Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN TAN CHAU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 14283 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

101

Kế hoạch 962/KH-UBND về phát triển sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

tỉnh; - Các Sở: Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch & ĐT; Tài chính; Công Thương; Tài nguyên & MT; Thông tin & TT; Khoa học & CN; Lao động, Thương binh & XH; - NH Nhà nước chi nhánh tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - VPUBND tỉnh: V1, V3; - Đài PT - TH tỉnh, Báo Lai Châu; - Lưu: VT, KT1. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

102

Kế hoạch 1672/KH-UBND năm 2021 về đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

lo lắng. - Tổ chức triển khai và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, lực lượng chức năng, các địa phương trong thực hiện truyền thông về phòng, chống dịch. - Chỉ đạo việc cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tấn báo chí, chủ trì phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu và các cơ quan báo chí đóng trên địa

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

103

Quyết định 1425/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển thương mại, du lịch Tân Thanh do tỉnh Lạng Sơn ban hành

MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN IV. GIỚI HẠN PHẠM VI NGHIÊN CỨU V. PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Phần thứ hai THỰC TRẠNG KHU CỬA KHẨU TÂN THANH, HUYỆN VĂN LÃNG I.

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2021

104

Nghị quyết 24/2020/NQ-HĐND về đặt tên tuyến đường trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An

là Minh Trai, người thôn Bình Thanh, huyện Tân Thạnh, phủ Tân An, tỉnh Gia Định (nay là xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An). Ông là một nho sĩ có khí tiết và là người lãnh đạo có khí phách trong phong trào kháng Pháp vào cuối thế kỷ XIX tại Nam Kỳ, năm 1861 cùng với Trịnh Quang Nghị khởi binh chống thực dân Pháp, bị bắt ngày

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

105

Quyết định 948/QĐ-UBND năm 2021 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu

948/QD-UBND,Quyết định 948 2021,Tỉnh Lai Châu,Điều lệ của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu,Điều lệ tổ chức của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu,Điều lệ hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Lai Châu,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 23/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2021

106

Chỉ thị 07/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành

nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan... chuẩn bị lực lượng, phương tiện cần thiết để sẵn sàng tham gia giúp đỡ sơ tán Nhân dân; ứng cứu và xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp khi có thiên tai xảy ra; tổ chức công tác tìm kiếm cứu nạn theo sự chỉ đạo, điều động của Ủy ban nhân dân tỉnh. - Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội

Ban hành: 07/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

107

Kế hoạch 368/KH-UBND năm 2017 thực hiện Kết luận 24-KL/TU về xây dựng và phát triển thị xã Tân Châu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 do tỉnh An Giang ban hành

hoạt động biên mậu với các địa phương của Campuchia. Phát triển hệ thống phân phối theo hướng liên kết bán hàng với các nhà phân phối chuyên nghiệp để tiêu thụ hàng hóa ổn định; có kế hoạch liên kết thương mại với thành phố Châu Đốc, huyện An Phú, Phú Tân để tăng cường khả năng sản xuất, hỗ trợ nhau trong hoạt động xuất nhập khẩu. Phát triển

Ban hành: 21/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2017

108

Quyết định 788/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

788/QD-UBND,Quyết định 788 2021,Tỉnh Sóc Trăng,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Sóc Trăng 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất thị xã Vĩnh Châu,Kế hoạch sử dụng đất thị xã Vĩnh Châu tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 08/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

109

Chỉ thị 01/CT-UBND năm 2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Lai Châu ban hành

Nguyên đán Tân Sửu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Tỉnh ủy và triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm chiến lược kiểm soát chặt chẽ nguồn lây dịch bệnh từ bên ngoài. Tăng cường

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

110

Kế hoạch 3028/KH-UBND năm 2020 về cải thiện chỉ số giá tiêu dùng tỉnh Lai Châu năm 2021

ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - TT.Tỉnh ủy; - TT. HĐND tỉnh; - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; - UBND huyện, thành phố; - Báo Lai Châu, Đài PTTH Lai Châu; - Thông tấn xã Việt Nam tại Lai Châu; -

Ban hành: 24/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

111

Quyết định 1788/QĐ-UBND.HC năm 2020 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

1788/QD-UBND.HC,Quyết định 1788 2020,Tỉnh Đồng Tháp,Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành,Xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp đến 2030,Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành Đồng Tháp,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

112

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND đặt tên tuyến đường trên địa bàn thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CHÂU Ổ, HUYỆN BÌNH SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy

Ban hành: 28/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2014

113

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ qua cầu Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (dự án B.O.T)

2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ QUA CẦU TÂN NGHĨA, HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP (DỰ ÁN B.O.T) ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng

Ban hành: 23/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

114

Quyết định 1447/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh Lai Châu

Định hướng vùng dự kiến phát triển sản phẩm 1 Chè Các huyện: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ và Thành phố Lai Châu, 2 Gạo Các huyện: Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên, Phong Thổ và TP Lai Châu 3

Ban hành: 05/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2019

115

Nghị quyết 18/NQ-HĐND năm 2017 về thông qua đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

116

Kế hoạch 216/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi năm 2021 do tỉnh Phú Yên ban hành

(b/cáo); - Cục Thú y (b/cáo); - Sở: NNPTNT, TC, KHĐT, YT; TTTT; - UBND các huyện, TX, TP; - Chi cục CN và Thú y; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CVP, các PCVPUBND tỉnh; - Cổng TTĐT-UBND tỉnh; - Lưu: VT, HgA, Hk. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Tấn Hổ THUYẾT MINH DỰ

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

117

Nghị quyết 113/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Tân Kỳ và Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

  NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 3 LOẠI RỪNG HUYỆN TÂN KỲ VÀ QUỲNH LƯU, TỈNH NGHỆ AN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 10 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

118

Nghị quyết 43/2012/NQ-HĐND thông qua đề án điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã, phường thuộc huyện Sìn Hồ, Mường Tè và thị xã Lai Châu; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mường Tè, huyện Sìn Hồ để thành lập huyện Nậm Nhùn thuộc tỉnh Lai Châu

Thàng; Tây giáp phường Tân Phong; Bắc giáp xã San Thàng; Nam giáp xã San Thàng và xã Nùng Nàng (huyện Tam Đường) b. Thành lập phường Quyết Tiến thuộc thị xã Lai Châu trên cơ sở điều chỉnh 308,66 ha diện tích tự nhiên và 6.834 nhân khẩu của Phường Quyết Thắng + Phường Quyết Tiến có 308,66 ha diện tích tự nhiên và 6.834 nhân khẩu. +

Ban hành: 13/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2016

119

Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2019 về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) cho các huyện, thành phố và các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh trồng 1.000.000 cây phân tán các loại. Trong đó: - Trồng cây phân tán theo chỉ tiêu sự nghiệp của tỉnh là 877.050 cây ở vườn đồi, vườn nhà (UBND các huyện, thành phố chủ động giao chỉ tiêu cho UBND các xã, phường, thị trấn, tổ, bản

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

120

Nghị định 21/2004/NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Châu Thành, Trảng Bàng và điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

21/2004/ND-CP,Nghị định 21 2004,Chính phủ,Huyện Châu Thành,Huyện Trảng Bàng,Huyện Dương Minh Châu,Huyện Tân Châu,Tỉnh Tây Ninh,Điều chỉnh địa giới hành chính,Thành lập xã,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 12/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159