Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" QUAN O MON "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 57765 văn bản

1

Quyết định 540/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

tháng 3 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2019 CỦA QUẬN Ô MÔN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014

Ban hành: 07/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2019

2

Quyết định 642/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

14 tháng 3 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA QUẬN Ô MÔN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5

Ban hành: 14/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2018

3

Quyết định 1003/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Ô Môn do thành phố Cần Thơ ban hành

12 tháng 4 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2017 CỦA QUẬN Ô MÔN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2017

4

Quyết định 735/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

tháng 3 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CỦA QUẬN Ô MÔN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014

Ban hành: 22/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2016

5

Quyết định 42/2008/QĐ-UBND thành lập cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

42/2008/QD-UBND,Quyết định 42 2008,Thành phố Cần Thơ,Thành lập cơ quan chuyên môn ,Cơ quan chuyên môn quận Ô Môn,Quận Ô Môn thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

6

Quyết định 887/QĐ-UBND năm 2014 về quy hoạch đất xây dựng công trình nâng cấp bến khách ngang sông Phong Hòa - Ô Môn thuộc phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NÂNG CẤP BẾN KHÁCH NGANG SÔNG PHONG HÒA - Ô MÔN THUỘC PHƯỜNG THỚI AN, QUẬN Ô MÔN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm

Ban hành: 25/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

7

Quyết định 3270/QĐ-UBND năm 2010 về quy hoạch đất xây dựng đường nhựa Ba Rích - Thới Long, quận Ô Môn do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Cần Thơ, ngày 30 tháng 11 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG ƯỜNG NHỰA BA RÍCH - THỚI LONG, QUẬN Ô MÔN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định

Ban hành: 30/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2011

8

Quyết định 05/2005/QĐ-UB thành lập cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

05/2005/QD-UB,Quyết định 05 2005,Thành phố Cần Thơ,Thành lập cơ quan chuyên môn ,Cơ quan chuyên môn,Cơ quan chuyên môn Cần Thơ,Cơ quan chuyên môn thuộc UBND,Cơ quan chuyên môn UBND quận Ô Môn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/01/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2013

9

Quyết định 1034/QĐ-UBND năm 2014 về quy hoạch đất xây dựng mở rộng Trung tâm bảo trợ xã hội cho đối tượng tâm thần lang thang thành phố Cần Thơ tại phường Phước Thới, quận Ô Môn

1034/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 11 tháng 4 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG MỞ RỘNG TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG TÂM THẦN LANG THANG THÀNH PHỐ CẦN THƠ TẠI PHƯỜNG PHƯỚC THỚI, QUẬN Ô MÔN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân

Ban hành: 11/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

10

Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Cần Thơ, ngày 17 tháng 3 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015), QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

11

Quyết định 74/2004/QĐ-UB về thành lập Trung tâm Y tế quận Ô Môn trực thuộc Sở Y tế thành phố Cần Thơ

74/2004/QD-UB,Quyết định 74 2004,Thành phố Cần Thơ,Trung tâm Y tế quận Ô Môn ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 74/2004/QĐ-UB

Ban hành: 09/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

12

Quyết định 524/QĐ-UBND năm 2010 về việc quy hoạch đất xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung, thuộc phường Phước Thới và Thới An, quận Ô Môn do thành phố Cần Thơ ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 524/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 24 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TẬP TRUNG, THUỘC PHƯỜNG PHƯỚC THỚI VÀ THỚI AN, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật

Ban hành: 24/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

13

Quyết định 314/QĐ-UBND điều chỉnh diện tích đất Khu Công nghiệp Trà Nóc II cho Công ty Xây dựng Hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ thuê tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ.

Số: 314/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 28 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH ĐẤT KHU CÔNG NGHIỆP TRÀ NÓC II CHO CÔNG TY XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ THUÊ TẠI PHƯỜNG PHƯỚC THỚI, QUẬN Ô MÔN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng

Ban hành: 28/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2013

14

Quyết định 33/2004/QĐ-UB thành lập Phòng (và tương đương) và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

33/2004/QD-UB,Quyết định 33 2004,Thành phố Cần Thơ,Thành lập Phòng và tương đương,Thành lập đơn vị sự nghiệp ,Thuộc UBND quận Ô Môn,Phòng thuộc UBND quận Ô Môn,Quận Ô Môn Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

15

Nghị định 162/2007/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập xã, phường thuộc quận Bình Thuỷ, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt và huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ

162/2007/ND-CP,Nghị định 162 2007,Chính phủ,Quận Bình Thủy,Quận Ô Môn,Huyện Thốt Nốt,Huyện Vĩnh Thạnh,Thành lập phường,Thành lập xã,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 06/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

16

Nghị quyết 02/2007/NQ-HĐND thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường thuộc quận Bình Thủy, quận Ô Môn, huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh do thành phố Cần Thơ ban hành

tháng 7 năm 2007 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP MỚI, CHIA VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG THUỘC QUẬN BÌNH THỦY, QUẬN Ô MÔN, HUYỆN THỐT NỐT, HUYỆN VĨNH THẠNH, THÀNH PHỐ CẦN THƠ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ MƯỜI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân

Ban hành: 04/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

17

Nghị quyết 71/2006/NQ-HĐND thông qua Đề án thành lập mới, chia và điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường, thị trấn thuộc quận Ninh Kiều, quận Ô Môn, huyện Phong Điền, huyện Vĩnh Thạnh do thành phố Cần Thơ ban hành

tháng 9 năm 2006 NGHỊ QUYẾT V/V THÔNG QUA ĐỀ ÁN THÀNH LẬP MỚI, CHIA VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN THUỘC QUẬN NINH KIỀU, QUẬN Ô MÔN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, HUYỆN VĨNH THẠNH THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng

Ban hành: 22/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

18

Quyết định 1714/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ chuyên ngành; điều chỉnh thời gian thi các môn thi trắc nghiệm trên máy tính tỉnh Sơn La

nghệ 8 Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện. V. PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2016

19

Nghị quyết 768/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, xã thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Minh Hòa, Quang Thành, Thăng Long, Thượng Quận; b) Tỉnh Hải Dương có 12 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 09 huyện, 01 thị xã và 02 thành phố; 262 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 207 xã, 45 phường và 10 thị trấn. Điều 2. Thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 1. Thành lập Tòa án nhân dân

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

20

Quyết định 984/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ở trong nước đối với nhân lực ngành Y tế tỉnh Đồng Tháp

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN Ở TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI NHÂN LỰC NGÀNH Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức,

Ban hành: 22/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.214.113