Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 2. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo
 3. Nghị định 10/2016/NĐ-CP quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
 4. Nghị định 09/2016/NĐ-CP quy định về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm
 5. Dự thảo Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang
 6. Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
 7. Nghị định 08/2016/NĐ-CP quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân
 8. Nghị định 06/2016/NĐ-CP quy định quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình
 9. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải
 10. Nghị định 05/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân
 11. Dự thảo Nghị định về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
 12. Dự thảo Nghị định Quy định và hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
 13. Dự thảo Nghị định quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động
 14. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động
 15. Nghị định 04/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
 16. Nghị định 03/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ
 17. Nghị định 01/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
 18. Nghị định 136/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công
 19. Nghị định 135/2015/NĐ-CP Quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài
 20. Nghị định 137/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân
 21. Nghị định 134/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
 22. Nghị định 133/2015/NĐ-CP Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng
 23. Decree No.131/2015/ND-CP dated December 25, 2015, guidance on projects of national significance
 24. Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
 25. Nghị định 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa
 26. Nghị định 129/2015/NĐ-CP Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
 27. Nghị định 128/2015/NĐ-CP sửa đổi Danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia và phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia kèm theo Nghị định 94/2013/NĐ-CP
 28. Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
 29. Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
 30. Nghị quyết 128/2015/NQ-HĐND Quy định về nguồn vốn hỗ trợ để thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, giai đoạn 2016 - 2020
 31. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
 32. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thú y
 33. Nghị định 126/2015/NĐ-CP sửa đổi Danh mục các chất ma túy và tiền chất kèm theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP về các danh mục chất ma túy và tiền chất
 34. Nghị định 125/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay
 35. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
 36. Decree No. 124/2015/NĐ-CP dated November 19, 2015, amendments a number of Articles of Decree No. 185/2013/ND-CP regulating penalties for administrative violations in commercial activities, production and trading in counterfeit and banned goods, and protection of consumer rights
 37. Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 38. Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
 39. Decree No. 122/2015/NĐ-CP dated November 14, 2015, regulating region-based minimum wages for employees working for companies, cooperative unions, cooperatives, cooperative groups, farms, households, individuals and organizations hiring employees under labor contracts
 40. Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
 41. Decree No. 119/2015/ND-CP dated November 13, 2015, providing for compulsory insurance for construction investment activities
 42. Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
 43. Decree No. 117/2015/NĐ-CP dated November 12, 2015, establishment, management and use of housing and real estate market information system
 44. Decree of Government No. 118/2015/ND-CP dated November 12, 2015, guidelines for some Articles of The Law on Investment
 45. Nghị định 117/2015/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
 46. Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư
 47. Decree of Government No. 115/2015/ND-CP dated November 11, 2015, guidance on the law on social insurance regarding compulsory social insurance
 48. Decree of Government No. 116/2015/ND-CP dated November 11th, 2015, amending a number of Articles of Decree No. 59/2011/ND-CP on transformation of wholly state-owned enterprises into joint-stock companies
 49. Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 50. Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
 51. Decree of Government No. 113/2015/ND-CP dated November 9, 2015, special, incentive, responsibility allowance, physical hardship, hazard and danger allowance paid to teachers working in public educational establishments
 52. Decree of Government No. 114/2015/ND-CP dated November 09th, 2015, amending Article 21 of Decree No. 29/2008/ND-CP on industrial parks, export processing zones, and economic zones
 53. Nghị định 114/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
 54. Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
 55. Decree No. 111/2015/ND-CP dated November 03, 2015, on development of ancillary industry
 56. Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ
 57. Nghị định 112/2015/NĐ-CP sửa đổi Quy định về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội tại Điều 5 Nghị định 123/2004/NĐ-CP
 58. Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức
 59. Nghị định 109/2015/NĐ-CP về hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn
 60. Decree No. 108/2015/ND-CP dated October 28th 2015, guidelines for some Article of the Law on special excise duty and the Law on amendments to the Law on special excise duty
 61. Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi
 62. Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
 63. Decree of Government No. 101/2015/ND-CP dated October 20, 2015, on renovation and re-construction of apartment buildings
 64. Decree of Government No. 100/2015/ND-CP dated October 20, 2015, development and management of social houses
 65. Decree of Government No. 99/2015/ND-CP dated October 20, 2015, on guidelines for The Law on Housing
 66. Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
 67. Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
 68. Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
 69. Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
 70. Decree No. 102/2015/ND-CP dated October 20, 2015, management and operation of airports and airfields
 71. Decree No. 105/2015/NĐ-CP dated October 20 2015, guidelines for some Articles of Ordinance on Environmental police forces
 72. Nghị định 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
 73. Nghị định 105/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
 74. Decree No. 96/2015/NĐ-CP dated October 19th 2015, guidelines for some articles of the Law on Enterprises
 75. Nghị định 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 76. Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
 77. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 78. Decree No. 94/2015/ND-CP dated 16 October 2015, amending and adding some Articles of Decree No. 136/2007/ND-CP on entry and exit of Vietnamese citizens
 79. Decree No. 95/2015/ND-CP dated 16 October 2015, detailing some articles of the Petroleum Law
 80. Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam kèm theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP
 81. Nghị định 95/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dầu khí
 82. Nghị định 93/2015/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
 83. Decree No. 91/2015/NĐ-CP dated October 13rd 2015, state capital investment in enterprises, use and management of capital and assets in enterprises
 84. Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không
 85. Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
 86. Nghị định 90/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 117/2011/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân
 87. Dự thảo Nghị định về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
 88. Decree No. 88/2015/ND-CP dated October 07th 2015, amendments Decree No. 95/2013/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on employment, social insurance, social insurance, and Vietnamese guest workers
 89. Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản
 90. Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 91. Decree No. 87/2015/NĐ-CP dated October 6th 2015, supervision of state capital investment in enterprises; financial supervision, performance assessment and disclosure of financial information of state-owned and state-invested enterprises
 92. Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
 93. Decree No. 86/2015/ND-CP dated October 2nd 2015, on mechanism for collection and management of tuition fees applicable to educational institutions in the national education system and policies on tuition fee exemption and reduction and financial support from academic year 2015 – 2016 to 2020 – 2021
 94. Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
 95. Decree No. 85/2015/ND-CP dated October 01st, 2015, detailing a number of articles the Labor Code in terms of policies for female employees
 96. Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
 97. Decree No. 84/2015/ND-CP dated September 30th 2015, supervision and assessment of investment
 98. Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư
 99. Decree No. 83/2015/ND-CP dated September 25th 2015, regulations on outward investment
 100. Dự thảo Nghị định năm 2015 quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của quân đội đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến; việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai chuyển thành binh sĩ dự bị hạng một; chế độ, chính sách và kinh phí bảo đảm cho huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai