Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3801/TCT-KK năm 2017 về hoàn trả lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3801/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Trí
Ngày ban hành: 22/08/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 3801/TCT-KK
V/v hoàn trả lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1444/CT-THNVDT ngày 08/6/2017 của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về việc hoàn trả lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân do hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu tại:

- Điều 503 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về hiệu lực của việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

- Điều 3 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 1/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

- Điều 10 Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua kho bạc;

- Điểm a khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 33 và khoản 2,Điều 59 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa và hoàn trả các khoản thuế khác;

- Điều 17 Thông tư số 92/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản.

Căn cứ các quy định của pháp luật nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp: Trường hợp bên mua và bên bán đã ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có công chứng), đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, nhưng người nhận chuyển nhượng chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai bên đã lập hợp đồng hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có công chứng) thì được hoàn trả số tiền thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đã nộp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC, CS (TCT);
- Website TCT;
- Lưu
: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3801/TCT-KK năm 2017 về hoàn trả lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.550

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.210