Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5355/TCHQ-TXNK năm 2018 về thu nộp phí, lệ phí do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5355/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 13/09/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5355/TCHQ-TXNK
V/v thu nộp phí, lệ phí

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ngày 17/7/2018, Văn phòng Chính phủ có công văn số 6744/VPCP-V.I thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường Trực Trương Hòa Bình về việc xử lý kết quả kiểm tra một số nội dung phản ánh của báo chí, doanh nghiệp. Trong đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan): “Thay đổi phương thức thu lệ phí hải quan, hạn chế việc thu lệ phí bằng tiền mặt, ngăn chặn triệt đ tình trạng lợi dụng việc thu lệ phí hải quan đ nhận tiền “bôi trơn” của người dân, doanh nghiệp".

Theo quy định pháp luật hiện hành tại Thông tư số 274/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh và Thông tư số 184/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thì:

Người nộp phí, lệ phí thực hiện nộp phí, lệ phí theo từng lần phát sinh hoặc thực hiện nộp phí theo tháng bằng tiền mặt hoc chuyển khoản qua kênh giao dch đin tử vào tài khoản tiền gửi của cơ quan hải quan mở tại Kho bạc nhà nước hoặc tài khoản của tổ chức được ủy nhiệm thu tại ngân hàng thương mại.

Căn cứ quy định nêu trên; để thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1. Tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu thực hiện nộp phí, lệ phí hải quan qua ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước theo quy định, hạn chế tối đa việc thu, nộp phí, lệ phí hải quan bằng tiền mặt trực tiếp tại cơ quan hải quan.

2. Đối với những trường hợp không thực hiện được việc thu, nộp phí, lệ phí hải quan qua ngân hàng thương mại, Kho bạc Nhà nước (như tại địa bàn đặc biệt khó khăn, xa điểm thu của ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước; khoản thu đối với hàng hóa phi mậu dịch tại sân bay, cảng bin, cư dân biên giới...) thì cơ quan hải quan mới thực hiện thu tiền phí, lệ phí bằng tiền mặt.

Đối với những trường hợp nêu trên, yêu cầu Lãnh đạo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng việc thu phí, lệ phí bằng tiền mặt để gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/cáo);
-
Tổng cục trưởng (để b/cáo);
-
Các đ/c PTCT (để chỉ đạo);
-
Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5355/TCHQ-TXNK năm 2018 về thu nộp phí, lệ phí do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.159
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78