19 văn bản hợp nhất lĩnh vực đất đai

07/05/2022 15:58 PM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT gửi đến quý khách hàng 19 văn bản hợp nhất lĩnh vực đất đai còn hiệu lực.

18 văn bản hợp nhất lĩnh vực đất đai

18 văn bản hợp nhất lĩnh vực đất đai (Ảnh minh họa)

Văn bản hợp nhất

Quy định

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTNMT năm 2022 Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai.

- Nghị định 91/2019/NĐ-CP;

- Nghị định 04/2022/NĐ-CP.

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2020

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP;

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP;

- Nghị định 06/2020/NĐ-CP.

 

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2020

Xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai.

- Thông tư 34/2014/TT-BTNMT;

- Thông tư 24/2019/TT-BTNMT.

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2020

Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT;

- Thông tư 24/2019/TT-BTNMT.

Văn bản hợp nhất 25/VBHN-VPQH năm 2020

Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Nghị quyết 55/2010/QH12;

- Nghị quyết 28/2016/QH14;

- Nghị quyết 107/2020/QH14.

 

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2019

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư 23/2014/TT-BTNMT;

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT;

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT;

- Thông tư 53/2017/TT-BTNMT.

 

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT 2019

Hồ sơ địa chính.

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT;

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT;

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT 2019

Bản đồ địa chính.

- Thông tư 25/2014/TT-BTNMT;

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT;

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT 2019

Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

- Thông tư 30/2014/TT-BTNMT;

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT 2019

Phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

- Thông tư 36/2014/TT-BTNMT;

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT;

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

 

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2019

Hướng dẫn Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP.

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT;

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTNMT 2019

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

- Thông tư 37/2014/TT-BTNMT;

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT.

Văn bản hợp nhất 57/VBHN-BTC 2019

Nghị định thu tiền sử dụng đất.

- Nghị định 45/2014/NĐ-CP;

- Nghị định 135/2016/NĐ-CP;

- Nghị định 123/2017/NĐ-CP;

- Nghị định 79/2019/NĐ-CP.

 

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH 2018

Luật Đất đai

- Luật Đất đai 2013;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018.

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BTC 2018

Thông tư hướng dẫn nghị định 46/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền thuê đất.

- Thông tư 77/2014/TT-BTC;

- Thông tư 333/2016/TT-BTC;

- Thông tư 11/2018/TT-BTC.

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BTC 2018

Thông tư hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP tiền sử dụng đất.

- Thông tư 76/2014/TT-BTC;

- Thông tư 333/2016/TT-BTC;

- Thông tư 10/2018/TT-BTC.

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2018

Nghị định quy định về thu tiền thuê đất.

- Nghị định 46/2014/NĐ-CP;

- Nghị định 135/2016/NĐ-CP;

- Nghị định 123/2017/NĐ-CP.

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC 2017

Thông tư về Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Thông tư 153/2011/TT-BTC;

- Thông tư 130/2016/TT-BTC.

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC 2017

Nghị định miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

- Nghị định 20/2011/NĐ-CP;

- Nghị định 21/2017/NĐ-CP;

- Nghị định 146/2020/NĐ-CP.

>>> Xem thêm: Khái niệm tranh chấp đất đai được pháp luật quy định như thế nào? Khi tranh chấp đất đai xảy ra, hướng giải quyết là gì?

Cơ quan nào có thẩm quyền quản lý đất đai theo Luật đất đai? Nhà nước có trách nhiệm gì trong việc quản lý đất đai?

Vai trò quản lý của Nhà nước đối với đất đai theo quy định của Luật đất đai? Quyền hạn của chủ sở hữu đối với đất đai là gì?

Diễm My

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 14,242

Bài viết về

lĩnh vực Đất đai

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn