Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 67069/CT-TTHT năm 2019 về lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 67069/CT-TTHT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế thành phố Hà Nội Người ký: Mai Sơn
Ngày ban hành: 26/08/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 67069/CT-TTHT
V/v lệ phí môn bài

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Phúc Vĩnh (Tên cũ: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập khẩu Minh Thành) tại TP Hà Nội
(Địa chỉ: Khu 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội
- MST: 0305896359-003)

Trả lời công văn số 0624/PV-HN/2019 đề ngày 24/6/2019 của Chi nhánh Công ty TNHH Phúc Vĩnh tại TP Hà Nội (sau đây gọi là Chi nhánh Công ty) vướng mắc về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Khoản 1, Điều 45 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quc hội quy định v chi nhánh, văn phòng đại diện và địa đim kinh doanh của doanh nghiệp:

1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phn chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyn. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghip....”

- Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.

+ Tại Điều 2 quy định về người nộp lệ phí môn bài như sau:

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật...

6. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các t chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có)....”

+ Tại Điu 4 quy định v mức nộp lệ phí môn bài:

“1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

...c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.”

- Căn cứ Khoản 1, Điều 5 Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định khai, nộp lệ phí môn bài đối vi tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

1. Khai, nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

a) Khai lệ phí môn bài...

a.1) Khai lệ phí môn bài một lần khi t chức mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nht là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa đim kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cp tỉnh nơi người np lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp H sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản trực tiếp đơn vị phụ thuộc....

b) Nộp lệ phí môn bài

Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp t chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cui cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài.”

Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau:

Trường hợp Chi nhánh Công ty đã được cấp đăng ký kinh doanh thì thuộc trường hợp nộp lệ phí môn bài theo quy định tại Khoản 6, Điu 2 Nghị định s 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ

Trường hợp Chi nhánh Công ty là đơn vị phụ thuộc khác địa phương cp tỉnh với trụ s chính của Chi nhánh Công ty thì Chi nhánh Công ty thực hiện nộp H sơ khai lệ phí môn bài của Chi nhánh Công ty cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh Công ty.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo Chi nhánh Công ty được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng DTPC;
- Phòng CNTK
- CCT khu vực Sóc Sơn-Mê Linh;
- Lưu: VT, TTHT(2).

CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 67069/CT-TTHT năm 2019 về lệ phí môn bài do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.652
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126