Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4035/TCT-CS năm 2018 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 4035/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành: 17/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4035/TCT-CS
V/v: giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 845/CT-QLĐ ngày 05/01/2018 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc chính sách lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Vướng mắc về thu lệ phí trước bạ đối với các trường hợp chuyển nhượng hạ tầng, tài sản trên đất của các đơn vị thuê đất của Nhà nước.

- Tại Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

"Điều 9. Miễn lệ phí trước bạ

7. Đất thuê của Nhà nước theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm hoặc thuê của tổ chức, cá nhân đã có quyền sử dụng đất hợp pháp.”

- Tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ:

+ điểm b Khoản 1 Điều 2 quy định:

Điều 2. Đối tượng chịu lệ phí trước bạ

1. Nhà, đất:

b) Đất, gồm: các loại đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai thuộc quyền quản lý sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (không phân biệt đất đã xây dựng công trình hay chưa xây dựng công trình).”

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội và hồ sơ gửi kèm công văn số 845/CT-QLĐ ngày 05/1/2018 thì ngày 01/3/2016, Công ty TNHH TOKYO MICRO Việt Nam ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI (Việt Nam) trong đó có xác nhận bởi bên làm chứng là Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long (là đơn vị được Nhà nước cho thuê đất để làm hạ tầng Khu công nghiệp, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); nguồn gốc đất trên là Nhà nước cho Công ty Khu công nghiệp Thăng Long thuê để thực hiện dự án Khu công nghiệp Thăng Long và đã nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Như vậy, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long là đơn vị có quyền sử dụng đất hợp pháp và có đầy đủ các quyền theo quy định tại Điều 166 Luật Đất đai năm 2013.

Ngày 05/3/2016, Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long ký Hợp đồng thuê đất và sử dụng tiện ích cho Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI (Việt Nam).

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI (Việt Nam) đăng ký quyền sử dụng thửa đất nhận chuyển nhượng từ Công ty TNHH TOKYO MICRO Việt Nam nêu trên với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI ký Hợp đồng thuê đất với Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long thì Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI (Việt Nam) không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất thuê theo quy định tại Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP nêu trên.

Đối với tài sản trên đất mà Công ty TNHH Linh kiện Điện tử SEI nhận chuyển nhượng, khi Công ty đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản trên đất thì phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

2. Vướng mắc về thu lệ phí trước bạ đối với trường họp Chủ đầu tư thực hiện dự án phát triển nhà ở đăng ký quyền sử dụng đất đối với các ô đất để kinh doanh.

Ngày 17/1/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn số 286/TCT-CS ngày 17/1/2018 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ trả lời Cục Thuế tỉnh Hưng Yên (bản photocopy gửi kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội nghiên cứu công văn số 286/TCT-CS nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, KK&KTT-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4035/TCT-CS năm 2018 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


202

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.28.227