Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 7009-3:2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1016 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 6.312 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 463 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7009-3:2002 (ISO 9703-3:1998) về Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 3: Hướng dẫn ứng dụng các báo động

TCVN 7009-3:2002 (ISO 9703-3:1998) TÍN HIỆU BÁO ĐỘNG TRONG CHĂM SÓC GÂY MÊ VÀ HÔ HẤP - PHẦN 3: HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG CÁC BÁO ĐỘNG Anaesthesia and respiratory care alarm signals - Part 3: Guidance on application of alarms Lời nói đầu TCVN 7009-1:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 9703-1:1992. TCVN

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7009-1:2002 (ISO 9703-1:1992) về Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 1: Tín hiệu báo động bằng hình ảnh

hoàn toàn tương đương với ISO 9703-2:1994. TCVN 7009-3:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 9703-3:1998. TCVN 7009-1¸3:2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC2 “Thiết bị y tế” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7009-2:2002 (ISO 9703-2:1994) về Tín hiệu báo động trong chăm sóc gây mê và hô hấp - Phần 2: Tín hiệu báo động bằng âm thanh

hoàn toàn tương đương với ISO 9703-2:1994. TCVN 7009-3:2002 hoàn toàn tương đương với ISO 9703-3:1998. TCVN 7009-1¸3:2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC2 “Thiết bị y tế” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10684-3:2018 về Cây công nghiệp lâu năm - Tiêu chuẩn cây giống, hạt giống - Phần 3: Điều

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10684-3:2018 CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM -TIÊU CHUẨN CÂY GIỐNG, HẠT GIỐNG - PHẦN 3: ĐIỀU Perennial industrial crops - Standard for seeds and seedlings - Part 3: Cashew Lời nói đầu TCVN 10684-3:2018 do Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12214-3:2018 (ISO/IEC 14888-3:2016) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chữ ký số kèm phụ lục - Phần 3: Các cơ chế dựa trên logarit rời rạc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12214-3:2018 ISO/IEC 14888-3:2016 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - CHỮ KÝ SỐ KÈM PHỤ LỤC - PHẦN 3: CÁC CƠ CHẾ DỰA TRÊN LOGARIT RỜI RẠC Information technology - Security techniques - Digital signatures with appendix - Part 3: Discrete logarithm based mechanisms MỤC

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7364-3:2018 về Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 3: Kính dán nhiều lớp

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7364-3:2018 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH DÁN NHIỀU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP - PHẦN 3: KÍNH DÁN NHIỀU LỚP Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 3: Laminated glass Lời nói đầu TCVN 7364-3:2018 thay thế TCVN 7364-3.2004. TCVN 7364-3:2018 hoàn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10685-3:2018 (ISO 1927-3:2012) về Vật liệu chịu lửa không định hình - Phần 3: Đặc tính khi nhận mẫu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10685-3:2018 ISO 1927-3:2012 VẬT LIỆU CHỊU LỬA KHÔNG ĐỊNH HÌNH - PHẦN 3: ĐẶC TÍNH KHI NHẬN MẪU Monolithic (unshaped) refractory products - Part 3: Characterization as received Lời nói đầu TCVN 10685-3:2018 hoàn toàn tương đương ISO 1927-3:2012. TCVN 10685-3:2018 do Viện

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11935-3:2018 (EN 927-3:2012) về Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 3: Phép thử thời tiết tự nhiên

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11935-3:2018 EN 927-3:2012 SƠN VÀ VECNI - VẬT LIỆU PHỦ VÀ HỆ PHỦ CHO GỖ NGOẠI THẤT - PHẦN 3: PHÉP THỬ THỜI TIẾT TỰ NHIÊN Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Natural weathering test Lời nói đầu TCVN 11935-3:2018 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11916-3:2018 (ISO 13765-3:2004) về Vữa chịu lửa - Phần 3:Xác định độ ổn định mạch

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11916-3:2018 ISO 13765-3:2004 VỮA CHỊU LỬA - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ ỔN ĐỊNH MẠCH Refractory mortars - Part 3: Determination of joint stability Lời nói đầu TCVN 11916-3:2018 hoàn toàn tương đương ISO 13765-3:2004. TCVN 11916-3:2018 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11914-3:2018 (ISO 10081-3:2003) về Phân loại sản phẩm chịu lửa định hình sít đặc - Phần 3: Sản phẩm kiềm tính chứa hàm lượng carbon dư từ 7% đến 50%

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11914-3:2018 ISO 10081-3:2003 PHÂN LOẠI SẢN PHẨM CHỊU LỬA ĐỊNH HÌNH SÍT ĐẶC - PHẦN 3: SẢN PHẨM KIỀM TÍNH CHỨA HÀM LƯỢNG CARBON DƯ TỪ 7% ĐẾN 50% Classification of dense shaped refractory products - Part 3: Basic products containing from 7% to 50% residual carbon Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10505-3:2015 (ISO 8655-3:2002) về Dụng cụ đo thể tích có cơ cấu pittông - Phần 3: Buret pittông

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10505-3:2015 ISO 8655-3:2002 DỤNG CỤ ĐO THỂ TÍCH CÓ CƠ CẤU PITTÔNG - PHẦN 3: BURET PITTÔNG Piston-operated volumetric apparatus - Part 3: Piston burettes Lời nói đầu TCVN 10505-3:2015 hoàn toàn tương đương với ISO 8655-3:2002 và đính chính kỹ thuật 1:2008. ISO 8655-3:2002

