Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THUE - PHI - LE PHI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7592 công văn

1

Công văn 2655/TXNK-DTQLT năm 2019 về hạn chế thu phí, lệ phí bằng tiền mặt do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. Trả lời công văn số 860/HQHP - TXNK ngày 17/01/2019 về vướng mắc khi cập nhật dữ liệu trên Hệ thống Kế toán thuế tập trung, công văn số 16242/HQHP - TXNK ngày 7/12/2018 về việc vướng mắc thực hiện công tác hạn chế thu phí, lệ phí bằng tiền mặt của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Thuế xuất

Ban hành: 03/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

2

Công văn 3095/TCT-CS năm 2019 về lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3095/TCT-CS V/v lệ phí môn bài Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm

Ban hành: 06/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

3

Công văn 2646/TCT-CS năm 2019 về lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2646/TCT-CS V/v lệ phí môn bài. Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019 Kính gửi: Công ty cổ phần đầu tư

Ban hành: 01/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2019

4

Công văn 1335/TCT-CS năm 2019 về lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1335/TCT-CS V/v lệ phí môn bài. Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019 Kính gửi: Công ty Luật TNHH Minh

Ban hành: 10/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2019

5

Công văn 17375/CT-TTHT năm 2018 về biên lai thu phí, lệ phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17375/CT-TTHT V/v biên lai thu phí, lệ phí Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2018 Kính gửi: Cục điện

Ban hành: 11/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

6

Công văn 1916/CT-TTHT năm 2018 về chính sách phí, lệ phí do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1916/CT-TTHT V/v: chính sách phí, lệ phí Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 14/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018

7

Công văn 3291/TCT-CS năm 2017 về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3291/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Công ty TNHH

Ban hành: 25/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

8

Công văn 67069/CT-TTHT năm 2019 về lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67069/CT-TTHT V/v lệ phí môn bài Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Chi nhánh Công ty

Ban hành: 26/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2019

9

Công văn 3977/TCT-CS năm 2018 về hóa đơn và kê khai thuế, lệ phí do Tổng cục Thuế ban hành

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1083/CT-THNVDT ngày 27/4/2018 của Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về hóa đơn và kê khai thuế, lệ phí. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ điểm 2, mục I, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn

Ban hành: 16/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

10

Công văn 68482/CT-TTHT năm 2019 về lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 68482/CT-TTHT V/v lệ phí môn bài Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Trường Đại học Thăng

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

11

Công văn 2294/TCT-CS năm 2019 về giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2294/TCT-CS V/v: giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2019

12

Công văn 5768/CT-TTHT năm 2019 về lệ phí môn bài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận 4 Trả lời văn bản số 524/CCT.Q4 ngày 07/03/2019 của Chi cục Thuế Quận 4 về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau: Căn cứ Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài: “2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình

Ban hành: 10/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2019

13

Công văn 2331/TCT-CS năm 2019 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2331/TCT-CS V/v giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019 Kính

Ban hành: 07/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

14

Công văn 1621/TCT-DNNCN năm 2019 về giá tính lệ phí trước bạ xe máy nhập khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1621/TCT-DNNCN V/v: giá tính lệ phí trước bạ xe máy nhập khẩu Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 23/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2019

15

Công văn 1279/TCT-CS năm 2017 về lệ phí môn bài do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1279/TCT-CS V/v: Lệ phí môn bài Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2018

16

Công văn 1053/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Minh về hóa đơn chứng từ đối với việc hỗ trợ lệ phí trước bạ. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Căn cứ khoản 1, khoản 7 Điều 5 và khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT và giá tính thuế. Căn cứ khoản 9 Điều 3 Thông tư số

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2018

17

Công văn 2073/CT-TTHT năm 2019 về lệ phí môn bài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2073/CT-TTHT V/v Lệ phí môn bài Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2019 Kính

Ban hành: 11/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2019

18

Công văn 5355/TCHQ-TXNK năm 2018 về thu nộp phí, lệ phí do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5355/TCHQ-TXNK V/v thu nộp phí, lệ phí Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2018 Kính gửi: Các Cục Hải

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2018

19

Công văn 4586/CT-TTHT năm 2019 về lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4586/CT-TTHT V/v lệ phí môn bài Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Văn phòng Cục Công nghệ

Ban hành: 28/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2019

20

Công văn 320/TXNK-DTQLT năm 2019 về nợ lệ phí hải quan do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 320/TXNK-DTQLT V/v nợ lệ phí HQ Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.191.168