Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THUE - PHI - LE PHI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 7591 công văn

201

Công văn 4564/TCT-CS năm 2013 giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4564/TCT-CS V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 23/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2013

202

Công văn 63594/CT-TTHT năm 2019 về thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản công tác phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63594/CT-TTHT V/v thuế TNCN và thuế TNDN đối với khoản công tác phí Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2019

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

203

Công văn 428/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 428/TCT-CS V/v chính sách lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 29/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2011

204

Công văn 190/TCT-CS về chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 190/TCT-CS V/v: Chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Cục thuế

Ban hành: 14/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2011

205

Công văn 3827/TCT-CS năm 2013 lệ phí trước bạ nhà mua theo Nghị định 61/CP do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3827/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ nhà mua theo Nghị định 61/CP. Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 13/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

206

Công văn 4415/TCT-CS năm 2013 giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4415/TCT-CS V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 17/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2013

207

Công văn 5113/TCT-CS về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5113/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2010 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà

Ban hành: 15/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2011

208

Công văn 4292/TCT-CS năm 2013 hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4292/TCT-CS V/v Hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 10/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2013

209

Công văn 4213/TCT-CS năm 2013 hướng dẫn vướng mắc về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4213/TCT-CS V/v: Hướng dẫn vướng mắc về lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2013 Kính

Ban hành: 05/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2013

210

Công văn 3843/TCT-CS năm 2013 giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3843/TCT-CS V/v: Giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 14/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

211

Công văn 3292/TCT-CS năm 2013 chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3292/TCT-CS V/v Chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 07/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2013

212

Công văn 4315/TCT-CS về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 4315/TCT-CS V/v Giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2010 Kính gửi:

Ban hành: 27/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2011

213

Công văn 3526/TCT-PC năm 2013 mức phạt đối với hành vi kê khai quyết toán phí, lệ phí chậm so với quy định do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3526/TCT-PC V/v Mức phạt đối với hành vi kê khai quyết toán phí, lệ phí chậm so với quy định Hà Nội, ngày 24 tháng 10

Ban hành: 24/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2013

214

Công văn 7585/TCHQ-TXNK năm 2018 về cấn trừ lệ phí hải quan hàng xuất nhập khẩu trị giá thấp trên hệ thống VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7585/TCHQ-TXNK V/v cấn trừ lệ phí hải quan hàng XNK trị giá thấp trên hệ thống VNACCS Hà Nội, ngày 25 tháng 12

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

215

Công văn 2387/TCT-PCCS về biên lai phí, lệ phí do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 2387/TCT-PCCS V/v: biên lai phí, lệ phí Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2006 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh, thành

Ban hành: 06/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2010

216

Công văn 1109/TCT-CS về tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe máy do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1109/TCT-CS V/v tỷ lệ thu lệ phí trước bạ xe máy. Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2011 Kính gửi: Cục

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2011

217

Công văn 11504/CT-TTHT năm 2018 về chi phí được trừ đối với chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11504/CT-TTHT V/v chi phí được trừ đối với chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 26/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

218

Công văn 2647/TCT-CS năm 2013 giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2647/TCT-CS V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 14/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

219

Công văn 2547/TCT-CS năm 2013 chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2547/TCT-CS V/v Chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Cục thuế

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2013

220

Công văn 16281/CT-TTHT năm 2019 về hạch toán chi phí tư vấn chuyển nhượng vốn do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16281/CT-TTHT V/v hạch toán chi phí tư vấn chuyển nhượng vốn Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019 Kính

Ban hành: 08/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109