Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THUE - PHI - LE PHI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 7592 công văn

121

Công văn 3502/TCT-CS về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3502/TCT-CS V/v Lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012 Kính gửi: Trung tâm điều hành chương

Ban hành: 05/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2012

122

Công văn 2417/TCT-CS năm 2015 về lệ phí trước bạ đất nông nghiệp gắn liền với đất ở do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2417/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ đất nông nghiệp gắn liền với đất ở. Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2015

123

Công văn 2480/TCT-CS năm 2015 giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------ Số: 2480/TCT-CS V/v: giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2015 Kính

Ban hành: 22/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2015

124

Công văn 2435/TCT-CS năm 2015 phúc đáp khiếu nại chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2435/TCT-CS V/v: phúc đáp khiếu nại chính sách thu lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015

Ban hành: 18/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

125

Công văn 1582/TCT-DNNCN năm 2019 về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1582/TCT-DNNCN V/v chính sách thuế PNN Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Cục thuế Thành

Ban hành: 22/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

126

Công văn 5675/CT-TTHT năm 2017 về nộp lệ phí môn bài và thuế thu nhập cá nhân do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

diện Công ty TNHH CEBI Việt Nam (Địa chỉ: Phòng 501, D10 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội - MST: 0302441515-001) Trả lời công văn số 0117/CV-CEBI ngày 20/01/2017 của Văn phòng Đại diện Công ty TNHH CEBI Việt Nam (sau đây gọi là VPĐD) hỏi về việc nộp lệ phí môn bài và thuế TNCN, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ Điều 2 Nghị định

Ban hành: 17/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2017

127

Công văn 3146/TCT-CS về giá tính lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3146/TCT-CS V/v giá tính lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 31/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2012

128

Công văn 1457/TCT-CS năm 2015 về chính sách lệ phí trước bạ nhà đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1457/TCT-CS V/v: chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015 Kính

Ban hành: 16/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2015

129

Công văn 2278/TCT-CS về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2278/TCT-CS V/v Lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cần Thơ

Ban hành: 28/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2012

130

Công văn 1948/TCT-CS năm 2015 thực hiện chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1948/TCT-CS V/v hướng dẫn thực hiện chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015

Ban hành: 21/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

131

Công văn 80821/CT-TTHT năm 2017 quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80821/CT-TTHT V/v quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 18/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2018

132

Công văn 1931/TCT-CS về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1931/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng

Ban hành: 06/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2012

133

Công văn 756/TCT-CS năm 2015 giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 756/TCT-CS V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015 Kính

Ban hành: 05/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2015

134

Công văn 1471/TXNK-DTTH năm 2016 về thu phí, phí hải quan đối với tàu bay do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1471/TXNK-DTTH V/v thu phí, phí hải quan đối với tàu bay Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 01/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

135

Công văn 1112/TCT-CS năm 2015 giải đáp vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1112/TCT-CS V/v: giải đáp vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2015

Ban hành: 31/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2015

136

Công văn 2517/TCT-KK kê khai lệ phí xuất nhập cảnh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2517/TCT-KK V/v kê khai lệ phí xuất nhập cảnh Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 17/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2012

137

Công văn 1462/TCT-CS năm 2015 về chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1462/TCT-CS V/v: Chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015 Kính

Ban hành: 16/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2015

138

Công văn 1621/TCT-CS lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1621/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa

Ban hành: 16/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2012

139

Công văn 3707/TCT-CS năm 2013 hoàn trả lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3707/TCT-CS V/v hoàn trả lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân. Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 04/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2013

140

Công văn 1782/TCT-CS về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1782/TCT-CS V/v: lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012 Kính gửi: Cổng thông tin điện

Ban hành: 24/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.249.234