Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 6730-1:2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1612 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 6.639 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 498 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6730-1:2000 về Vật cản tia X - Tấm cao su chì

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6730-1 : 2000 VẬT CẢN TIA X - TẤM CAO SU CHÌ X-Rayshield material - Lead rubber sheet Lời nói đầu TCVN 6730-1 : 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 150 “Trang thiết bị y tế” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11901-1:2017 (ISO 2426-1:2000) về Gỗ dán - Phân loại theo ngoại quan bề mặt - Phần 1: Nguyên tắc chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11901-1:2017 ISO 2426-1:2000 GỖ DÁN - PHÂN LOẠI THEO NGOẠI QUAN BỀ MẶT - PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CHUNG Plywood - Classification by surface appearance - Part 1: General Lời nói đầu TCVN 11901-1:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 2426-1:2000. TCVN 11901-1:2017 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12108-1:2017 (ISO 11064-1:2000) về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển - Phần 1: Nguyên tắc thiết kế các trung tâm điều khiển

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12108-1:2017 ISO 11064-1:2000 THIẾT KẾ ECGÔNÔMI CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN - PHẦN 1: NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN Ergonomic design of control centres - Part 1: Principles for the design of control centres Lời nói đầu TCVN 12108-1:2017 hoàn toàn tương đương với

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6781-1-1:2017 (IEC 61215-1-1:2016) về Môđun quang điện (PV) mặt đất - Chất lượng thiết kế phê duyệt kiểu - Phần 1-1: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện (PV) tinh thể silic

đối với thử nghiệm môđun quang điện (PV) tinh thể silic 3) TCVN 6781-2:2017 (IEC 61215-2:2016)), Môđun quang điện (PV) mặt đất - Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu - Phần 2: Quy trình thử nghiệm Bộ tiêu chuẩn này thay thế TCVN 6781:2000 (IEC 1215:1993). Bộ tiêu chuẩn IEC 61215 còn có các phần sau: 1) IEC 61215-1

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11607-1:2016 (ISO 14680-1:2000) về Sơn và vecni - Xác định hàm lượng bột màu - Phần 1: Phương pháp ly tâm

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11607-1:2016 ISO 14680-1:2014 SƠN VÀ VECNI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BỘT MÀU PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP LY TÂM Paints and varnishes - Determination of pigment content - Part 1: Centrifuge method Lời nói đầu TCVN 11607-1:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 14680-1:2000. TCVN

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10899-2-1:2017 (IEC 60320-2-1:2000) về Bộ nối nguồn dùng cho thiết bị gia dụng và các mục đích sử dụng chung tương tự - Phần 2-1: Bộ nối nguồn của máy khâu

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10899-2-1:2017 IEC 60320-2-1:2000 BỘ NỐI NGUỒN DÙNG CHO THIẾT BỊ GIA DỤNG VÀ CÁC MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CHUNG TƯƠNG TỰ - PHẦN 2-1: BỘ NỐI NGUỒN CỦA MÁY KHÂU Appliance couplers for household and similar general purposes - Part 2-1: Sewing machine couplers Lời nói đầu TCVN 10899-2-1

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12214-1:2018 (ISO/IEC 14888-1:2008) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chữ ký số kèm phụ lục - Phần 1: Tổng quan

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12214-1:2018 ISO/IEC 14888-1:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - CHỮ KÝ SỐ KÈM PHỤ LỤC - PHẦN 1: TỔNG QUAN Information technology - Security techniques - Digital signatures with appendix - Part 1: General Mục Lục Lời nói đầu 1  Phạm vi áp dụng 2  Tài liệu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11916-1:2018 (ISO 13765-1:2004) về Vữa chịu lửa - Phần 1: Xác định độ lưu động bằng phương pháp xuyên côn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11916-1:2018 ISO 13765-1:2004 VỮA CHỊU LỬA - PHẦN 1: XÁC ĐỊNH ĐỘ LƯU ĐỘNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XUYÊN CÔN Refractory mortars - Part 1: Determination of consistency using the penetrating cone method Lời nói đầu TCVN 11916-1:2018 hoàn toàn tương đương ISO 13765-1:2004. TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11945-1:2018 (ISO 24337:2006) về Ván lát sàn nhiều lớp - Phần 1: Xác định đặc trưng hình học

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11945-1:2018 ISO 24337:2006 VÁN LÁT SÀN NHIỀU LỚP PHẦN 1: XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC Laminate floor coverings - Determination of geometrical characteristics Lời nói đầu TCVN 11945-1:2018 hoàn toàn tương đương ISO 24337:2006. TCVN 11945-1:2018 do Viện Vật liệu Xây

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7364-1:2018 (ISO 12543-1:2011) về Kính xây dựng - Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp - Phần 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7364-1:2018 ISO 12543-1:2011 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH DÁN NHIỂU LỚP VÀ KÍNH DÁN AN TOÀN NHIỀU LỚP - PHẦN 1: ĐỊNH NGHĨA VÀ MÔ TẢ CÁC VẬT LIỆU THÀNH PHẦN Glass in building - Laminated glass and laminated safety glass - Part 1: Definitions and description of component parts Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11914-1:2018 (ISO 10081-1:2003) về Phân loại sản phẩm chịu lửa định hình sít đặc - Phần 1 : Sản phẩm alumina - silica

