Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...
 1. Nghị định 86/2015/NĐ-CP năm 2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
 2. Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ
 3. Nghị định 84/2015/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư
 4. Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài
 5. Dự thảo Nghị định về quy định trình tự, thủ tục đăng ký; chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự
 6. Decree No. 82/2015/ND-CP dated September 24th 2015, visa exemption for Vietnamese people residing overseas and foreigners who are spouses, children of Vietnamese people residing overseas or of Vietnamese citizens
 7. Nghị định 82/2015/NĐ-CP về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam
 8. Decree No. 81/2015/ND-CP September 18, 2015, publishing of information about State-owned Enterprises
 9. Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước
 10. Decree No. 80/2015/ND-CP dated September 17, 2015, amendments to Decree No. 14/2013/ND-CP on amendments to Decree No. 07/2007/ND-CP on guidelines for the law on legal aid
 11. Nghị định 80/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 14/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 07/2007/NĐ-CP và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý
 12. Decree No. 78/2015/ND-CP dated September 14, 2015, enterprise registration
 13. Decree No. 79/2015/ND-CP dated September 14, 2015, penalties for administrative violations against regulations on vocational education
 14. Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp
 15. Nghị định 79/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
 16. Decree No. 76/2015/ND-CP dated September 10, 2015, on guidelines for law on real estate trading
 17. Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
 18. Nghị định 76/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
 19. Nghị định 74/2015/NĐ-CP về phòng không nhân dân
 20. Nghị định 75/2015/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020
 21. Decree No. 73/2015/ND-CP dated September 08th 2015, on standards for stratification, framework and standards for ranking higher educational institutions
 22. Nghị định 73/2015/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
 23. Nghị định 72/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại
 24. Dự thảo Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ
 25. Nghị định 71/2015/NĐ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Việt Nam
 26. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
 27. Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu
 28. Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ và quản lý bền vững di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam do Chính phủ ban hành
 29. Nghị định 69/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 175/2013/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
 30. Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
 31. Dự thảo Nghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính
 32. Dự thảo Nghị định về quản lý vật liệu xây dựng
 33. Dự thảo Nghị định sửa đổi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai do Chính Phủ ban hành
 34. Decree No. 68/2015/ND-CP August 18th 2015, on registration of nationality and rights towards aircraft
 35. Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay
 36. Dự thảo Nghị định về phân loại đô thị
 37. Nghị định 67/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 110/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
 38. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 35/2008/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang
 39. Dự thảo Nghị định quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
 40. Decree No. 66/2015/ND-CP dated 12 August 2015, regulation on aviation authorities
 41. Nghị định 66/2015/NĐ-CP quy định về Nhà chức trách hàng không
 42. Nghị định 65/2015/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước liên quan đến hành vi đăng, cung cấp, đưa tin, công bố thông tin sai sự thật
 43. Dự thảo Nghị định về dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư
 44. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
 45. Nghị định 64/2015/NĐ-CP quy định cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
 46. Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
 47. Decree No. 63/2015/ND-CP dated July 22nd, 2015, providing for policies towards redundant employees due to the restructuring of state-owned single member limited companies
 48. Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
 49. Dự thảo Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa do Chính Phủ ban hành
 50. Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự
 51. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 150/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh
 52. Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Căn cước công dân
 53. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch
 54. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 55. Nghị định 61/2015/NĐ-CP Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm
 56. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư
 57. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
 58. Dự thảo Nghị định quy định quỹ hưu trí tự nguyện
 59. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
 60. Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 61. Decree No. 60/2015/ND-CP date June 26, 2015, amending Decree No. 58/2012/ND-CP on providing specific provisions for the implementation of certain articles of the Law on securities and the Law on amending and supplementing a number of articles of the law on securities
 62. Nghị định 60/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 58/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán và Luật Chứng khoán sửa đổi
 63. Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 193/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
 64. Decree No. 59/2015/ND-CP dated June 18, 2015, on construction project management
 65. Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng
 66. Dự thảo Nghị định về hòa giải thương mại
 67. Decree No. 58/2015/ND-CP dated June 16, 2015, amending and supplementing a number of articles of the Decree No. 192/2013/ND-CP on penalty for administrative violations of management and use of owned- state property; thrift practice and waste combat; national reserve; state treasury
 68. Decree No. 57/2015/ND-CP dated June 16, 2015, providing amendments to a number of articles of the Decree No. 152/2013/ND-CP on management of motor vehicles brought into Vietnam by foreigners for tourism purpose
 69. Nghị định 58/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 192/2013/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
 70. Nghị định 57/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 152/2013/NĐ-CP quy định về quản lý phương tiện cơ giới do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch
 71. Decree No. 55/2015/ND-CP dated June 9, 2015, the credit policy for agricultural and rural development
 72. Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
 73. Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
 74. Decree 54/2015/NĐ-CP dated June 08, 2015, providing for incentives for economical and efficient water use activities
 75. Nghị định 54/2015/NĐ-CP Quy định ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả
 76. Nghị định 53/2015/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với cán bộ, công chức
 77. Decree No. 52/2015/ND-CP dated May 28, 2015, on the national law database
 78. Nghị định 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
 79. Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội tự nguyện
 80. Decree No. 51/2015/ND-CP dated May 26, 2015, on issuance of legal opinions
 81. Nghị định 51/2015/NĐ-CP về cấp ý kiến pháp lý
 82. Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế
 83. Nghị định 50/2015/NĐ-CP về thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc
 84. Decree No. 48/2015/ND-CP dated May 15, 2015, on guidelines for Law on Vocational Education
 85. Nghị định 48/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
 86. Nghị định 49/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2006/NĐ-CP về việc quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
 87. Dự thảo Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước do Chính phủ ban hành
 88. Nghị định 47/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 89. Decree No. 46/2015/ND-CP dated May 12, 2015, on quality control and maintenance of construction works
 90. Nghị định 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
 91. Decree No. 45/2015/ND-CP dated May 6, 2015, on topographic and cartographic activities
 92. Decree No. 43/2015/ND-CP dated May 6, 2015, providing the establishment and management of water source protection corridors
 93. Decree No. 44/2015/ND-CP dated May 06, 2015, detailed regulations on construction planning
 94. Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng
 95. Nghị định 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo đạc và bản đồ
 96. Nghị định 43/2015/NĐ-CP Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước
 97. Decree No. 42/2015/ND-CP dated May 5, 2015, derivative securities and derivative securities market
 98. Nghị định 41/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú"
 99. Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
 100. Decree No. 39/2015/ND-CP dated April 27, 2015, on childbirth benefit received by women being ethnics in poor households upon her childbirth in accordance with population policies