Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THUE - PHI - LE PHI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 7596 công văn

161

Công văn 3898/TCT-CS năm 2014 vướng mắc về chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3898/TCT-CS V/v vướng mắc về chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2014 Kính

Ban hành: 10/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2016

162

Công văn 5047/TCT-CS năm 2014 về giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5047/TCT-CS V/v: ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản. Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 14/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2014

163

Công văn số 3881/TCT-CS về phí, lệ phí do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3881/TCT-CS V/v: phí, lệ phí Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2007 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Nam Trả

Ban hành: 20/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2007

164

Công văn 4563/TCT-CS năm 2014 giải đáp vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4563/TCT-CS V/v: giải đáp vướng mắc về chính sách thu lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 16/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

165

Công văn 4203/TCT-CS năm 2014 về biên lai thu lệ phí đăng ký xe do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4203/TCT-CS V/v: Biên lai thu lệ phí đăng ký xe. Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014 Kính gửi: Cục

Ban hành: 29/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2014

166

Công văn 3585/TCT-CS năm 2014 về lệ phí trước bạ đối với nhà xưởng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 3585/TCT-CS V/v: Hướng dẫn về chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014 Kính

Ban hành: 26/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2014

167

Công văn 3469/TCT-CS về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3469/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2011 Kính gửi:

Ban hành: 30/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2011

168

Công văn 7586/TCHQ-TXNK năm 2018 về cấn trừ lệ phí hải quan hàng xuất nhập khẩu trị giá thấp trên hệ thống VNACCS do Tổng cục Hải quan ban hành

quan. Trong thời gian Tổng cục Hải quan nghiên cứu, nâng cấp hệ thống để không ra thông báo thuế đối với các trường hợp miễn thuế của lô hàng trị giá thấp, Tổng Cục Hải quan hướng dẫn xử lý như sau: - Đề nghị doanh nghiệp lập danh sách các tờ khai thuộc đối tượng miễn thu phí, lệ phí nhưng hệ thống đã trừ tiền phí gửi nơi cơ quan Hải quan trừ

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2018

169

Công văn 3788/TCT-CS năm 2014 giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3788/TCT-CS V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 05/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2014

170

Công văn 3709/TCT-CS năm 2014 giải đáp vướng mắc về thu lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3709/TCT-CS V/v: giải đáp vướng mắc về thu lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 29/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

171

Công văn 3671/TCT-CS năm 2014 giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ nhà, đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3671/TCT-CS V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 29/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2014

172

Công văn 2331/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng mặt hàng cá tra phi lê đông lạnh do Tổng cục Thuế ban hành

Giang. Trả lời công văn số 1162/CT-TTHT ngày 11/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Về việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với cơ sở sản xuất khép kín từ khâu nuôi trồng đến khâu đông lạnh phi lê cá tra: Căn cứ hướng dẫn tại khoản 5 Điều 3 Thông tư số

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

173

Công văn 57072/CT-TTHT năm 2018 về thuế nhà thầu cước phí vận tải do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57072/CT-TTHT V/v Thuế nhà thầu cước phí vận tải. Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 15/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2018

174

Công văn 2795/TCT-CS năm 2014 về chính sách thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2795/TCT-CS V/v chính sách thu tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2014

Ban hành: 23/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2014

175

Công văn 2449/TCT-CS về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2449/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2011 Kính gửi:

Ban hành: 18/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2011

176

Công văn 2374/TCT-CS về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2374/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2011 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 11/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2011

177

Công văn số 1314/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về biên lai phí, lệ phí

Trả lời công văn số 06/CV-TCKH ngày 22/02/2007 của Phòng tài chính - kế hoạch UBND huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum về đăng ký sử dụng tem thư tự in, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Điều 4, Quyết định số 85/2005/QĐ-BTC ngày 30/11/2005 của Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí quy định: "Các loại chứng

Ban hành: 05/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2007

178

Công văn 1519/TCT-CS năm 2017 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1519/TCT-CS V/v: giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 20/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2017

179

Công văn số 1400/TCT-PCCS của Tổng cục thuế về biên lai phí, lệ phí

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1400/TCT-PCCS V/v: Biên lai phí, lệ phí. Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007 Kính gửi:

Ban hành: 11/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

180

Công văn số 1400/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về biên lai phí, lệ phí

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1400/TCT-PCCS V/v: Biên lai phí, lệ phí Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007 Kính gửi: Cục Thuế Tỉnh

Ban hành: 11/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250