Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THUE - PHI - LE PHI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 7592 công văn

41

Công văn 10539/CT-TTHT năm 2017 về lệ phí môn bài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10539/CT-TTHT V/v: Lệ phí môn bài Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 25/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

42

Công văn 5421/TCT-KK năm 2017 về kê khai, nộp phí, lệ phí của cơ quan hải quan do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5421/TCT-KK V/v kê khai, nộp phí, lệ phí của cơ quan hải quan Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2017

43

Công văn 2725/TCT-CS năm 2015 về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2725/TCT-CS V/v: lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2015 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng

Ban hành: 06/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2015

44

Công văn 56312/CT-TTHT năm 2017 giải đáp sử dụng phiếu thu thay biên lai thu phí, lệ phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56312/CT-TTHT V/v giải đáp sử dụng phiếu thu thay biên lai thu phí, lệ phí Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2017

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2017

45

Công văn 4739/TCT-CS năm 2017 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4739/TCT-CS V/v giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2017 Kính

Ban hành: 13/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2017

46

Công văn 4271/TCT-CS năm 2017 về thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4271/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2017 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Vĩnh

Ban hành: 20/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2017

47

Công văn 3834/TCT-CS năm 2017 về giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3834/TCT-CS V/v giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2017 Kính

Ban hành: 24/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2017

48

Công văn 3975/TCT-TNCN năm 2017 về Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3975/TCT-TNCN V/v Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy. Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 01/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

49

Công văn 52361/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế Biên lai thu tiền phí, lệ phí do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: - Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính quy định về sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí: “1.1. Lập Biên lai thu tiền phí, lệ phí Nếu sử dụng loại Biên lai được đóng thành quyển thì phải đóng dấu của cơ quan thu phí, lệ phí vào góc trên, bên trải liên 2 của

Ban hành: 10/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2016

50

Công văn 1813/TXNK-DTQLT năm 2017 về nộp lệ phí hải quan nhầm vào công ty khác do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1813/TXNK-DTQLT V/v nộp lệ phí hải quan nhầm vào công ty khác Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2017

Ban hành: 30/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

51

Công văn 5850/CT-TTHT năm 2017 về lệ phí môn bài do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5850/CT-TTHT V/v: Lệ phí môn bài Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 22/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

52

Công văn 46419/CT-TTHT năm 2017 kinh phí bảo trì và lệ phí trước bạ nhà chung cư do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

(x) Giá trị trước thuế GTGT của căn hộ. - Nội dung liên quan đến lệ phí trước bạ, đề nghị người nộp thuế thực hiện theo quy định tại Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính. Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Ông Thanh Hùng được biết và thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; -

Ban hành: 10/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

53

Công văn 40683/CT-TTHT năm 2017 về tỷ lệ chi phí đơn vị phụ thuộc do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của doanh nghiệp. Tỷ lệ chi phí được xác định bằng tỷ lệ chi phí giữa tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí

Ban hành: 16/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2017

54

Công văn 3302/TCT-KK năm 2019 về kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của đơn vị chủ quản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3302/TCT-KK V/v kê khai lệ phí môn bài đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với trụ sở chính của đơn vị chủ quản Hà

Ban hành: 20/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2019

55

Công văn 1322/TCHQ-TXNK năm 2019 về thực hiện kết luận kiểm toán về theo dõi nợ phí, lệ phí do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1322/TCHQ-TXNK V/v thực hiện kết luận kiểm toán về theo dõi nợ phí, lệ phí Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 08/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2019

56

Công văn 70175/CT-TTHT năm 2018 về xác định chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70175/CT-TTHT V/v xác định chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 19/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2019

57

Công văn 67614/CT-TTHT năm 2019 hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài tại địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 67614/CT-TTHT V/v hướng dẫn kê khai lệ phí môn bài tại địa điểm kinh doanh khác tỉnh. Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm

Ban hành: 27/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2019

58

Công văn 1278/TCT-CS năm 2017 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1278/TCT-CS V/v: giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

59

Công văn 1731/TCT-TNCN về Lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1731/TCT-TNCN V/v Lệ phí môn bài năm 2017 đối với hộ kinh doanh. Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2017

Ban hành: 03/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2019

60

Công văn 73110/CT-TTHT năm 2019 về thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 73110/CT-TTHT V/v thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 19/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132