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11914-1:2018 ISO 10081-1:2003 PHÂN LOẠI SẢN PHẨM CHỊU LỬA ĐỊNH HÌNH SÍT ĐẶC - PHẦN 1: SẢN PHẨM ALUMINA-SILICA Classification of dense shaped refractory products - Part 1: Alumina-silica Lời nói đầu TCVN 11914-1:2018 hoàn toàn tương đương ISO 10081-1:2003 TCVN 11914-1

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11935-1:2018 (EN 927-1:2013) về Sơn và vecni - Vật liệu phủ và hệ phủ cho gỗ ngoại thất - Phần 1: Phân loại và lựa chọn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11935-1:2018 EN 927-1:2013 SƠN VÀ VECNI - VẬT LIỆU PHỦ VÀ HỆ PHỦ CHO GỖ NGOẠI THẤT - PHẦN 1: PHÂN LOẠI VÀ LỰA CHỌN Paints and varnishes - Coating materials and coating systems for exterior wood - Part 1: Classification and selection Lời nói đầu TCVN 11935-1:2018 tương

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12199-1:2018 về Đặc tả dữ liệu của đối tượng trong quy trình lưu trữ hồ sơ - Phần 1: Đối tượng và hồ sơ

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12199-1:2018 ĐẶC TẢ DỮ LIỆU CỦA ĐỐI TƯỢNG TRONG QUY TRÌNH LƯU TRỮ HỒ SƠ - PHẦN 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ HỒ SƠ Recordkeeping metadata standard - Part 1: Agent and record Lời nói đầu TCVN 12199-1:2018 được xây dựng trên cơ sở các tiêu chuẩn ISO 23081-1:2006 và ISO 23081-2:2009. TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2018

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6614-1-1:2000 (IEC 811-1-1 :1993) về Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện - Phần 1: Phương pháp áp dụng chung. Mục I: Đo chiều dày và kích thước ngoài - Thử nghiệm xác định đặc tính cơ do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6614-1-1:2000 IEC 811-1-1 :1993 PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM CHUNG ĐỐI VỚI VẬT LIỆU CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC CỦA CÁP ĐIỆN - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG CHUNG - MỤC 1: ĐO CHIẾU DÀY VÀ KÍCH THƯỚC NGOÀI - THỬ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH CƠ Common test methods for insulating and sheathing materials

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11865-1:2017 (ISO 11648-1:2003) về Khía cạnh thống kê của lấy mẫu vật liệu dạng đống - Phần 1: Nguyên tắc chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11865-1:2017 ISO 11648-1:2003 KHÍA CẠNH THỐNG KÊ CỦA LẤY MẪU VẬT LIỆU DẠNG ĐỐNG - PHẦN 1; NGUYÊN TẮC CHUNG Statistical aspects of sampling from bulk materials - Part 1: General principles Lời nói đầu TCVN 11865-1:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 11648-1:2003; TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12051-1:2017 (ISO 15403-1:2006) về Khí thiên nhiên - Khí thiên nhiên nén sử dụng làm nhiên liệu cho phương tiện giao thông đường bộ - Phần 1: Yêu cầu chung về chất lượng

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12051-1:2017 ISO 15403-1:2006 KHÍ THIÊN NHIÊN - KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN SỬ DỤNG LÀM NHIÊN LIỆU CHO PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG Natural gas - Natural gas for use as a compressed fuel for vehicles - Part 1: Designation of the quality Lời nói

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-1:2017 (ISO 15500-1:2015) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 1: Yêu cầu chung và định nghĩa

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-1:2017 ISO 15500-1:2015 PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG VÀ ĐỊNH NGHĨA Road vehicles - Compressed natural gas (CNG) fuel system components - Part 1: General requirements and definitions Lời nói

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6749-3-1:2017 (IEC 60384-3-1:2006) về Tụ điện không đổi dùng trong thiết bị điện tử - Phần 3-1: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống - Tụ điện không đổi điện phân tantalum gắn kết bề mặt có chất điện phân rắn mangan dioxit - Mức đánh giá EZ

có chất điện phân rắn mangan dioxit - Mức đánh giá EZ 6) TCVN 6749-4:2000 (IEC 384-4:1985/Amd.2:1996), Phần 4: Quy định kỹ thuật từng phần: Tụ điện phân nhôm có chất điện phân rắn và không rắn 7) TCVN 6749-4-1:2017 (IEC 60384-4-1:2007), Phần 4-1: Quy định kỹ thuật cụ thể còn để trống - Tụ điện không đổi điện phân nhôm có chất điện phân

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12090-1:2017 (EN 50121-1:2015) về Ứng dụng đường sắt - Tương thích điện từ - Phần 1: Tổng quan

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12090-1:2017 EN 50121-1:2015 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ - PHẦN 1: TỔNG QUAN Railway applications - Electromagnetic compatibility - General Lời nói đầu TCVN 12090-1: 2017 hoàn toàn tương đương với EN 50121-1:2015. TCVN 12090-1: 2017 do Cục Đăng kiểm Việt

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-1:2017 về Thiết kế cầu đường bộ - Phần 1: Yêu cầu chung

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11823-1:2017 THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG BỘ - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Highway bridge design specification - Part 1: General specification LỜI NÓI ĐẦU TCVN 11823 -1: 2017 được biên soạn trên cơ sở tham khảo Tiêu chuẩn thiết kế cầu theo hệ số tải trọng và sức kháng của AASHTO (AASHTO, LRFD

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16