Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" HUYEN TAN CHAU "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 14281 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

201

Thông báo 327/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến kiểm tra và làm việc tại tỉnh Lai Châu về dự án thủy điện Lai Châu do Văn phòng Chính phủ ban hành

327/TB-VPCP,Thông báo 327 2009,Văn phòng Chính phủ,Kết luận,Thủ tướng Chính phủ,Nguyễn Tấn Dũng,Dự án thủy điện Lai Châu,Xây dựng - Đô thị VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 327/TB-VPCP

Ban hành: 13/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/11/2009

202

Kế hoạch 900/KH-UBND về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số gắn kết với cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo hướng kết hợp giữa mô hình tập trung và mô hình phân tán dựa trên công nghệ điện toán đám mây, tối ưu hóa hạ tầng công nghệ thông tin theo khu vực thực hiện thuê dịch vụ của các nhà cung cấp hàng đầu tại Việt Nam nhằm khai thác sử dụng hiệu quả hạ tầng hiện có, đồng thời tăng cường khả năng bảo

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

203

Quyết định 1240/QĐ-UBND năm 2021 quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

1240/QD-UBND,Quyết định 1240 2021,Tỉnh Lai Châu,Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ giáo dục tỉnh Lai Châu,Định mức kinh tế giáo dục trung học phổ thông tỉnh Lai Châu,Định mức kỹ thuật giáo dục trung học phổ thông tỉnh Lai Châu,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 24/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2021

204

Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Bình Dương

tiêu chuẩn chất lượng của liên minh châu Âu (EU) và quốc tế. 2. Công tác xây dựng pháp luật, thể chế a). Hàng năm các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện rà soát pháp luật trong quá trình thực thi Hiệp định và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật khác để phù hợp với yêu cầu

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

205

Quyết định 31/2021/QĐ-UBND quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các sở, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết

Ban hành: 08/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2021

206

Quyết định 1238/QĐ-UBND năm 2021 quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu

1238/QD-UBND,Quyết định 1238 2021,Tỉnh Lai Châu,Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ giáo dục tỉnh Lai Châu,Định mức kinh tế giáo dục thường xuyên tỉnh Lai Châu,Định mức kỹ thuật dịch vụ giáo dục thường xuyên Lai Châu,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2021

207

Nghị quyết 47/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021

F TRẢ NỢ LÃI, PHÍ 247 300 53 Biểu số 05 (Biểu 30/NĐ 31) CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH VÀ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN NĂM 2021 (Kèm theo Nghị quyết số: 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh Lai Châu) Đơn vị: Triệu đồng

Ban hành: 13/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

208

Quyết định 1239/QĐ-UBND năm 2021 quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lai Châu

1239/QD-UBND,Quyết định 1239 2021,Tỉnh Lai Châu,Định mức dịch vụ giáo dục trung học cơ sở tỉnh Lai Châu,Định mức kinh tế kỹ thuật giáo dục trung học cơ sở Lai Châu,Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ giáo dục tỉnh Lai Châu,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2021

209

Nghị quyết số 37/NQ-CP về điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành A, huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang do Chính phủ ban hành

xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành A, huyện Châu Thành, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang như sau: 1. Thành lập thị trấn Bảy Ngàn thuộc huyện Châu Thành A trên cơ sở điều chỉnh 1.302,64 ha diện tích tự nhiên và 11.990 nhân khẩu của xã Tân Hòa. Thị trấn Bảy Ngàn có 1.302,64 ha diện tích tự nhiên và 11.990 nhân khẩu. Địa

Ban hành: 24/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2009

210

Kế hoạch 7632/KH-UBND năm 2018 về ngăn chặn và phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

theo quy định. - Khi bệnh DTLCP xảy ra ở phạm vi 02 huyện trở lên có nguy cơ phát tán bệnh dịch ra diện rộng, giao Sở nông nghiệp &PTNT đề xuất kinh phí chống dịch theo quy định. 3. Hộ Chăn nuôi và doanh nghiệp: - Đối với hộ chăn nuôi, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi lợn: Chi trả kinh phí thực hiện các

