Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 6730-1:2000 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1707 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 7.589 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 542 CÔNG VĂN
1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6730-1:2000 về Vật cản tia X - Tấm cao su chì

TCVN6730-1:2000,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6730-1:2000,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6730-1 : 2000 VẬT CẢN TIA X - TẤM CAO SU CHÌ X-Rayshield material - Lead rubber sheet Lời nói đầu TCVN 6730-1 : 2000 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 150 “Trang thiết bị y tế” biên

Ban hành: Năm 2000

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2014

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11901-1:2017 (ISO 2426-1:2000) về Gỗ dán - Phân loại theo ngoại quan bề mặt - Phần 1: Nguyên tắc chung

TCVN11901-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11901-1:2017,***,Nông nghiệp,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11901-1:2017 ISO 2426-1:2000 GỖ DÁN - PHÂN LOẠI THEO NGOẠI QUAN BỀ MẶT - PHẦN 1: NGUYÊN TẮC CHUNG Plywood - Classification by surface appearance - Part 1: General Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12108-1:2017 (ISO 11064-1:2000) về Thiết kế ecgônômi các trung tâm điều khiển - Phần 1: Nguyên tắc thiết kế các trung tâm điều khiển

TCVN12108-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12108-1:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12108-1:2017 ISO 11064-1:2000 THIẾT KẾ ECGÔNÔMI CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN - PHẦN 1: NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CÁC TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN Ergonomic design of control centres - Part 1: Principles for the design of control centres

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12313-1:2018 (ISO 15360-1:2000) về Bột giấy tái chế - Ước lượng chất dính và chất dẻo - Phần 1: Phương pháp quan sát bằng mắt thường

TCVN12313-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12313-1:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12313-1:2018 ISO 15360-1:2000 BỘT GIẤY TÁI CHẾ - ƯỚC LƯỢNG CHẤT DÍNH VÀ CHẤT DẺO PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT BẰNG MẮT THƯỜNG Recycled pulps - Estimation of stickies and plastics - Part 1: Visual method Lời nói

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-8:2018 (ISO/IEC 15444-8:2004 with amendment 1:2008) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa ảnh JPEG 2000 - Bản mật JPEG 2000

TCVN11777-8:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-8:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-8:2018 ISO/IEC 15444-8:2007 WITH AMENDMENT 1:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - BẢO MẬT JPEG 2000 Information technology - JPEG 2000 image coding system - Security issues

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2020

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12557-1:2019 (ISO 13012-1:2009) về Ổ lăn - Phụ tùng của ổ trượt bi chuyển động thẳng - Phần 1: Kích thước bao và dung sai cho loạt 1 và 3

mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 12559:2019 (ISO 24393), Ổ lăn - Ổ lăn chuyển động thẳng - Từ vựng. TCVN 2245 (ISO 286-2), Hệ thống dung sai và lắp ghép ISO - Phần 2: Bảng cấp dung sai tiêu chuẩn và sai lệch giới hạn cho lỗ và trục TCVN 8288 (ISO 5593), Ổ lăn - Từ vựng TCVN 4175-1:2008 (ISO 1132-1:2000

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12555-1:2019 (ISO 12090-1:2011) về Ổ lăn - Bộ phận dẫn hướng trên ray định hình của ổ lăn chuyển động thẳng - Phần 1: Kích thước bao và dung sai cho các loạt 1,2 và 3

TCVN12555-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12555-1:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12555-1:2019 ISO 12090-1:2011 Ổ LĂN - BỘ PHẬN DẪN HƯỚNG TRÊN RAY ĐỊNH HÌNH CỦA Ổ LĂN CHUYỂN ĐỘNG THẲNG – PHẦN 1: KÍCH THƯỚC BAO VÀ DUNG SAI CHO CÁC LOẠT 1, 2 VÀ 3 Rolling bearings - Profiled rail guide for linear

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2019

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12545-1:2019 (ISO 10101-1:1993) về Khí thiên nhiên – Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer – Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN12545-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12545-1:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12545-1:2019 ISO 10101-1:1993 KHÍ THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP KARL FISCHER - PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Natural gas - Determination of water by the Karl Fischer method - Part 1: Introduction

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2019

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12046-1:2019 (ISO 6326-1:2007) về Khí thiên nhiên - Xác định các hợp chất lưu huỳnh - Phần 1: Giới thiệu chung

TCVN12046-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12046-1:2019,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12046-1:2019 ISO 6326-1:2007 KHÍ THIÊN NHIÊN- XÁC ĐỊNH CÁC HỢP CHẤT LƯU HUỲNH - PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG Natural gas - Determination of sulfur compounds - Part 1: General introduction Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12604-1:2019 về Kết cấu bảo vệ bờ biển - Cấu kiện kè bê tông cốt sợi polyme đúc sẵn - Phần 1: Yêu cầu và phương pháp thử

cấu kiện - Số lỗ cắm cọc định vị cấu kiện kè - lđc: 1lđc, 2lđc, 3lđc. - Mác bê tông cấu kiện: M30; M40; M50 và M60. - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 12604-1:2019. Ví dụ: Cấu kiện kè có tiết diện dạng hình thang, chiều dài 2000 mm, chiều rộng đỉnh cấu kiện/đáy cấu kiện là 500 mm/1000 mm, chiều cao 2000 mm; chiều cao

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6187-1:2019 (ISO 9308-1:2014) về Chất lượng nước - Phát hiện và đếm Escherichia coli và vi khuẩn Coliform - Phần 1: Phương pháp lọc màng áp dụng cho nước có số lượng vi khuẩn thấp

TCVN6187-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6187-1:2019,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6187-11:2019 ISO 9308-1:2014 CHẤT LƯỢNG NƯỚC - PHÁT HIỆN VÀ ĐẾM ESCHERICHIA COLI VÀ VI KHUẨN COLIFORM - PHẦN 1: PHƯƠNG PHÁP LỌC MÀNG ÁP DỤNG CHO NƯỚC CÓ SỐ LƯỢNG VI KHUẨN THẤP Water quality - Enumeration

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12482-1:2019 (ISO/IEC 18384-1:2016) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc tham chiếu cho kiến trúc hướng dịch vụ - Phần 1: Thuật ngữ và khái niệm cho kiến trúc hướng dịch vụ

TCVN12482-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12482-1:2019,***,Xây dựng,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12482-1:2019 ISO/IEC 18384-1:2016 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THAM CHIẾU CHO KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ - PHẦN 1: THUẬT NGỮ VÀ KHÁI NIỆM CHO KIẾN TRÚC HƯỚNG DỊCH VỤ Information technology - Reference

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7571-1:2019 về Thép hình cán nóng - Phần 1: Thép chữ U

TCVN7571-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7571-1:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7571-1:2019 THÉP HÌNH CÁN NÓNG - PHẦN 1: THÉP GÓC CẠNH ĐỀU Hot-rolled steel sections - Part 1: Equal - leg angles Lời nói đầu TCVN 7571-1:2019 thay thế TCVN 7571-1:2006 (ISO 657-1:1989) và TCVN 7571-5:2006 (ISO

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12701-1:2019 (IEC 60494-1:2013) về Ứng dụng đường sắt - Thiết bị gom điện - Đặc tính kỹ thuật và phương pháp thử - Phần 1: Thiết bị gom điện trên các phương tiện đường sắt tốc độ cao

TCVN12701-1:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12701-1:2019,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12701 - 1 : 2019 IEC 60494 - 1 : 2013 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - THIẾT BỊ GOM ĐIỆN - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 1: THIẾT BỊ GOM ĐIỆN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO Railway applications -

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2020

16

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2020

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11607-1:2016 (ISO 14680-1:2000) về Sơn và vecni - Xác định hàm lượng bột màu - Phần 1: Phương pháp ly tâm

11607-1:2016 hoàn toàn tương đương với ISO 14680-1:2000. TCVN 11607-1:2016 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC35 Sơn và vecni biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ TCVN 11607 (ISO 14680) Sơn và vecni - Xác định hàm lượng bột màu, gồm các tiêu chuẩn sau: - TCVN 11607-1

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2017

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6781-1-1:2017 (IEC 61215-1-1:2016) về Môđun quang điện (PV) mặt đất - Chất lượng thiết kế phê duyệt kiểu - Phần 1-1: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện (PV) tinh thể silic

mặt đất - Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu - Phần 1-1: Yêu cầu cụ thể đối với thử nghiệm môđun quang điện (PV) tinh thể silic 3) TCVN 6781-2:2017 (IEC 61215-2:2016)), Môđun quang điện (PV) mặt đất - Chất lượng thiết kế và phê duyệt kiểu - Phần 2: Quy trình thử nghiệm Bộ tiêu chuẩn này thay thế TCVN 6781:2000 (IEC 1215:1993).

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12247-1:2018 (ISO 16017-1:2000) về Không khí trong nhà, không khí xung quanh và không khí nơi làm việc - Lấy mẫu và phân tích các hợp chất hữu cơ bay hơi bằng ống hấp phụ/giải hấp nhiệt/sắc ký khí mao quản - Phần 1: Lấy mẫu bằng bơm

TCVN12247-1:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12247-1:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12247-1:2018 ISO 16017-1:2000 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ, KHÔNG KHÍ XUNG QUANH VÀ KHÔNG KHÍ NƠI LÀM VIỆC - LẤY MẪU VÀ PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ BAY HƠI BẰNG ỐNG HẤP PHỤ/GIẢI HẤP NHIỆT/ SẮC KÝ KHÍ MAO QUẢN - PHẦN 1

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10899-2-1:2017 (IEC 60320-2-1:2000) về Bộ nối nguồn dùng cho thiết bị gia dụng và các mục đích sử dụng chung tương tự - Phần 2-1: Bộ nối nguồn của máy khâu

TCVN10899-2-1:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10899-2-1:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10899-2-1:2017 IEC 60320-2-1:2000 BỘ NỐI NGUỒN DÙNG CHO THIẾT BỊ GIA DỤNG VÀ CÁC MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CHUNG TƯƠNG TỰ - PHẦN 2-1: BỘ NỐI NGUỒN CỦA MÁY KHÂU Appliance couplers for household and similar general purposes -

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.83