Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THUE - PHI - LE PHI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 7594 công văn

101

Công văn 1660/TCT-CS lệ phí trước bạ nhà xưởng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1660/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ nhà xưởng Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 21/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2013

102

Công văn 1576/TCT-CS về giá tính lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1576/TCT-CS V/v giá tính lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 16/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2013

103

Công văn 221/TCT-CS năm 2016 giải đáp chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 221/TCT-CS V/v: giải đáp chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 19/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

104

Công văn 5121/TCT-CS năm 2015 giải đáp vướng mắc về thời hạn nộp lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5121/TCT-CS V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015 Kính

Ban hành: 03/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2015

105

Công văn 3493/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 844/CT-QLHKD, CN&TK ngày 12/04/2019 của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi đề nghị hướng dẫn về miễn giảm thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (PNN) đối với tổ chức. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại Khoản 1, Điều 12 Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế sử

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

106

Công văn 8293/BTC-TTr năm 2015 về chấp hành pháp luật về phí, lệ phí do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8293/BTC-TTr V/v chấp hành pháp luật về phí, lệ phí. Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

107

Công văn 1185/TCT-CS về lệ phí trước bạ ôtô do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1185/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ ôtô Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 11/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

108

Công văn 4696/TCT-CS năm 2015 giải đáp vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4696/TCT-CS V/v giải đáp vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

Ban hành: 09/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2015

109

Công văn 824/TCT-CS về giá tính lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 824/TCT-CS V/v giá tính lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 14/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

110

Công văn 3970/TCT-CS năm 2015 về giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3970/TCT-CS V/v: giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015 Kính

Ban hành: 28/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2015

111

Công văn 4650/TCT-CS năm 2015 về thu tiền sử dụng đất và giá thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Trà Vinh Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1149/CT-THDT ngày 16/6/2015 của Cục Thuế tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn vướng mắc về thu tiền sử dụng đất và giá thu lệ phí trước bạ của ông Kiên Xương. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 59 Luật Đất đai 2013 hướng dẫn về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép

Ban hành: 05/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2015

112

Công văn 4217/TCT-CS năm 2015 về giải đáp vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4217/TCT-CS V/v: giải đáp vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 12/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2015

113

Công văn 3716/TCT-CS năm 2015 về xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3716/TCT-CS V/v: giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 11/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2015

114

Công văn 4791/TCT-KK năm 2018 vướng mắc trong kê khai, nộp phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh theo Thông tư 274/2016/TT-BTC và 194/2016/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4791/TCT-KK V/v vướng mắc trong kê khai, nộp phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh theo Thông tư số 274/2016/TT-BTC

Ban hành: 30/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2018

115

Công văn 1708/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế Giá trị gia tăng, Thu nhập doanh nghiệp, Lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ là người nộp lệ phí môn bài theo quy định trên. Tổng cục Thuế thông báo để Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Nam được biết và liên hệ với Cục Thuế tỉnh Quảng Nam để được hướng dẫn cụ thể./. Nơi nhận: - Như trên; - PTCT

Ban hành: 28/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

116

Công văn 1520/TCT-CS năm 2017 về thuế giá trị gia tăng của mặt hàng mỡ cá tra thu hồi từ quy trình sơ chế cá tra phi lê do Tổng cục Thuế ban hành

Tháp. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 226/CT-KTT ngày 6/2/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp hỏi về thuế GTGT của mặt hàng mỡ cá tra thu hồi từ quy trình sơ chế cá tra phi lê. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, Luật thuế

Ban hành: 20/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2017

117

Công văn 2482/TCT-CS năm 2015 giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2482/TCT-CS V/v: giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015 Kính

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

118

Công văn 2415/TCT-CS năm 2015 giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2415/TCT-CS V/v: giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

119

Công văn 2496/TCT-CS năm 2015 giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2496/TCT-CS V/v: giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 23/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

120

Công văn 2496/TCT-KK năm 2015 giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 2496/TCT-KK V/v: giải đáp vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 23/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132