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

211

Kế hoạch 464/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

minh, đáp ứng nhu cầu đa dạng về giao thông vận tải, đặc biệt là hệ thống giao thông công cộng đa phương thức. Đề xuất xây dựng các tuyến đường vòng tránh qua trung tâm các huyện, thành phố có mật độ giao thông lớn như Thành phố Lai Châu, thị trấn Tân Uyên và một số điểm dân cư đông đúc như khu vực chợ Pa Tần, chợ Bản Bo ...; tiếp tục đầu tư cải

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

212

Quyết định 5075/QĐ-UBND năm 2014 duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đô thị Tân Hiệp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông)

1/2000 KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ TÂN HIỆP, XÃ TÂN HIỆP, HUYỆN HÓC MÔN (QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT - KIẾN TRÚC - GIAO THÔNG) ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07

Ban hành: 16/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2015

213

Quyết định 28/2018/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

khoáng sản 1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khoanh định các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố theo quy định; khoanh định khu vực đấu giá, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; lập kế hoạch

Ban hành: 13/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2018

214

Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành

07/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 07 2021,Tỉnh Lai Châu,Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung,Phát triển nông nghiệp hàng hóa Lai Châu,Chính sách phát triển nông nghiệp Lai Châu,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

215

Kế hoạch 2920/KH-UBND năm 2020 về luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021

bàn luân phiên - Bệnh viện đa khoa tỉnh cử cán bộ luân phiên hỗ trợ Trung tâm y tế các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Than Uyên, Tân Uyên, Mường Tè, Sìn Hồ, Nậm Nhùn. - Trung tâm y tế các huyện cử cán bộ luân phiên hỗ trợ cho tuyến xã trên địa bàn (Ưu tiên các xã chưa có bác sỹ, xã đặc biệt khó khăn, các xã đã đạt và đăng ký xây dựng xã

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2021

216

Kế hoạch 505/KH-UBND năm 2016 phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm tỉnh Lai Châu

định, không có dịch sốt rét, không có tử vong do sốt rét. Năm 2015, tỉnh Lai Châu phát hiện có 502 ca bệnh sốt rét giảm 30,9% so với cùng kỳ năm 2014 (726 ca). Số ca sốt rét có ký sinh trùng là 19 ca giảm 22 ca so với 2014. Bệnh nhân Sốt rét có ký sinh trùng tập trung ở các huyện Nậm Nhùn (11 ca), Mường Tè (6 ca) và Sìn Hồ (2 ca). 3.7. Đánh

Ban hành: 25/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2016

217

Kế hoạch 1184/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Lai Châu ban hành

1184/KH-UBND,Tỉnh Lai Châu,Phòng chống mua bán người tỉnh Lai Châu,Chương trình phòng chống mua bán người tỉnh Lai Châu,Thực hiện phòng chống mua bán người tỉnh Lai Châu,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2021

218

Kế hoạch 4153/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2021-2025

4153/KH-UBND,Tỉnh Đồng Nai,Phòng chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi,Phòng chống Dịch tả heo Châu Phi tỉnh Đồng Nai,Phòng chống Dịch tả heo Châu Phi tỉnh Đồng Nai 2021 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2021

219

Quyết định 45/2020/QĐ-UBND về giao Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Lai Châu ban hành

Nâng cấp, sửa chữa một số đường giao thông tỉnh lộ, đường liên huyện quan trọng có sức lan tỏa như: Đường tỉnh 128 (Chăn Nưa - Sìn Hồ), đường tỉnh 132 (Dào San- Sì Lờ Lầu), Đường tỉnh lộ 130 (San Thàng - Thèn Sin - Mường So); đường tỉnh 133 đoạn Km0-Km21, huyện Tân Uyên... và một số tuyến đường khác đạt tiêu chuẩn đường cấp IVmn, Vmn. Tiếp tục

Ban hành: 15/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2021

220

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2021 về tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

06/CT-UBND,Chỉ thị 06 2021,Tỉnh Lai Châu,Giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông tỉnh Lai Châu,Giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông Lai Châu,Tng cường bảo đảm an toàn giao thông Lai Châu,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159