Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 124/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 185/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
 2. Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch
 3. Decree No. 122/2015/NĐ-CP dated November 14, 2015, regulating region-based minimum wages for employees working for companies, cooperative unions, cooperatives, cooperative groups, farms, households, individuals and organizations hiring employees under labor contracts
 4. Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động
 5. Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư
 6. Nghị định 116/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2011/NĐ-CP về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
 7. Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
 8. Nghị định 114/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 29/2008/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế
 9. Nghị định 113/2015/NĐ-CP quy định phụ cấp đặc thù, phụ cấp ưu đãi, phụ cấp trách nhiệm công việc và phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
 10. Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ
 11. Nghị định 112/2015/NĐ-CP sửa đổi Quy định về cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội tại Điều 5 Nghị định 123/2004/NĐ-CP
 12. Nghị định 110/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 21/2010/NĐ-CP về quản lý biên chế công chức
 13. Nghị định 109/2015/NĐ-CP về hỗ trợ đối với nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn
 14. Decree No. 108/2015/ND-CP dated October 28th 2015, guidelines for some Article of the Law on special excise duty and the Law on amendments to the Law on special excise duty
 15. Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi
 16. Nghị định 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
 17. Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
 18. Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
 19. Nghị định 103/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân
 20. Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
 21. Decree No. 102/2015/ND-CP dated October 20, 2015, management and operation of airports and airfields
 22. Decree No. 105/2015/NĐ-CP dated October 20 2015, guidelines for some Articles of Ordinance on Environmental police forces
 23. Nghị định 102/2015/NĐ-CP về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay
 24. Nghị định 105/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường
 25. Decree No. 96/2015/NĐ-CP dated October 19th 2015, guidelines for some articles of the Law on Enterprises
 26. Nghị định 97/2015/NĐ-CP về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
 27. Nghị định 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp
 28. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
 29. Decree No. 94/2015/ND-CP dated 16 October 2015, amending and adding some Articles of Decree No. 136/2007/ND-CP on entry and exit of Vietnamese citizens
 30. Decree No. 95/2015/ND-CP dated 16 October 2015, detailing some articles of the Petroleum Law
 31. Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam kèm theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP
 32. Nghị định 95/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dầu khí
 33. Nghị định 93/2015/NĐ-CP về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh
 34. Decree No. 91/2015/NĐ-CP dated October 13rd 2015, state capital investment in enterprises, use and management of capital and assets in enterprises
 35. Nghị định 92/2015/NĐ-CP về an ninh hàng không
 36. Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
 37. Nghị định 90/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 117/2011/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân
 38. Dự thảo Nghị định về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
 39. Decree No. 88/2015/ND-CP dated October 07th 2015, amendments Decree No. 95/2013/ND-CP on penalties for administrative violations against regulations on employment, social insurance, social insurance, and Vietnamese guest workers
 40. Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản
 41. Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 42. Decree No. 87/2015/NĐ-CP dated October 6th 2015, supervision of state capital investment in enterprises; financial supervision, performance assessment and disclosure of financial information of state-owned and state-invested enterprises
 43. Nghị định 87/2015/NĐ-CP về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước
 44. Decree No. 86/2015/ND-CP dated October 2nd 2015, on mechanism for collection and management of tuition fees applicable to educational institutions in the national education system and policies on tuition fee exemption and reduction and financial support from academic year 2015 – 2016 to 2020 – 2021
 45. Nghị định 86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
 46. Decree No. 85/2015/ND-CP dated October 01st, 2015, detailing a number of articles the Labor Code in terms of policies for female employees
 47. Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
 48. Decree No. 84/2015/ND-CP dated September 30th 2015, supervision and assessment of investment
 49. Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư
 50. Decree No. 83/2015/ND-CP dated September 25th 2015, regulations on outward investment
 51. Dự thảo Nghị định năm 2015 quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của quân đội đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến; việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai chuyển thành binh sĩ dự bị hạng một; chế độ, chính sách và kinh phí bảo đảm cho huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai
 52. Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài
 53. Dự thảo Nghị định về quy định trình tự, thủ tục đăng ký; chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
 54. Decree No. 82/2015/ND-CP dated September 24th 2015, visa exemption for Vietnamese people residing overseas and foreigners who are spouses, children of Vietnamese people residing overseas or of Vietnamese citizens
 55. Nghị định 82/2015/NĐ-CP về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam
 56. Decree No. 81/2015/ND-CP September 18, 2015, publishing of information about State-owned Enterprises
 57. Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước
 58. Decree No. 80/2015/ND-CP dated September 17, 2015, amendments to Decree No. 14/2013/ND-CP on amendments to Decree No. 07/2007/ND-CP on guidelines for the law on legal aid
 59. Nghị định 80/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 14/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 07/2007/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
 60. Decree No. 78/2015/ND-CP dated September 14, 2015, enterprise registration
 61. Decree No. 79/2015/ND-CP dated September 14, 2015, penalties for administrative violations against regulations on vocational education
 62. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 63. Nghị định 79/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
 64. Decree No. 77/2015/ND-CP dated 10 September, 2015, on annual and medium-term public investment plan
 65. Decree No. 76/2015/ND-CP dated September 10, 2015, on guidelines for law on real estate trading
 66. Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
 67. Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
 68. Nghị định 74/2015/NĐ-CP về phòng không nhân dân
 69. Nghị định 75/2015/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020
 70. Decree No. 73/2015/ND-CP dated September 08th 2015, on standards for stratification, framework and standards for ranking higher educational institutions
 71. Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
 72. Decree No. 72/2015/ND-CP dated September 7, 2015, management of external communication activities
 73. Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
 74. Dự thảo Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
 75. Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Việt Nam
 76. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
 77. Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu
 78. Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ và quản lý bền vững di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam do Chính phủ ban hành
 79. Nghị định 69/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 175/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
 80. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 81. Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
 82. Dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng
 83. Dự thảo Nghị định sửa đổi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Chính Phủ ban hành
 84. Decree No. 68/2015/ND-CP August 18th 2015, on registration of nationality and rights towards aircraft
 85. Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
 86. Dự thảo Nghị định về phân loại đô thị
 87. Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 88. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 35/2008/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang
 89. Dự thảo Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
 90. Decree No. 66/2015/ND-CP dated 12 August 2015, regulation on aviation authorities
 91. Nghị định 66/2015/NĐ-CP quy định về Nhà chức trách hàng không
 92. Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật
 93. Dự thảo Nghị định về dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư
 94. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
 95. Nghị định 64/2015/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 96. Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 97. Decree No. 63/2015/ND-CP dated July 22nd, 2015, providing for policies towards redundant employees due to the restructuring of state-owned single member limited companies
 98. Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
 99. Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa do Chính Phủ ban hành
 100. Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự