Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Dự thảo Nghị định về kiểm toán nội bộ
 2. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
 3. Dự thảo Nghị định Quy định về lệ phí môn bài
 4. Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian làm việc trước năm 1995
 5. Nghị định 54/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
 6. Nghị định 52/2016/NĐ-CP Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 7. Nghị định 51/2016/NĐ-CP Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 8. Nghị định 53/2016/NĐ-CP quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
 9. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 10/2015/NĐ-CP quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
 10. Dự thảo Nghị định Quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
 11. Dự thảo Nghị định Quy định điều kiện kinh doanh thuốc
 12. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 56/2008/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng mô và Trung tâm điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người
 13. Dự thảo Nghị định quy định về quản lý hóa chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
 14. Dự thảo Nghị định Quy định về hoạt động tiêm chủng
 15. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
 16. Dự thảo Nghị định về quản lý trang thiết bị y tế
 17. Dự thảo Nghị định quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế
 18. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
 19. Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự; xuất, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
 20. Dự thảo Nghị định Quy định điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao
 21. Dự thảo Nghị định Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
 22. Dự thảo Nghị định về hoạt động nhiếp ảnh
 23. Dự thảo Nghị định sửa đổi Quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương
 24. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
 25. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện, thủ tục thành lập cửa hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra giám sát hải quan
 26. Dự thảo Nghị định về điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải
 27. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa tàu biển
 28. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa
 29. Dự thảo Nghị định quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng
 30. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện để hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự
 31. Dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu
 32. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
 33. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản và điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản
 34. Dự thảo Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lài xe
 35. Dự thảo Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới
 36. Dự thảo Nghị định Quy định về điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định xây dựng, giám định tư pháp xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình
 37. Dự thảo Nghị định Quy định điều kiện đối với hoạt động đại ly đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế
 38. Dự thảo Nghị định Quy định về điều kiện kinh doanh mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy
 39. Dự thảo Nghị định Quy định về kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp
 40. Dự thảo Nghị định Quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường
 41. Dự Thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ
 42. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 25/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Viễn thông liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh dịch vụ viễn thông
 43. Dự thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh quản lý thị trường 2016
 44. Decree No. 50/2016/ND-CP dated June 01st, 2016, penalties for administrative violations against regulations on planning and investment
 45. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
 46. Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 47. Decree No. 49/2016/ND-CP dated May 27th, 2016, on amendments and supplements to certain articles of the Government’s Decree No. 109/2013/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on management of prices, fees, charges and invoices
 48. Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
 49. Nghị định 48/2016/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 50. Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 51. Decree No. 46/2016/ND-CP dated May 26th, 2016, on administrative penalties for road traffic offences and rail transport offences
 52. Decree No. 47/2016/ND-CP dated May 26th, 2016, on the statutory pay rate for public officials, public employees and armed forces’ personnel
 53. Nghị định 45/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
 54. Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
 55. Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 56. Decree No. 35/2016/ND-CP dated May 15th, 2016, on guidelines for the Law of veterinary medicine
 57. Decree No. 39/2016/ND-CP dated May 15th, 2016, detailing the implementation of some articles of the Law on occupational safety and sanitation
 58. Decree No. 37/2016/ND-CP dated May 15th, 2016, detailing and guiding the implementation of certain articles of the law on occupational safety and hygiene with regard to compulsory insurance for occupational accidents and occupational diseases
 59. Nghị định 38/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật khí tượng thủy văn
 60. Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
 61. Nghị định 39/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động
 62. Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y
 63. Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
 64. Nghị định 33/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
 65. Decree No. 31/2016/ND-CP dated May 06th, 2016, penalties for administrative violations against regulations on plant varieties, plant protection and quanratine
 66. Nghị định 32/2016/NĐ-CP quy định về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam
 67. Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 68. Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 69. Nghị định 29/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 160/2007/NĐ-CP quy định Cờ truyền thống, Công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của lực lượng Công an nhân dân
 70. Nghị định 28/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2014/NĐ-CP và 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo trì đường bộ
 71. Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
 72. Nghị định 27/2016/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ
 73. Nghị định 25/2016/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
 74. Nghị định 26/2016/NĐ-CP quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập
 75. Decree No. 24a/2016/ND-CP dated April 05th 2016, building Material Management
 76. Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng
 77. Nghị định 24/2016/NĐ-CP Quy định chế độ quản lý ngân quỹ nhà nước
 78. Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng
 79. Decree No. 21/2016/ND-CP dated March 31st, 2016, on specialized inspection by social insurance agencies of contribution to social insurance, unemployment insurance and health insurance
 80. Nghị định 21/2016/NĐ-CP quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội
 81. Nghị định 20/2016/NĐ-CP quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
 82. Dự thảo Nghị định về quản lý và sử dụng con dấu
 83. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và sát hạch lái xe
 84. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá
 85. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ sinh sản, lưu giữ tinh trùng, lưu giữ phôi và mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
 86. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 108/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
 87. Dự thảo Nghị định quy định điều kiện sản xuất, kinh doanh, quảng cáo, kiểm nghiệm thực phẩm và chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy, tổ chức kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế
 88. Decree of Government No. 19/2016/ND-CP dated March 22, 2016, on gas business
 89. Nghị định 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí
 90. Nghị định 17/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 112/2013/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất
 91. Decree No. 16/2016/ND-CP dated March 16th, 2016, management and use of official development assistance and concessional loans granted by foreign sponsors
 92. Nghị định 16/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài
 93. Decree No. 15/2016/ND-CP dated March 15th, 2016, amending and supplementing a number of articles of the government’s Decree No. 79/2012/ND-CP on art performances and fashion shows; beauty and model contests; and circulation of and trading in audio and visual recordings of song, dance, musical and theatrical performances
 94. Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai
 95. Nghị định 15/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
 96. Decree No. 12/2016/ND-CP dated February 19th, 2016, on environmental protection charge on mineral exploitation
 97. Nghị định 12/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản
 98. Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
 99. Dự thảo Nghị định quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm
 100. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 92/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm