Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2688/TCT-CS năm 2013 lệ phí trước bạ ôtô do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2688/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Ngọc Hải
Ngày ban hành: 16/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2688/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ ôtô

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 431/CT-TTHT ngày 28/2/2013 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về vướng mắc chính sách thuế kèm theo hồ sơ liên quan đến Cục Thuế thành phố Đà Nẵng. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 16 Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

"16. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng thì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

… b) Doanh nghiệp điều động tài sản cho các đơn vị thành viên hoặc doanh nghiệp điều động tài sản giữa các đơn vị thành viên thuộc doanh nghiệp theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn.

Trường hợp điều chuyển tài sản giữa doanh nghiệp với các đơn vị thành viên hạch toán kinh tế độc lập hoặc điều chuyển tài sản giữa các đơn vị thành viên hạch toán kinh tế độc lập với nhau không theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn mà theo phương thức mua bán, chuyển nhượng, trao đổi hoặc điều động tài sản giữa cơ quan, đơn vị dự toán này với cơ quan, đơn vị dự toán khác (đối với hành chính sự nghiệp) thì phải nộp lệ phí trước bạ."

- Tại tiết c Khoản 1 Điều 17 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ đã quy định:

"c) Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ tài sản khác theo quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ (trừ tàu thuyền đánh cá, tàu thuyền vận tải thủy nội địa, tàu biển thiếu hồ sơ gốc hoặc đóng mới tại Việt Nam nêu tại điểm e khoản 1 Điều này), gồm:

- Tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư này;

- Hóa đơn mua tài sản hợp pháp (đối với trường hợp mua bán, chuyển nhượng, trao đổi tài sản mà bên giao tài sản là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh) …;

- Các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ hoặc được miễn lệ phí trước bạ (nếu có)";

- Tại tiết c, Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 01/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ đã quy định:

"Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

…8. Hoạt động tài chính:

… c) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật".

Theo hồ sơ kèm theo công văn thì: Công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền trung nhận chuyển nhượng toàn bộ giá trị tài sản của Công ty TNHH MTV xây dựng công trình Dung Quất là Công ty con của Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất theo Hợp đồng chuyển nhượng số 65/2001/DQS-PVCMT ngày 04/04/2011 (trong đó có xe ôtô 7 chỗ ngồi hiệu Ford Everest - biển số 43S-3544 và xe ôtô tải ben 4,65 tấn hiệu Hoa Mai - biển số 76K-8540); Ngày 11/7/2011, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền trung giải thể Công ty TNHH MTV xây dựng công trình Dung Quất theo thẩm quyền quy định tại Điều 157, 158 Luật Doanh nghiệp số 60 năm 2005; Ngày 25/8/2011, Công ty cổ phần xây lắp dầu khí miền trung làm thủ tục khai lệ phí trước bạ 2 chiếc ôtô nói trên.

Tuy nhiên, 2 chiếc ôtô được Công ty TNHH MTV xây dựng công trình Dung Quất đã đăng ký chủ sở hữu lại là chiếc xe ôtô 7 chỗ ngồi hiệu Ford Everest - biển số 76A-00391 và xe ôtô tải ben 4,65 tấn hiệu Hoa Mai - biển số 76K-8540.

Như vậy, nội dung công văn của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi không khớp với hồ sơ kèm theo. Do vậy, đề nghị Cục Thuế kiểm tra cụ thể và hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định đối với hoạt động chuyển nhượng tài sản để Cục Thuế TP Đà Nẵng có cơ sở chỉ đạo Chi cục Thuế quận Hải Châu thu lệ phí trước bạ theo pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế Đà Nẵng
- Công ty TNHHMTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất; Công ty cổ phần Xây lắp dầu khí miền trung
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ PC;
- Lưu: VT, CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2688/TCT-CS năm 2013 lệ phí trước bạ ôtô do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.749

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.200.74