Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 16/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 2. Nghị định 15/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 3. Dự thảo Nghị định về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại
 4. Nghị định 13/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
 5. Nghị định 12/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
 6. Nghị định 10/2017/NĐ-CP quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng
 7. Nghị định 09/2017/NĐ-CP quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
 8. Nghị định 08/2017/NĐ-CP quy định về lưu chiểu điện tử đối với loại hình báo nói, báo hình và báo điện tử độc lập với cơ quan báo chí
 9. Decree No. 07/2017/ND-CP dated January 25, 2017, processes and procedures for pilot issuance of electronic visa to foreigners entering Vietnam
 10. Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
 11. Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế
 12. Dự thảo Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
 13. Decree No. 03/2017/ND-CP dated January 16, 2017, on casino business
 14. Nghị định 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino
 15. Nghị định 05/2017/NĐ-CP quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
 16. Nghị định 04/2017/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
 17. Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
 18. Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công, viên chức và việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 19. Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
 20. Dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 21. Dự thảo Nghị định Quy định về thành lập, hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
 22. Decree No. 175/2016/ND-CP dated December 30, 2016, on amendments to certain articles of the Decree No. 86/2013/ND-CP on the business of prize-rewarding electronic games for foreigners
 23. Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
 24. Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán
 25. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 26. Dự thảo Nghị định hướng dẫn triển khai bảo hiểm vi mô
 27. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
 28. Dự thảo Nghị định về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 29. Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
 30. Dự thảo Nghị định quy định chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
 31. Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức hành chính
 32. Decree No. 170/2016/ND-CP dated December 27, 2016, regulation on announcement, receipt, processing and transmission of maritime security information
 33. Nghị định 173/2016/NĐ-CP quy định về tổ chức và họat động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 34. Decree No. 169/2016/ND-CP dated December 27, 2016, on handling of cargo retained by carriers at Vietnamese seaports
 35. Decree No. 171/2016/ND-CP dated December 27, 2016 registration, deregistration, purchase, sale and building of ships
 36. Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
 37. Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
 38. Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước
 39. Nghị định 170/2016/NĐ-CP quy định về công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải
 40. Nghị định 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản
 41. Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
 42. Decree No. 166/2016/ND-CP dated December 24, 2016, regulations on electronic transactions in social, health and unemployment insurance
 43. Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 44. Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp do Chính Phủ ban hành
 45. Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước
 46. Dự thảo Nghị định quy định về quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa
 47. Dự thảo Nghị định về quản lý vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
 48. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật trẻ em
 49. Nghị định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
 50. Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm
 51. Dự thảo Nghị định về biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia
 52. Decree No. 160/2016/ND-CP dated November 29, 2016, on conditions for sea transportation business, shipping agency services, and towage services
 53. Decree No. 158/2016/ND-CP dated November 29, 2016, on guidelines for the Law on Mineral
 54. Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển
 55. Nghị định 159/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
 56. Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản
 57. Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm
 58. Dự thảo Nghị định quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
 59. Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại
 60. Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cựu chiến binh
 61. Decree No. 156/2016/ND-CP dated November 21, 2016, on amendments to the Government's Decree No. 27/2007/ND-CP on e-transactions in financial operations
 62. Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
 63. Decree No. 155/2016/ND-CP dated November 18, 2016, penalties for administrative violations against regulations on environmental protection
 64. Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 65. Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 66. Decree No. 153/2016/ND-CP dated November 14, 2016, providing for regional minimum wage rates applied to employees working under an employment contract
 67. Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 68. Decree No. 149/2016/ND-CP dated November 11, 2016, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 177/2013/ND-CP on the implementation of a number of articles of the Law on Pricing
 69. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 70. Dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
 71. Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
 72. Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá
 73. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
 74. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định về lĩnh vực thủy sản năm 2016
 75. Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường
 76. Decree No. 146/2016/ND-CP dated November 02, 2016, regulations on publishing of freights and surcharges of ocean container shipping and seaport charges
 77. Nghị định 146/2016/NĐ-CP quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển
 78. Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
 79. Decree No. 144/2016/ND-CP dated November 01, 2016, providing for a number of peculiar mechanism relating to investment, finance, budget and management of Da Nang city
 80. Decree No. 145/2016/ND-CP dated November 01, 2016, on amendments to the Government’s Decree No. 108/2013/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on securities and securities market
 81. Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng
 82. Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
 83. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
 84. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và việc cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải năm 2016
 85. Dự thảo Nghị định quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 86. Dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng
 87. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 88. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
 89. Dự thảo Nghị định Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
 90. Dự thảo Nghị định hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
 91. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
 92. Dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
 93. Decree No. 142/2016/ND-CP dated October 14, 2016, on the prevention of online information conflicts
 94. Nghị định 142/2016/NĐ-CP về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng
 95. Decree No. 143/2016/ND-CP dated October 14, 2016, on investment and operation in vocational education
 96. Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
 97. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 98. Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý và khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc
 99. Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
 100. Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác