Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1053/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1053/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 29/03/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1053/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.
- Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.
- Công ty ô tô Toyota Việt Nam
(Đ/c: Phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. MST: 2500150335)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1017/2017/TMV ngày 24/11/2017 Công ty Toyota Việt Nam, công văn số 8936/CT-TTHT ngày 15/09/2017 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về hóa đơn chứng từ đối với việc hỗ trợ lệ phí trước bạ. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1, khoản 7 Điều 5 và khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT và giá tính thuế.

Căn cứ khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

Căn cứ quy định trên, do không gửi kèm theo tài liệu, theo nội dung trình bày của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, theo đó nếu xác định các khoản thu/chi hộ lệ phí trước bạ cho khách hàng mua ô tô thông qua các Đại lý của Công ty ô tô Toyota Việt Nam không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của Đại lý thì Tổng cục Thuế thống nhất ý kiến xử lý của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh tại công văn số 8936/CT-TTHT ngày 15/09/2017.

Tổng cục Thuế có ý kiến Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty Toyota Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1053/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế về lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


729
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132