Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh
 2. Dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công, viên chức và việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
 3. Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai
 4. Dự thảo Nghị định quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 5. Dự thảo Nghị định Quy định về thành lập, hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam
 6. Nghị định 175/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 86/2013/NĐ-CP về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài
 7. Nghị định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật kế toán
 8. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục
 9. Dự thảo Nghị định hướng dẫn triển khai bảo hiểm vi mô
 10. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
 11. Dự thảo Nghị định về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 12. Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
 13. Dự thảo Nghị định quy định chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai thác dược liệu
 14. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc
 15. Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức hành chính
 16. Nghị định 167/2016/NĐ-CP về kinh doanh hàng miễn thuế
 17. Nghị định 171/2016/NĐ-CP về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển
 18. Nghị định 168/2016/NĐ-CP quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước
 19. Nghị định 170/2016/NĐ-CP quy định về công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải
 20. Nghị định 172/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản
 21. Nghị định 169/2016/NĐ-CP về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
 22. Nghị định 164/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 23. Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp do Chính Phủ ban hành
 24. Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước
 25. Dự thảo Nghị định quy định về quản lý đường thủy nội địa và cảng, bến thủy nội địa
 26. Dự thảo Nghị định về quản lý vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
 27. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật trẻ em
 28. Nghị định 161/2016/NĐ-CP Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
 29. Dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm
 30. Dự thảo Nghị định về biểu thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt Nam - Campuchia
 31. Decree No. 160/2016/ND-CP dated November 29, 2016, on conditions for sea transportation business, shipping agency services, and towage services
 32. Decree No. 158/2016/ND-CP dated November 29, 2016, on guidelines for the Law on Mineral
 33. Nghị định 160/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển
 34. Nghị định 159/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
 35. Nghị định 158/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khoáng sản
 36. Dự thảo Nghị định quy định các biện pháp thi hành Bộ luật Dân sự về giao dịch bảo đảm
 37. Dự thảo Nghị định quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
 38. Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại
 39. Nghị định 157/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 150/2006/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Cựu chiến binh
 40. Decree No. 156/2016/ND-CP dated November 21, 2016, on amendments to the Government's Decree No. 27/2007/ND-CP on e-transactions in financial operations
 41. Nghị định 156/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 27/2007/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
 42. Decree No. 155/2016/ND-CP dated November 18, 2016, penalties for administrative violations against regulations on environmental protection
 43. Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
 44. Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
 45. Decree No. 153/2016/ND-CP dated November 14, 2016, providing for regional minimum wage rates applied to employees working under an employment contract
 46. Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 47. Decree No. 149/2016/ND-CP dated November 11, 2016, amending and supplementing a number of articles of Decree No. 177/2013/ND-CP on the implementation of a number of articles of the Law on Pricing
 48. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
 49. Dự thảo Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp
 50. Nghị định 150/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ
 51. Nghị định 149/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá
 52. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí
 53. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định về lĩnh vực thủy sản năm 2016
 54. Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường
 55. Decree No. 146/2016/ND-CP dated November 02, 2016, regulations on publishing of freights and surcharges of ocean container shipping and seaport charges
 56. Nghị định 146/2016/NĐ-CP quy định việc niêm yết giá, phụ thu ngoài giá dịch vụ vận chuyển hàng hóa công-te-nơ bằng đường biển, giá dịch vụ tại cảng biển
 57. Nghị định 147/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
 58. Decree No. 144/2016/ND-CP dated November 01, 2016, providing for a number of peculiar mechanism relating to investment, finance, budget and management of Da Nang city
 59. Decree No. 145/2016/ND-CP dated November 01, 2016, on amendments to the Government’s Decree No. 108/2013/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on securities and securities market
 60. Nghị định 144/2016/NĐ-CP quy định cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng
 61. Nghị định 145/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
 62. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
 63. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải và việc cấp Giấy xác nhận phù hợp về tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải cho tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải năm 2016
 64. Dự thảo Nghị định quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 65. Dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định trong lĩnh vực ngân hàng
 66. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 20/2011/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
 67. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
 68. Dự thảo Nghị định Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
 69. Dự thảo Nghị định hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm
 70. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 66/2006/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn
 71. Dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
 72. Decree No. 142/2016/ND-CP dated October 14, 2016, on the prevention of online information conflicts
 73. Nghị định 142/2016/NĐ-CP về ngăn chặn xung đột thông tin trên mạng
 74. Decree No. 143/2016/ND-CP dated October 14, 2016, on investment and operation in vocational education
 75. Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
 76. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải
 77. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 78. Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý và khai thác cảng cửa ngõ quốc tế phía Bắc
 79. Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ
 80. Nghị định 141/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác
 81. Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 82. Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai; Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Đê điều
 83. Dự thảo Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ
 84. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
 85. Dự thảo Nghị định về quản lý tiếp cận, sử dụng nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen
 86. Decree No. 139/2016/ND-CP dated October 04, 2016, regulation on licensing fees
 87. Dự thảo Nghị định Quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài
 88. Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
 89. Decree No. 138/2016/ND-CP dated October 1, 2016, promulgating the Working Regulation of the Government
 90. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng
 91. Nghị định 138/2016/NĐ-CP Quy chế làm việc của Chính phủ
 92. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng
 93. Dự thảo Nghị định quy định việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp
 94. Nghị định 137/2016/NĐ-CP Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tư do giữa một bên là Nhà nước Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2016-2018
 95. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
 96. Dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn
 97. Dự thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển
 98. Dự thảo Nghị định quy định về quản lý giá chuyển nhượng của giao dịch liên kết, chống chuyển giá, chống thất thu ngân sách nhà nước do Chính phủ ban hành
 99. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hoá
 100. Dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội