Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN O MON "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 57788 văn bản

161

Quyết định 3191/QĐ-UBND năm 2017 sửa đổi khoản 2, khoản 10 Điều 2 tại Quyết định 2039/QĐ-UBND quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tỉnh Thái Bình

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI KHOẢN 2, KHOẢN 10 ĐIỀU 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2039/QĐ-UBND NGÀY 27/7/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số

Ban hành: 05/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

162

Quyết định 1414/QĐ-UBND năm 2017 mẫu Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố Hà Nội

chức cấp xã; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo quy định. 8. Về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức: a) Trình Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã) triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và Ủy ban nhân dân cấp

Ban hành: 24/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2017

163

Quyết định 744/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

--------------- Số: 744/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 22/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2017

164

Quyết định 18/2019/QĐ-UBND về danh mục tài sản chưa đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính là tài sản cố định hữu hình; danh mục tài sản cố định đặc thù; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN CHƯA ĐỦ TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH LÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH; DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ; DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH YÊN BÁI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

Ban hành: 09/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2019

165

Quyết định 13/2014/QĐ-UBND Quy định quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng tỉnh Hòa Bình

quy định). b) Thời gian bắt đầu thẩm tra thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng được tính từ ngày cơ quan này nhận đủ hồ sơ hợp lệ. c) Thời gian thẩm tra không quá 30 ngày làm việc. d) Đối với công trình thiết kế một bước và nhà riêng lẻ: Thời gian thẩm tra không quá 20 ngày làm việc. e) Tùy theo khối lượng công việc thẩm

Ban hành: 14/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2015

166

Quyết định 01/2017/QĐ-UBND Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng và trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng trong cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Hải Dương

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG VÀ TRÌNH TỰ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI CHỨC VỤ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TRONG CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN, CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC UBND TỈNH VÀ UBND CẤP HUYỆN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ

Ban hành: 23/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

167

Quyết định 54/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, vận hành khai thác, sử dụng và quy trình kiểm soát tại Nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kết hợp Quốc môn do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, KHAI THÁC, SỬ DỤNG VÀ QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TẠI NHÀ LIÊN HỢP CỦA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO KẾT HỢP QUỐC MÔN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Căn cứ Luật Hải quan

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2018

168

Nghị quyết 05/2016/NQ-HĐND về Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016-2020

đối với người tốt nghiệp đại học trở lên. 2. Phạm vi thu hút: a) Thu hút vào công chức các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; b) Thu hút vào viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh trở lên. Điều 2.

Ban hành: 21/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2016

169

Quyết định 626/QĐ-UBND-HC năm 2014 bổ sung Quyết định 854/QĐ-UBND-HC về quy chế đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ở trong nước đối với viên chức ngành y tế tỉnh Đồng Tháp

--------------- Số: 626/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 09 tháng 7 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN Ở TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 854/QĐ-UBND-HC NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA ỦY BAN

Ban hành: 09/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2014

170

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND về Đề án thành lập mới, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức pháp chế quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Số: 34/2012/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN THÀNH LẬP MỚI, CỦNG CỐ, KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC PHÁP CHẾ CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH VÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG

Ban hành: 15/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2012

171

Quyết định 4068/QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn biên soạn quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

PHẦN III: PHIẾU TÓM TẮT PHÁT CHO NGƯỜI BỆNH Là phần trích dẫn, thu gọn từ Quy trình chuyên môn khám, chữa bệnh (clinical pathway) trên, bảo đảm các yêu cầu sau: 1. Về nội dung: - Lưu đồ - Nguyên tắc Điều trị - Quản lý và tư vấn cho người bệnh 2. Về thể thức trình bày: Thiết kế theo dạng tờ rơi trên 1 tờ giấy

Ban hành: 29/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2016

172

Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

nhân dân thành phố quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc. 4. Về một số lĩnh vực đặc thù khác Cơ quan chuyên môn đặc thù khác chỉ được tổ chức khi thật cần thiết, phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước địa phương. Căn cứ tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định, Ủy ban

Ban hành: 04/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2014

173

Quyết định 743/QĐ-UBND năm 2019 về quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên

quyết thủ tục hành chính (từ bước 04 đến bước 18): 45 ngày làm việc Trường hợp phức tạp 60 ngày. vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thời gian xử lý là 60 ngày, trường hợp phức tạp 70 ngày. b) Trường hợp thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Trình tự các bước Nội

Ban hành: 02/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

174

Thông tư 45/2018/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2018 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH DO NHÀ NƯỚC GIAO CHO DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ KHÔNG TÍNH THÀNH PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6

Ban hành: 07/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

175

Quyết định 5643/QĐ-BYT năm 2015 tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh về tai mũi họng” do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; - Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng”. Điều 2. Tài liệu “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về tai mũi họng” ban hành kèm

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2017

176

Quyết định 43/2018/QĐ-UBND quy định về Danh mục tài sản cố định đặc thù; Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Điện Biên

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐẶC THÙ; DANH MỤC, THỜI GIAN SỬ DỤNG, TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH VÀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH TẠI CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ VÀ DOANH NGHIỆP THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Ban hành: 16/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2018

177

Quyết định 57/2017/QĐ-UBND về quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Hồ Chí Minh

57/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CHUYÊN MÔN, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG; TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN, HUYỆN ỦY

Ban hành: 10/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

178

Quyết định 1982/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở để tính tiền bồi thường, khi Nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Trường Trung học phổ thông Nhị Chiểu, huyện Kinh Môn (địa điểm mới - giai đoạn 01) tại địa bàn thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức việc thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành; Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thứ

Ban hành: 18/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

179

Quyết định 1983/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp làm cơ sở để tính tiền bồi thường, khi Nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng Khu liên hợp thể thao huyện Kinh Môn (giai đoạn 02) tại địa bàn xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

thu hồi đất giải phóng mặt bằng (GPMB), thực hiện Dự án xây dựng Khu liên hợp thể thao huyện Kinh Môn (giai đoạn 02) tại địa bàn xã Hiệp An, huyện Kinh Môn, cụ thể như sau: Hệ số điều chỉnh giá đất nông nghiệp, vị trí trong đê là K = 1,0 lần. Điều 2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức

Ban hành: 18/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2016

180

Quyết định 1291/QÐ-UBND năm 2016 phê duyệt khoản thu và mức chi phục vụ kỳ thi, hội thi trong phạm vi nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỘT SỐ KHOẢN THU VÀ MỨC CHI PHỤC VỤ CÁC KỲ THI, HỘI THI TRONG PHẠM VI NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH YÊN BÁI CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.36