles of the Law on amendment of the Law on Value-added tax, the Law on special excise duty and the Law on Tax administration
 47. Decree No. 85/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on the security of information systems by classification
 48. Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thống kê
 49. Dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
 50. Decree No. 73/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on details of implementation of the Law on insurance business and the Law on amendments to certain articles of the Law on insurance business
 51. Decree No. 88/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on voluntary supplemental retirement program
 52. Decree No. 87/2016/ND-CP dated July 01, 2016, conditions for motorcycle helmet business
 53. Decree No. 78/2016/NĐ-CP dated July 01, 2016, conditions for provision of training for crewmembers and operators of internal waterway vessels
 54. Decree No. 67/2016/ND-CP dated July 1, 2016, on requirements for food manufacturing and trading under specialized management of the Ministry of Health
 55. Decree No. 93/2016/ND-CP dated July 01, 2016, providing for conditions for manufacture of cosmetic products
 56. Decree No. 99/2016/ND-CP dated 01 July, 2016, on management and use of seals
 57. Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi
 58. Decree No. 68/2016/ND-CP dated July 01, 2016, regulations on conditions for duty-free business, warehouses, sites for customs clearance, customs inspection and supervision
 59. Decree No. 91/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on management of insecticidal and germicidal chemicals and preparations for household and medical use
 60. Decree No. 60/2016/ND-CP dated July 1, 2016, providing for certain regulatory requirements for trade and investment in the environment and natural resource sector
 61. Decree No. 65/2016/ND-CP July 01, 2016, regulations on requirements for provision of car driver training and testing services
 62. Decree No. 58/2016/ND-CP dated July 01, 2016, on the sale and provision of civil cryptography products and services and the exportation or importation of civil cryptography products
 63. Decree No. 89/2016/ND-CP date July 1, 2016, on requirements applicable to business entities acting as currency exchange agents or providing foreign currency receipt and payment services
 64. Decree No. 86/2016/ND-CP dated July 1, 2016, on requirements for investment and trading in securities
 65. Decree No. 80/2016/ND-CP date July 1, 2016, on amendments to Government's Decree No. 101/2012/ND-CP on non-cash payments
 66. Decree No. 74/2016/ND-CP dated July 1, 2016, on management and use of government budget for treaty-related work and international agreement-related work
 67. Decree No. 75/2016/ND-CP dated July 01, 2016, conditions for HIV testing
 68. Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ
 69. Nghị định 88/2016/NĐ-CP về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
 70. Decree No. 63/2016/ND-CP dated July 01, 2016, requirements for motor vehicle inspection service business
 71. Nghị định 78/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
 72. Nghị định 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
 73. Nghị định 83/2016/NĐ-CP quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng
 74. Nghị định 82/2016/NĐ-CP quy định quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của Quân đội nhân dân Việt Nam
 75. Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liểu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
 76. Decree No. 69/2016/ND-CP dated July 01, 2016, requirements for running debt trading service
 77. Decree No. 66/2016/ND-CP dated July 01, 2016, regulations on requirments for investment in protection and quarantine of flora, plant varieties; common wild animals; aquatic animals; foods and husbandry
 78. Decree No. 62/2016/ND-CP dated July 01, 2016, regulations on requirements of judicial expertise in construction and construction experiments
 79. Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2012/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt
 80. Nghị định 74/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế
 81. Nghị định 67/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế
 82. Nghị định 71/2016/NĐ-CP Quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án
 83. Nghị định 66/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm định thực vật; giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm
 84. Nghị định 57/2016/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 10/2010/NĐ-CP về hoạt động thông tin tín dụng
 85. Nghị định 75/2016/NĐ-CP quy định điều kiện thực hiện xét nghiệm HIV
 86. Nghị định 59/2016/NĐ-CP Quy định về Chứng minh quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
 87. Nghị định 86/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
 88. Nghị định 64/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 11/2010/NĐ-CP quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ
 89. Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi
 90. Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
 91. Nghị định 70/2016/NĐ-CP về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
 92. Nghị định 111/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển
 93. Nghị định 92/2016/NĐ-CP quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
 94. Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
 95. Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu
 96. Nghị định 60/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 97. Nghị định 79/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư; kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
 98. Nghị định 65/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe
 99. Nghị định 63/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 100. Nghị định 89/2016/NÐ-CP quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế