Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THUE - PHI - LE PHI "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 7592 công văn

81

Công văn 22456/CT-TTHT năm 2018 về chi phí hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

sang tiếng Việt theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì được tính vào chi phí hợp lệ khi tính thuế TNDN. Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính được biết và hướng dẫn Độc giả thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Tổng cục Thuế (để báo cáo); -

Ban hành: 23/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

82

Công văn 2567/TCT-CS năm 2013 về chứng từ thu phí, lệ phí do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2567/TCT-CS V/v chứng từ thu phí, lệ phí Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế

Ban hành: 09/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2013

83

Công văn 4369/TCT-CS năm 2016 giải đáp chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4369/TCT-CS V/v: giải đáp chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2016 Kính

Ban hành: 21/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2016

84

Công văn 4201/TCT-CS năm 2014 về chứng từ nộp lệ phí trước bạ và Biên lai thu lệ phí đăng ký xe do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4201/TCT-CS V/v: chứng từ nộp lệ phí trước bạ và Biên lai thu lệ phí đăng ký xe. Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2014

Ban hành: 29/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2014

85

Công văn 7342/CT-TTHT năm 2019 về lệ phí môn bài cho Văn phòng đại diện của doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7342/CT-TTHT V/v lệ phí môn bài cho Văn phòng đại diện của doanh nghiệp Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

Ban hành: 25/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

86

Công văn 667/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với tài sản sau ly hôn do Tổng cục Thuế ban hành

tỉnh Kon Tum. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1192/CT-TNCN ngày 28/11/2017 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ (LPTB) đối với tài sản sau ly hôn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân & Gia đình số 52/2014/QH13 ngày 19/6/2014 của Quốc hội

Ban hành: 27/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2018

87

Công văn 72/TCT-CS năm 2018 về thu lệ phí trước bạ đối với thuê đất trả tiền một lần do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 72/TCT-CS V/v: thu lệ phí trước bạ đối với thuê đất trả tiền một lần Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2018

88

Công văn 1553/BTC-CST năm 2016 triển khai thi hành Luật Phílệ phí do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1553/BTC-CST V/v triển khai thi hành Luật Phílệ phí Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 28/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2016

89

Công văn 420/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ của hộ gia đình, cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

thành phố Hà Nội Trả lời công văn số 72948/CT-TTHT ngày 13/11/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội phản ánh liên quan đến giá tính thuế khi xác định nghĩa vụ tài chính về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và lệ phí trước bạ (LPTB) của hộ gia đình, cá nhân. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm a Khoản 1 Điều 17 Thông tư số

Ban hành: 30/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2018

90

Công văn 2325/TCT-CS năm 2016 về lệ phí trước bạ đối với xe máy điện do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2325/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ đối với xe máy điện Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: Cục

Ban hành: 30/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2016

91

Công văn 83914/CT-TTHT năm 2018 về chứng từ ghi nhận chi phí hợp lý, hợp lệ do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83914/CT-TTHT V/v chứng từ ghi nhận chi phí hợp lý, hợp lệ Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2018 Kính

Ban hành: 24/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

92

Công văn 81730/CT-TTHT năm 2017 về ghi nhận chi phí hợp lệ và đối tượng chịu thuế nhà thầu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81730/CT-TTHT V/v ghi nhận chi phí hợp lệ và đối tượng chịu thuế nhà thầu Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 21/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

93

Công văn 1839/TCT-CS năm 2016 về sử dụng biên lai thu phí, lệ phí sau khi đổi tên, địa chỉ kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1839/TCT-CS V/v sử dụng biên lai thu phí, lệ phí sau khi đổi tên, địa chỉ kinh doanh. Hà Nội, ngày 04 tháng 5

Ban hành: 04/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2016

94

Công văn 1871/TCT-CS năm 2016 về giải đáp chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1871/TCT-CS V/v: giải đáp chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 05/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

95

Công văn 4789/CT-TTHT năm 2016 về chính sách lệ phí trước bạ do Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Ty TNHH Dầu Nhớt Nhất Minh Địa chỉ : 140 Phan Anh, P.Tân Thới Hòa, Q.Tân phú Mã số thuế : 0312220138 Trả lời văn thư số 02/CVCP ngày 06/05/2016 (Cục Thuế TP nhận ngày 12/05/2016) của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau: Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí

Ban hành: 26/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

96

Công văn 2688/TCT-CS năm 2013 lệ phí trước bạ ôtô do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2688/TCT-CS V/v lệ phí trước bạ ôtô Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 16/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2013

97

Công văn 4438/TCT-CS năm 2017 về hồ sơ hợp lệ để tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

Dịch vụ Quốc tế DV (Địa chỉ: Tổ dân phố Nam Phong, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) Tổng cục Thuế nhận được công văn số 9815/VPCP-ĐMDN ngày 15/9/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Quốc tế DV về hồ sơ hợp lệ để tính chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2017

98

Công văn 692/TCT-CS năm 2016 giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 692/TCT-CS V/v giải đáp vướng mắc về lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016 Kính

Ban hành: 24/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2016

99

Công văn 889/TCT-CS năm 2016 về chính sách lệ phí trước bạ khi sáp nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 889/TCT-CS V/v: giải đáp chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 07/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2016

100

Công văn 430/TCT-CS năm 2016 về chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 430/TCT-CS V/v: giải đáp chính sách lệ phí trước bạ. Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016 Kính

Ban hành: 28/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.228.109