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-3:2017 về Thiết kế cầu đường bộ - Phần 3: Tải trọng và hệ số tải trọng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11823-3:2017 THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG BỘ - PHẦN 3: TẢI TRỌNG VÀ HỆ SỐ TẢI TRỌNG Highway bridge design specification - Part 3: Loads and load factors MỤC LỤC 1  PHẠM VI ÁP DỤNG 2  KÝ HIỆU 3  THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA 4  CÁC HỆ SỐ VÀ TỔ HỢP TẢI TRỌNG 4.1  HỆ SỐ TẢI

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11344-3:2017 (IEC 60749-3:2017) về Linh kiện bán dẫn - Phương pháp thử nghiệm cơ khí và khí hậu - Phần 3: Kiểm tra bên ngoài bằng mắt

TCVN 11344-1:2016 (IEC 60749-1:2002), Phần 1: Yêu cầu chung 2) TCVN 11344-2:2017 (IEC 60749-2:2002), Phần 2: Áp suất không khí thấp 3) TCVN 11344-3:2017 (IEC 60749-3:2017), Phần 3: Kiểm tra bên ngoài bằng mắt 4) TCVN 11344-4:2017 (IEC 60749-4:2017), Phần 4: Thử nghiệm nóng ẩm, không đổi, ứng suất tăng tốc cao. 5) TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6749-3-1:2017 (IEC 60384-3-1:2006) về Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử - Phần 3-1: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống - Tụ điện không đổi điện phân tantalum gắn kết bề mặt có chất điện phân rắn mangan dioxit - Mức đánh giá EZ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6749-3-1:2017 IEC 60384-3-1:2006 TỤ ĐIỆN KHÔNG ĐỔI DÙNG TRONG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ - PHẦN 3-1: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỤ THỂ CÒN ĐỂ TRỐNG - TỤ ĐIỆN KHÔNG ĐỔI ĐIỆN PHÂN TANTALUM GẮN KẾT BỀ MẶT CÓ CHẤT ĐIỆN PHÂN RẮN MANGAN DIOXIT - MỨC ĐÁNH GIÁ EZ Fixed capacitors for use in electronic equipment -

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-3:2017 (ISO 15500-3:2012 WITH AMD 1:2016) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 3: Van kiểm tra

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-3:2017 ISO 15500-3:2012 WITH AMD 1:2016 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 3: VAN KIỂM TRA Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 3: Check valve Lời nói đầu TCVN 8606-3

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12046-3:2017 (ISO 6326-3:1989) về Khí thiên nhiên – Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Phần 3: Xác định hydro sulfua, lưu huỳnh mercaptan và cacbonyl sulfua bằng phép đo điện thế

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12046-3:2017 ISO 6326-3:1989 KHÍ THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH CÁC HỢP CHẤT LƯU HUỲNH - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH HYDRO SULFUA, LƯU HUỲNH MERCAPTAN VÀ CACBONYL SULFUA BẰNG PHÉP ĐO ĐIỆN THẾ Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 3: Determination of hydrogen sulfide, mercaptan sulfur

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12047-3:2017 (ISO 6974-3:2000) về Khí thiên nhiên - Xác định thành phần với độ không đảm bảo kèm theo bằng phương pháp sắc ký khí - Phần 3: Xác định hydro, heli, oxy, nitơ, cacbon dioxit và các hydrocacbon lên đến C8 sử dụng hai cột nhồi

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12047-3:2017 ISO 6974-3:2000 KHÍ THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VỚI ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO KÈM THEO BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH HYDRO, HELI, OXY, NITƠ, CACBONDIOXIT VÀ CÁC HYDROCACBON LÊN ĐẾN C8 SỬ DỤNG HAI CỘT NHỒI Natural gas - Determination of composition and associated

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6749-3:2017 (IEC 60384-3:2016) về Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử - Phần 3: Quy định kỹ thuật từng phần - Tụ điện không đổi điện phân tantalum gắn kết bề mặt có chất điện phân rắn mangan dioxit

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6749-3:2017 IEC 60384-3:2016 TỤ ĐIỆN KHÔNG ĐỔI DÙNG TRONG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ - PHẦN 3: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT TỪNG PHẦN TỤ ĐIỆN KHÔNG ĐỔI ĐIỆN PHÂN TANTALUM GẮN KẾT BỀ MẶT CÓ CHẤT ĐIỆN PHÂN RẮN MANGAN DIOXIT Fixed capacitors for use in electronic equipment - Part 3: Sectional specification -

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-3:2017 về Nông nghiệp hữu cơ - Phần 3: Chăn nuôi hữu cơ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11041-3:2017 NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ - PHẦN 3: CHĂN NUÔI HỮU CƠ Organic agriculture - Part 3: Organic livestock Mục lục Lời nói đầu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu viện dẫn 3  Thuật ngữ và định nghĩa 4  Nguyên tắc 5  Các yêu cầu 5.1  Chăn nuôi 5.1.1  Khu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-3:2017 về Giàn cố định trên biển - Phần 3: Tải trọng thiết kế

Phần 11: Chế tạo TCVN 6170-12: 2002 - Công trình biển cố định - Kết cấu - Phần 12: Vận chuyển và lắp dựng CÔNG TRÌNH BIỂN CỐ ĐỊNH - PHẦN 3: TẢI TRỌNG THIẾT KẾ Fixed offshore platforms - Part 3: Design loads 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định các loại tải trọng và các tổ hợp tải trọng cần xem xét khi tính

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16